CANNABIS CULTIVATION: Tillväxt- Eller Vegfas

Del 1 / Intro

De germinerade fröen sticker upp från marken och spirar genast upp till små, bladliknande gröna plantor. De ser ut, och är fortfarande väldigt ömtåliga vid detta stadie. Vi kommer nu diskutera tillväxten av denna planta. Tillväxtperioden är en viktig faktor i att bestämma den eventuella storleken av den skörd du kommer få från dina plantor. En bra tillväxt är mycket viktigare än blomningen i sig.

Att genomsätta en planta i en förtillväxt innebär att vi kommer hålla plantan i dess tillväxt- (även känd som veg-) period i mellan en dag till flera veckor, och vi gör detta genom att sätta lamptimern på 18/6. Detta betyder 18 timmars ljus och 6 timmars mörker/sömn för plantorna. Plantan är nu utrustad till att ta nytta av ljuset till fullo och kan börja utvecklas i både bredd och höjd.

Desto mer du tillåter plantan att växa, ju fler löv kommer den utveckla, och fler löv på de starkaste grenarna, tack vare detta kommer tillväxten accelereras ytterligare. En planta som en vecka tidigare bara hade 10 löv och nu har 25 can på ett naturligt sett växa mycket snabbare tack vare ökningen i den mängd ljus den kan ta nytta av. Så det kommer gå långsamt i början av tillväxten innan plantan har tillräckligt med löv för att nå en viss tillväxtstakt.

I detta moment kommer du klart se hur bara en dags tillväxt kommer göra en enorm skillnad, och du kommer märka att plantorna har gjort en fantastiskt process bara under den enstaka dagen. Mer tillväxt betyder mer näring, och mer syre… För att uppnå en bra tillväxt behöver du kontinuerligt hålla alla faktorer under kontroll. Om det någon gång finns en brist av syre i ditt odlingsutrymme tack vare för lite eller ingen vakuumextraktion, så kommer dina plantor ha en retarderad potential till tillväxt.

Del 2 / Tecken från medierna

Cannabis Cultivation: Tillväxt- Eller Vegfas

Olika medier (eller medium) can erbjuda varierande tillväxtshastigheter åt dina plantor. De vanligaste är fortfarande jord, kokostorv och vattenkultur (tillväxt i vatten). Varje medium har sina egna kvalitéer, fördelar och nackdelar. Jord möjliggör bara en snabb tillväxt då den är luftig och har en lätt struktur. Eftersom rötter bäst kan utvecklas genom att odla genom lätt, luftig jord, så är detta vad vi försöker ge dem. Desto snabbare rötterna kan växa och spridas, ju snabbare kan växten ovan jord växa.

Rötter behöver syre, och en hård grund som har blivit komprimerad innehåller mindre syre än en tändar-mix. Fördelen med att använda jord är att den innehåller näring och så en inte behöver börja så tidigt med att addera flytande näring. Detta kan vara viktigt för nybörjarodlare då den förhindrar problem i de tidiga stadierna av tillväxt. En dålig start kan vara förödande för framtida blomning och skörd. Jord är därför ett perfekt medium för nybörjarodlare att lära sig med och bygga upp sina odlingskunskaper.

Lär dig att odla väl i jord så kan du alltid gå tillbaka till det i framtiden. Kokostorv är en ännu mer luftig substans att odla i. Det är en av mina favoritmedium och försäkrar att plantorna får en utomordentlig start tack vare de syre-rika kokosfibrerna. Plantor som har börjat växa i mer syre-rika medium är starkare och utvecklas mer - och mer kraftfulla - sidogrenar. Nackdelen med att använda kokosfibrer är att den inte innehåller några näringsämnen alls; den är matfattig. Det är varför du behöver börja väldigt tidigt med att addera flytande näring.

Detta skulle kunna skapa problem, men kokostorv är väldigt användarvänligt, och svår att övergöda. Det är kanske även svårare att övergöda det än jord. Övergödning uppkommer från en ackumulation av salter som finns i alla gödningsmedel. Över tid kan plantan inte ta upp dem lika snabbt om du använder en för hög dos av näring. Löven kommer börja utveckla fula linjer, som först syns på kanterna dör löven ökar i storlek, sedan torkar löven ur och dör.

Hydroponic Medium

För att undvika detta måste du rena ditt medium. Det gör du genom att tillsätta extra vatten så att de ackumulerade salterna kan tvättas ur ditt medium. Om du har en planta med väldigt djupt gröna lös så är detta ett tecken på att rätt mängd näring finns, och att ge den ännu mer näring nu skulle kunna leda till övergödning. Om du inte är säker, vänta gärna utan att de den någon näring alls så kommer löven få en ljusare nyans av grön, då vet du att det är okej att ge den mer mat. Om du lämnar den för länge kommer löven börja bli gula.

Att växa med vattenkultur kan ge dig de snabbaste tillväxthastigheterna så länge som du går tillväga på rätt sätt, tack vare närvaron av syre tillgängligt för rötterna. Det är en mer arbetsintensiv metod än de av att odla med jord eller kokostorv. Jag väljer personligen kokostorv för att det är en bra mellanväg mellan jord och vattenkultur. Du når bra växtresultat men behöver inte ge det onödigt mycket mer uppmärksamhet.

Det måste dock sägas att när du väl har odlingen med vattenkultur igång, så går det som smort. Men med vattenkultur är du mer beroende av elektroniska apparater, och om dessa går sönder eller om du får ett strömavbrott så får du gå på reservgeneratorn.

Del 3 / Hur börjar jag odla cannabis

Tillväxt- Eller Vegfas

En bra start är guld värt.

Nästan alla odlare använder rot-stimulerande lösningar för att säkerställa en kraftfull tillväxt. Så som varit fallet innan, så händer allting under jord i början. En liten grodd har fortfarande väldigt få rötter. Tanken är att vi ska stimulera plantan till att producera så många rötter möjligt, så snabbt som möjligt, i sitt medium.

Det som oftast används är flytande rotstimulans, något som alla de stora näringsföretagen brukar ha i sitt utbud. Rotstimulatorn försäkrar att rötterna får en impuls av tillväxt. Det märks oftast bäst att det funkar när en odlar i jord. Rotstimulansen kommer också göra det möjligt att andra plantor i din jordmix kommer börja växa.

Så bli inte orolig om du plötsligt finner en annan sorts grönska som sticker sitt huvud ut jorden än den du tänkte. Vi spär oftast ut vår rotstimulans med vatten, även om den används outspädd för skärblock för att få dem att slå rot vid kloning. We använder inte rotstimuli tillsammans med flytande gödsel, eftersom det reducerar effekten hos stimulatorn. Så i plantans första dagar brukar vi addera rotstimuli - blanda den inte med annan näring.

På detta sätt kan vi få en optimal start. Det finns också vänlig (symbiotisk) svamp vi kan addera för att främja god rotutveckling. Nova-Star-T från BioNova är en liten påse fylld med ett pulver som innehåller sporer från dessa välgörande svampar, som du blandar med vattnet. Med detta blöter du skärblocken in vilka dina frön eller kloner blivit planterade. Svampen fungerar som en symbiont och behöver plantan för att överleva.

Plantan använder i retur svampen som ett ’extra rotsystem’. Varstans svampen växer kan växten ta upp näring därifrån. Effekten du får är att plantan får en mycket starkare och friskare start och har tillgång till mycket mer av mediets näring. Nästan alla produkter som har en stimulerande effekt på rötter är användbara till starten av tillväxtperioden. Ditt uppdrag om du kommer i kontakt med dem är att gull-gulla dina rötter tills de blir fina och starka.

Del 4 / Betydelsen av tillväxtperioden

Tillväxtfasbelysning

Med tillväxtfasen kan du i stora drag förutse dimensionerna, formen och skörden från dina plantor. Det finns olika sätt att odla cannabis och dessa är till en stor del beroende av deras sätt att växa. Du kan sätta flera plantor i en kvadratmeter; då är det viktigt att inte ge dem för mycket tid till att växa. Plantorna kan inte tillåtas att bli för stora annars så kommer de förtrycka varandra. Desto färre plantor du väljer att odla, desto mer tillväxt kan du tillåta dem.

Fröplantor och kloner har olika tillväxtpreferenser. Kloner är äldre plantor än fröplantor och är därför redan vuxna och behöver således mindre tillväxt innan de induceras till blomning. En fröplanta går genom olika steg och blir mogna efter en månad av växt. Ju bättre du är som odlare desto snabbare kan du bringa en fröplanta till vuxenlivet.

Detta beror inte bara på tid utan också på mängd. Om du kollar på en klon kommer du se att sidogrenarna växer stegvis. Om du kolla på en omogen fröplanta så är sidogrenarna proportionellt raka. När väl fröplantan har blivit vuxen så kommer grenarna också börja växa stegvis. Genom att ge dem mer eller mindre tillväxt, så kan du kontrollera storleken hos dina plantor.

Men kom ihåg att genom att odla en planta större så betyder det nödvändigtvis inte att du kommer få en större skörd från den. Det är speciellt viktigt som en nybörjarodlare att uppskatta att en planta undergår en enorm takt av utveckling när den väl kommer in i blomning. Och den kommer fortsätta öka i storlek i tre veckor innan den når sin eventuella storlek.

Del 5 / Den perfekta tillväxten

Den Perfekta Tillväxten Av En Cannabisväxt

Vad är en perfekta tillväxten? En perfekt tillväxt är när plantorna nått sin ideala storlek när de anlagts för att blomma, och när alla plantor fortfarande kan utvecklas väl utan att komma i varandras väg. Den hela kvadratmetern är därmed fylld av plantorna utan några mellanrum, men är inte så full så att plantorna tävlar med varandra om resurser.

Genom att tillåta dem för mycket tillväxt eller genom att använda sig av för många plantor, så kommer alla plantor utvecklas sämre. En planta behöver utrymme där den kan låta sina sidogrenar utvecklas och öka i tjocklek. Om hon inte får detta kommer hon öka i höjd. Nackdelen med detta är att de lägsta sidogrenarna kommer vara svaga och inte kunna utveckla väldigt tunga knoppar. För att kunna få en bra skörd kommer du behöva uppnå bra knopp-utveckling i de lägre grenarna så som på de övre.

Vem som helst kan odla sig själva en stor huvudknopp; det är någonting annat att få lika bra vikter på de nedre. Men om du kan detta, så är det hur du verkligen får bra skördar från bara ett fåtal plantor. Som en bra tumregel, ger åtta fröplantor med tre veckors tid för-växt som fyller en kvadratmeter under en 600W-lampa en skörd på 500gram.

Detta är ungefär 63 gram per planta, en siffra som inte är jättehög. Jag brukar vanligtvis hålla ett öga på mina plantor och när de väl är mellan 25-50cm höga och har blivit små vuxna, med starka sidogrenar, då är de reda att sättas i blomning. Du can försätta kloner i blomning tidigare, eftersom de börjar som mer mogna. För samma anledning, så låt dem inte bli mycket större än 25cm. Kloner är mycket grenigare vilket betyder att de låter mindre ljus passera till de lägsta grenarna.

En planta som är för stor kommer släppa igenom lite till inget ljus alls till de nedersta grenarna, som därför inte kommer utveckla några knoppar. Att låta dina plantor växa sig för stora är ett slöseri av tid och energi. Du är begränsad av din lampas effekt och detta kommer bara säkerställa en bra, tung knopputveckling i de översta 20cm av dina plantor. Ju lägre du går, desto smalare kommer dina knoppar att bli. Genom att vara säker på att du släpper igenom så mycket ljus som möjligt till de lägsta grenarna av dina plantor kommer du maximera utvecklingen av dina knoppar där nere.

Del 6 / Nutrition

Använda Näringsämnen På Cannabis

Under tillväxtperioden behöver plantorna kväve och kalium. Om dina plantor blir bristfälliga på någon av dessa under tillväxtperioden så kommer de bli gula. Om du väljer att odla i jord och använda en bra mix från en växtaffär, kommer den innehålla nog av dessa viktiga ingredienser i tre veckor upp till en månad.  Fördelen med detta är att du inte behöver lägga till något extra flytande gödningsmedel tills blomningsperioden. Det extra priset du betalar för den bättre jorden är därför värt det. Du kan också skydda dig själv från en mängd andra potentiella problem.

En billig jordmix kan snabbt leda till brister eftersom det finns så lite näring i den tillgänglig till dina plantor. Så du måste börja lägga till flytande gödsel tidigare, vilket inte är ett problem i sig själv även om några människor lyckas med att övergöda, och då är det alltid bättre att vänta så länge du kan innan du måste börja gödsla. Nu kan du inte undvika att göra några misstag med att odla cannabis. De facto, ju fler ju bättre.

Om du lär dig från dina misstag och vet vad du gjort för fel så kommer du inte göra samma misstag igen. Över allting annat, följ instruktionerna på flaskan och använd en millimeterspruta för att exakt mäta de kvantiteter du vill addera till ditt näringsvatten. Tillräcklig näring utan att gå överbord kommer resultera i en fantastisk och frisk tillväxt hos dina plantor.

Desto större din planta blir ju mer gödsel måste du ge den. Om du fortsätter att ge din planta samma concentration av näring kommer du märka att de vid en punkt kommer börja utveckla gula löv. Plantan försöker göra det absolut klart för dig att den behöver mer mat. Dosen (styrkan) av ditt näringsvatten måste höjas eller ges mer regelbundet.

Del 7 / De första två veckornas tillväxt

Föredragen Jord För Cannabis

Efter de kommit upp ur jorden, planterades groddarna på bilden i Plagron’s Royalty Mix. Denna för-gödslade jord innehåller nog med näringsämnen för att hålla i några veckor. Under dessa första veckorna gav jag dem rotstimulans. Medan tiden passerade började plantorna växa ännu snabbare. Som en extra kick, så gav jag dem även under denna period Alga Groei, ett flytande gödsel från Plagron. Detta är inte absolut nödvändigt eftersom det finns nog med näring i den för-gödslade jordmixen, men genom att ge lite extra näring kan jag bibehålla jordens närings-mässiga nivå.

Om vi nu inte skulle ge någon mer mat förrän kanske om ett par veckor skulle jorden vara utsliten och utarmad. Om vi regelbundet tillsätter extra näring, kan vi undvika att helt plötsligt behöva ge riktigt tungt gödsel. Förstår ni vad jag försöker säga här? Naturligtvis, försöker vi undvika att ge för mycket näring, eftersom det kan skapa en hög risk för övergödsling. Förutom att ge rotstimuli och flytande gödsel, finns det faktiskt inte så mycket mer vi kan göra under denna tillväxtfas. Vi ser till att flytta lampan så att den alltid är mellan 30-40cm över plantan.

Det bästa sättet att försäkra dig om detta är att känna med din hand hur varm lampan brinner vid lövnivå. Du kan placera lampan efter en och en halv vecka så nära som möjligt till plantorna innan de kan känna den brännande, torra luften från lampan. Den korrekta höjden varierar från utrymme och antalet lampor i utrymmet. Om du har god luftcirkulation så kan du låta lampan hänga mycket lägre eftersom mycket av den varma, torra luften slås ut från den direkta närheten av plantorna, vilket orsakar dem mindre stress från lampornas (lampans) effekt.

Vi håller luftfuktighetens nivåer så höga som möjligt under de första veckorna eftersom plantorna kan växa så mycket snabbare och skapa sina löv lättare. En hög luftfuktighet kan göra underverk, och vi kan uppnå detta genom att stänga av luftutsuget, eller låta den köras på en väldigt låg nivå så att fukten i luften inte pumpas ut direkt ur odlingsutrymmet. En luftfuktare hjälper naturligtvis också! Vi siktar på att hålla temperaturen mellan 22-28 grader Celsius och 18-22 grader på natten.

Så länge som temperaturen inte faller under 16 grader så kommer du inte råka ut för en omfattande förlust av tillväxt. Glöm inte att låta dina lampor göra så mycket av jobbet som möjligt på natten om du har en billig eltaxa vid denna tiden på dygnet, så kan du under loppet av tillväxten spara dig en summa pengar. Gröna plantor har nu blivit uppfostrade, du kan smeka deras kraftiga stammar och njuta av smaken och lukten av din framtida skörd redan nu. Nu behöver du bara några fler månader av tålamod innan du kan njuta av dina välförtjänta stora buds vid skördetid.

Royal Queen Seeds Genetics

Royal Queen Seeds producerar några av europas bästa cannabisfrön, vi ser till att hobbyodlare över hela världen får tillgång till de finaste sorter av marijuana som finns.

Buy at RQS

Part. 1: The Germinating Phase. Give your seeds the best possible start in life by reading our definitive guide to germination.

Del. 3: Blomningsfasen. Marijuana blomningsfasen.

Part. 4: The last weeks of flowering stage. After weeks of mounting excitement the long-awaited moment the harvest is finally within arm's reach.

Del. 5: Skördetid. Lär dig varje steg I cannabisskörden och processen efter skörden.

ÄR DU ÖVER 18 ÅR GAMMAL?

Innehållet på RoyalQueenSeeds.com är endast lämpligt för vuxna och är reserverat för personer med myndig ålder.

Se till att du är medveten om landets lagar.

Genom att klicka på STIG PÅ, bekräftar
du att du är
18 år eller äldre.