By Adam Parsons

Så upptäcker, behandlar och förebygger du mögel från att skada dina cannabisplantor.


Oavsett om du odlar cannabis eller annan gröda så utgör mögel ett stort hot för både inomhus- och utomhusodlingar. Denna helt osynliga fiende kan snabbt få fotfäste i din odling, minska avkastningen och till och med förstöra blommor efter skörd. I den här artikeln ska vi gå igenom exakt vad mögel är, introducera dig för de vanligaste arterna, visa hur man förebygger samt gå igenom hur man behandlar plantorna om man upptäcker mögel.

Vad är mögel?

Ordet "mögel" tar sannolikt fram dystra bilder av röta och förfall. Även om mögel inte ser vackert ut när det attackerar cannabisväxter, så spelar det en fundamental roll i naturen.

"Mögel" är en typ av svamp som omfattar en stor grupp av taxonomiskt mångsidiga arter. Likt många andra svampar, grenar de ut samtidigt som de bildar ett multicellulärt nätverk av små filament och bildar en tät fibermassa känt som mycelium.

Mögel besitter inte ett matsmältningssystem. I stället pumpar de ut enzymer som bryter ner substanser så som växtmassa och trä utanför sina kroppar. Med dessa egenskaper, axlar de rollen som naturens stora nedbrytare. De bryter ner avfall, växtmassa och döda djur till mindre partiklar och för dem tillbaka till jorden för att fortsätta livets cirkel.

Var kommer mögel i från?

Mögel hör hemma i svampkungariket, som uppstod som en specialiserad gren av det här familjeträdet för cirka 1,5 miljarder år sedan. De 100 000 olika arterna som har dykt upp sedan dess har anpassat sig till sina egna unika omgivningar.

För det mesta älskar dock mögel fukt och det tar sig dit där det kan hitta de bästa omgivningarna. Detta gäller även för många plantor, men till skillnad från plantor, utför inte mögel fotosyntes. I stället behöver de ekologisk massa, vilket inkluderar cannabisblommor, som en extern livsmedelsleverantör. Många av dem föredrar även stillastående luft och därmed sprider sig mögel på ställen som badrum och köksskåp.

Sporer och reproduktion

Mögel reproducerar genom att skicka ut sporer i luften. De kan liknas vid en plantas frön, även om de beter sig på ett väldigt annorlunda sätt. I stället för att skicka ut faktiska frön, väntar de på stunden då de landar i en förstklassig miljö. Om den stunden kommer, skickar de ut gameter i världen i jakt på mat.

En del sporer är asexuella och parar sig framgångsrikt med sig själva, vilket ger upphov till nästa generation. Andra sporer skapar gameter som kräver en parningspartner. Gametceller från två olika sporer hittar varandra och paras, och deras kärnor smälter samman och skapar en zygot som är kapabel till ytterligare reproduktion.

Spores and Reproduction

Orsaker till mögel

Som vi nämnt tidigare, kommer mögel endast att börja angripa, bryta ner och skada cannabisplantor när förhållandena är de rätta. Mögelsporer existerar hela tiden i luften runt både oss och våra plantor.

En del arter kan ligga vilande och endast slå till när omgivningarna är passande. Andra arter väntar och lurar i jorden för chansen att börja gödas av mottagliga rotsystem. Många av dem, som erfarna cannabisodlare upptäcker, ockuperar jord som främjar deras existens, och gör dem väldigt svåra att tackla.

Faror

Även om mögel ser ofarligt ut, som att du kan rengöra det och glömma bort det, så kan en del arter utgöra verkliga hot för människans hälsa.

Mögel existerar överallt, till den grad att alla cannabisblommor kommer att ha lite (förutom de som odlas i desinficerade inomhusutrymmen). Även om det oftast är i små mängder, så kan till och med jättesmå mängder av giftigt mögel orsaka problem.

Idag besitter de flesta människor ett fullt fungerande immunsystem som är kapabelt att skydda sig mot tillfällig mögelexponering. Men immunförsvagade individer är särskilt mottagliga och benägna att få problem som ex. lunginfektioner när de exponeras för mögel.

Vanliga typer av mögel

Även om vi gärna bara skulle vilja oroa oss för en typ, kan olika arter av mögel attackera våra cannabisplantor. För att säkerställa att grödorna hålls friska, bör du och alla andra cannabisodlare bekanta er med dessa vanliga cannabismögel. Även en baskunskap om egenskaper, tecken och symptom av dessa mögel kommer hjälpa odlare att förebygga samt behandla dem om det dyker upp.

Gråmögel

Gråmögel tar sig ofta in i plantor via sår och öppningar, även om friska exemplar också är sårbara.

Gråmögel sprids via luftburen överföring och dess sporer förekommer nästan alltid i luften. Ett öppet sår, eller vissa andra tillstånd, kommer tillåta sporerna att sprida sig och potentiellt infektera hela plantor och deras grannar.

Botrytis (Bud Rot)

Symptom:

 • Små svarta prickar börjar bildas på infekterade strukturer.
 • Stora luddiga grå fläckar börjar bildas.
 • Plantdelar, såsom knoppar och blad börjar skrumpna, bli bruna och dö.
 • Blad ändar går från gröna till gula till bruna då det utvecklas.
 • Gråmögel växer snabbt i fuktiga miljöer.

Orsaker:

 • Skada som orsakar mottagliga öppna sår.
 • Kyliga och fuktiga omgivningar aktiverar spridning, mestadels på våren och hösten.
 • Kan förekomma som ett resultat av dålig förvaringsmiljö.

Förebyggande:

 • Håll odlingsverktyg rena, särskilt före avlövning och beskärning.
 • Kontrollera luftfuktighetsnivåer inomhus och i växthus genom att använda fläktar och luftfuktighetssensorer.

Behandling:

 • Beskär tydligt infekterade delar.
 • Avlägsna infekterade delar från trädgården/egendomen och bränn eller begrav dem.
 • Sterilisera beskärningsverktygen efter behandling.
 • Utrusta odlingsområdet med en fläkt, hygrometer och sensor för att förhindra luftfuktighetsnivåerna från att nå farliga nivåer.

Mjöldagg

Även om de alla refereras till ett och samma namn, så finns det faktiskt många typer av mjöldagg. Oavsett art, förekommer de dock ofta på cannabisplantornas lövverk där de skapar ett fint, dammliknande lager av sporer. Infektionen ser först ut som små öar av gameter som så småningom bildar stora fläckar som dominerar de lägre bladen.

Mycelium sprider sig över tid och skapar kontakt med grenarna, stammarna och till och med blommorna. Sedan, i de avancerade stegen av infektion, startar mycelium att producera sporer på de mest komprometterade bladen.

Powdery Mildew

Symptom:

 • Vita, pulveraktiga fläckar av mycelium börjar bildas på fläktbladen.
 • Tillväxten hämmas och bladen förvrängs.
 • Plantvävnad blir missfärgad.
 • Nyare blad och blommor verkar infekterade.

Orsaker:

 • Miljömässiga faktorer tillåter sporer att gro och gameter att börja infektera plantor.
 • Mjöldagg trivs i hög luftfuktighet och varma temperaturer. Exempelvis växthus utgör en perfekt miljö för infektion.

Förebyggande:

 • Ha tillräckligt med avstånd mellan plantorna för att förhindra kontakt mellan dem, vilket kan förstärka bladmögelöverföring.
 • Håll ditt odlingsrum eller växthus väl ventilerat för att hålla nere luftfuktigheten.
 • Använd en avfuktare om du odlar i en väldigt fuktrik miljö.
 • Plantera utomhus i fullt solljus om möjligt.
 • Tillhandahåll bra jorddränering och undvik bevattning högt ovanifrån.

Behandling:

 • Torka av infekterade blad med en våt pappershandduk.
 • Använd neem-oljespray på lövverket.

Sooty Mould

Sooty mould, döpt efter sitt mörka och flagiga utseende, attackerar faktiskt inte cannabisplantor direkt. Istället slukar de upp avfallet från saftsugande insekter.

På grund av möglets ätvanor, sätter skadedjursangrepp vanligen scenen för ett angrepp. Insekter som bladlöss, dvärgstritar och mjöllöss är en särskilt god indikator då de avsöndrar en särskild substans som heter honungsdagg. Det kommer garanterat att attrahera sooty mould och en stadig tillförsel kommer göra att det får fäste.

Som tur är, är det enkelt att identifiera, då det bokstavligen ser ut som sot. Små svarta fläckar kommer att sprida sig tills de dominerar fanbladens yta, stör fotosyntesen och hämmar planttillväxt. Lika lätt som de kan identifieras, lika enkelt kan den här typen av mögelangrepp behandlas och förhindras.

Sooty Mould

Fusarium

En särskilt förödande svamp är fusarium som potentiellt kan förstöra en hel cannabisgröda. Arten kan ligga vilande i åratal innan den blir aktiv och synbar—vilket gör den svårare att upptäcka än många andra.

När den slår till, så gör den det vilt. Patogenen attackerar först rötterna och får dem att ruttna. Så småningom förlorar rotsystemet sin förmåga att skicka näringsämnen och vatten till plantan, vilket resulterar i synligt vissnande. Odlare ger få alternativ när fusarium slår till. Således är den absoluta nyckeln att man tar till förebyggande åtgärder.

Fusarium

Mögel i jord

Utan ett mikroskop och djupgående kunskap i mikrobiologi, är det svårt att säga exakt vilka livsformer som lever i din jord. Som tur är kan odlare ta till åtgärder för att reducera förekomsten av parasitisk svamp och mikrober oavsett.

Mould in Soil

Dessa strategier inkluderar:

 • Bacillus subtilis-inokulation: Detta jordboende bakterieslag besitter antifungala egenskaper, och kämpar mot gråmögel och mjöldagg.
 • Koppar: Cannabis behöver detta mikronäringsämne för att uppfylla flera viktiga fysiologiska funktioner. Den kan även hjälpa till att hålla skadliga mögel i schack tack vare dess fungicidala egenskaper.
 • Gliocladium: Denna gynnsamma svamp agerar som en parasit och producerar giftiga föreningar som är skadliga för skadliga svamparter.
 • Ärgmögel: Denna smarta svamp patrullerar jorden och kan hämma sjukdomar orsakade av fusarium.

När mögel brukar synas

Ständigt närvarande svampsporer gör hjärtskärande framträdanden när miljön matchar deras preferenser. Det är även viktigt att notera att mögelinfektioner kan förekomma när som helst under tidslinjen för cannabisodling.

Den vegetativa fasen

Den vegetativa fasen börjar när fröplantan mognar och blomning påbörjas. Det involverar snabb tillväxt och utvecklingen av fläktbladen—fotosyntes-krafthusen för cannabis.

Mjöldagg förekommer vanligtvis när plantor börjar bli större och utvecklar stora, breda blad (deras ideala hem). Plantor som växer i täta och trånga odlingsrum, tillsammans med de i kompakta växthus är mer mottagliga.

Under den här tiden måste odlare säkerställa låga fuktighetsnivåer och göra allt de kan för att främja tillräckligt luftflöde och ventilation. Cirkulation reducerar inte bara fukten, det kommer även hjälpa till att hålla sporer borta från att landa på plantor.

Blomningsfasen

Blomningsfasen börjar omkring veckan tre hos autoblommande sorter, och när ljuscykeln ändras till runt 12/12 hos fotoperiod-varianter (eller årstiderna ändras utomhus). Till skillnad från fläktbladen, är mogna blommor kompakta, klibbiga och har fickor med stillastående luft, vilket gör dem till en utmärkt plats för mögel.

Specifikt i en suboptimal miljö tillhandahåller cannabisplantor en ideal mikromiljö för både knoppförruttnelse och mjöldagg. Strategin för behandling och förebyggande är dock otvivelaktig: minska luftfuktigheten och håll luften frisk.

Se även till att vattna dina plantor från stammens bas, direkt i jorden. Att vattna ovanifrån kommer endast att tillfredsställa de omständigheter som dessa mögelarter behöver för att spridas.

Härdning

Härdning sker efter skörd och torkning av cannabisblommor. Vanligtvis sker det i glasburkar och processen hjälper till att hålla knopparna fräscha samt förbättra deras smak och lenhet. Även i dessa, tänkbart säkra förhållanden, så måste du vara på din vakt mot mögel. Det finns trotsallt inte mycket annat som kan krossa en odlares hjärta än ett angrepp precis vid mållinjen.

För att förhindra en katastrof, behöver odlare se till att de följer härdningsprocesser som torkar knoppar på rätt sätt och förhindrar mögel från att slå rot. Om du kan bör du placera en hygrometer i din härdningsburk för att övervaka luftfuktighetsnivåer, öppna burkarna dagligen för att släppa in frisk luft och kontrollera dina knoppar för att utesluta svamptillväxt.

Curing

Så förhindrar man mögel

Givetvis är förebyggande bättre än att bota. Här är några enkla och effektiva sätt att se till att mögel inte utvecklas och får fotfäste i din cannabisodling.

Inomhus

Inomhusodlare har lyxen att kunna kontrollera nästan varje aspekt av sin odlingsmiljö. Använd följande tips för att hålla dina plantor mögelfria.

 • Placera en hygrometer i ditt odlingsutrymme för att övervaka temperatur och luftfuktighet.
 • Sätt upp en fläkt och luftutsug för att luften ska kunna röra sig fritt.
 • Installera en avfuktare om fuktnivåerna blir för höga.
 • Inspektera plantorna dagligen efter sjukdomstecken.
 • Bibehåll en temperatur på cirka 24°C där det är möjligt.
 • Avlöva plantor under den sena vegetativa fasen för att öka luftflödet i lövtaket.
 • Odla sorter som är kända för att stå emot mögel.

Utomhus

Utomhusodlare har mycket mindre kontroll över sin odlingsmiljö. Då du är föremål för elementen så kan det bli lite mer utmanande. Det är dock inte omöjligt! Använd följande strategier för att minimera riskerna för en svampinfektion.

 • Odla plantor i fullt solljus om möjligt.
 • Plantera i portabla behållare som kan flyttas till skydd under dåliga väderförhållanden.
 • Sätt upp tillfälliga presenningar under längre regnperioder.
 • Installera fläktar och ventilation i växthus.
 • Placera ut plantorna med tillräckligt utrymme så att de inte rör varandra.
 • Inokulera rabatter och behållare med Trichoderma för att minska risken för fusarium.
 • Välj genetik som är känd för att motstå svampinfektioner.

Är du över 18 år gammal?

Innehållet på RoyalQueenSeeds.com är endast lämpligt för vuxna och är reserverat för personer med myndig ålder.

Se till att du är medveten om landets lagar.

Genom att klicka på STIG PÅ, bekräftar
du att du är
18 år eller äldre.