Auto-flowering cannabis frön

Auto-flowering cannabis frönAuto-flowering cannabis frön är en sort som blommar av sig själva efter 2-4 veckor. Normala feminiserade Indica och Sativa arter måste exponeras för 12 ljus och 12 timmar mörker för att börja blomma. Auto-flowering sorter är Indica eller Sativa växter korsade med Ruderalis , som är en typ av cannabis som växer i områden där sommaren är mycket kort , men har många timmar av dagsljus , 22-24h per dag. Ruderalis blommor automatiskt i en mycket kort period (i allmänhet från 2 till 4 veckor).
Instructions
  1. Grow type Show Indoors or Outdoors data
  2. Parameters Select the strain parameters you would like to filter
  3. Sort By Sorts results according to you parametr and order selection
  4. Apply Applies you selection
  5. Reset It defaults parameters to All and sort by Yield
Strain Filter
Grow Type
Parameters
Yield
Yield
Height
Height
Flowering
THC
CBD
Type
Climate
Sort By
Yield
Yield
Height
Height
Flowering
THC
CBD
Type
Climate
23  products | Show all