Allt du behöver veta om feminiserade cannabisfrön

Everything You Need To Know About Feminized Cannabis Seeds

När du ska köpa cannabisfrön kan du komma att stöta på många typer av konstiga meningar och uttryck. Du har kanske läst om feminiserade cannabisfrön, fotoperiodplantor, autoblommor, hanplantor, honplantor, hybrider, hermafroditer och mycket mer. Om du nyligen börjat att odla gräs så är det ingen tvekan om att allt ovanstående kan vara väldigt förvirrande.

Men oroa dig inte! Dessa begrepp kan verka skrämmande, men de är fullt förståeliga när man väl fått en förklaring. Även om vi vill förklara allt på en gång, så tar vi en sak i taget och idag fokuserar vi på feminiserade frön.


Vad Är Feminiserade Frön?

Fram till inte så länge sedan fanns det alltid en 50 % chans att varje planta skulle bli en hanplanta när man odlade cannabis från frön. Det är dock endast honplantor som får knoppar rika på cannabinoider såsom THC och CBD.

Hanplantor producerar frökapslar, och om de håller kvar länge nog pollinerar de honplantorna och minskar deras avkastning dramatiskt. På grund av detta så måste de som odlar vanliga frön identifiera könet på sina plantor så snart som möjligt för att gallra bort hanplantorna.

Men skapandet av feminiserade cannabisfrön på 1990-talet revolutionerade cannabisodlingen. Feminiserade cannabisfrön är genetiskt framtagna för att bara bli honplantor, och så blir det nästan alltid (till 99,9 %). Genom att eliminera risken för att få hanplantor gjorde detta framsteg det mycket enklare att odla cannabis, och dessutom mer ekonomiskt.

Feminiserade frön tenderat att vara designade att producera fotoperiodplantor. Fotoperiodcannabis blommar beroende på ljusa/mörka timmar. Ute i naturen börjar cannabis blomma i slutet på sommaren när dagarna blir kortare. Inomhus hålls fotoperiodcannabis i den vegetativa fasen tills dess att odlaren är redo att framkalla blomning genom att minska antalet ljustimmar.

Överblick Av Feminiserade Cannabisfrön

• Höga mängder av cannabinoider jämfört men hanplantor. Sorterna odlas ofta för maximal kraft och arom.
• Fröna är till 99,9% feminiserade, så plantorna kommer nästan alltid att utvecklas till honplantor.
• Inget behov av att kontrollera plantornas kön och inget behov att gallra bort hanplantor.
• Feminiserade sorter är vanligtvis fotoperiodsorter vilket innebär att de är beroende av ljuscykeln.

Hos Royal Queen Seeds är alla feminiserade frön etiketterade och kategoriserade som sådana, så du kommer inte blanda ihop dem när du gör ett köp.

Vem Använder Feminiserade Sorter Och Varför?

Högkvalitativa feminiserade frön på marknaden idag producerar oftast plantor rika på THC. Som den huvudsakliga psykotropiska komponenten i cannabis, njuter alla sorters cannabisanvändare av cannabinoiden på grund av det kraftfulla ruset den ger.

  1. Rekreationella användare njuter av det berusande, avslappnande, euforiska och upplyftande ruset som framkallas av feminiserade sorter. Med tanke på den omfattande variationen av alternativ som finns, kan användare njuta av ett lugn på kvällen eller ett energigivande välbehag under dagen beroende på vad man är ute efter. Och med tanke på att många sorter har olika förhållanden av cannabinoider, terpener och sativa/indica-genetik, kan du experimentera med olika feminiserade sorter för att hitta den perfekta effekten.
  2. De som använder cannabis i holistiska syften väljer också feminiserade frön för deras uttalade effekt. De kan känna att THC lyfter humöret och hjälper dem att slappna av i spända situationer, eller helt enkelt ta udden av det symtom de försöker ta itu med. Användare rapporterar även att THC hjälper dem att uppnå en god nattsömn, bland andra fördelar.

WHO USES FEMINIZED STRAINS AND WHY?

Sativa-, Indica-, Hybrid-, Och Ruderalis-sorter

Det finns ett par tydliga typer eller underarter av cannabis. De två största kategorierna är sativa och indica, men det finns även hybrider och ruderalis-sorter att ha i åtanke.

Förr trodde man att effekterna av cannabis var betingade av vilken familj en sort tillhörde—huruvida den är mer indica eller sativa. Indicas troddes producera en tung berusande känsla medan sativas sas producera ett energigivande rus som lämpade sig bättre för dagen. Nyligen har det dock kommit mer bevis för att effekten av en viss sort har mer att göra med sortens terpenprofil—inte underarten den tillhör.

Med andra ord, en del indikas kan ha en upplyftande effekt och en del sativas kan vara avslappnande, vilket innebär att saker inte är så direkta som man en gång trodde. För att ta reda på en sorts särskilda effekter rekommenderas det att man läser sorternas beskrivningar innan man genomför ett köp.

Där det finns mer tydliga skillnader mellan underarterna, är i deras tillväxt och morfologi:

Indicas blir korta och buskiga med breda blad. De är ofta ganska robusta och växer i många miljöer.

Sativas blir högre, smalare och med tunna, avlånga blad. Dessa solälskande plantor gör sig vanligtvis bäst i varma klimat. Blomningstiden är vanligtvis längre i jämförelse med indicas.

De flesta cannabissorter idag är inte rena indicas eller sativas. De är snarare hybrider som kombinerar egenskaper från både indica och sativa och därmed kan deras odlingsegenskaper variera.

Det finns en annan, ofta onämnd underart att ha i åtanke som heter Cannabis ruderalis. Ruderalissorter är "gräs-lika" och växer vilt i nordliga regioner som Sibirien. Det som är intressant med ruderalis är att den är naturligt autoblommande. Som ett resultat av det kan odlare använda ruderalisgenetik för att skapa autoblommande varianter av klassiska fotoperiodsorter.

IS RUDERALIS THE SAME AS HEMP?

Snabblommande Cannabis

Många cannabissorter behöver åtminstone 60-70 för att knopparna ska mogna, och några tar ännu längre tid. För odlare i regioner med korta somrar och regniga höstar kan detta vara problematiskt. Om plantor måste vara utomhus sent in i oktober blir knopparna ofta blöta och mögliga.

Snabblommande sorter har förädlats för att hjälpa till med detta problem. De kan vara redo att skördas efter endast 6-7 veckors blomning vilket innebär att odlare kan skörda i mitten eller i slutet på september med liten risk för att regn förstör skörden.

Oftast förädlas snabblommande sorter genom att korsa en fotoperiodsort med en ruderalis/autoblommande. Dock är snabblommande sorter annorlunda jämfört med autoblommande sorter, då den senare blommar baserat på ålder istället för ljuscykel.

Vikten Av Terpener I Cannabis

Som nämnt har nyligen utförd forskning antytt att de specifika effekterna av cannabis inte bara beror på cannabinoider, utan att de sannolikt även påverkas av aromatiska föreningar som heter terpener. Mer forskning inom detta område behövs, men det skulle förklara varför en del sorter, trots att de har identiska THC/CBD-förhållanden, har olika effekter.

Det som dock är känt är att terpener (limonen, myrcene pinen m.fl.) ger cannabissorter deras tydliga smak och arom. Det är därför en cannabissort doftar fruktigt medan en annan doftar mer citrus, blommigt, surt eller träaktigt.

THE IMPORTANCE OF TERPENES IN CANNABIS

Så Odlar Man Feminiserade Frön

Vi har redan nämnt att feminiserade frön är enklare att odla än vanliga frön. Det kan vara tillräckligt för att få dig att släppa garden, men det är inte helt bekymmerslöst. Likt fotoperiod-hanplantor, kommer även odling av feminiserade frön med specifika utmaningar.

1. Inomhus Vs Utomhus

När man odlar inomhus är manuell justering av ljus/mörker nödvändigt. Odlare kommer vanligtvis göra detta när plantorna har nått en lämplig höjd (cirka ½ av den slutliga höjden). Enkelt nog beror det på att plantor ofta sträcker sig tidigt i blomningsfasen, så de behöver utrymme för att växa på ett korrekt sätt.

För att inleda blomning av feminiserad cannabis inomhus, måste odlaren ändra ljusschemat till 12/12. Den längre mörka perioden kommer simulera höstförhållanden och aktivera plantornas blomning.

Utomhus är det viktigt att plantera din feminiserade cannabis i ett optimalt klimat och under rätt årstid. Varför då? Det är för att soltimmarna förändras beroende på årstid, och dina plantor behöver ett visst schema för att trivas. För att tillfredsställa detta behov kommer du vanligtvis vilja plantera dem på våren (när det inte är någon frost) och skörda på hösten.

2. Hur Mycket Tid Behöver Jag För Att Odla Feminiserad Cannabis?

Oavsett om du odlar inomhus eller utomhus så beror tajmingen alltid på sorten. En del varianter, som indicas, växer relativt snabbt med korta blomningsperioder på 6-7 veckor. Andra sorter, såsom Hazes tar istället dubbelt så lång tid att blomma.

Om du vill skörda på kortast möjliga tid så bör du plantera snabblommande varianter eller feminiserade autoblommor. En del av dessa är redo redan 60 dagar efter groning.

3. Kan Man Odla Olika Feminiserade Frön I Samma Odlingsrum?

Det är möjligt att odla olika sorter i ett odlingsrum, men det kommer med en inlärningskurva.

Det finns flera anledningar till detta. Olika sorter kan växa i olika höjder, ha olika näringskrav och vara redo vid olika tillfällen. Du kan även komma att behöva plantträningstekniker (klippa, beskära m.m.) för att hålla ett jämnt takvalv under din odlingslampa.

4. Optimal Temperatur Och Luftfuktighet För Att Odla Feminiserad Cannabis

I allmänhet gillar feminiserad cannabis måttliga temperaturer (runt 21°C) för hälsosam tillväxt. Alla extremiteter kan leda till hämmad tillväxt och andra problem. För bästa resultat, om du inte bor i ett optimalt klimat, bör du odla i en miljö där du har temperaturkontroll. Om det behövs, använd ett värme- och/eller ett kylsystem.

Den optimala luftfuktighetsnivån för dina cannabisplantor kommer bero på deras fas i livscykeln. Som regel föredrar fröplantor och plantor i den vegetativa fasen en mer fuktig miljö. Minska den relativa luftfuktigheten till 40-50 % när plantorna blommar för att minska mögelrisken.

VILKEN TYP AV JORD SKA JAG ANVÄNDA TILL MINA FEMINISERADE FRÖN?

5. Vilken Typ Av Jord Ska Jag Använda Till Mina Feminiserade Frön?

Cannabis gör sig bäst när den odlas i näringsrik, väl luftad och väl dränerad jord. Största delen av den butiksköpta jorden är redan optimerad för att odla cannabis. Om du använder naturlig jord kan du justera den med lite perlit, kokos, vermikulit, kompost eller maskar så att den blir bättre lämpad för gräs.

6. Vilken Typ Av Näringsämnen Bör Man Använda Till Feminiserade Cannabisplantor?

För hälsosam tillväxt kommer dina feminiserade cannabisplantor behöva näringsämnen. Till att börja med behöver du kväve, fosfor och kalium, de tre största "makronäringsämnena". Den kommer även behöva mikronäringsämnen som inkluderar kalcium, järn, magnesium, koppar och ett par andra.

Kommersiella cannabisnäringsämnen innehåller vanligtvis alla de makro- och mikronäringsämnen som behövs, men se till att du göder enligt de rekommenderade doseringarna (eller aningen mindre).

Var uppmärksam på att cannabis har olika näringskrav under den vegetativa fasen och blomningsfaserna. På grund av detta kan cannabisgödningsmedel ofta komma i två varianter; en för tillväxt och en för blomning.

7. Vilken Typ Av Vatten Behöver Feminiserade Cannabisplantor?

När man vattnar cannabis som växer i jord är det viktigt att vattnet/näringslösningen har en optimal pH-nivå på mellan 6 och 7. Annars kommer inte dina plantor att ta upp näringsämnena trots att de finns tillgängliga. Som tur är kan du justera ditt kranvatten till rätt pH-nivå med ett par droppar av produkter som höjer eller sänker pH-värdet.

8. Plantträning — Vad Är Det Och Varför Bör Man Göra Det?

Plantträning är en metod odlare använder för att hålla sin cannabis i rätt storlek och form. Det involverar olika tekniker, som bland annat inkluderar klippning, beskärning, toppning, nypning med flera. Syftet med alla dessa är att på ett eller annat sätt optimera odlingsutrymmet och ljusexponeringen för att erhålla bättre avkastningar.

Plantträning kan stressa din cannabis och temporärt stoppa dess tillväxt. Av den anledningen är de flesta typer av träning inte lämplig för feminiserade autoblommor på grund av dess begränsade livslängd. Feminiserad fotoperiod-cannabis har dock inte denna begränsning och kan återhämta sig enkelt.

Plant Training

Annan Essentiell Terminologi Och Begrepp

Vi vet att det finns många olika termer som är kopplade till cannabis och det är enkelt att blanda ihop dem. För att reda ut allt har vi bestämt oss för att avsluta denna del med en nedbrytning av essentiell cannabisterminologi och begrepp.

Så Skapas Cannabinoider I Cannabis

Cannabinoider, såsom THC och CBD och de dussintals andra dyker inte bara upp från ingenstans i takt med att plantan växer. Faktum är att mycket intern kemi är involverad i deras skapelse.

En av de första stegen i processen är produktionen av en kemikalie som heter geranylpyrofosfat inuti plantan. Denna substans interagerar sedan med olivetolsya för att skapa cannabigerolsyra, eller CBGA.

Den här föreningen är byggstenen för de huvudsakliga cannabinoiderna, men processen är inte klar ännu. CBGA måste först kombineras med specifika enzymer och, via biosyntes, omvandlas till syraformerna av de cannabinoider vi känner till. Kvar tillsammans med THCA, CBDA, och CBCA, är vi nästan framme vid slutet av resan.

Endast ett steg till krävs för att omvandla dessa cannabinoidsyror till respektive THC, CBD, och CBC: dekarboxylering. Den här termen refererar helt enkelt till uppvärmningsprocessen av cannabinoider för att göra dem "aktiva" cannabinoider. Det sker givetvis automatiskt när du röker eller vejpar.

SÅ SKAPAS CANNABINOIDER I CANNABIS

Så Påverkar Thc Det Endocannabinoida Systemet

Så, hur fungerar ens cannabinoider när de går in i vårt system?

De två mest kända cannabinoiderna är THC och CBD. THC ansvarar för det karakteristiska cannabisruset, medan CBD, trots att den påstår sig ha flera fördelaktiga effekter inte framkallar ett rus.

Dessa cannabinoider, tillsammans med 100+ andra i cannabis, interagerar direkt eller indirekt med människokroppens endocannabinoida system. Det endocannabinoida systemet, som till stor del består av cannabinoidreceptorer, förmedlar många fysiologiska funktioner inklusive sinnesstämning, sömn, immunrespons med mera. Endocannabinoider (som vi skapar i våra kroppar) tillsammans med cannabinoider från plantor kan binda till dessa receptorer för att producera effekter.

En av de huvudsakliga endocannabinoiderna är anandamid, även kallad "salighetsmolekylen". Den fungerar som en neurotransmittor och skickar meddelanden mellan nervceller. Dessa interaktioner påverkar njutning, minne, tänkande, koncentration, sensorisk inmatning, tidsuppfattning med mera.

THC, har visat sig ha en väldigt liknande kemisk struktur som anandamid. Och precis som den binder den till cannabinoidreceptorer, i synnerhet CB1-receptorer. Tack vare dessa vägar, kan konsumtion av cannabis påverka oss på många djupgående sätt.

Varför Producerar Cannabis Terpener?

Cannabis, såväl som andra plantor producerar dessa aromatiska substanser som ett naturligt försvar mot pester och för att dra till sig pollinatorer. Detta är även bevisat av cannabisens tendens att utveckla mer intensiva aromatiska föreningar när den hanterar ett angrepp.

Vad Är Sinsemilla?

“Sinsemilla” är ett spanskt ord som betyder "utan frön". Ordet stammar långt bak i tiden när mycket gräs på den svarta marknaden var av låg kvalitet och fullt av frön. På den tiden var "sinsemilla-"gräs verkligen speciellt och det var en synonymt för en produkt av högsta kvalitet.

Nu för tiden, med modern genetik och tillkomsten av feminiserade cannabisfrön, har fröfyllda knoppar som tur är blivit sällsynta. Nu är i stort sett all anständig cannabis sinsemilla, så ordet har i stort sett tappat sin ursprungliga mening. Det är dock bra att ha det i åtanke då det ibland fortfarande används för att beskriva kvalitetscannabis.

Vad Är Hermafroditer?

Förutom de två typiska könen på cannabisplantor, kan din planta även vara en hermafrodit. Skulle detta ske kommer plantan uppvisa både manliga och kvinnliga egenskaper. I takt med att plantan mognar kommer den utveckla både knoppar och pollensäckar. Resultatet blir då dåliga avkastningar med låg kvalitet och knoppar fulla av frön.

Den vanligaste anledningen till att det sker är plantstress. Det kan vara på grund av en störning i den mörka perioden under blomning, vilket aktiverar en vilja att återgå till den vegetativa fasen, eller så kan det bero på andra stressfaktorer i miljön, såsom pester, extrema temperaturer och förändringar i luftfuktigheten.

Att odla cannabis i en kontrollerad miljö är det bästa sättet för att förhindra detta. Håll plantstress till ett minimum så minskar du riskerna betydligt för att få hermafroditer.

Vad Är Lantraser?

Lantraser är typer av cannabis som utvecklats i sin naturliga miljö. Man kan även säga att de är rena, ursprungliga cannabissorter. En del lantraser härstammar från Hindu Kush-regionen i Afghanistan och Pakistan, men de kan även förekomma i Afrika, Asien, Sydamerika, Ryssland och på Jamaica.

VAD ÄR HERMAFRODITER?

Toppfamiljer Bland Feminiserade Cannabissorter

Det finns hundratals feminiserade hybrider där ute, men nästan alla härstammar från en handfull huvudfamiljer. Precis som mänskliga familjer har var och en sina egenskaper som kommer visa var de kommer ifrån.

🍁 Kush

Cannabissorter med Kush-genetik kommer ha saftiga aromer och—då de vanligtvis är indica—tenderar de att tillhandahålla en djup och avslappnande sofflås-effekt. Beroende på variant har den även terpener med aromer som är jordiga, träaktiga eller av tall och citrus.

🌫️ Haze

Haze-sorter är för sativa-fans som uppskattar ett cerebralt välbehag under dagtid. Deras terpenprofiler omfattar många smaker, från sött och citrusaktigt till kaffe och choklad.

🔮 Afghan

Cannabis med Afghan-genetik har vanligtvis kryddiga, jordiga och fräscha smaker. De flesta sorter är åt indica-hållet så de ger dig ett avslappnande, glatt och sofflåsande rus som är perfekt för att njuta av på kvällen.

🍦 Gelato

Sorter gjorda med Gelato, ett strålande exempel på bästa Cali-weed, glänser vanligtvis med en fruktig och dessertliknande arom. Många av dem är hybrider, eller känns åtminstone så, så du kan förvänta dig både ett euforiskt huvudrus och en avslappnande känsla.

🍪 Cookies

Cookies-sorter blandar en euforisk och social effekt med en touch av fysisk avslappning. Förvänta dig jordiga och söta aromer med kännetecknande kaksmaker, allt smälter samman till en munvattnade kombination.

🍇 Blueberry

Sorter som härstammar från Blueberry har ofta en terpenprofil som har rika, söta och fruktiga bärnoter. Med genetik som kommer från den amerikanska västkusten är Blueberry erkända för sina djupt avslappnande och lugnande effekter.

💜 Purple

Cannabissorter av Purple-genetik uppvisar röda/violetta färger som är mer levande med kalla nattetidstemperaturer under sen blomning. Terpenprofilen kombinerar saftiga hascharomer med dofter av jord, tall och citron. Då de flesta purple-sorter är indica, är effekterna vanligtvis narkotiska och avslappnande.

🍌 Banana

Den ursprungliga Banan är indica-dominant (70 % indica) och berömd för dess rika terpenprofil som visar söta bananaromer och smaker. Sorten är väldigt kraftfull (25 % THC) och levererar en kraftigt avslappnande effekt. Dess avkommor delar tack och lov dessa egenskaper.

🦨 Skunk

Skunk är uppskattad av många cannabisentusiaster för dess "skunkiga" arom. Denna sort har även använts som grund till en bred variation av sorter på den moderna marknaden. Sorter som stoltserar med Skunk-genetik har vanligtvis en sövande effekt med en glad och upplyftande stämning.

🧀 Cheese

Den ursprungliga Cheese är en indica-dominant hybrid gjord från de tidigare nämnda Skunk och Afghan, och den är berömd för dess skarpa och mogna ostdoft. Cheese-utvunna sorter stoltserar med en kännetecknande ostig doft och en balanserad effekt, kombinerat med euforiska rus med milda berusande effekter.Är du över 18 år gammal?

Innehållet på RoyalQueenSeeds.com är endast lämpligt för vuxna och är reserverat för personer med myndig ålder.

Se till att du är medveten om landets lagar.

Genom att klicka på STIG PÅ, bekräftar
du att du är
18 år eller äldre.