Vanliga cannabis frön

Vanliga cannabisfrön tjänar en avgörande roll när det kommer till förädling. Använd dem för att odla både han- och honplantor för att skapa dina egna sorter och producera uthålliga kloner för att reducera odlingstider.

5  Produkter
  • Amnesia Haze Regular
  • White Widow Regular
  • Critical Regular
  • Skunk XL Regular
  • Shining Silver Haze Regular

Är du över 18 år gammal?

Innehållet på RoyalQueenSeeds.com är endast lämpligt för vuxna och är reserverat för personer med myndig ålder.

Se till att du är medveten om landets lagar.

Genom att klicka på STIG PÅ, bekräftar
du att du är
18 år eller äldre.

Vad är vanliga cannabisfrön?

Vanliga cannabisfrön har en 50/50-chans att utvecklas till hane eller hona. Även om många har som mål att endast odla honplantor för att erhålla så många livskraftiga blommor som möjligt, så är vanliga cannabisfrön vitala för förädlare, och odlare som vill påbörja sin odling med kloner.

Vanliga cannabisfrön är precis så som naturen avsett. Precis som frön funna ute i naturen, har de inte blivit manipulerade och erbjuder möjligheten för pollenproducerande hanar.

Vanliga cannabisfrön vs Feminiserade cannabisfrön

Vanliga cannabisfrön skiljer sig från feminiserade frön på grund av de kön de producerar hos plantorna. Precis som när man singlar slant, har groning med vanliga frön lika stor chans att ge han- eller honplanta.

I kontrast tillhandahåller feminiserade frön en 99 % chans till att man producerar honplantor.

Varför odla vanliga cannabisfrön?

Vanliga frön stoltserar med robustare och mer uthållig genetik än deras feminiserade motsvarigheter och tjänar som bästa moderplantor att ta sticklingar ifrån. Väl rotsatta, kan odlare skapa kloner som växer sig till exakta kopia av de plantor som de tycker om.

Förmågan att producera han- och honplantor gör det möjligt för odlare att producera både blommor och pollen. Genom att samla in det värdefulla genetiska materialet från hanarna, är man fri att börja skapa sig sina egna cannabissorter baserat på dina favoritegenskaper.