Cannabisodlingsguiden av Royal Queen Seeds

By Luke Sumpter


Cannabisplantor är beroende av en mängd näringsämnen för att skapa energi, underlätta tillväxt och forma blommor. Upptäck de bästa cannabisgödselmedlen för att hålla dina växter starka, friska och produktiva.

GRONING
VEGETATIV FAS
BLOMNING
Exclamation triangle 15
Exclamation triangle 15
Phosphorus 15
Phosphorus 15
Phosphorus 15
Phosphorus 15
Easy Roots Rhizobacter
Easy Roots Mycorrhiza Mix
Bat Guano
Easy Boost Organic Nutrition
Easy Grow Booster Tablets
Easy Bloom Booster Tablets
Easy Combo Booster Pack
Easy Plus Micronutrients
Thicker Flowers
Bigger Flowers
Sweeter Flowers
(jordförberedelse)
omplantering
omplantering
omplantering
omplantering
Exclamation triangle 24 Inkompatibel (såvida den inte används i separata växtfaser) Phosphorus 24 Rik på fosfor (se särskild hänsyn för varje produkt)

Cannabis Seed Booster

Starta din odling på rätt fot med vår Cannabis Seed Booster som är designad för att optimera groning och utveckling av plantor. Den innehåller en blandning av kisel och fulvinsyra för att öka näringsupptaget, aminosyror och vitaminer för att stärka rotmassan, såväl som viktiga mikronäringsämnen. Denna formel påskyndar groningen, stärker rötter och aktiverar till och med gamla frön.

 • Hur man applicerar Cannabis Seed Booster:

Skaka ordentligt före användning och tillsätt 30 droppar till 1 liter rumstempererat vatten. Blanda noggrant och använd inom en dag efter beredning. Applicera för att hålla fröna fuktiga under groningen och för att ge näring till plantorna innan de utvecklar sina första blad.

Kompatibel med:
Any other RQS cannabis fertiliser product.

Bio-Grow Liquid Fertiliser

Vår Bio-Grow Liquid Fertilizer matchar viktiga makronäringsämnen med aminosyror och organiskt material för att stimulera plantans tillväxt samtidigt som det tillför fertilitet till jorden. Med ett NPK-förhållande på 3-3-3 ger denna formel bränsle till en läcker lummig tillväxt under hela den vegetativa fasen. Applicera som en rotdränk, som en del av en standardgödning eller som en bladspray för att snabbt åtgärda tecknen på brister.

 • Hur man applicerar Bio-Grow Liquid Fertiliser:

Skaka flaskan väl före användning och tillsätt sedan 1–2 ml per liter vatten. Rör om din lösning noggrant och applicera Bio-Grow Liquid Fertilizer som en jorddränk eller bladspray.

Kompatibel med:
Any other RQS cannabis fertiliser product.
Särskilda hänsyn:
Kombinera med vårt utbud av organiska näringsämnen, Bio-Grow och Bio-Flowering Booster för bästa resultat.

Bio-Bloom Liquid Fertiliser

Speciellt utformad för att hjälpa cannabisväxter att frodas under blomningsfasen, vår Bio-Bloom flytande gödsel har höga halter av fosfor och kalium. Dessa element hjälper till att driva blombildning och pressa hartsproduktionen till dess gränser. Njut av större, mer smakrika och tyngre knoppar vid skördetid.

 • Hur man applicerar Bio-Bloom Liquid Fertiliser

Skaka flaskan väl före användning och tillsätt 1–2 ml per liter vatten. Blanda lösningen noggrant före användning och applicera antingen som en rotdränk eller bladspray.

Kompatibel med:
Any other RQS cannabis fertiliser products.
Särskilda hänsyn:
Kombinera med vårt utbud av organiska näringsämnen, Bio-Grow och Bio-Flowering Booster för bästa resultat.

Rhizobakterier

Easy Roots Rhizobacter använder kraften hos nyttiga (*Maria & Carla, utilitzar cursiva per el nome de bacillus) Bacillus-bakterier för att öka avkastningen, förbättra cannabinoidprofiler och stärka motståndskraften mot sjukdomar. Dessutom innehåller produkten alger för att skydda de nyttiga bakterierna mot gödselirritation och pH-fluktuationer. Algerna i sig innehåller 60 essentiella spårmineraler som så småningom blir tillgängliga för rotsystemet.

 • Hur man applicerar Easy Roots Rhizobacter

Använd Easy Roots Rhizobacter i början av odlingscykeln. Tillsätt den till din krukjordsblandning när du fyller på behållare eller bäddar. Tillsätt 1 g av tillskottet för varje liter jord och blanda kombinationen ordentligt. Slutligen kan du även lägga till Easy Roots Rhizobacter som en rotdränk under hela växtcykeln. Blanda 1 g i 1 liter vatten och applicera var 21:e dag.

:

Kompatibel med:
Alla andra RQS cannabisgödselprodukter.
Rhizobakterier

Easy Roots Mycorrhiza Mix

Easy Roots Mycorrhiza Mix innehåller flera arter av svampar som smälter samman med rötter och fungerar som en förlängning av rotsystemet. De släpper ut enzymer i jorden för att bryta ner organiskt material till näringsämnen i fri form och transportera dem till växter.

 • Hur man applicerar Easy Roots Mycorrhiza Mix

Dessa svampar kräver ett rotsystem att alliera sig med, så tillsätt Easy Roots Mycorrhiza Mix under omplantering. Gör ett hål i din nya bädd eller behållare och tillsätt 5g sporer per planta.

Kompatibel med:
Easy Boost, Rhizobacter, Easy Grow, Easy Plus, Easy Bloom.
Inkompatibel med:
Bat Guano (hög fosfor).
Easy Roots Mycorrhiza Mix

Bat Guano

Video id: 816911390

RQS Bat Guano erbjuder en organisk källa till viktiga näringsämnen och enzymer. Den göder inte bara cannabisplantor, den hjälper också till att hålla markmikroberna blomstrande.

 • Hur man använder RQS Bat Guano

Fladdermusguano fungerar som ett mångsidigt cannabisgödsel. Du kan använda den på följande sätt under hela odlingscykeln:

 • Jordblandning: Blanda RQS Bat Guano i din jordblandning i början av odlingscykeln. Tillsätt 100 g fladdermusguano till 15L jord.
 • "Te": Du kan använda fladdermusguano som rotdränk för att leverera höga halter av fosfor direkt i jorden. Blanda 1 msk guano per liter ljummet vatten. Låt blandningen stå över natten före användning och applicera den en gång i veckan.
 • Jordstöd: Applicera fladdermusguano direkt på jorden som stöd. Tillsätt 100g till jorden runt varje planta. Gräv in den under komposten och vattna väl.
Kompatibel med:
Easy Boost, Rhizobacter, Easy Grow, Easy Plus.
Särskilda hänsyn
Var försiktig när du använder den tillsammans med Easy Bloom, eftersom den innehåller mycket fosfor.
Inkompatibel med:
Easy Roots Mycorrhiza Mix (såvida den inte används i separata tillväxtfaser – dvs Easy Roots under vegetativ period och fladdermusguano under blomning).
Bat Guano

Easy Boost

En enkel dos av Easy Boost Organic Nutrition ger dina cannabisplantor tillräckligt med näring i 10–12 veckor. Tillsätt detta tillägg till din jordblandning för att ge utmärkta nivåer av kväve, fosfor, kalium och magnesium.

 • Hur man använder Easy Boost Organic Nutrition

Blanda helt enkelt Easy Boost-pellets i din första jordblandning. Tillsätt 50–100 g pellets till varje 20L jord.

Kompatibel med:
Alla andra RQS cannabisgödselprodukter.
Easy Boost

Easy Grow

Easy Grow innehåller en blandning av organiskt kväve, andra viktiga näringsämnen och organiska biostimulanter som optimerar tillväxt och vitalitet. Dessa tabletter fungerar hand i hand med Easy Boost för att få igång dina växter så bra som möjligt.

 • Hur man använder Easy Grow

För att ge näring till dina plantor under den vegetativa fasen, lös helt enkelt 1 Easy Grow-tablett i 3–5L vatten. Applicera blandningen en gång var 7:e dag. Du kan behålla lösningen i 7 dagar. Efter det föreslår vi att du tillsätter en ny Easy Grow-blandning.

:

Kompatibel med:
Alla andra RQS cannabisgödselprodukter.
Easy Grow

Easy Bloom

Easy Bloom tillser alla de näringsämnen som cannabisväxter behöver under blomningen, inklusive fosfor, kalium, kalcium och magnesium.

 • Så här använder du Easy Bloom

Börja använda Easy Bloom Booster-tabletter när dina växter har börjat blomma. Lös upp en tablett i 5–8L vatten och använd lösningen en gång var sjunde dag. Du kan behålla denna blandning i upp till 10 dagar innan du gör en ny sats. Sluta använda Easy Bloom två veckor före skörd medan du spolar dina blommor.

Alla andra RQS cannabisgödselprodukter:
Alla andra RQS-gödselprodukter som är lämpliga för cannabisblomningsfasen.
Speciella överväganden
Observera hur dina växter reagerar när du använder Easy Bloom tillsammans med fladdermusguano, eftersom båda produkterna är höga i fosfor.
Easy Bloom

EasyPlus

Easy Plus hjälper till att förhindra brist på mikronäringsämnen under växtcykeln. Även om brister i dessa ämnen är relativt sällsynta, kan de påverka växternas hälsa och avkastning om de tillsätts.

 • Hur man använder EasyPlus

Tillsätt 1 tablett Easy Plus till 5–8L vatten. Använd blandningen var 10:e dag och undvik att använda den på samma dagar som Easy Grow och Easy Bloom.

Kompatibel med:
Alla andra RQS cannabisgödselprodukter.
Easy Plus

Thicker Flowers

Letar du efter ett snabbt sätt att göra blommorna fetare? Thicker Flowers fungerar som en organisk vätskestimulator som förbättrar blommans utveckling och avkastning. Detta gödselmedelet innehåller höga halter av fosfor och kalium—två av de viktigaste näringsämnena under blomningsperioden.

 • Hur man använder Thicker Flowers

Du kan börja använda Thicker Flowers inomhus efter att du har ställt om din ljuscykel till 12 timmar på och 12 timmar av. När det gäller att odla utomhus, eller odla autos inomhus, börja applicera när du märker de första tecknen på blomning.

Du kan använda Thicker Flowers varje dag när du vattnar. Du kommer att se de bästa resultaten om du följer protokollet nedan:

 • Vecka 1: 0,1 ml/l
 • Vecka 2: 0,2 ml/l
 • Vecka 3: 0,3 ml/l
 • Vecka 4: 0,4 ml/l
 • Vecka 5: 0,5 ml/l
 • Vecka 6: 0,6 ml/l

När du når vecka 7, börja minska med 0,1 ml varje vecka och sluta applicera 1–2 veckor före skörd för att spola dina plantor.

Kompatibel med:
Alla andra RQS cannabisgödselprodukter.
Särskilda hänsyn
Observera att användning av Thicker Flowers i kombination med Easy Bloom och Bat Guano kan leda till överskott av fosfor i jorden.

Bigger Flowers

Bigger Flowers levererar en mängd nyttiga näringsämnen och tillväxtstimulatorer i jorden. Även om cannabisplantor inte behöver denna formel för att överleva, kommer den att hjälpa till att frigöra deras fulla genetiska potential, öka avkastningen och höja blomkvaliteten.

 • Hur man använder Bigger Flowers

Bigger Flowers hjälper växter att nå sin fulla potential under hela växtcykeln. Under den vegetativa fasen, tillsätt 1 ml per liter vatten och applicera varannan dag. Under blomningen, följ schemat nedan:

 • Vecka 1: 0,5 ml/L
 • Vecka 2–3: 0,8 ml/L
 • Vecka 4: 1 ml/L

Stå kvar i en dos på 1 ml per liter tills du bestämmer dig för att spola dina plantor före skörd.

Sweeter Flowers

Sweeter Flowers hjälper till att öka strukturell tillväxt och utveckling. Den innehåller vitala aminosyror som fungerar som byggstenar till proteiner, såväl som kalium, som hjälper till att reglera proteinproduktionen i växter.

 • Hur man använder Sweeter Flowers

Börja applicera Sweeter Flowers under den femte blomningsveckan enligt schemat nedan:

 • Vecka 5: 0,4 ml/L
 • Vecka 6: 0,7 ml/L
 • Vecka 7: 0,8 ml/L
 • Vecka 8: 1 ml/L

Sluta använda Sweeter Flowers cirka två veckor före skörd för att spola dina växter.

: .

Kompatibel med:
Alla andra RQS cannabisgödselprodukter.

Easy Roots Trichoderma

Easy Roots Trichoderma tjänar som ett naturligt ekologiskt sätt att boosta plantors hälsa. Som en plantväxtfrämjande svamp (PGPF), förbättrar Trichoderma näringens kretslopp i jorden, vilket gör viktiga mineraler mer tillgängliga för cannabisplantor. Såväl som att förbättra tillväxt, arbetar Trichoderma hårt även nere i jorden för att bekämpa patogena mikrober och förhindra vanliga rotsjukdomar.

 • Så använder man Trichoderma

Inokulera plantorna genom att blanda 1–2 g med Trichoderma-pulver i vatten och genomdränk sedan plantan. För att bibehålla en hälsosam population så tillämpa 0,5–1 g var 30:e dag.

Särskilda överväganden: Trichoderma har potential att konkurrera med mykorrhizasvamp i jorden. När man använder Easy Roots Mycorrhiza Mix under omplantering så vänta i två veckor innan du tillämpar Trichoderma för att ge mykorrhizasvampen gott om tid att etablera sig.

Kompatibel med:
Alla andra RQS cannabisgödselprodukter.

Sjögräs

Sjögräs må komma från havet, men det gör mycket nytta för landväxter. Detta naturliga gödningsmedel är fullt av kväve, fosfor, magnesium, kalium och järn och tillhandahåller viktiga näringsämnen som hjälper till att optimera cannabisplanthälsa och produktivitet. Sjögräs ger inte bara näring till plantor, utan denna form av ekologisk massa hjälper även jordens mikrober att blomstra, vilket ökar fertilitet över tid.

 • Så använder man sjögräs

Blanda 1 g sjögräs per liter jord.

Kompatibel med:
Alla andra RQS cannabisgödselprodukter.

SuperVit

SuperVit levererar en noggrant utformad formula av vitaminer och aminosyror som optimerar cannabisplantans tillväxt och hjälper plantor att hantera stress. Vitaminerna B1, B2, B3, B4, B6 och folsyra hjälper till att stimulera plantmetabolism och klorofyllproduktion medan aminosyror (proteinets byggstenar) inkluderar glycin, L-leucin och L-tyrosin, superladdar avkastning, hartsproduktion och stresstolerans. Totalt sett resulterar SuperVit i större och mer produktiva plantor.

 • Så används SuperVit

Blanda en droppe av SuperVit med 4,5 liter vatten eller två droppar med 4,5–9 liter vatten varje gång du vattnar dina plantor.

Kompatibel med:
Alla andra RQS cannabisgödselprodukter.

Använda RQS Cannabisgödsel utomhus: Royal Gorilla

Nu när du är medveten om några av de bästa cannabisgödselmedlen som finns, är det dags att omsätta den kunskapen till handling! Först visar vi dig hur du använder dessa produkter när du odlar utomhus. Vi använder Royal Gorilla som exempel. Om du värdesätter höga THC-nivåer, kommer du att vilja prova denna sort också!

April

Vår odlingssäsong börjar den 18 april i det här exemplet och pågår under 26 veckor. Låt oss börja!

Sätt igång saker genom att gro dina frön. Dra nytta av Easy Start under denna tid för att öka grobarheten och ge dina plantor den bästa möjliga starten. Det tar 3–7 dagar för dina plantor att komma upp ur jorden. Håll dem i sina groningskrukor tills de når en höjd av 3–5 cm och utvecklar sina första uppsättningar av riktiga löv.

Maj

Under maj kommer dina plantor att börja växa, vilket signalerar det tidiga skedet av den vegetativa fasen. Förbered deras nya hem, sätt dem i större krukor och se dem växa!

Förbered jordblandningen som du ska omplantera dina plantor i. Ta lite väl ruttnat hemmagjord kompost eller plocka upp några påsar med vanlig krukjord. Tillsätt sedan 50–100 g Easy Boost för varje 20L jord. Tillsätt sedan 20 g Rhizobacter till blandningen, följt av 5 g Mycorrhiza Mix. Blanda sedan ingredienserna noggrant. Dina plantor har nästan allt de behöver för att trivas under de närmaste veckorna. Håll dem väl vattnade och under starkt ljus i minst 16 timmar varje dag.

Använda RQS Cannabisgödsel utomhus: Royal Gorilla

Juni

Vid det här laget kommer du att se massor av ny vegetativ tillväxt. Med hjälp av deras allierade mikrober kommer dina växter att ha utnyttjat de ursprungliga näringsämnena du gav. Nu måste du börja göda dem igen för att se till att inga brister uppstår. Applicera följande näringsämnen under resten av den vegetativa fasen för att hålla dina växter starka och friska:

 • Easy Grow: Lös upp 1 tablett i 3–5L vatten och applicera en gång var 7:e dag.
 • Easy Plus: Detta gödselmedel kommer att leverera viktiga mikronäringsämnen för att undvika eventuella brister. Tillsätt 1 tablett till 5–8 l vatten och applicera var 10:e dag. Se bara till att undvika att använda Easy Plus samma dag som du matar dina växter med Easy Grow.
 • Bigger Flowers: Tillsätt 1 ml av denna produkt till varje liter vatten och applicera varannan dag för att ge dina växter en boost med ytterligare näringsämnen och tillväxtstimulatorer.
 • Rhizobacter: Lägg till ytterligare en dos av Rhizobacter under början av juni. Den ursprungliga kolonin borde vara etablerad vid det här laget, men det hjälper att lägga till mer när rotsystemet fortsätter att expandera. Tillsätt 1 g till varje liter vatten och applicera som en rotdränk.

För att hålla saker konsekventa och för att undvika att använda vissa produkter på samma dagar, markera foderdagar med varje formel i din odlingskalender.

Juli

Fortsätt med gödningsråden som beskrivs ovan. Cannabisplantor upprätthåller en ganska jämn aptit under den vegetativa fasen. Fortsätt göda dem och se dina mödor löna sig när läckra gröna fläktblad fortsätter att bildas.

Tillsätt ytterligare 1 g dos av Rhizobacter som en rotdränk under början av juli för att stimulera koloniseringen av rotsystemet och förbättra näringsutbytet mellan dina plantor och nyttiga bakterier.

Använda RQS Cannabisgödsel utomhus: Royal Gorilla

Augusti: Blomning vecka 1–4

Saker och ting börjar bli spännande! När dagarna fortsätter att bli kortare kommer dina utomhusplantor från Royal Gorilla att börja blomma. Cannabisväxter utvecklar en annan aptit under denna tid och kräver mer av vissa näringsämnen och mindre av andra.

⇢ Vecka 1

Det är dags att byta ut dina vegetativa gödselmedel mot gödsel för blomningsfasen. Använd följande produkter för att få bästa resultat:

 • Bat Guano: Tillför en gödning av Bat Guano. Applicera 100 g på var och en av dina krukor, gräv ner lätt och vattna väl. Detta bidrar med en källa till fosfor och organiskt material som bryts ner under hela blomningsfasen, samtidigt som dina växter och jord göds.
 • Easy Bloom: Detta organiska gödsel kommer att öka fosfor- och kaliumnivåerna under blomningen. Tillsätt 1 tablett till 5–8L vatten och använd en gång var 7:e dag.
 • Easy Plus: Du kan fortsätta använda Easy Plus med samma dos och frekvens. Undvik bara att använda den på samma dagar som Easy Bloom.
 • Bigger Flowers: Du måste ändra hur du applicerar detta gödselmedel under blomningsfasen. Under vecka 1 av blomningen, applicera 0,5 ml per liter varannan dag.
 • Thicker Flowers: Applicera 0,1 ml per liter varje dag medan du vattnar.
 • Rhizobacter: Applicera ytterligare 1 g av Rhizobacter för att förbättra cannabinoidproduktionen under blomningen.

⇢ Vecka 2

Upprätthåll Easy Bloom och Easy Plus-gödning. Öka dosen Bigger Flowers till 0,8 ml per liter och öka Thicker Flowers till 0,2 ml per liter.

⇢ Vecka 3

Applicera näringsämnen i samma mängd som vecka 2 av blomningen. Öka din Thicker Flowers-dos till 0,3 ml per liter.

⇢ Vecka 4

Upprätthåll Easy Bloom och Easy Plus-gödning. Öka din Bigger Flowers-dos till 1 ml per liter. Behåll denna dos tills du spolar dina plantor före skörd. Öka din Thicker Flowers-dos till 0,4 ml per liter.

Använda RQS Cannabisgödsel utomhus: Royal Gorilla

September: Veckorna 5–8 av blomningen

Dina Royal Gorilla-växter kommer att fortsätta att spinna igenom blomningsstadiet under september. Följ kuren nedan för att få saker att växa smidigt.

⇢ Vecka 5

Nu kan du börja inkludera Sweeter Flowers i ditt gödningsschema för att behandla växter med ytterligare aminosyror och kalium. Börja med att ge 0,4 ml per liter när du vattnar. Öka din Thicker Flowers-dos till 0,5 ml per liter.

⇢ Vecka 6

Öka Sweeter Flowers-dosen till 0,7ml per liter och Thicker Flowers-dosen till 0,6ml per liter.

⇢ Vecka 7

Öka Sweeter Flowers-dosen till 0,8 ml per liter. Minska dosen Thicker Flowers till 0,5 ml per liter.

⇢ Vecka 8

Öka Sweeter Flowers-dosen till 1 ml per liter och bibehåll denna mängd tills du spolar dina växter. Minska dosen av Thicker Flowers till 0,4 ml per liter.

Oktober: Skördetid och spolning

Det är nästan dags att röka frukterna av ditt arbete! Ge dina plantor en sista utfodring med följande gödningsmedel och kosttillskott innan du sköljer. Mata med Easy Bloom i samma mängder. Ge en sista gödning av Sweeter Flowers med 1 ml per liter och Thicker Flowers med 0,4 ml per liter. Räkna med att skörda dina Royal Gorilla-plantor omkring den 16 oktober. Börja spola dina plantor två dagar efter det sista fodret den 1 oktober.

Använda RQS Cannabisgödsel utomhus: Royal Gorilla

Användning av RQS-gödselmedel inomhus: Green Gelato Automatic

Om du föredrar att odla inomhus, går vi nu igenom hur du använder RQS cannabisgödselmedel i den här miljön. Vi använder Green Gelato Automatic som exempel. Denna sativa-dominerande autoblommare erbjuder höga nivåer av THC, en bankett av läckra terpener och växer med rejäl hastighet. Använd våra näringsämnen och kosttillskott för att hålla henne stark, frisk och produktiv. Tänk bara på att autoblommande sorter kräver mindre näringsämnen än deras fotoperiodiska motsvarigheter. Du kommer att märka att vi har halverat näringsämnena nedan för att hantera dessa snabba växter.

Vecka 1: Groning

Först och främst måste du gro dina frön. Vi rekommenderar att du använder Easy Start för att ge en optimal miljö och öka grobarheten. Stoppa dina frön i odlingsmediet och vänta 3–7 dagar så att de sprängts genom jorden.

Medan du väntar tålmodigt, sätt ihop en jordblandning. Autoblommare trivs i lätt och luftig jord. Följande recept ger det perfekta odlingsmediet för dessa snabba växter:

 • 3 delar torvmossa
 • 3 delar kompost
 • 2 delar perlit, förvåt
 • 1 del vermikulit, förvåt

När du har satt ihop din jordblandning, tillsätt 50–100 g Easy Boost och 20 g Rhizobacter till varje 20L jord och blanda den ordentligt. Fyll sedan på dina behållare.

Användning av RQS-gödselmedel inomhus: Green Gelato Automatic

Vecka 2: Den vegetativa fasen börjar

Vid det här laget bör dina plantor vara cirka 3–5 cm höga och ha ett par små ordentliga löv. De växer, så de behöver ett nytt hem. Gör ett hål i mitten av dina behållare. Tillsätt 5 g Mycorrhiza Mix i varje hål för att inokulera rotsystemet med nyttiga mikrober. Placera dina plantor i deras nya krukor och vattna dem.

Vecka 3

Dina växter närmar sig redan slutet av den vegetativa fasen! Under den här veckan, ge dem ett foder för att underblåsa de sista dagarna av lövtillväxt. Späd 1 tablett Easy Grow till 7–10L vatten och applicera den en gång var 7:e dag. Du kan också behandla dina växter med tillväxtstimulatorer under denna tid. Tillsätt 0,5 ml Bigger Flowers till varje liter vatten och applicera varannan dag tills blomningen börjar.

Vecka 4: Blomningen börjar

Vi sa att Green Gelato Auto växer snabbt! Välkommen till blomningsstadiet. Du måste växla upp dina näringsämnen eftersom dina plantor blir allt mer hungriga på fosfor och kalium. Använd blandningen nedan för optimala resultat:

 • Bat Guano: Toppa var och en av dina krukor med 50 g Bat Guano för en fosfor-boost.
 • Easy Bloom: Tillsätt 1 tablett till 12–16L vatten och använd den en gång var 7:e dag under hela blomningsstadiet.
 • Bigger Flowers: Applicera 0,25 ml per liter vatten varannan dag.
 • Thicker Flowers: Applicera 0,05 ml per liter varje dag som du vattnar.
Användning av RQS-gödselmedel inomhus: Green Gelato Automatic

Vecka 5

Dina blommande växter bör se riktigt levande ut just nu! Gör följande ändringar i ditt matningsschema för att hålla dem friska:

 • Upprätthåll Easy Bloom som tidigare.
 • Öka Bigger Flowers till 0,4 ml per liter.
 • Öka Thicker Flowers till 0,1 ml per liter.

Vecka 6

Det är dags att ge dina gröna bebisar ytterligare en dos Rhizobacter för att hålla rötterna koloniserade. Tillsätt 1 g pulver som en rotdränk till varje planta. Öka dosen Thicker Flowers till 0,15 ml per liter.

Vecka 7

Du måste öka dina näringsämnen lite igen. Denna slutliga gödning kommer att hjälpa till med blombildning och cannabinoidsyntes. Följ instruktionerna nedan:

 • Upprätthåll Easy Bloom som tidigare.
 • Öka Bigger Flowers-dosen till 0,5 ml per liter.
 • Öka Thicker Flowers-dosen till 0,2 ml per liter.

Vecka 8: Spolning och skörd

Det hårda arbetet är nästan över! Stoppa all gödning vid det här laget och fortsätt att spola dina växter; på så sätt är de redo för skörd om cirka två veckor.

Användning av RQS-gödselmedel inomhus: Green Gelato Automatic

Är du över 18 år gammal?

Innehållet på RoyalQueenSeeds.com är endast lämpligt för vuxna och är reserverat för personer med myndig ålder.

Se till att du är medveten om landets lagar.

Genom att klicka på STIG PÅ, bekräftar
du att du är
18 år eller äldre.

Grow Guide Topic Finder

eKomi silver seal
4.7 av 5
av 37823 recensioner