Integritetspolicy

För att säkerställa en säker online-miljö och garantera dataskydd följer vi strikt lagkraven. I denna sekretesspolicy ger vi inblick till varför och hur datainsamling, säkerhetsåtgärder, lagringsperioder och kontaktuppgifter ska användas.

SEKTION 1 - PERSONLIG INFORMATION Vi SAMLAR IN

1.1 Konto
Inköp kan endast göras om du har ett personligt konto. När du skapar ett konto eller köper något från vår butik, som en del av inköpsprocessen samlar vi in följande personliga uppgifter som du ger oss:

• För-& efternamn
• Hem- och fakturaadress
• Telefonnummer
• Ditt kön
• IP-adress
• E-postadress
• Födelsedatum

Denna data krävs för att uppnå leveransen. Dessutom, när du bläddrar i vår butik mottar vi automatiskt datorns internetprotokoll (IP) -adress. Baserat på denna information kan vi optimera din online-upplevelse och samtidigt skydda vår online-miljö.

Syftet med datainsamling
Vi samlar in och lagrar kontorelaterade data för följande ändamål:
a. Utför våra skyldigheter som följer av avtal mellan dig och oss och att förse dig med de uppgifter, produkter och tjänster som du begär av oss;
b. Konfigurera, hantera och kontakta dig om ditt konto och dina beställningar;
c. Genomföra marknadsundersökningar och analyser;
d. Bekräfta din ålder och identitet, och identifiera och förebygga bedrägerier.

1.2 Nyhetsbrev
Med ditt uttryckliga tillstånd kan vi skicka dig nyhetsbrev om vår butik, nya produkter och andra uppdateringar. Vi skickar nyhetsbrev baserat på uttryckligt samtycke. Följande information samlas in i samband med nyhetsbrevet:
• För-& efternamn
• Ditt kön
• E-postadress

Syftet med datainsamling
Den samlade data används för att:
a. personifiera våra e-postmeddelanden, inklusive ditt namn och ditt kön för att ge kön-specifikt innehåll;
Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att använda länken som finns i nyhetsbrevet eller kontaktinformationen i sektion 2.

1.3 Kundtjänst
För att kunna erbjuda lämpligt stöd har våra kundsupport medarbetare tillgång till kontoinformation. Följaktligen kommer deras stöd att vara mycket effektivt och trevligt. Uppgifterna i vår kontaktformulär används av vår CRM-leverantör SuperOffice. Vi använder endast dina uppgifter för att svara på ditt meddelande.

SEKTION 2 - SAMTYCKE

När du ger oss personliga uppgifter för att slutföra en transaktion, verifiera ditt kreditkort, beställa, ordna leverans eller returnera ett köp, innebär det att du samtycker till att vår samling av denna information endast används för den specifika orsaken.

Om vi ber om din personliga information av sekundär anledning, som marknadsföring, kommer vi antingen att fråga dig direkt för ditt uttryckta samtycke eller ge dig möjlighet att säga nej.

2.1 Hur återkallas samtycke?
Om du ångrar dig efter att du har uttryckt ditt samtycke, kan du återkalla ditt samtycke för att kontakta dig för fortsatt insamling, användning eller utlämnande av din information, när som helst genom att kontakta oss på: [email protected]

SEKTION 3 - OFFENTLIGGÖRANDE

Vi kan avslöja din personliga information om vi enligt lag är skyldiga att göra det eller om du bryter mot våra användarvillkor.

SEKTION 4 - HUR LÄNGE SPARAR VI DIN DATA?

Hos Royal Queen Seeds är data minimalism av stor betydelse. Därför behåller vi inte dina uppgifter längre än vad som är nödvändigt för de syften som anges i denna policy. Olika retentionperioder gäller för olika typer av data, men det längsta vi normalt håller några personuppgifter är 10 år.

4.1 Kontoinformation
Kontorelaterade uppgifter är fortfarande relevanta så länge konsumenten har ett konto. Därför är uppgifterna dokumenterade så länge som kontot finns. När våra kunder tar bort ett konto kommer de relaterade uppgifterna att raderas inom rimlig tid. Begäran om inspektion eller korrigering av lagrade personuppgifter eller avlägsnande av ett konto kan skickas till: [email protected]

4.2 Nyhetsbrev
Nyhetsbrevets samtycke och tillhörande uppgifter är relevanta så länge som våra kunder är registrerade för nyhetsbrevet. Periodiskt (varje månad) utför vi dock en relevanskontroll. Registrerade kunder (och deras personuppgifter) kommer att raderas när kunder inte svarar på vår begäran. Vidare består vårt nyhetsbrevskommunikation av en opt-out-funktion. Konsumenterna kan dra tillbaka sitt samtycke med användning av denna opt-out-funktion.

SEKTION 5 - COOKIES

Cookies är små bitar av information som berättar för datorn om tidigare interaktioner med vår hemsida. Dessa cookies lagras på din hårddisk, inte på vår hemsida. I grund och botten, när du använder vår webbplats, visar din dator oss sina cookies och berättar om vår webbplats om du använde den tidigare. Detta gör att vår webbplats kan fungera snabbare, liksom att komma ihåg saker som är relaterade till dina tidigare besök (t.ex. användarnamn), för att göra det bekvämare för dig. På Royal Queen Seeds använder vi två typer av kakor: funktionella och analytiska kakor.

5.1 Funktionella cookies
Funktionella cookies används för att förbättra din online-upplevelse. Dessa cookies innehåller bland annat vad som finns i kundvagnen. Användningen av dessa cookies kräver inte tidigare tillstånd.

5.2 Analytiska cookies
Analytiska cookies används för att genomföra marknadsundersökningar och analyser. Data som samlas in med dessa analytiska cookies är anonymiserad och blir därmed värdelös för andra. Användningen av dessa cookies kräver inte tidigare tillstånd.

Analytiska cookies används för att genomföra marknadsundersökningar och analyser. Data som samlas in med dessa analytiska cookies är anonymiserad och blir därmed värdelös för andra. Användningen av dessa cookies kräver inte tidigare tillstånd.

SEKTION 6 – TREDJEPARTYSTJÄNSTER

Tjänster från tredje part krävs för att uppfylla transaktioner och utföra våra tjänster. Generellt kommer de tredje partens leverantörer som samlar in, använder och lämnar din information i den mån det är nödvändigt för att de ska kunna utföra de tjänster som de tillhandahåller oss.

Vissa tredjepartsleverantörer, till exempel betalnings gateways och andra betalningstransaktionsprocessorer, har emellertid sina egna sekretesspolicyer avseende den information vi måste tillhandahålla dem för dina köprelaterade transaktioner.

För dessa leverantörer rekommenderar vi att du läser deras sekretesspolicy, så att du kan förstå hur din personliga information kommer att hanteras av dessa leverantörer.

Särskilt vissa leverantörer kan vara belägna i eller ha faciliteter som ligger i en annan jurisdiktion än antingen du eller oss. Så, om du väljer att fortsätta med en transaktion som involverar en tredje parts tjänster, kan din information bli föremål för jurisdiktion (er) i vilken den tjänsteleverantören eller dess anläggningar är belägna.

När du lämnar vår butiks webbplats eller omdirigeras till en tredje parts webbplats eller ansökan, regleras du inte längre av denna sekretesspolicy eller vår användarvillkor för webbplatsen.

Webanalystjänst (anonymiserad data)

På denna hemsida integrerade vi en komponent i en webbanalystjänst (med anonymiseringsfunktionen). Webbanalys kan definieras som insamling och analys av data angående beteende hos besökare på webbplatser. En webbanalystjänst samlar bland annat uppgifter om den webbplats från vilken en person har kommit (den så kallade referenten), vilka undersidor som besöktes, eller hur ofta och under vilken tid en undersida visades. Webanalys används huvudsakligen för att optimera en webbplats och att utföra en kostnads-nyttoanalys av internetannonsering.

budfirma
För att slutföra leveranser använder vi oss av en budtjänst. Denna kurirservice utför frakten mellan vårt företag och konsumentens adress. För att kunna slutföra denna logistik kräver företaget tillgång till information om konsumentens namn och adress.

Posttjänst
På Royal Queen Seeds använder vi en extern postleverantör för att skicka nyhetsbrevet. Denna leverantör har tillgång till begränsad kontoinformation relaterad till inloggningsintyg (t.ex. e-postadress).

Marknadsföringstjänst
Royal Queen Seeds stöds av ett företag specialiserat på marknadsaktiviteter och kommunikationsaktiviteter. Deras tillgång till personuppgifter är mycket begränsad och mestadels anonymiserad.

Betalningstjänster
Vid Royal Queen Seeds använder vi externa betalningstjänster för att uppfylla transaktioner (t.ex. kreditkortsbetalningar).

SEKTION 7 - SÄKERHET

För att skydda din personliga information tar vi rimliga försiktighetsåtgärder och följer branschens bästa praxis för att se till att det inte är felaktigt förlorat, missbrukat, åtkomligt, avslöjat, ändrat eller förstört.

Om du ger oss dina kreditkortsuppgifter krypteras informationen med hjälp av SSL (Secure Socket Layer Technology) och lagras med AES-256-kryptering. Även om ingen överföringsmetod över internet eller elektronisk lagring är 100% säker följer vi alla PCI-DSS-krav och genomför ytterligare, allmänt accepterade industristandarder. Kontorelaterad information skyddas med en hashing-metod. Denna metod omvandlar information till en genererad hash. Som ett resultat är känslig information säkrad och är även osynlig för oss. Dessutom är våra databaser exceptionellt skyddade mot obehöriga personer. Till exempel är tillgång till databasen endast möjlig och tillåten av godkända IP-adresser (t ex vid Royal Queen Seeds huvudkontor). Andra försök och adresser nekas hela tiden.

Dessutom har data anonymiserats så mycket som möjligt. Sålunda kan uppgifterna inte direkt kopplas till en viss konsument. Med dessa data kunde vi dock utföra marknadsundersökning och analys. Dessutom granskas intressenter från tredje part (t ex posttjänst) före samarbetet, är GDPR-kompatibla och har ett processoravtal. Inom Royal Queen Seeds får anställda olika tillträdesbehörigheter. Det specifika tillståndet ger endast tillgång till den strikt nödvändiga informationen som krävs för att utföra en uppgift.

Digitala säkerhetsåtgärder är föremål för ändringar och måste uppfylla höga krav för att garantera säkerheten hos onlinekunder. Därför utsåg vi hos Royal Queen Seeds en säkerhetschef. Periodisk kontroll och förbättring av säkerhetsåtgärder (vid behov) ingår i funktionen.

SEKTION 8 - ÄNDRINGAR TILL DENNA INTEGRITETSPOLICY

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna sekretesspolicy, så var snäll och granska det ofta. Ändringar och förtydliganden kommer att träda i kraft omedelbart när de skickas på hemsidan. Om vi gör väsentliga ändringar av denna policy kommer vi att meddela dig här att den har uppdaterats så att du är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter, om vi använder och / eller avslöjar det.

SEKTION 9 - KONTAKTINFORMATIONER

Du kan kontakta oss:

• Elektroniskt genom att skicka ett e-mail till: [email protected]
• Telefon: +34 937 379 846

Är du över 18 år gammal?

Innehållet på RoyalQueenSeeds.com är endast lämpligt för vuxna och är reserverat för personer med myndig ålder.

Se till att du är medveten om landets lagar.

Genom att klicka på STIG PÅ, bekräftar
du att du är
18 år eller äldre.