Cannabisodlingsguiden av Royal Queen Seeds

By Luke Sumpter

Så odlar man F1 hybridcannabisfrön

F1


🚀 Vanliga frågor om att odla F1-hybrider

Är F1-hybridmarijuanafrön för nybörjare?
Absolut. På grund av dess hybridkraft och ökade motståndskraft är de faktiskt enklare att odla än andra varianter.
Vad är skillnaden mellan F1-hybrider och andra sorter?
F1-hybrider är skapade med två föräldrar från väldigt inavlade linjer. Att korsa inavlad genetik resulterar i ett fenomen känt som hybridkraft—en egenskap som omfattande förbättrar plantans prestanda.
Hur länga blommar F1-hybridsorter?
Cirka 38–55 dagar för autosorter.
När är F1-hybrider redo att skördas?
Autoblommande varianter är redo att skördas efter så lite som 60 dagar. Fotoperiodsorter tar längre tid. Det beror på när du växlar dem till blomningsfasen inomhus. Utomhus kan du förvänta dig att skörda under september och oktober.

F1-hybridcannabissorter ger förbättrad motståndskraft, större avkastningar, högre koncentrationer av cannabinoider och terpener och oöverträffad enhetlighet. Varje odlare bör uppleva vad de har att erbjuda minst en gång under sin odlingskarriär. Nedan lär du dig exakt hur du odlar F1-hybridmarijuana, både inomhus och utomhus.

Groning

Processen att gro F1-hybridcannabisfrön är nästan identisk till att göra det med andra sorter, med ett undantag. På grund av sin överlägsna motståndskraft mot sjukdom är det mindre sannolikt att F1-hybridfrön faller offer för rotpatogener som har potentialen att förstöra fröplantor. Dock är de inte helt immuna. Här är de vanligaste sätten att så frön:

⛏️ Direkt sådd

🌱 Jordpluggar: Jordpluggar innehåller gynnsamma mikrober och näringsämnen som ger fröplantor en bra start i livet.

🥛 Glas med vatten-metoden

🧻 Pappershandduksmetoden

Såvida du inte väljer direkt sådd eller jordpluggar, kommer du att behöva plantera dina grodda frön i sitt odlingsmedium när den unga pålroten är 1-2 cm. Dessa tips kommer att hjälpa dina F1-hybridcannabissorter att trivas i dessa kritiska tidiga steg:

 1. Undvik övervattning: Att tillämpa för mycket vatten på dina fröplantor kan kväva rötterna och göra dem mottagliga för sjukdom.
 2. Säkerställ korrekt dränering. Använd perlit, vermikulit och sandigare jord för att förbättra dränering.
 3. Vänta inte för länge med att sätta på lamporna: Fröplantor kräver ljus så snart skotten dyker upp från jorden. Utan adekvat ljus kommer de att bli gängliga och svaga.
 4. Göd ej: Dina fröplantor kommer inte att behöva ytterligare näringsämnen under minst en vecka, beroende på innehållet i ditt odlingsmedium.
 5. Kontrollera luftfuktighet: Använd en luftfuktighetskupol för att hålla en relativ luftfuktighet på 70 %.

Vanligtvis varar fröplantastadiet i en vecka efter att skottet dykt upp från jordens yta. Efter det kommer din planta att gå in i den vegetativa fasen av odlingscykeln.

Odla fotoperiod-F1-hybrider inomhus

Fotoperiod-F1-hybridplantor är de som kräver en förändring i ljuscykeln för att blomma. De odlas på ett liknande sätt som både vanliga och feminiserade fotoperiodvarianter. Dock producerar dessa frön mycket mer enhetliga plantor som utövar överlägsna avkastningar och förbättrade fytokemiska profiler. Det finns många olika förhållningssätt som odlare kan ta när man odlar F1-hybridcannabis inomhus.

Den bästa belysningen för F1-hybrider

Lighting for F1

Plantor behöver fotoner för att utföra fotosyntes, skapa energi och överleva. Det finns många belysningsalternativ tillgängliga, inklusive CFL, HID och LED. Oavsett typen av ljus du väljer, måste du tillhandahålla optimal ljusintensitet, tillräckligt för att driva fotosyntes utan att orsaka ljusstress.

Det finns tre primära sätt att ställa in ljusintensiteten inomhus. Först och främst kan du helt enkelt hålla dig till tillverkarens instruktioner då de tillämpas till ditt odlingsområde. Om du vill bli mer specifik, överväg att investera i en luxmätare. När man mäter lux, vill du sikta på olika intervaller under olika steg av odlingscykeln:

 • Fröplantastadiet: 5 000–7 000 lux
 • Vegetativa fasen: 15 000–50 000 lux
 • Blomningsfasen: 45 000–65 000 lux

Helst använder du en kvant PAR-mätare för att ställa in din ljusintensitet. De är dyrare än luxmätare men tillhandahåller mer värdefulla data. Sikta på en PAR-nivå på 300–400 µmols/m²/sek för att uppnå optimal tillväxt.

Bortsett från ljusintensiteten spelar även ljuscykeln en fundamental roll när man odlar fotoperiod-F1-hybridcannabisgenetik. Under den vegetativa fasen bör odlare vanligtvis hålla sina lampor igång i 18-24 timmar varje dag. För att framkalla blomning kommer man att behöva minska ljuscykeln till 12 timmar per dag fram till skörd.

Odlingsmedium och näring för F1-hybrider

Medium and Nutrition

Tillsammans med belysning, kan det odlingsmedium och näringsämnen du använder att ha en signifikant effekt på avkastningen av dina F1-hybrider.

Oavsett vilket förhållningssätt du tar, måste du överväga kraven från F1-hybridsorter under olika steg av odlingscykeln. Under den vegetativa fasen har plantor ett större krav på kväve. De använder detta element som bas för aminosyror som används för att skapa strukturella protein som är viktiga för tillväxt. Om du vill hålla det så enkelt som möjligt, innehåller RQS Easy Grow Booster Tablets det perfekta förhållandet av näringsämnen för detta tillväxtsteg.

När man odlar fotoperiod-F1-hybridcannabisgenetik inomhus har odlare total kontroll över när deras plantor blommar. Knoppar kommer att börja utvecklas när man minskar ljuscykeln till 12 timmar på och 12 timmar av. Detta lurar fotoperiodplantor att tro att hösten närmar sig. Under blomning ändras plantornas krav på näring igen. De kräver mindre kväve men högre mängder av kalium och fosfor. RQS Easy Bloom Booster Tablets täcker allt detta.

Temperatur och luftfuktighet

Inomhusodlare har nästan total kontroll över klimatet i sitt odlingsutrymme. Använd en kombination av fläktar, luftkonditionering och värmare (beroende på ditt klimat) för att bibehålla följande temperaturintervall dagtid:

 • Fröplantastadiet: 20–25°C
 • Vegetativa fasen: 22–28°C
 • Blomningsfasen: 20–26°C

Du behöver även hålla koll på luftfuktigheten (mängden fukt i luften) för att hålla dina F1-hybridcannabisplantor glada och friska. Cannabis fungerar bra med höga nivåer av fukt tidigt i livet, men de kräver betydligt mindre under blomningsfasen. Använd fläktar, luftfuktare och avfuktare för att upprätthålla följande luftfuktighetsintervaller:

 • Fröplantastadiet: 65–70%
 • Vegetativa fasen: 40–70%
 • Blomningsfasen: 40–50%

Du kan använda en enhet som heter termohygrometer för att mäta temperaturen och relativ luftfuktighet samtidigt.

Integrerad pesthantering

Pest Management

F1-hybridcannabisvarianter har överlägsen motståndskraft mot pester och sjukdomar i jämförelse med andra sorter. Dock är de inte helt osårbara för dessa hot. Agriculture and Horticulture Development Board definierar[1] integrerad pesthantering som en koordinerad och planerad strategi för förebyggande, upptäckt och kontroll av pester, ogräs och sjukdomar. Dessa problem är helt klart mer förekommande när man odlar F1-hybridcannabissorter utomhus, men de kan fortfarande ta sig in i odlingsutrymmen inomhus.

När man odlar F1-hybrider inomhus, använd följande tips för att hålla dina cannabisplantor fria från pest och sjukdom:

 • Använd gynnsamma mikrober: Att okulera dina plantrötter med mykorrhizasvamp och trichoderma, kan boosta tillväxt och skydda rotsystemet mot jordpatogener.
 • Installera insektsskärmar. Att placera insektsskärmar över alla ingångar till ditt odlingsutrymme, såsom inlopp och utlopp skapar en fysisk barriär för att hålla pester borta.
 • Använd klisterfällor: Dessa är en bra förebyggande teknik, såväl som en behandling för pester såsom svampmygg och tripsar.
 • Praktisera god hygien

Träning och avlövning

Training F1

När man odlar F1-hybridcannabis i ett tält kan man använda flera olika träningstekniker för att optimera avkastningar. Dessa inkluderar:

 • LST: Även känd som lågstressträning, LST innebär att man binder den huvudsakliga växande toppen till kanten av behållaren för att främja lateral tillväxt och enhetliga knoppar. Eftersom LST inte involverar tillfogad kontrollerad vävnadsskada, påverkar det inte växttillväxten negativt.
 • Superbeskärning: Denna avancerade träningsteknik ökar avkastningen avsevärt. Superbeskärning involverar att varsamt pressa och böja grenar för att manipulera grenverkets form på ett sätt som ökar blomproduktion.
 • Lollipopping: Som namnet antyder är lollipopping en beskärningsteknik där man tar bort de lägre grenarna och knopplatserna för att skapa en form av en klubba. Detta driver resurserna uppåt mot takvalvet, vilket resulterat i färre men större knoppar.
 • Toppning: Att skära av den växande spetsen av en cannabisplanta distribuerar växthormoner till andra områden av plantan, vilket således främjar lateral växt och en begränsad planthöjd. För optimala resultat, kom ihåg att utföra denna teknik uteslutande på F1-fotoperiodplantor och inte på F1-autos.
 • Avlövning: Den kontrollerade borttagningen av fanblad hjälper till att öka luftning och exponera knopplatser för mer ljus.

Kan du odla mer än en sort i samma odlingstält?

Absolut. Du kan odla olika F1-hybridcannabissorter i samma tält samtidigt. Dock kommer du att uppleva mer framgång om du odlar varianter med en kompatibel höjd och blomningstid. Detta kommer hjälpa till att förhindra att en planta överskuggar den andra, vilket kan producera dåliga resultat.

När och hur skördar man F1-fotoperiod-cannabisplantor inomhus

Livslängden på F1-hybrid-fotoperiodplantor beror helt och hållet på när du växlar till att de ska blomma. Efter att ha ändrat ljuscykeln, kommer det vanligtvis att ta 8-9 veckor att avsluta blomning. Härifrån kommer du att behöva skörda dina plantor och bearbeta dina blommor på rätt sätt.

Du har två alternativ: skär dina plantor i basen och häng dem upp och ner för att torka eller skär av varje enskild knopp och lägg dem i en Örttork.

Torka dina blommor i ett mörkt rum med en relativ luftfuktighet på runt 50 %. Du vet att de är redo när stammarna går av istället för att böjas. Väl torra placerar du blommorna i härdningsburkar med Fuktkontrollpaket i minst sex veckor för att förbättra smak och lenhet.

Humidity Pack

Odla autoblommande F1-hybridsorter inomhus

F1-hybridcannabisvarianter är inte begränsade till fotoperiodsorter. Du kommer även att hitta autoblommande sorter såsom Orion F1, Titan F1 och Medusa F1. Likt andra autoblommande sorter är dessa varianter enkla att odla. De är små och diskreta, imponerande kraftfulla och går från frö till blomma på bara några veckor. Du kan till stor del odla dem på samma sätt som deras fotoperiodmotsvarigheter. Dock finns det några viktiga skillnader.

Ljusskillnader

Autoblommande sorter kräver inte en ändring i ljuscykeln för att börja blomma, de kör istället efter en inre genetisk klocka. Många odlare bibehåller en konstant ljuscykel på 24 timmar under den vegetativa fasen, och minskar sedan till 20 timmar under blomning. Dock kan du lämna dina lampor igång i 24 timmar varje dag under hela odlingscykeln. Detta kommer att snabba på tillväxt, men medför naturligtvis dyrare elkostnader.

Träningsskillnader

Att träna autoblommande plantor resulterar i förbättrade avkastningar när det görs på rätt sätt. Eftersom F1-hybridautos ger större avkastningar från början, pushar tillämpningen av träningstekniker produktionspotentialen ytterligare. Men du ska bara använda lågstressträning när du odlar autoblommor. Då de växer så snabbt, har de kortare tid att återhämta sig från högstressmetoder.

När och hur man skördar

Du bör skörda, trimma, torka och härda dina blommor på exakt samma sätt som nämns ovan. Även om autos kräver ett annorlunda förhållningssätt när de växer, så finns det inga skillnader när det gäller att skörda knoppar och förbereda dem för rökning.

Buy F1 Hybrids

Odla fotoperiod-F1-hybrider utomhus

Att odla gräs utomhus innebär helt andra utmaningar. Specifika klimat, pester och sjukdomar, svåra väderförhållanden och en allmän avsaknad av kontroll över elementen gör det aningen svårare, men desto mer belönande.

Lyckligtvis är F1-hybridcannabisplantor mer lämpade att hantera dessa hinder. Deras hybridkraft, som resulterar från att korsa två väldigt inavlade föräldralinjer, gör dem mindre mottagliga för pester, sjukdomar, torka och överdriven fukt.

Överväg din odlingssäsong

Du kan inte bara trycka på en knapp och tvinga dina fotoperiodplantor att börja blomma utomhus. Istället behöver du vänta på att de svarar på naturliga ljuscykler. Dock blir det ganska snabbt kallt uppe i norr. Växthus och polytunnlar kan förlänga odlingssäsongen. Detta kommer göra det möjligt för dig att få ut dina plantor utomhus tidigare, och skydda dem från svåra väderförhållanden under deras sista steg av utvecklingen.

Om du odlar weed utomhus längre söderut så har du tur! Du behöver inte hantera en kort odlingssäsong. Men det innebär inte att du inte ska vara på din vakt. Du behöver fortfarande skydda dina plantor mot heta värmevågor och torka.

Planteringsplacering och skydd

Var du placerar dina plantor kan påverka deras prestanda avsevärt. Idealt ska du placera dem i en sydlig position där de kan få så mycket solljus som möjligt under dagen. Med det sagt, om du bor i en särskilt varm region, kan dina plantor dra nytta av lite sen eftermiddagsskugga. Om du odlar i krukor så flytta dem när vädret blir ogynnsamt, häng sedan upp lite skuggdukar eller liknande för att skydda dem vid behov.

Odlingsmedium

Att odla utomhus ger odlare alternativet att odla i behållare, i förhöjda bäddar eller direkt på marken. Om du väljer behållare har du samma val av odlingsmedium som inomhusodlare. Om du föredrar att odla i upphöjda bäddar eller direkt på marken, använd dessa tips för att hålla dina F1-hybridcannabisplantor i toppform:

 • Börja kompostera: Att kompostera alla dina köksrester och trädgårdsavfall kommer att tillhandahålla dig med gratis gödning som du kan addera till dina bäddar årligen.
 • Var liberal med biologiska ämnen: De flesta utomhusjordar är rika på biologiskt liv—inklusive gynnsamma bakterier och patogener. Du kan vända vågskålen till din fördel genom att inokulera dina plantor och bäddar med mykorrhizasvamp, trichoderma och rhizobakterier.
 • Bearbeta inte: Efter att ha bearbetat din jord under det första året, avstå från att bearbeta framöver. Ingen bearbetnings-metoden håller mycelnätverk och jordens näringsvävspopulationer blomstrande.
 • Använd dött kompostmaterial: Att addera ett tunt lager av klippt gräs, kompost eller döda löv till ytan av din jord kommer att skydda jordens näringsvävspopulationer och kickstarta näringscirkulationen.
 • Använd täckgrödor: Håll din jord täckt under vintermånaderna med användning av tåliga täckgrödor såsom bondbönor och ärtor. Dessa plantor frigör kolföreningar i jorden och håller populationer av gynnsamma mikrober aktiva under lågsäsong.

Pest- och sjukdomsförebyggande

Outdoor pest prevention

Plantpester och sjukdomar är vanligare utomhus. Insekter rör sig fritt och sjukdomar kan ligga vilande i jorden under långa tidsperioder. Dock har du en fördel när du odlar F1-hybridcannabissorter. Dessa sorter är mycket mer motståndskraftiga mot sjukdomar, och deras förbättrade cannabinoid- och terpenprofiler är mer effektiva på att avvisa skadedjur.

 • Använd insektsnät: Det krävs inte mycket för att sätta upp insektsnät runt enskilda plantor eller hela bäddar. Dessa fysiska barriärer är effektiva på att hålla skalbaggar, tripsar och till och med fåglar borta från dina plantor.
 • Undvik kemiska pesticider och herbicider: Även om de är effektiva kortsiktigt, så skadar dessa kemikalier jordens näringsväv och gör det möjligt för sjukdomar att få fäste i den underjordiska mikrobiella matrisen.
 • Lär dig hur man gör naturliga insektsmedel: Lär dig hur man gör vitlök, tomatblad och eteriska oljor till naturliga pesticider.
 • Odla kompanjonplantor: Att odla kompanjonplantor nära dina cannabisplantor kan hjälpa till att stöta bort insekter, medan vissa arter attraherar dem och således drar dem bort från din värdefulla gröda.
 • Odla polykulturer: Du behöver inga avsedda separata utrymmen för dina kompanjonplantor. Välj flera arter och odla dem direkt bredvid dina cannabisplantor. Detta kommer inte bara att gynna jorden, utan även att minimera spridningen av sjukdom bland plantor av samma art.

När ska man skörda

Din planta kommer att nå full mognad från september till oktober, beroende på sort och när du grodde dina frön. Istället för att gissa bästa tid att skörda, kan du använda en lupp eller ett förstoringsglas för att ta en närmare titt på dessa strukturer:

 • Pistiller: Det är små hår som sticker ut från varje enskild cannabisblomma. Dessa är vita under den tidiga blomningsfasen och blir orange då plantan närmar sig mognad. Ha som mål att skörda knoppar när 60-70 % av pistillerna är mörkorange.
 • Trikomer: Det är små körtelstrukturer som ger cannabisknopparna sitt frostiga utseende. När knopparna är omogna är trikomerna genomskinliga. Dock blir de mer mjölkaktiga och ogenomskinliga då plantorna närmar sig skörd.

Polytunnlar och växthus kommer väl till hands under sen blomning. Kraftiga regn och höga fuktnivåer ökar risken drastiskt för mögel under denna tid.

Odla autoblommande F1-hybridcannabissorter utomhus

Autoflowering F1

Fotoperiodplantor tenderar att prestera bra utomhus, men vad gäller för autoblommande F1-hybrider? Om du kan något om autos, så vet du att de kan klara av i stort sett allt. Kasta in den ökade kraften av F1-genetik, så har du en planta som är kapabel att trivas med minimala ingrepp. Totalt sett bör du tillämpa alla tips ovan till din autoblommande F1-hybrid utomhus.

När ska man plantera

Autoblommande F1-hybridsorter har en hel livscykel på 60-85 dagar. Hastigheten som autos växer i ger odlare mycket mer flexibilitet. Du behöver inte agera brådskande så snart den sista frosten passerar—även om du bor i ett kallare klimat. Istället har du friheten att så dina frön senare under odlingssäsongen. Detta gör det möjligt för odlare med begränsat utrymme att dra nytta av succesiva skördar.

De med mer plats att leka kan välja att så fotoperioder tidigt och sedan följa upp med autoblommor senare under säsongen. Alternativt kan du så fotoperioder och autoblommor samtidigt för en tidig skörd av autos medan du väntar på att resten ska mogna.

Idealt klimat

Autoblommande genetik hör hemma på platser som Sibirien—en kall del av planeten med en kort odlingssäsong. Även om de även presterar bra i varmare områden, så är de ett idealt val för odlare som lever på nordliga breddgrader. Du kommer att ha ställ fyllda med knoppar som torkas säkert, långt före den första frosten kommer.

När och hur skördar man

Du bör skörda dina autoblommande utomhus-F1-hybridplantor på exakt samma sätt som deras motsvarigheter inomhus. Beroende på sort, förbered dig på att skörda dina knoppar på så kort tid som 60 dagar från att skotten dyker upp från jorden.


"Once You Go F1, You Never Go Back"

Du är nu medveten om exakt hur du ska ta hand om F1-hybridcannabissorter, från höga och välmående fotoperiodvarianter till små och snabba autoblommande sorter. Om du är van vid att odla polyhybridvarianter kommer du att njuta av kraften, hälsan, produktiviteten och styrkan hos F1-hybridsorter. Oavsett om du väljer fotoperioder eller autoblommor, kommer du att genomgå en så positiv upplevelse att du sannolikt aldrig kommer att välja något annat!

External Resources:
 1. Integrated pest management (IPM) hub | AHDB https://ahdb.org.uk
Ansvarsfriskrivning:
Detta innehåll är endast i utbildningssyfte. Informationen som ges är tagen från forskning som samlats in från externa källor.

Är du över 18 år gammal?

Innehållet på RoyalQueenSeeds.com är endast lämpligt för vuxna och är reserverat för personer med myndig ålder.

Se till att du är medveten om landets lagar.

Genom att klicka på STIG PÅ, bekräftar
du att du är
18 år eller äldre.

F1 Hybrid cannabisfrön

Grow Guide Topic Finder

Categories
eKomi silver seal
4.7 av 5
av 37823 recensioner

F1 Hybrid cannabisfrön