Cannabis Blomningsfasen

DEL 1 / INTRO

Slutet är nära, och om bara några månader av blommande kommer vi kunna plocka ur våra sekatörer ur garderoben. För att kunna få det bästa ur varje planta måste vi finstämma alla möjliga faktorer och harmonisera dem med varandra.

När det kommer till kritan så är det oftast de minsta förbättringarna som leder till de mest enorma resultat. Denna gång kommer jag kolla på alla av dessa viktiga faktorerna i sin ordning, och även undersöka hur du snabbt kan behandla en näringsbrist.

Blommen är på sin väg och efter ett par veckor kommer vita hår spira upp på olika ställen av plantan. Formationen av knopparna är nu sakta men säkert på sin väg. Som jag sagt innan, glöm inte att separera hanplantor från honplantorna. De hanar som utvecklas kommer snart att växa små bollar som inom tre veckor kommer vara redo att spricka och sprida pollen över allt, och befrukta de håriga honplantorna. De första tre veckorna av blomningsperioden är de facto en sorts tillväxtperiod.

Efter att ha satt dina plantor i blomning genom att sätta ljuset på en 12-timmars ljus/12-timmars mörker-ljusschema, kommer plantorna snart att blomma (växa) explosivt; de kan väldigt snabbt dubblera eller trippelera i storlek. Speciellt om det är första gången du odlar så är det en vacker syn att beskåda, att se den lilla plutt till buske transformeras till en gigant med knoppar som blir större och större, vars THC-rika kristaller börjar att pilas upp i högar. Den specifika odören av plantan utvecklas mer och mer och lämnar dig obenägen att kunna vänta på att skörda några av knopparna och kunna njuta av din första spliff från den nya skörden.

DEL 2 / TILLVÄXT OCH BLOMNÄRING

Easy Boost Organic Nutrition

Under blomningsperioden kommer vi byta till att använda blomsternäring och vi kan säkert spara undan all annan växtnäring till nästa gång, även om vi inte behövde det dessförinnan.

Om du nu använt en bra för-gödslad jord, har du säkert kunnat klara dig några veckor utan någon som helst flytande näring. Naturligtvis borde din förväxtsperiod inte vara så länge, annars måste du ju använda tillväxtnäring. För denna uppsättning använde vi enbart Plagron-näring; några varumärken använder bara en enda flaska som du kan använda till att förse näring till både tillväxt- och blomfasen. Medan andra skapar separata tillväxts- och blomnäring. Många odlare fortsätter också att ge deras plantor tillväxtgödsel ända in i den första eller andra veckan av blomfasen eftersom detta är en sorts övergångsperiod och plantorna fortfarande har en törst för kväve och andra viktiga byggstenar för deras snabba utveckling.

Genom att göra detta kommer även plantorna bli något större, givet att blomgödseln stimulerade plantorna till att byta sin uppmärksamhet (och resurser) mer till knoppformation istället för att öka sin storlek. På detta sätt kan du använda din tillförsel av gödsel som ett sätt att leka runt med den eventuella storleken av plantan. Om du redan har plantor av en bra storlek och skulle föredra att de håller sig lite mer kompakta på grund av begränsningar hos det utrymme du har för dem så kan du gå över till att ge dem blomnäring direkt. Om dina plantor är lite på det lilla spektrat och inte fyller ditt utrymme till fullo i denna takt och du vill maximera deras storlek så mycket som möjligt, kan du fortsätta ge dem tillväxtnäring under en lite längre tid för att stimulera detta.

Så klar är dessa skillnader inte jättestora, men varje sak hjälper till och ett par centimeter till här och där kan göra en bra skillnad. Efter tre veckors blommande kommer du märka att plantorna nått sin maximala storlek. Plantorna har slutat lägga på sig någon ytterligare höjd eller tjocklek och nu fokuserar de sig på det riktiga jobbet, att utveckla sina knoppar. I detta ögonblick är det viktigt att ge dem mycket blomnäring, eftersom plantorna har ett större behov av fosfor och kalium. Detta är några av de viktigaste byggstenarna för en bra knopputveckling.

Detta betyder att det är en bra idé att plocka fram din flaska med PK 13-14. PK13-14 (Jag använde mig av Plagrons PK Plus) är ett separat blomgödsel som används som ett tillskott till ditt vanliga blomgödsel. Som du kanske förstått av namnet innehåller det extra fosfor och kalium som din planta verkligen behöver för att kunna belöna dig med stora, feta buds. Det finns två sätt att handha PK 13-14. Du kan börja med små doser den första veckan och sedan sakta bygga upp dosen varje vecka. Så börja med 0.25 ml / per liter den första veckan och sikta på att vid den tredje veckan kunna ge 0.75 ml / per liter.

Hur mycket du behöver ge står vanligtvis skrivet på sidan av varje flaska också. Det andra sättet är att vänta tills den fjärde veckan av blomning börjat eftersom det är då den största delen av knopputvecklingen börjar ske och sedan gå rätt till att ge plantorna 1.5 ml / per liter direkt och fortsätta med detta tills slutet av blomningen. Sammanfattat så gör användningen av PK 13-14 att du får hårdare och med kompakta buds genom att förse plantan med ett hav av byggstenar.

Glöm inte bort att du vid detta stadie måste skräddarsy dina näringsdoser efter plantans behov. Denna har nu utvecklat olika näringsbehov jämfört med när hon behövde mycket näring för hennes tidigare tre veckor. Om du fortsätter med att ge dem lika mycket näring som du gjort innan riskerar du att övergöda dem väldigt snabbt. Om du hade gett dem näring varje dag under de första veckorna kanske du bara behöver ge dem det varannan dag nu. Det är något att hålla ögonen på.

Varje planta blommar på sitt egna sätt, så några sorter har en väldigt snabb ökning i knoppstorlek mellan den tredje och femte veckan av blomning, medan andra sorter lägger på sin vikt i gram under de sista veckorna. Detta betyder att du måste hålla god kolla på dina plantor (och lyssna på dem) för att veta vilka näringsbehov som finns under alla tillfällen. Jag nämner just detta för att många nybörjare får en bra start och tror att de har allting under kontroll när de efter ett par veckor (när plantans behov förändrats) fortsätter på exakt samma sätt, vilket ofta resulterar i en väldigt fattig skörd.

DEL 3 / MATA BLADEN

Böjningsgrenar Cannabis Växter

Plantorna blommar entusiastiskt och är närda med Algal Bloom. Varje vecka är de sprayade med Phytamin Leaf Feed, och som en blom-stimulator är Plagrons Repro Forte applicerad, vilken försäkrar att mer socker transporteras från löven till knopparna.

Varje två veckor ges även enzymer. Dessa enzymer rensar ditt medium genom att ta bort döda rötter och reducera uppbyggnaden av salter på grund av de näringsämnen du tillsatt.

Fröplantor har en tendens att växa på sin höjd tidigare än kloner. Så vid det här laget kommer de att vara betydligt större och på grund av det rekommenderar jag starkt om du har begränsat utrymme på höjden att du ’toppar’ eller böjer dina plantor. Du böjer en planta genom att dra ner kronknoppen med en trådfixtur som håller den plantan böjd under minimal spänning. Genom att göra detta uppnår du samma effekt som med topping (att avlägsna toppen av plantan) med med fördelen att du behåller kronknoppen.

De lägsta sidogrenarna kommer utvecklas bättre och plantan kommer utveckla fler knoppar, på en bredare omkrets. Odlingsutrymmen som är lägre än 1.5 meter i höjd kommer kräva topping eller böjning tidigare eller ges en mycket kortare tillväxtperiod. Det är alltid bättre att ge för lite näring än för mycket, men om du skulle erfara en allvarlig näringsbrist som du inte kan råda bot på med blomnäringen, är det snabbaste sättet att lösa det genom att applicera lövnäring.

Du gör lite näringsmix som vanligt och sprayar dina plantor med lösningen. Plantor kan också ta upp näring via sina löv och fördelen med att göra det på detta sätt är att du inte påverkar pH-värdet hos ditt medium. Att spraya plantorna görs bäst precis innan du stänger av dina lampor eller precis innan du sätter på dem. Problemet som visar sig själv när du har en stor näringsbrist att handskas med är att när du ger plantan en näringslösning (via mediet) så måste du vänta tills plantorna är törstiga igen. Det finns ingen poäng i att ge dem ett gödsel varje dag om plantorna inte ens kan ta upp det som de behöver. Du tvingas vänta en tid, förmodligen längre än du vill, innan du kan justera näringsbristen ordentligt.

RELATED STORY
Foliar Feeding

Genom att kombinera vattning med tillsatsen av lövnäring så får plantan precis det den behöver direkt via sina löv. Oftast så kommer du märka effekterna av detta redan nästa dag. Du kommer se att de mörka gula fläckarna på löven återfått lite av sin färg igen. Genom att fortsätta att ge dem näringsvatten och lövnäring så kommer plantan snart återfå sin fantastiska gröna färg igen. En annan fördel med lövgödsling är att du säkert kan experimentera för att kunna hitta just den brist dina plantor har. Många odlare drabbas ofta av en tveksamhet om de lider av en undernäring eller en övergödning.

Genom att lätt spruta bladen med en näringslösning kan du snabbt se om det ges en positiv eller negativ reaktion från plantan och på så sätt komma fram till vad problemet är. Något som alltid kan komma till hands är att ha en samling flaskor fyllda med specifika näringsämnen som kväve, fosfor och kalium. Med dessa kan du lättare experimentera med ditt näringsproblem. Anta att du har en kvävebrist och tvingas använda en allmän näringslösning för att korrigera det; så kommer du också ge plantan de ämnen den inte ens behöver också.

Adoptera denna lätta metod av att ha en flaska med bara kväve i. Att addera detta kan höja dina plantors kvävenivåer utan att påverka anta gödselkomponenter. Detta flasksystem är speciellt användbart för utomhusodlare som är i processen av att fostra stora plantor i krukor och behöver applicera stora volymer av kväve. Speciellt under värmeböljor är det smart att spruta sina plantor med en kvävelösning, eller helt enkelt öka procenten av kväve du har i ditt allmänna näringsvatten. Uppenbarligen kan samma process användas för fosfor- och kalciumbrist.

DEL 4 / VENTILATION

Roterande Fläkt I Ett Cannabis Growroom

För att kunna uppnå en bra blom måste det finnas tillräckligt med koldioxid för dina plantor. De behöver CO2 för en kraftfull tillväxt och blomning under dagsljustimmarna.

Desto mer CO2 det finns i luften desto snabbare kan dina plantor utvecklas och desto bättre är deras tolerans för höga temperaturer. Hur du har ditt odlingsutrymme uppsatt är väldigt viktigt.

Ett optimalt utrymme är ett som längs en sida, längst ner, har hål borrade i sig som släpper in luft, varpå den andra sidan finns en vakuumpump - så långt upp som möjligt. Denna uppsättning erbjuder en optimal luftcirkulation från en sida av utrymmet till den andra. Den CO2-rika luften som far in blåser flödar över plantorna, sugs upp av dem, och sedan sugs den CO2-tömda luften ut som i sin tur drar tillbaka frisk luft in via de nedersta hålen. Om du odlar i större utrymmen och använder en fläkt eller luft-blås av någon sort, kan denna placeras vid toppen av utrymmet om du också använder en luftsocka.

Luft-blåsen fungerar på precis motsatt sätt som en vakuumpump: istället för att suga ut luft, så blåser den in luft. Detta är onödigt när du odlar i små utrymmen, vilka får ett tillräckligt luftflöde med en pump. En luftsocka är en lång socka gjord av textil, mellan 3-5 meter i längd. Om du bara använder en luft-blås får du vanligtvis bara kall luft pumpad till en sida av ditt utrymme, vilket betyder att klimatet på denna sida inte är på sin optimala temperatur. CO2:t är inte heller jämnt fördelat utöver plantorna. Sockan fungerar så här: du sätter fast den på toppen av din blåsare och sätter sedan fast denna i taket.

När blåsen slås på så fylls luftsockan med inkommande luft, som sedan äntrar utrymmet 3-5 meter in i ditt utrymme. Efter det så fördelas den CO2-rika luften jämt i ditt utrymme, och effekten av allt detta är att dina plantor bättre kan njuta av den friska luften, plus att den kalla utomhusluften ges mer tid att värmas up, så att klimatet hålls nära optimalt. Det är lätt men effektivt. Att ha för lite ventilation producerar svagare tillväxt och blomning, plantorna kan inte utvecklas väl, och gulnad av löven kan uppkomma.

En roterande fläkt är en annan viktig del av odlingsutrustning. Denna försäkrar inte bara att du har ett bra luftflöde i ditt utrymme som blandar de varma och kalla lagren av luft tillsammans, men dina plantor uppskattar även en svag bris. Tack vare brisen kan plantorna utveckla fina tjocka stammar, och de kommer mogna till lite mindre men mer kompakta vuxna, och som du vet nu bestämmer en tjock stam en stor del av den eventuella skörd din planta kan producera. I stort sett kommer plantorna med tjockast stammar ge störst skördar.

DEL 5 / KNOPPBILDNING

Cannabis Bud

The most important weeks of the blossoming period are from the third to the fifth week of bloom for the majority of plants.

De viktigaste veckorna av blomperioden är från den tredje till den femte veckan av blomning för majoriteten av alla plantor. Givet att de flesta plantor nu kommer lägga de mesta av sin energi till att skapa deras nya knoppar, under dessa kommande veckor kommer de öka väldigt snabbt i storlek. Så nu är det dags att verkligen vara säker på att allt går så smort som möjligt.

Början av den tredje veckan är också den sista chansen du har att spruta dina plantor med ett organiskt insektsmedel. Knopparna är inte hårda och kompakta ännu, Det kan vara en bra idé att spruta dem i förebyggande syfte, istället för att vänta tills den femte veckan och upptäcka att ens knoppar kryllar av kryp, varvid det inte råds att bespruta dem. Det finns inte mycket mer att göra än att helt enkelt ge näring under detta steg förutom att så klart njuta av sikten av de nya buds som växer fram. Fler och fler vita hår produceras och sakta men säkert växer små separata knoppar in i varandra för att tillsammans skapa en enda gigantisk knopp.


Part. 1: The Germinating Phase. Give your seeds the best possible start in life by reading our definitive guide to germination.

Part. 2: The Vegetative Phase. The germinated seeds peak out above ground and immediately spring up.

Part. 4: The last weeks of flowering stage. After weeks of mounting excitement the long-awaited moment the harvest is finally within arm's reach.

Del. 5: Skördetid. Lär dig varje steg I cannabisskörden och processen efter skörden.

ÄR DU ÖVER 18 ÅR GAMMAL?

Innehållet på RoyalQueenSeeds.com är endast lämpligt för vuxna och är reserverat för personer med myndig ålder.

Se till att du är medveten om landets lagar.

Genom att klicka på STIG PÅ, bekräftar
du att du är
18 år eller äldre.