Cannabisodlingsguiden av Royal Queen Seeds

Så Odlar Man Cannabis Under Den Vegetativa Fasen

Så Odlar Man Cannabis Under Den Vegetativa Fasen

VAD ÄR DEN VEGETATIVA FASEN?

Den vegetativa fasen är den period i växtcykeln som sker efter groning och före blomning. När dina cannabisfrön börjar gro, tränger de upp ur jorden som groddar. Dessa groddar har en kort stam och två rundade kotelydoner. Så småningom kommer de första "riktiga" bladen att formas. Under de kommande 2-3 veckorna kommer groddarna mogna och producera de första bladen—strukturer som krävs för fotosyntes. Detta markerar starten på den vegetativa fasen.

Den vegetativa fasen kan vara mellan 3-16 veckor (eller längre), beroende på en kultivars genetik och odlarens mål. Explosiv tillväxt sker under denna tid. Plantorna omplanteras vanligen i större behållare i början av den vegetativa fasen för att ge rotsystemet mer utrymme att växa. Huvudstammen kommer höja sig och utrymmet mellan noderna kommer öka dramatiskt. Indica-kultivarer kommer att förbli korta och ge stor lateral tillväxt, medan sativa-varianter växer sig längre med färre förgreningar. För fotoperiod-varianter, avslutas den vegetativa fasen när ljuscykeln förkortas.

 • Utomhus sker detta när sommaren övergår till höst.
 • Inomhus förkortas ljusschemat för att tvinga fotoperiod-plantor att blomma på kommando. Plantor kommer att övergå från den vegetativa fasen till blomning när de exponeras för en ljuscykel på 12 timmar med ljus och 12 timmar utan. I kontrast initierar autoblommande kultivarer blomning baserat på deras ålder istället för ljuscykel.

 

Tillväxtfas (Vecka 1)
Tillväxtfas (Vecka 2)
Tillväxtfas (Vecka 3)
Tillväxtfas (Vecka 4)
Tillväxtfas (Vecka 5)
Tillväxtfas (Vecka 6)
Tillväxtfas (Vecka 7)
Tillväxtfas (Vecka 8)

VIKTEN AV DEN VEGETATIVA FASEN

Den vegetativa fasen är en vital period i en cannabisplantas livscykel. Odlare behöver tillhandahålla optimala, miljömässiga förhållanden för att plantorna ska växa sig så stora och friska som möjligt. Storleken motsvarar ofta avkastningen. Ju större plantorna blir, desto mer noder eller "knopplatser" utvecklar de och desto fler blommor kan de producera.

Men storleken är inte den enda faktorn. En del odlare föredrar att hålla sina plantor små, samtidigt som de uppnår utmärkta avkastningar, vilket kan göras genom att träna plantorna. Dessa tekniker behöver implementeras i den vegetativa fasen innan de första blommorna börjar uppstå. Många essentiella fysiologiska funktioner pågår under den vegetativa fasen. De första bladen arbetar hårt för att omvandla ljus och CO₂ till energi. Rotsystemet utvidgas och tillhandahåller ett stabilt ankare för att förhindra att plantan ramlar omkull; rötterna arbetar även med att ta upp vitala näringsämnen och vatten.

För att möta växternas krav under denna tid, måste odlare säkerställa att de ger rätt mängd ljus, vatten och näringsämnen. Odlare måste även vara medvetna om pester och patogener, och göra sitt bästa för att förhindra att dessa hot skadar eller till och med dödar deras grödor.

Slutligen förbereder den vegetativa perioden för blomning. Ju mer hälsosamma växterna är under denna period, desto mer förberedda kommer de vara för att blomma och ge en generös skörd.

Video id: 484383048

HUR UPPNÅR MAN OPTIMAL VEGETATIV TILLVÄXT

Faktorerna som nämns ovan tillämpas för all cannabisodling. När odlare lyckas få den perfekta balansen mellan alla dessa variabler, kommer anmärkningsvärd tillväxt bli möjlig under den vegetativa fasen. Även om de primära kraven från plantorna förblir de samma, så måste odlare vara medvetna om skillnaderna mellan att odla inomhus och utomhus. Dessa två, väldigt olika miljöer, introducerar odlare och dess grödor för olika utmaningar.

INOMHUS

Att odla inomhus betyder oftast att odla i odlingstält eller avsedda odlingsrum—detta kommer med klara för- och nackdelar. Inomhusodlare har nästan total kontroll över miljön under hela odlingscykelns varaktighet. Under den vegetativa fasen kan de välja att ha lampor i 18-24 timmar per dag. Ju mer ljus som planta exponeras för, desto mer kan den fotosyntetisera, vilket resulterar i en mer explosiv vegetativ tillväxt.

Mer kontroll innebär att det finns mer att hantera. Inomhusodlare måste mäta CO₂-nivåer, luftfuktighet och temperatur regelbundet. Dessa faktorer måste hållas inom specifika parametrar för att optimera plantans tillväxt. Odlare kan komma att behöva investera i fläktar, hygrometrar, luftfuktare/avfuktare, utsugningsfläktar med mera för att driften ska fungera smidigt. Dessa system kan automatiseras genom att använda timers och sensorer, men det är inte realistiskt för nybörjar- och hobbyodlare.

INOMHUS

UTOMHUS

Utomhusodlare har mycket mindre kontroll över sina plantor under den vegetativa fasen och odlingscykeln som helhet. Elementen tar kontroll, vilket kan vara bra i vissa fall. Du behöver inte tillhandahålla en ljuskälla, och frekvent regn och bevattningssystem tar bort behovet av att vattna regelbundet.

Att uppnå ideal vegetativ tillväxt utomhus beror till stor del på hur du kan förstärka plantornas försvar. Det finns mycket smådjur som gladeligen tuggar i sig dina plantor till lunch. Små varelser såsom insekter kan göra hål i bladen och mumsa på rötter, medan djur som fåglar och hjortar kan göra allvarlig skada på blad och stam. Fuktiga miljöer ökar även risken för svampinfektioner.

Biologiska kontroller såsom rovdjursinsekter kan införas i trädgården för att eliminera pest varelser och kompanjonplantor kan odlas för att avskräcka dem. Att sätta nät och stängsel är en effektiv försvarslinje mot större djur.

Bladspray kan hjälpa till att hålla mögel borta. Odlare bör även placera sina grödor på ett område i trädgården med luftflöde och undvika stagnerande områden.

UTOMHUS

GE DINA CANNABISFRÖN DEN BÄSTA STARTEN

Som vi diskuterat ovan, kommer groningsfasen precis innan den vegetativa fasen. Det är ett viktigt del av cannabisplantans liv och kommer att avgöra dess öde. Precis som hälsosam vegetativ tillväxt bidrar till en optimal blomningsfas, kan en hälsosam groningsfas göra det samma för hela odlingscykeln. Låt oss ta en titt på viktiga faktorer att överväga under denna tid.

 • ODLINGSMEDIER

Odlare kan sätta sina plantor i olika medier, inklusive jord och vatten (hydroponiska). Odlingsmediet tillhandahåller ett utrymme för rötter att växa och, vid odling med jord, tillhandahålla organiskt material och näringsämnen. Överväg att införa mikroorganismer såsom mykorrhizasvamp med dina plantor. De hjälper till att bryta ner organiskt material och ta upp näringsämnen.

Vid en hydroponisk odling ska du börja med högkvalitativt, filtrerat vatten. Kranvatten innehåller klorin och andra skadliga substanser.

ODLINGSMEDIER
 • BELYSNING

Ljus är en av de viktigaste faktorerna när man odlar cannabis. Tillsammans med vatten och CO₂, är det en betydelsefull faktor i fotosyntes processen. Odlare måste börja med en bra ljussättning för att plantorna ska kunna växa sig friska och starka. LED-lampor rekommenderas på grund av deras låga driftskostnader och låga värmeutstrålning.

Som redan nämnts kräver fotoperiod-sorter 18-24 timmar med ljus inomhus under den vegetativa fasen. Ju mer ljusexponering en planta får, desto snabbare växer den. De flesta odlare vegeterar sina plantor i 4-8 veckor. Efter denna tid krävs en ändring till 12 timmars ljus per dag för att initiera blomning.

I kontrast så blommar autoblommande plantor av sig själva. Ge dem 18-24 timmar med ljus om dagen under den vegetativa fasen och blomningsfasen och se när magin inträffar.

BELYSNING
 • NÄRING

Cannabisplantor har specifika näringskrav, och kraven skiljer sig under den vegetativa fasen och blomningsfasen. Under den vegetativa perioden behöver plantorna högre nivåer av kväve, som bidrar till tillväxt av stammar och blad. De behöver även tillräckliga nivåer av kalium för att reglera öppning och stängning av klyvöppning, samt för att producera energi. Plantor under denna period kräver även rätt mängd magnesium för att driva fotosyntes och kalcium för god hälsa av cellväggar.

Odlare kan köpa vegetativa näringsämnen för att göra det enkelt. Produkter såsom Easy Grow Booster Tablets tillhandahåller alla de näringsämnen dina plantor behöver under hela den vegetativa fasen.

Om du odlar hydroponiskt, så köp specifika vegetativa näringsämnen och tillämpa enligt instruktionerna.

NÄRING
 • VATTNING

Vatten—livets vätska. Cannabisplantor är beroende av vatten, för att kunna absorberar näringsämnen i både jord- och hydro-odlingar. Under transpirationsprocessen rör sig vattnet upp längs plantans stam till bladen och transporterar näringsämnen till de ställen det behövs.

Dock kan för mycket vatten vara dåligt. Övervattning kan svälta rötterna från luft och leda till utvecklingen av rotförruttnelse. När du vattnar dina plantor under den vegetativa fasen så vänta tills ungefär de 3 översta centimeterna av jord har torkar ut, innan du vattnar igen.

Hydroponiska plantor får allt vatten de behöver från sitt odlingsmedium.

VATTNING
 • TEMPERATUR

Vegetativa plantor trivs i temperaturer på mellan 20–30°C. Som tur är för både inomhus- och utomhusodlare, är detta en bred intervall. Vegetativa plantor kan tåla ganska hög luftfuktighet. Låt dock inte nivåerna sjunka under 40%. Både temperatur och luftfuktighet kan mätas med hjälp av en termometer/hygrometer. Inomhusodlare kan manipulera dessa tillstånd genom att använda värmare, luftkonditionering, luftfuktare och avfuktare. Utomhus kan odlare sätta upp väggar och nät för att skydda de vegetativa plantorna från solen, om en kraftig värmevåg sveper in. 

TEMPERATUR
 • LUFTFLÖDE

Luftflöde är vitalt för att hålla vegetativa plantor vid god hälsa. I ett odlingstält kommer in- och utsugningsfläktar att hålla luften frisk. De för in CO₂ och avlägsnar överflödigt syre. Luftflödet kommer även hindra mögelbildande. Om du odlar utomhus i en polytunnel, är det en bra idé att sätta upp det i vindens riktning eller att installera några fläktar för att få luften att röra sig. 

LUFTFLÖDE
 • TRÄNING

Träning gör det möjligt för odlare att böja och forma plantor som de vill. Det öppnar upp växthavet och låter mer luft penetrera igenom. Träning kan även boosta avkastning samtidigt som man håller plantorna i en hanterbar höjd. Metoder såsom lågstress-träning kan användas för att ändra plantornas form genom att böja och binda fast stammar och grenar.

TRÄNING

DE FÖRSTA TVÅ VECKORNA AV DEN VEGETATIVA FASEN

Plantor växer snabbt under denna tid. Odlare måste kontinuerligt övervaka och justera parametrarna för deras inställningar i enlighet med plantornas tillväxt. När man använder Easy Booster Tablets, kommer näringsbrist inte att vara ett problem.

Odlare behöver övervaka vattningen noggrant. Återigen, vänta till de 3 översta centimeterna av jorden är torr.

Eftersom plantorna kommer att växa så snabbt, kan ljuspositioneringen behöva ändras. Om toppen på en planta kommer för nära ljuskällan kan den drabbas av ljusskada. Ljuskällan bör hängas upp 30 cm från plantans topp. Om löven börjar gulna bör lampan positioneras ännu längre ifrån.

Hög luftfuktighet är viktigt under de två första veckorna i den vegetativa fasen. Fukt i luften kommer att förbättra plantans hälsa och det kan uppnås genom att stänga av inomhusfläkten temporärt.

ANDRA FAKTORER ATT HA I ÅTANKE UNDER DEN VEGETATIVA FASEN

I tillägg till ovanstående, finns det flera andra avgörande faktorer att ha i åtanke under den vegetativa fasen, oavsett hur eller var du väljer att odla.

 • KÖNSBESTÄMNING

Att könsbestämma cannabisplantor är vitalt för att hindra hanplantor från att pollinera odlingsutrymmet. Om målet är att producera hartsartade blommor, så måste odlaren identifiera och ta bort hanplantor så snart som möjligt. När deras pollen väl har befruktat en honblomma, börjar de producera frön och stoppar hartsproduktionen.

Könsbestämning kan genomföras cirka fyra veckor efter groning. Både han- och honplantor kommer börja producera för-blommor—små vävnadsdelar som betecknar kön.

Hanplantor producerar för-blommor som är mer klotformade, medan honplantans för-blommor påminner om formen av en droppe. Odlare kan använda förstoringsverktyg såsom en juvelerarlupp för att ta en närmare titt på noderna. Om en hane identifieras, bör den avlägsnas från odlingsutrymmet. Den kan hållas separat för fortplantning eller slängas.

 • UTRYMME

Varje planta behöver sitt eget utrymme. Allt för täta plantor kommer tillslut att överskugga varandra och blockerar ljus. Många variabler spelar in här. En kultivars genotyp kommer att avgöra hur mycket den växer, dock kan plantor tämjas genom att använda träningsmetoder.

Odlare kan planera sina odlingsutrymmen genom att ta reda på hur många plantor man ska odla per kvadratmeter.

 • Genom att använda SOG-teknik, kan odlare vanligtvis få plats med mellan 4-16 plantor per m². Detta involverar att man tar många små växter intill varandra för att forma ett jämnt, horisontellt hav.
 • Som nämnt ovan är, lågstress-träning (LST) en annan teknik som används för att tämja plantorna. Det kommer göra det möjligt för odlare att få plats med ungefär fyra plantor per m².
 • Slutligen kan ScrOG-metoden användas för att öka avkastningen, även om endast en planta kommer få plats per m².
 • BESKÄRNING

Beskärning är en beprövad metod av att kontrollera plantan höjd och samtidigt öka avkastningspotentialen. Genom att beskära toppen av huvudstammen kan odlare främja lateral tillväxt, vilket kan leda till förbättrad avkastning. Odlare kan utföra beskärning så snart en planta har 3-5 noder.

Detta är en teknik för den vegetativa tillväxtfasen. Odlare bör börja med en steriliserad sax och knipa av toppen på huvudstammen, vilket gör att den går isär. Odlare kan upprepa denna process om och om igen för att producera fler knopplatser. Dock kan plantor behöva en återhämtningsperiod efter varje gång du toppat, vilket oundvikligen förlänger den vegetativa fasen.


Är du över 18 år gammal?

Innehållet på RoyalQueenSeeds.com är endast lämpligt för vuxna och är reserverat för personer med myndig ålder.

Se till att du är medveten om landets lagar.

Genom att klicka på STIG PÅ, bekräftar
du att du är
18 år eller äldre.

Grow Guide Topic Finder

Categories
eKomi silver seal
4.7 av 5
av 37823 recensioner