Cannabisodlingsguiden av Royal Queen Seeds

En komplett guide till cannabis blomningsfas

Flowering

Åhh, blomningsfasen. Efter veckor av vård av dina plantor, beskärning och träning av dem för att främja så mycket vegetativtillväxt som möjligt, är det dags att lägga fokus på att hjälpa dem att blomma. I denna artikel kommer vi visa dig exakt hur du gör just det.


GÅ IN I BLOMNINGSFASEN

Exakt när dina plantor är redo att blomma beror på en rad olika faktorer. Om du odlar utomhus, kommer dina plantor börja blomma mot slutet av sommaren när dagarna blir kortare naturligt. Om du odlar inomhus, kommer du ha mycket mer kontroll över dina plantors blomningsfas. De flesta odlare kommer guida sina plantor in i blomningsfasen efter cirka fyra veckor av vegetativ tillväxt, men tekniskt sett kan du hålla dem i denna fas så länge du vill.

När dina plantor får mindre ljus, börjar de automatiskt fokusera sin energi på att skapa knoppar istället för bladverk. För bästa möjliga skörd, kommer du vilja hjälpa dem längs vägen med rätt näringsämnen, ljus och miljömässiga förhållanden.

Nedan finns en detaljerad översikt över en vanlig blomningsperiod på åtta veckor. Medan en del sorter har kortare eller längre blomningstider, kommer denna guide hjälpa dig att förstå vad man ska förvänta sig då plantorna närmar sig skörd, samt vad du kan göra för att maximera kvaliteten av knopparna de producerar under denna vitala fas.

 

Blomningsfasen (Vecka 1)
Blomningsfasen (Vecka 2)
Blomningsfasen (Vecka 3)
Blomningsfasen (Vecka 4)
Blomningsfasen (Vecka 5)
Blomningsfasen (Vecka 6)
Blomningsfasen (Vecka 7)
Blomningsfasen (Vecka 8)

VECKA 1-3

Vad man bör förvänta sig: blomningstillväxt, vita hår (pistiller) och noterbara aromer.

Många odlare tror att så snart de sätter sina plantor i blomning, slutar de växa och börjar utveckla knoppar. Men det är långt ifrån sant.

Under den första veckan av blomningen kommer plantorna faktiskt uppleva en period av accelererad tillväxt och plantan kommer sträcka ut sig. Denna "blomningstillväxt" är helt normal, då de försöker växa om de omgivande plantorna, för att få så mycket solljus som möjligt - vilket gynnar tillväxten av deras knoppar. Dessutom, ett större internod-avstånd betyder mer plants för knoppar och bättre möjligheter för ljuset att penetrera hela odlingen. Exakt hur mycket tillväxt du kommer att se under denna första vecka variera beroende på vilken sort du odlar, men en del sorter kan nästan dubbla sin höjd under denna tid.

Vecka två i blomningsfasen är vanligtvis då du kan könsbestämma dina plantor. Honplantor kommer börja växa sig höga och få vita pistiller på sina noder (knopp-platser). Hanplantor, å andra sidan, kommer utveckla runda pollensäckar. Om du odlar från vanliga frön, se då till att könsbestämma dina plantor tidigt och separera dina hanplantor från honplantorna snabbt, för att undvika pollinering (såvida du inte sysslar med uppfödning så klart).

Under vecka tre kommer dina plantor gradvis att sluta växa och fokusera all sin energi på att utveckla sina knoppar. Medan knopparna fortfarande är små, kommer du notera större blomfoder och utvecklingen av en del trikomer.

Video id: 484384420

BÄSTA TILLÄMPNINGAR

Näringsämnen: en cannabisplantas näringskrav kommer förändras dramatiskt då de börjar blomma. I detta tidiga stadium, kommer dina plantor ge bra respons på näringslösningar med högre koncentrationer av fosfor och kalium. Vilken NPK-formula du väljer är upp till dig —var bara noga med att inte ta för mycket under denna preliminära fas för att undvika att bränna dina plantor. Under vilket steg du väljer att öka dina näringsämnen på, är helt upp till dig, men vi rekommenderar att du gör det under vecka två.

Övergödning/brister: korrekt ändring av näringsämnen från den vegetativa fasen till blomningsfasen kan vara lurigt, särskilt om du är en nybörjarodlare. Se till att hålla noggrann koll på dina plantor och leta efter tecken på brister eller övergödning (dött, bränt eller gult bladverk).

LST: lågstressträning kan vara ett utmärkt sätt att manipulera dina plantor och hantera den extra tillväxten som sker i den tidiga blomningsfasen. LST kommer även hjälpa dig att skapa ett jämnt tak och säkerställa att dina plantors lägre knoppar får tillräckligt med ljus.

Temperatur: cannabis trivs bäst med svalare temperaturer under blomningsfasen. Varje planta kommer skilja sig lite, och varje odlare kommer ha sina egna tankar på hur man hittar den perfekta temperaturen för blomning. Dock rekommenderar vi att du har en dagstemperatur på cirka 26°C och en nattemperatur på cirka 16-18°C. Att hålla nattemperaturerna relativt låga är superviktigt för bättre knopputveckling.

NÄRINGSÄMNEN, LAMPOR, TEMPERATUR OCH LUFTFUKTIGHET

NPK

5-7-10 ungefär.

EK
1.2–1.5
LUFTFUKTIGHET
50–60 % Relativ Luftfuktighet
TEMPERATUR (Dag/Natt)
26°C / 16–18°C

VECKA 3–4

Vad man bör förvänta sig: större knoppar och mer intensiva aromer.

Under vecka 3 och 4 bör dina cannabisplantor ha slutat växa helt och kommer nu fokusera på att utveckla knoppar. Du bör notera att blommorna blir större varje dag, att de utvecklar tjocka blomfoder, fler vita pistiller och ett fint lager av trikomer. Dina plantor kommer även börja avge mer märkbara och komplexa aromer.

BÄSTA TILLÄMPNINGAR

Gödning: då dina plantor utvecklar större knoppar, behöver de mer näringsämnen. Återigen, just vilken näringslösning du använder under denna fas av blomningen är upp till dig, men se till att vara uppmärksam på hur dina plantor reagerar på alla förändringar av gödning. En vanlig NPK-formula som används under mellersta delen av blomningen är 6-10-15.

Luftfuktighet och luftflöde: det är väldigt viktigt att hålla koll på luftfuktigheten och luftflödet. Stagnerad, fuktig luft skapar en bra grogrund för mögel och bakterier och attraherar även pester. För att vara på den säkra sidan rekommenderar vi att du håller din relativa luftfuktighet på 40-50 % och använder fläktar eller ventilation för att hålla luften cirkulerande i ditt odlingsrum.

NÄRINGSÄMNEN, LAMPOR, TEMPERATUR OCH LUFTFUKTIGHET

NPK

6-10-15 ungefär.

EK
1,5 ungefär.
LUFTFUKTIGHET
50 % Relativ Luftfuktighet
TEMPERATUR (Dag/Natt)
24–26°C / 16–17°C

VECKA 4–6

Vad man bör förvänta sig: fullskalig blomning och stora, täta knoppar. Aromen kommer närma sig sin topp.

Under vecka 5 och 6 kommer dina plantor vara en bra bit in i blomningen. Knopparna bör vara stora, tjocka och fulla av vita pistiller. Det kommer även att utveckla en tjock beläggning av trikomer, som bör avge en härlig och skarp arom. Om du inte har investerat i en extraktor och ett luftfilter ännu, så kan det vid den här tidpunkten vara en bra idé att göra det.

Om du tar en närmare titt på dina knoppar, bör du notera några vackra och drastiska förändringar i jämförelse med hur de såg ut för ett par veckor sedan. Blomfodret bör vara noterbart större och knopparna bör både se och kännas kompaktare och tyngre. En del snabblommande sorter kan komma att närma sig skördetid redan nu, i sådant fall bör knopparna se ännu mer mogna ut (med fler trikomer och mörkfärgade pistiller).

BÄSTA TILLÄMPNINGAR

Gödning: denna period (vecka 5 och 6) anses vara toppen av blomningstiden för de flesta cannabissorter. Se till att vara uppmärksam på dina plantor och leta efter tecken på näringsbrister eller övergödning. Beroende på dina knoppars storlek, kan du komma att vilja öka på med näringsämnen en sista gång för att hjälpa dem att producera bästa, möjliga skörd. Kom ihåg att dina växter under detta steg inte behöver mycket kväve, som är viktigare under den vegetativa fasen snarare än blomning. Förutom fosfor och kalium har blommande växter ett större behov av kalcium.

Stress: vad du än gör, bör du undvika att stressa din planta under denna period. Det kan leda till minskad tillväxt av dess knoppar, eller ännu värre, utlösa hermafrodit. Stress hos kvinnliga plantor kan utlösa produktion av pollen och de kan försöka självpollinera sig, i ett sista försök att reproducera innan de dör.

Stöd: du kommer förvånas över hur tunga friska cannabisblommor kan vara. Om dina plantor kämpar med att stötta vikten av sina blommor så överväg att använda bambupinnar och snören eller plantklämmor för att hålla dina plantor upprätta och hindra dem från att välta.

Luftfuktighet och temperatur: håll luftfuktigheten på cirka 30-40 % härifrån och framåt, för att undvika alla problem med mögel eller pester. Håll även dagstemperaturen på max 25°C, och nattemperaturen på runt 16-17°C.

NÄRINGSÄMNEN, LAMPOR, TEMPERATUR OCH LUFTFUKTIGHET

NPK

 5-9-12 ungefär.

EK
1.5–1.6
LUFTFUKTIGHET
30–40 % Relativ Luftfuktighet
TEMPERATUR (Dag/Natt)
24-26°C / 16-17°C

VECKA 6-8

Vad man bör förvänta sig: sista stegen av blomning och sedan skörd.

Vecka 6, 7 och 8 utgör de sista stegen av blomning för de flesta sorterna. I denna fas bör knopparna på dina plantor vara kompakta, hårda och täckta med ett tjockt lager av trikomer. Trikomerna borde övergå från helt klara till mjölkvita, där ett par börjar bli bärnstensfärgade. Detta är ett tecken på att det är dags att skörda. Du kan verifiera detta genom att "zooma in" på dem med hjälp av ett förstoringsglas eller en lupp. Pistillerna kommer fortsätta bli mörkare även under de sista veckorna—ytterligare ett tecken på att dina plantor nästan är redo för skörd.

Under dessa sista veckor är fosfor, kalium och kalcium fortfarande dina viktigaste näringsämnen. Två veckor innan skörd, bör du dock spola dina plantor med vanligt pH-balanserat vatten. Detta främjar plantorna att ta upp alla återstående näringsämnen och hjälper till att bevara den naturliga smaken av dina knoppar.

Under denna sista spolning kommer dina plantor att utveckla några gula blad då de konsumerar alla återstående näringsämnen som är förvarade i dess bladverk.

Återigen, dina knoppar kommer vara redo att skördas när majoriteten av trikomerna blivit mjölkvita. Gräs som skördas tidigare tenderar att ha mer av en upplyftande och euforisk effekt. Å andra sidan har gräs som skördas senare en tendens att producera en mer avslappnande och sömning berusning. Även om det inte omfattande har verifierats, tros det att cannabisplantor producerar mer CBN (nerbruten form av THC) och myrcene mot slutet av deras livscykel.

BÄSTA TILLÄMPNINGAR

Näringsspolning: kom alltid ihåg att spola dina plantor med pH-balanserat vatten två veckor innan du skördar.

Luftfuktighet: håll luftfuktigheten på mellan 30-40 % som max ,för att undvika problem med mögel eller pester.

Knoppmognad: håll noga koll på dina plantor under din tvåveckors-spolning. Du vet att dina knoppar är redo att skördas genom att använda trikom-metoden som beskrivs ovan.

48-72 timmar av mörker. för att försöka öka kraften av ditt gräs, överväg att lämna dina plantor i totalt mörker under de sista 48-72 timmarna före skörd. En del odlare svär vid detta trick och hävdar att det hjälper plantan att producera fler trikomer, vilket resulterar i mer kraftfullt gräs.

NÄRINGSÄMNEN, LAMPOR, TEMPERATUR OCH LUFTFUKTIGHET

NPK

 4-7-10 ungefär.

EK
1.7–1.8
LUFTFUKTIGHET
30–40 % Relativ Luftfuktighet
TEMPERATUR (Dag/Natt)
24–26°C / 16–17°C

SKYNDA INTE ATT SKÖRDA

Odlare kan bli en aning ivriga under de sista veckorna av blomning. Men försök att stå på dig och undvik att skörda dina plantor för tidigt. Även om en vecka kan verka som en obetydlig period, kan det göra en stor skillnad på smak, kvalitet och styrka. Se till att hålla noggrann uppsikt på dina plantor under hela deras blomningscykel, ha tålamod och du kommer säkerligen bli belönad med kvalitativa knoppar. Om du är ivrig att lära dig mer om de sista veckorna av blomning, inklusive hur man administrerar växtförstärkare, hur man håller ljudnivån nere, hur man beräknar din blomningsfas baserat på krukans storlek med mera, kolla då in nästa inlägg i vår serie!


Part. 1: The Germinating Phase. Give your seeds the best possible start in life by reading our definitive guide to germination.

Part. 2: The Vegetative Phase. The germinated seeds peak out above ground and immediately spring up.

Part. 4: The last weeks of flowering stage. After weeks of mounting excitement the long-awaited moment the harvest is finally within arm's reach.

Del. 5: Skördetid. Lär dig varje steg I cannabisskörden och processen efter skörden.

Är du över 18 år gammal?

Innehållet på RoyalQueenSeeds.com är endast lämpligt för vuxna och är reserverat för personer med myndig ålder.

Se till att du är medveten om landets lagar.

Genom att klicka på STIG PÅ, bekräftar
du att du är
18 år eller äldre.

Odlingsguide Ämnessökare

Categories
eKomi silver seal
4.7 av 5
av 37754 recensioner