Vi kan inte ge någon information om våra produkters rättsliga status i ditt land, eftersom antalet länder vi skickar till gör det omöjligt för oss att hålla oss uppdaterade på vad som är lagligt i vilka länder.

Det är ditt eget ansvar att undersöka dina lokala lagar och bestämmelser innan du beställer hos oss eftersom vi inte kan hållas ansvariga om ditt paket stoppas av tullen.

ÄR DU ÖVER 18 ÅR GAMMAL?

Innehållet på RoyalQueenSeeds.com är endast lämpligt för vuxna och är reserverat för personer med myndig ålder.

Se till att du är medveten om landets lagar.

Genom att klicka på STIG PÅ, bekräftar
du att du är
18 år eller äldre.