Vanliga Vs. Feminiserade Vs. Autoblommande Cannabisfrön

Vanliga Vs. Feminiserade Vs. Autoblommande Cannabisfrön

När det kommer till att odla marijuana, så börjar allt med ett frö. Nu för tiden är odlare ganska bortskämda när det kommer till valet av cannabisfrön, utbudet är stort. Vanliga frön, feminiserade frön och autoblommande frön har alla olika för- och nackdelar. Det du i slutändan väljer kommer troligen bero på faktorer som budget, ditt utrymme, din erfarenhet, tid och tålamod.

VAD ÄR VANLIGA FRÖN?

Vanliga frön är oftast de som är mest tillgängliga och enkla att hitta. Dessutom är de nästan alltid billigare än feminiserade och autoblommande frön.

VARFÖR SKA DU VÄLJA VANLIGA FRÖN?

Om du vill försöka odla fram nya cannabissorter som producerar frön, så kommer du behöva vanliga frön. Det krävs att ha tillgång till både han- och honplantor för korsodling och skapande av nya varianter.

Att odla med vanliga frön kommer ge dig en känsla för plantans naturliga tillväxtcykel. Om du vill bli en erfaren odlare, så är feminiserade eller autoblommande frön inte rätt väg för dig, då du "hoppa över steg" genom att använda dessa. Genom att gå igenom din plantas naturliga cykel, så kommer du få en bättre förståelse om vad din planta behöver för att växa framgångsrikt.

Den största nackdelen med att odla vanliga frön är risken att de kan producera en hanplanta. Vanliga frön har uppskattningsvis en chans på 55–60% att producera en honplanta. Dock är detta bara ett genomsnitt. Det är fullt möjligt att 75% av dina frön blir hanplantor i slutändan. Eftersom endast honplantorna producerar rökbara cannabisknoppar, kommer de spirande han-fröna endast kosta dig tid och pengar. Hanplantor måste undanskaffas med en gång för att undvika att de befruktar honplantor i närheten vilket hindra dem från att utveckla knoppar. Av denna anledning, rekommenderas vanligtvis inte vanliga frön för nybörjare.

VAD ÄR FEMINISERADE FRÖN?

Feminiserade frön är cannabisfrön som är garanterade att utvecklas till honplantor. Att plantera feminiserade frön kommer till synes förhindra spirande av hanplantor. Trots att feminiserade frön kan vara dyrare än vanliga frön, kan de spara dig mycket tid och frustration i det långa loppet, då man undviker hanplantor helt och hållet.

VARFÖR SKA DU VÄLJA FEMINISERADE FRÖN?

Genom att plantera feminiserade frön, så slipper du tänka på vilket kön fröet utvecklas till. Det innebär inte enbart att du sparar de pengar du annars slösat på värdelösa frön som utvecklats till hanplantor, du sparar även tid och energi då du vet att alla plantor du gror kommer att kunna växa till fullstorlek, istället för att kastas bort på grund av sitt kön.

Till skillnad från autoblommande frön, så kräver feminiserade frön en förändring i ljuscykeln för att framkalla blomning. Det finns inte heller någon skillnad mellan de honplantor som producerats av feminiserade frön och de som producerats av vanliga frön. Feminiserade frön kan utvecklas till lämpliga klonings- eller odlingsväxter lika lätt som de som odlats från vanliga frön.

VARFÖR SKA DU VÄLJA FEMINISERADE FRÖN?

Den största nackdelen med feminiserade frön är dock priset. Du kan alltid förvänta dig att de är dyrare än vanliga frön. Dock, med tanke på att de sparar dig slöseriet med manliga frön, så kan det mycket väl vara värt det i slutändan.

Feminiserade frön är optimala för odlare som söker efter en konsekvent odlingsupplevelse. Att plantera honor kommer spara dig tid och frustration på att utveckla, identifiera och avlägsna hanplantor. Om du har lite tid, eller lite tålamod, kan feminiserade frön vara ett bra val för din odling.

Att använda feminiserade frön är även optimalt om du har begränsat utrymme. Att utveckla 10 vanliga frön, för att kanske endast få 5 honplantor, är ett slöseri av utrymme. När du använder feminiserade frön, kommer varje frö du odlar utvecklas till ett hälsosamt sinsemilla-exemplar.

VAD ÄR AUTOBLOMMANDE FRÖN?

Autoblommande frön producerar marijuanaplantor som påbörjar blommande faser utan behov av förändring i ljuscykeln. Till skillnad från vanliga och feminiserade frön som behöver specifika ljuscykler för att ordentligt ta sig igenom alla faser. Men i motsats till dessa fröer, så klarar autoblommande plantor övergången utan besvär, och blixtrande snabbt! De flesta autoblommande plantor kräver ungefär 10 veckor från frö till skörd.

VARFÖR SKA DU VÄLJA AUTOBLOMMANDE FRÖNS?

Autoblommande plantor förser odlare med maximal bekvämlighet. Då de blommar av sig själv, tar dessa frön bort en del av pressen på odlaren. Autoblommande växter går inte bara igenom sina faser själva, de är även svårare att skada på grund av försummelse eller oaktsamhet. Det innebär att när det kommer till att odla med enkelhet och bekvämlighet, så är de autoblommande växterna den rätta vägen att gå.

Autoblommande frön är även fördelaktiga på grund av storleken på de plantor de producerar. Autoblommande plantor blir vanligtvis mellan 30 och 60 cm höga, vilket gör dem utmärkta för små och kompakta utrymmen. Trots fördelarna med dess storlek, så brukar denna typ av planta ge lägre avkastning än vanliga och feminiserade exemplar.

Autoblommande frön anses vara mer motståndskraftiga mot mögel, pester, sjukdomar, frost, fuktighet och plötsliga förändringar i temperaturen. Därför är dessa plantor passande för icke-erfarna odlare, eller odlare som planerar att lägga minimal tid och ansträngning på sin odling (såsom gerillaodlare).

Det är en debatt kring huruvida autoblommande plantor är bra kandidater för beskärnings- och manipuleringstekniker. Det största problemet med högstress-metoder, som beskärning är att växterna behöver tillräckligt med tid för att återanpassas efter behandlingen. För fotoperiod-sorter, krävs det bara att man låter dem vila i en eller två veckor. Med autoblommande frön har du ingen tid att avvara.

VARFÖR SKA DU VÄLJA AUTOBLOMMANDE FRÖNS?

Den största nackdelen med autoblommande varianter är att deras THC-innehåll har en tendens att vara lägre än hos vanliga och feminiserade plantor. Odlare som eftersträvar skyhöga THC-nivåer borde alltså leta någon annanstans. Ändå finns det nu många högkvalitativa autoblommande exemplar som innehåller 20%+ THC-nivåer, vilket inte är något att skrocka åt. Dessutom har autoblommande varianter blivit kända för att utveckla ett naturligt högre CBD-innehåll än andra cannabissorter.

Som nämnt ovan, ger autoblommande plantor lägre avkastning i slutändan på grund av dess kortare längd. Bortsett från den nackdelen, så går det snabbt för dessa växter att bli redo för skörd. I vissa fall även mycket snabbare än sina motsvarigheter. Detta gör det möjligt att skörda flera gånger per år om man tajmar odlingen rätt.

Precis som feminiserade frön, tenderar autoblommande frön att vara dyrare, och ibland svårare att få tag i än vanliga frön. Dock kan den extra kostnaden vara väl värd för odlare som vill nyttja de många fördelarna. Du bör överväga att plantera autoblommande frön om du vill spara tid och besvär under odlingsprocessen. Om du känner att tiden begränsa dig från att ta god hand om dina växter, så är autoblommande frön det du ska välja.

På grund av bekvämligheten är autoblommande frön ett utmärkt val för förstagångsodlare. Autoblommande frön kan även användas för att odla utomhus utanför säsong, vilket gör det möjligt att anpassa odlingen efter ditt eget schema.

VAD SKA JAG NU DÅ VÄLJA ?

Vilken typ av frö du väljer att odla i slutändan kommer att vara beräknat utifrån flera olika faktorer. Din tillgängliga odlingsbudget samt det belopp du vill spendera på frön, bör vara det första du ska fundera på. För det andra bör du även tänka på vilken erfarenhet du har och hur mycket tid du vill lägga på din odling. Slutligen bör odlare även fundera över deras odlingsutrymme och vilka förhållanden som råder i deras odlingsmiljö. Efter att ha analyserat dessa kriterier bör du kunna ta ett välgrundat beslut gällande vilken typ av cannabisfrö du vill plantera och odla.

ÄR DU ÖVER 18 ÅR GAMMAL?

Innehållet på RoyalQueenSeeds.com är endast lämpligt för vuxna och är reserverat för personer med myndig ålder.

Se till att du är medveten om landets lagar.

Genom att klicka på STIG PÅ, bekräftar
du att du är
18 år eller äldre.