Trustpilot

Part 1 - Intro

Efter veckor av stigande spänning är den efterlängtade skörden äntligen inom räckhåll. Plantorna har växt otroligt snabbt under deras tre första veckor av blommande och har gått igenom en riktig förvandling, efter det började knopparna sakta men säkert få sin form. Fler och fler vita hår började dyka upp och formade basen för eventuella knoppar, så som vi suktat efter så länge.

Efter fem veckor av blom borde det ny finnas hårda, THC-drypande buds på din planta, som fortfarande växer och expanderar men som nu lagt den största delen av sin utveckling bakom sig. De blommande delarna borde fortfarande vara underbara och gröna, och THC - produktionen på full gas. Löven runtom knopparna kommer bli klibbigare och klibbigare och de många THC-rika kådkörtlarna som produceras på dem kommer senare användas för att skapa en fin bit av hash med.

the best thc on a plant

Så vid skörden som är runt hörnet kommer vi ha löven som vi trimmat kring knopparna, och även de större löven som innehåller THC, som vi båda kommer lägga åt sidan och torka ur väl. Vi kommer då också behöva välja om vi vill göra vatten-hash eller skuff. Det kommer mer om detta i skörd-sektionen.

Part 2 - Blooming boosters

I alla fall, så länge som du inte gett dina plantor en överdos av gödsel borde själva synen av din odling vara tillräcklig för att det ska vattnas i munnen på dig. Det borde se underbart ut under den starka HPS-belysningen, vilket skapar de flertaliga THC-körtlarna på dina buds med en glimt i ögat.

Eftersom blommande plantor har extra krav efter fosfor och kalcium, ger vi dem pk 13-14 som en extra stimulans för utvecklandet av blomningen. Dessa substanser finns i varje grundläggande näringsmix, men i lägre volymer, och med pk 13-14 kan vi råda bot på dess avsaknad. Knopparna kommer vara hårdare och mer kompakta som ett resultat. Om du är en nybörjare med att odla, börjar du bäst med de grundläggande paketen av gödsling, vilka innehåller basgödsel med alla NPKs (Kväve, Fosfor och Kalcium-ämnen), plus en pk 13-14 och en rot-stimulator.

Med dessa grundläggande produkter kommer du kunna odla dig själv en fantastisk skörd. Om du håller tungan rätt i mun och det ser ut som om din skörd kommer komma vid problemfritt, så kan du applicera ett antal produkter så som en blom-stimulator och/eller boosters och enzymer. Det finns ingen mening att lägga till dessa relativt dyra produkter direkt eftersom de bara hjälper till så länge allt har gått bra till under tillväxten. Eftersom du som relativt ny utan tvivel gjort några misstag, kommer dessa produkter bara vara en overkill och inte bidra med något av värde.

När du väl jobbat igenom dina huvudsakliga misstag kommer dessa produkter minsann bidra med något av värde för din eventuella skörd. Enzymer tar hand om att ta bort gamla rot kvarvaror och reducera saltuppbyggnaden i ditt medium som kommer från att ge dem ytterligare näring. När du använt samma flaska av gödsel ett tag kommer du märka att det byggs upp en vit, kristallik ansamling på toppen. Dessa är de salter jag snackar om. Genom att använda organiska näringsämnen så som Plagron kan du också minska uppbyggnaden av salt, eftersom dessa innehåller märkbart mindre nivåer än bio-materialsgödslen.

cannabis plant in flowering

Del 3 - Om krukor och enhetlighet

Stoleken av de krukor vi använt är beroende av det antal plantor vi odlat och hur många veckor av tillväxt vi gett dem. Dessa faktorer är sammankopplade. Om vi har ett stort antal plantor måste vi använda mindre krukor och ge plantorna mindre tid att växa till sig. Till exempel, om vi har 16 plantor inom en kvadratmeter och ger dem en tillväxtperiod mellan 5 och 9 dagar, kommer plantorna må bra av 5 liters-krukor.

Om vi skulle minska det antalet till 10 plantor och ge dem en tillväxtperiod på 10-14 dagar kommer plantorna behöva 7-11 liters-krukor. Så desto färre plantor vi odlar, ju större krukor kommer vi använda och desto längre tid till att växa kommer vi ge dem. Skörden kommer vara mer eller mindre densamma oavsett vilken metod du använder dig av. Den enda skillnaden är den totala tid vi behöver för att få vår skörd. Så någon med 16 plantor som använder sig av den populära blomperioden på 8 veckor kommer ta ungefär 2 månader och fem dagar från början till slut.

Om du har 10 plantor kommer det ta dig ungefär två månader och två veckor. Med andra ord kommer det ta längre tid för att få samma skörd. Kommersiella odlare finner det i synnerhet speciellt viktigt att få sin skörd på en så kort tid som möjligt. Detta är varför de ofta planterar 20 plantor på en kvadratmeter och bara ger dem 1-3 dagars tillväxt beroende på det medium de använder sig av. På detta sätt kan de skörda varje två månader om de använder en art som gör sitt jobb på 8 veckor. Generellt så tar det längre tid för en sativainfluerad planta att blomma än för de med dominanta Indicagener.

the best marijuana seeds

Så du kan se att du kan vägledas mycket av ditt ursprungliga val av planta likväl som blomperioden och de eventuella effekterna hos det torkade rökmaterialet. Om du föredrar en mer ’uppåt’ höghet än en mer kroppslig tung höghet är det klokt att välja en Sativakorsning som tar lite längre tid att blomma, runt 8-10 veckor. Trots det måste du alltid ta hänsyn till att det alltid är en unik process att odla från frö till planta och det kommer alltid finnas tidigt blommande, medium långblommande och senblommande individer i ditt urval.

Om du läser någonstans att en speciell sort är ’väldigt uniform’ betyder det att det kommer vara en väldigt liten skillnad i tid för skörd mellan vuxenplantorna. Så du kan förvänta dig att 80% av plantorna till slut kommer ha precis samma tid av tillväxt, och att när en sort är mindre uniform så kommer det finnas större skillnader mellan plantorna i deras blomperiod som vuxna plantor. Detta är också en viktig faktor du borde ta hänsyn till när du väljer en speciell sort.

Del 4 - Klimat

All näring och vatten du gett dina plantor under deras blomningsfas måste ta vägen någonstans. Vattnet dunstar från löven på din planta och flyter sedan fritt i ditt odlingsrum. Sedan starten av blomningen hade plantorna väldigt lite vegetation och var ganska små, då släpptes lite fukt ut i luften av plantorna. Tack vare detta var luftfuktigheten om något för låg istället för att den var för hög. Eftersom våra gröna plantor växer mer snabbt i ett fuktigt klimat än i den torra hettan producerad av HPS-lamporna, kan du förse dem med en snabbare utveckling och tillväxt under den första veckan(-orna) genom att låta luftfuktigheten öka.

Det lättaste sättet att åstadkomma detta utan att köpa en luftfuktare ät genom att lägga till en dimmer till din ventilator. Med en dimmer kan du variera hastigheten av luftströmmen. Att koppla in en dimmer är praktiskt eftersom du kan kontrollera klimatet bättre med den. Utöver det så behövs inte alltid en ventilator på full fart utan en dimmer, det slösar inte bara på el utan skapar mer oljud än nödvändigt. Det är faktiskt inte ventilatorn i sig som producerar ljud, utan luften som strömmar ur den.

Så du klarar dig bättre med en dimmer under de första veckorna; det kommer inte bara låta pumpen jobba lugnare, den kommer även suga ur mindre fuktig luft, och på så sätt hålla luftfuktigheten på en högre nivå och låta dina groddar utvecklas snabbare. Så snabbt som plantorna blir större kan du låta pumpen göra ett större jobb, eftersom plantorna producerar ännu större kvantiteter av fukt, och du kommer behöva försäkra dig om att fuktigheten inte blir för hög när formationen av knopparna är på sin väg, runt den fjärde veckan av blomning.

En för hög luftfuktighet can leda till att de stenhårda knoppar börjar mögla under deras sista veckor av tillväxt. När fuktigheten är för hög är chansen större att fukt tränger in i knoppstrukturen, som fortsätter växa runt denna och fångar fukten. Denna fångade fukt kan utveckla mögel. Sorter av weed som utvecklar speciellt kompakta knoppat har en större chans att utveckla mögel än en sort med en mer luftig struktur, som inte fångar luft lika lätt.

När du väl upptäckt mögel inuti en bud är den så gott som förlorad, eftersom möglet varit aktivt inuti innan den blev synlig på utsidan av knoppen. När du har en välutvecklad bud och ett konstigt gulfärgat löv sticker fram från mitten av den trots att du verkligen gett henne all rätt näring - så borde du dra ut det långsamt. Om lövet lossnar lätt är knoppen infekterad. Så var säker på att du har en bra ventilator igång under de sista veckorna. Det är en investering när du börjar, men ett ’måste’ om du vill vara säker på att du får din skörd utan några problem.

ventilation marijuana plants

Ventilatorn ser inte bara till att den varma, fuktiga luften sugs ut, utan det ser även till att den friska CO2-rika luften sugs in i utrymmet där dina plantor växer. De kommer behöva denna friska luft för att kunna fortsätta växa och blomma i en optimal takt. Försök att säkerställa luftfuktigheten hålls under 50% under de sista veckorna. Så klart kan du odla i en garderob utan någon ventilator genom att hålla dörren på glänt, men du kommer inte få optimala resultat. Om du ska göra något, så gör det bra. Dimmern i kombination med ventilatorn kommer låta dig bemästra miljön bättre, och ett enastående klimat ökar din mängden och kvalitén på din skörd.

Del 5 - Hålla nere ljudnivån

För de av er som har ert odlingsutrymme uppsatt i närheten av ett sovrum, kan det ofta komma klagomål om oljudet från ventilatorn. Det finns olika sätt att reducera oljudet. Först och främst måste du ha den tidigare nämnda dimmer, eftersom en ventilator som inte går på full fart låter mindre. Så testa att köra din på runt 75-80&

Det är varför det alltid är bäst att välja en ventilator med för hög kapacitet istället för en med en för låg. En stor ventilator som kör på halvfart gör mindre oljud än en liten som går på full fart. Om detta inte hjälper dig nog, kan du bygga in ventilatorn i en isolerad låda. Att bara tillsätta en längd av slang till din ventilator reducerar också ljudet oerhört eftersom ljudet inte sprids omedelbart utan först färdas utmed slangen, varvid den reduceras i volym.

Om dessa metoder inte ger dig de resultat du önskar, kan du montera en ljuddämpare på din ventilator. Denna ser lite ut som ett kolfilter; en metalltub som du fixerar på din ventilator så att ljudet som produceras först måste färdas genom röret, där det sänks. Sätt sedan en vanlig slang på ljuddämparen så kommer du märka att det mesta av ljudet filtrerats ut.

Del 6 - De sista 2 veckorna

Majoriteten av knopputvecklingen kommer ha skett i den sjätte veckan om vi odlar en medium-långblommande sort. I de sista två veckorna kommer knopparna mestadels bara mogna och inte växa mer i storlek. Knopparna som var smockfulla av benvita hårstrån kommer nu långsamt bli bruna. Beroende på vilken sort du odlar eller ditt utrymmes klimat, kan denna mognad också ta olika lång tid.

När några 80% av de små håren blivit bruna är det hög tid att leta efter de där trädgårdssaxarna och förbereda inför skörd. Du kan så klart påverka vilken sorts höghet du får från din cannabis genom att skörda din buds lite tidigare eller lite senare. Desto längre du väntar med att skörda, ju mer ’stenad’ höghet får du; om du skördar lite tidigare kommer du få mer av en kroppslig höghet. Så att du bättre kan bestämma dig efter dina personliga preferenser.

Eftersom vi vanligtvis siktar efter en sorts gyllene ’mittenväg’, kommer vi skörda när 80% av håren är bruna. Glöm inte bort att håren ibland kan bli bruna av att en påverkat klimatet eller jiddrat med fuktigheten. Det betyder inte automatiskt att plantan kommer mogna genast när du fått ett par få bruna hår. En knopp som dött eller blivit infekterad med mögel kommer också utveckla bruna hår. Att skörda är inte en vetenskap i sig men kort sagt, om du har mestadels bruna hår och ett fåtal av de lägsta knopparna fortfarande har vita hår, kan du säkert gå vidare och börja knipsa. Du måste kolla på plantan i sin helhet när du gör dina 80% beräkningar. För att kunna uppleva de olika typer av höghet du kan uppnå kanske du vill skörda vid olika intervall, och när väl de torkat kunna teströka varje urval.

best marijuana buds

Medan slutet närmar sig kommer du märka att en viss art bibehåller sin näring längre än en annan. Så till exempel kommer en K2 hålla fast vid sina näringsämnen längre, vilket betyder att du måste sluta mata den vid den sista en och en halva veckan. Plantorna kommer behålla sin gröna färg trots detta, håren kommer fortsätta bli mörkare i färgen, och knopparna kommer långsamt mogna och ta sig an ett underbart utseende med dess magnifika lager av THC bestrött över sig.

Eftersom det fortfarande finns en massa näring över i mediet (exakt hur mycket beror på det medium du använder) och löven innehåller också en avsevärd mängd, slutar vi mata plantorna under de sista 1.5-2 veckorna av blom. Sluta inte mata dem förrän de sista fem dagarna du odlar hydrokulturellt, eftersom gulningsprocessen slår in väldigt snabbt om du bara odlar med vatten. I jordfyllda krukor, eller på kokostorv och liknande finns det fortfarande en hel del näring kvar som måste användas upp.

Det som händer om du slutar mata dina plantor är att de kommer ta upp och använda all kvarvarande tillgängliga näring från krukorna eller mediet, och när det är gjort kommer de suga sina blad torra för att få all näring ur dessa också. Med andra ord, även efter du slutat med gödslingen så har plantan fortfarande mer än nog med näring. Du kan fortfarande applicera blomstimulans givet att det inte är en näringssubstans. Löven kommer långsamt bli gula och detta är ett tecken på att det finns väldigt lite näring kvar i dina buds vid skördetid.

På detta sätt kan du också spara ett par veckor eller dagar av gödslings-utgifter. Gulning är därför en bra sak eftersom att ha överflödiga näringsämnen i dem kommer inte bidra med något till dina knoppar. Så småningom kommer du kunna avlägsna några av de större löven från dina plantor i den sista veckan eller några dagar innan skörd, vilket kommer spara dig lite trimning och kommer också låta mer ljus skina igenom till dina nedersta knoppar och ge dem en bättre chans att få lägga på sig lite sista minuten-vikt innan de knipsas av. När detta är klart finns det inte så mycket mer att göra de nästkommande veckorna än att njuta av resultatet från källan till din upphetsning…

Buy Autoflowering Cannabis SeedsBuy Feminized Cannabis SeedsBuy Medical Cannabis Seeds

Cart

Inkluderade GRATIS produkter

No products

Shipping € 0.00
Total € 0.00

Check out

Categories