Hur Du Förvarar Frön

Luftfuktighet

Våra cannabisfrön bör förvaras på en sval och torr plats. Snabba svängningar i temperatur och luftfuktighet är skadliga för cannabisfrön. Den bästa lösningen för att förvara våra frön är att placera dem i en lufttät plastbehållare och att förvara dem i mörkret.

Humidity
Cannabisfrön är levande organismer. Vid förvaring befinner de sig i ett vilande tillstånd. Så fort cannabisfrön kommer i kontakt med luftfuktighet lösgörs alla näringsmässiga substanser som de innehåller och groningsprocessen triggas igång.

Vid längre perifer av förvaring bör luftfuktigheten aldrig överstiga 9%. Alla våra frön är vakuumförpackade. Om förpackningen är fortsatt försluten är luftfuktigheten såklart irrelevant. Se till att förvara fröna på en sval och torr plats oavsett.

Temperatur

Den  bästa platsen att förvara fröna på är i kylen eller frysen. Om de har dina frön i kylen är det bra att inte ta ut dem för ofta, för att undvika temperaturförändringar som skulle kunna förstöra dem.

Temperature
När du bestämmer dig för att använda fröna är det bäst att acklimatisera dem när de förfarande befinner sig i förpackningen utanför kylen, så att de enkelt når rumstemperatur.

Belysning

Ljus, liksom luftfuktighet, är en av de faktorer som triggar igång frögroningen.

Light
Att exponera fröna för så lite direkt ljus som möjligt hjälper till att bibehålla optimal groning och varaktighet.

ÄR DU ÖVER 18 ÅR GAMMAL?

Innehållet på RoyalQueenSeeds.com är endast lämpligt för vuxna och är reserverat för personer med myndig ålder.

Se till att du är medveten om landets lagar.

Genom att klicka på STIG PÅ, bekräftar
du att du är
18 år eller äldre.