By Luke Sumpter


Ingenting kan vara värre än att investera tid, möda och pengar för att sedan få en invasion av oinbjudna gäster till din cannabisodling som slukar dina dyrbara plantor. Tillsammans med kvalster och andra djur, är sorgmyggan en vanlig cannabisplåga. Genom att använda guiden nedan lär du dig hur du upptäcker, förebygger och eliminerar sorgmygg som du får syn på!

Vad är sorgmygg?

Sorgmygg är små, mörka kortlivade myggor som ser ut som små flugor. Om du har blivit angripen ser du dem hoppa runt kring jorden. Till skillnad från vissa andra cannabisskadedjur har sorgmyggan inget stort intresse för bladen eller blommorna hos din odling eftersom de lever i jorden. Istället gnager larverna på rötterna och skadar dem. Eftersom rotsystemet är avgörande för hälsosam tillväxt kan ett sorgmygg-angrepp vara ett problem.

Lyckligtvis är sorgmygg inte de värsta skadedjur du kan stöta på. Om du har mogna plantor med ett starkt rotsystem kan sorgmygg vara mer störande än en katastrof. Å andra sidan utgör de ett allvarligt hot mot unga plantor och groddar. Ett massivt angrepp som lämnas obevakat kan också vara ett problem för större plantor.

Var kommer sorgmyggen ifrån?

Sorgmygg är nästan alltid en indikation på fuktiga förhållanden i ditt odlingsrum och uppkommer vanligtvis när cannabisplantor blivit övervattnade.

 • Livscykel

Svampmugg utvecklas i fyra steg: ägg, larv, puppa och fullmogen. Under gynnsamma, varma och våta förhållanden lägger vuxna honor hundratals ägg i jorden. Larver föds inom ungefär två veckor och puppar sedan nära markytan. Efter 3-7 dagar i puppstadiet dyker vuxna myggor upp och lever i ungefär åtta dagar. Det tar cirka 3-4 veckor för vuxna myggor att utvecklas från ägget.

Eftersom svampsporer finns överallt omkring nästan hela tiden, så är blöta förhållanden och organiskt material allt myggor behöver för att dyka upp. Många gånger finns deras ägg redan i osteriliserad, butiksköpt jord.

Var kommer sorgmyggen ifrån?

Vad gör sorgmyggan med cannabisplantor?

Sorgmyggan betraktar inte rötterna för din cannabis som deras favoritmat. De vill hellre sluka svampar och nedbrutna ämnen i jorden. Men de blir ett problem när det organiska materialet i jorden är kraftigt reducerat. I sådana fall äter och skadar sorgmygglarverna rothår och mjuka cannabisrötter.

Symtom på hemsökelse av sorgmygg:

 • När rötterna skadas kan plantorna visa olika tecken på sjukdomar inklusive gula löv, vissnande, fläckar och en hängande struktur.
 • Symtom på näringsbrister kan uppstå (dålig tillväxt, missfärgning av blad etc.) trots korrekt pH och rätt näringsämnen.
 • Plantor försvagas, faller över och dör.
 • Hämmad tillväxt och låga skördar.

Hur du känner igen ett angrepp från sorgmygg

Ett angrepp från sorgmyggan är relativt lätt att diagnostisera. Sorgmygg är små, men du kan se dem om du lär känna dina plantor. Så här hittar du dem:

 • Små ”flugor” kryper och hoppar på jorden runt dina plantor.
 • Vita larver kryper i jorden. Inte lika lätt att upptäcka eftersom de är mycket små och kan vara dolda i jorden.
 • I övrigt oförklarliga problem med plantorna inklusive, men inte begränsat till, bleka löv, fläckar, bruna kanter på löv och slokande växter. Tecken kan variera och kan till synes bero på andra problem och sjukdomar hos plantan.

Hur man eliminerar sorgmygg från cannabisplantor

Till viss del kan sorgmygg vara en bra sak, eftersom de varnar dig för problem med din vattning. När de dyker upp beror det nästan alltid på att plantorna har övervattnats. Lyckligtvis är det relativt enkelt att bli av med dem:

 • Vattna mindre, både mängd och frekvent

Det första och viktigaste du bör göra är att tänka över din vattningsrutin. Låt jorden torka ut helt mellan vattning—det kommer att gå bra. Om du gör det kommer problemet att försvinna på egen hand, för det mesta.

 • Gula klisterfällor

Skaffa gula klisterfällor från trädgårdsbutiken och placera dem runt dina plantor. Dessa fällor lockar sorgmyggen, som kommer att klibba fast vid dem. Var medveten om att gula klisterfällor inte kommer att utrota en angrepp helt på egen hand. Men de är en bra indikator på om du (fortfarande) har sorgmygg och kan förhindra att många av dem trakasserar din jord.

Hur man eliminerar sorgmygg från cannabisplantor
 • Neemolja

Om du har skadedjursangrepp behöver du inte gå hardcore direkt med kemiska insektsmedel. Neemolja kan hjälpa till att få ditt angrepp under kontroll. Det är också bra som en förebyggande åtgärd. Behandla det översta lagret av din jord med preparatet för att eliminera larverna.

 • Kiselgur

Kiselgur är ett annat sätt att naturligt bli av med insekter. Strö det fina pulvret på jorden runt dina plantor. Detta bör ta hand om de elaka djuren på nolltid.

 • Blås luft över jorden

En enkel stående fläkt som försiktigt blåser luft över din jord erbjuder många fördelar. Att göra livet eländigt för insekter är en av dem. Det kommer också att hjälpa till att torka ut jorden snabbare för att eliminera myggorna för gott.

 • BT-bakterier

Vissa odlare känner till användningen av Bacillus thuringiensis-bakterien för att bli av med larver. Det finns en mängd av dessa bakterier, Bacillus thuringiensis israelensis, som fungerar mot sorgmygg. Bara tillsätt vatten.

Hur du förhindrar sorgmygg

Förebyggande är alltid bättre än behandling - det här är vad du kan göra för att hålla elakingarna borta.

 • Vattna mindre frekvent!

Mer än någonting annat, var uppmärksam på mängden vatten som du ger till dina plantor! Våta, varma förhållanden ber praktiskt taget om sorgmygg. Låt jorden torka ut. Om du inte är säker på när du ska vattna kan du göra "lyftprovet". Lyft bara upp din plantor med sin kruka och jämför vikten när den är helt vattnad kontra torr. Vattna bara om krukan känns märkbart lättare.

 • Täck jorden

Eftersom sorgmygg lever och förökas i jorden kan du täcka den med sand, grus eller perlit för att förhindra att de får det mysigt. Tänk dock på att när du täcker jorden för att förhindra myggen att uppträda så kan dina plantor fortfarande vara allt för fulla med vatten.

 • Sterilisera din jord

Ibland kan du helt enkelt inte förhindra att insekter uppstår, till exempel om de redan fanns i jorden. För att vara på den säkra sidan, sterilisera din jord först. Gör detta genom att lägga lite jord i en platt, ugnssäker behållare som en bakplåt och täck med folie. Placera en ugnstermometer i mitten och "baka" i minst 30 minuter vid 82–93 °C. När du håller på med det, se till att både dina krukor och ditt odlingsområde är rena. På så sätt kan du minimera risken för alla typer av sjukdomar, svampar och skadedjur.

 • Överväg alternativa odlingsmedier

Om du tycker att dina cannabisplantor ofta har ohyra, överväg att odla i ett alternativt medium. När du odlar gräs i kokos, perlit eller hydroponiskt är skadedjurinfektioner mindre sannolikt.

Är du över 18 år gammal?

Innehållet på RoyalQueenSeeds.com är endast lämpligt för vuxna och är reserverat för personer med myndig ålder.

Se till att du är medveten om landets lagar.

Genom att klicka på STIG PÅ, bekräftar
du att du är
18 år eller äldre.