Feminiserade marijuanafrön

Feminiserade cannabisfrön är genetiskt modifierade för att enbart producera feminiserade plantor. Vanligtvis producerar cannabisfrön antingen en han- eller hon-planta; hela processen avgörs av X och Y kromosomerna. En planta med två X-kromosomer blir honplantor 99.99% av gångerna, medan en cannabisplanta med X och Y-kromosomer nästan altid blir han-plantor.

Royal Queen Seeds har sett till att dess honplantor producerar han-blommor tack vare en behandling bestående av kollodialt silver, vilket förvandlar hon-plantor till hermafroditer och gör det möjligt att producera frön som bara har kvinnliga kromosomer. Fördelen med feminiserade frön är att plantorna blir honor 99.99% av gångerna. Cannabis hon-plantor producerar en mycket högre andel av aktiva ämnen som THC, CBD och CBN jämfört med han-plantor.

Innan våra frön officiellt kommer ut på marknaden testas de och odlas med extrem omsorg för att kunna försäkra att våra plantor är genetiskt stabila och oföränderliga.

På Royal Queen Seeds säljer vi enbart feminiserade cannabisfrön.

ÄR DU ÖVER 18 ÅR GAMMAL?

Innehållet på RoyalQueenSeeds.com är endast lämpligt för vuxna och är reserverat för personer med myndig ålder.

Se till att du är medveten om landets lagar.

Genom att klicka på STIG PÅ, bekräftar
du att du är
18 år eller äldre.