By Luke Sumpter Reviewed by: Carles Doménech

Depression är ett utbrett psykiskt tillstånd som påverkar ungefär 19,2 miljoner vuxna bara i USA. I Europa lider cirka 4,6 % av befolkningen av depression eller ångest[1]. Hos en del människor kan depression komma och gå. Hos andra är tillståndet permanent och kan sänka livskvaliteten ganska mycket. Depression kostar miljontals euro för ekonomin varje år och rånar individer på deras potentiella lycka. Konventionella behandlingar inkluderar en rad läkemedel som fungerar i vissa fall, men det är inte undantagna från biverkningar. Intressant nog vänder sig vissa människor som upplever depression till cannabis. Forskare är verkligen intresserade av örtens potential för en rad tillstånd, men kan det hjälpa mot depression?

VAD ÄR DEPRESSION OCH VAD ORSAKAR DET?

Alla blir lite ledsna då och då. Stress, ångest och emotionella livshändelser kan få oss att känns oss lite nere. Så småningom släpper denna ledsamhet och vi kan fortsätta att ostört leva våra liv. Men depression är mer än ledsamhet. Det är ett kroniskt mentalt hälsotillstånd som kan hänga kvar i månader eller år. De som drabbas kan inte ta sig ur det hur lätt som helst.

POTENTIELLA TRIGGERS TILL DEPRESSION

Orsaken/erna till depression är ett komplext ämne. Tillståndet kan stamma från en stressande livshändelse såsom dödsfall bland nära och kära, en svår sjukdom eller sociala/arbetsmässiga störningar. För andra kan det vara en ansamling av mindre händelser som skickar dem i en nedåtgående spiral. Risken för depression förstärks om människor tar vissa läkemedel och alkohol i ett försök att självmedicinera.

I andra fall kan depression komma utan någon uppenbar anledning. Biologiska faktorer och personlighetstyp kan spela en roll. En förklaring till depressioner är en brist på neurotransmittorer såsom serotonin. Forskning har även upptäckt att hippocampus—ett område i hjärnan som är involverat i lärande och minne—är mindre hos en del deprimerade människor[2]. Det kan vara för att stress trycker ner produktionen av nya neuroner.

VANLIGA SYMPTOM PÅ DEPRESSION

Depression kan visa sig på olika sätt. Ibland kan tecknen vara milda och andra gånger ganska tydliga. Vanliga symptom på depression inkluderar:

 • Regelbundet lågt humör eller ledsamhet
 • Brist på motivation och apati
 • Lågt självförtroende
 • Sömnproblem
 • Rastlöshet
 • Svårt att koncentrera sig
 • Överätning eller aptitförlust
 • Ihållande värk och smärtor
 • Känslor av hopplöshet
 • Känner sig gråtmild och gråter ofta
 • Känner sig irriterad och intolerant
 • Ingen livsnjutning
 • Självmordstankar

VANLIGA SYMPTOM PÅ DEPRESSION

BEHANDLING FÖR DEPRESSION

Det finns flera behandlingsalternativ för depression. Var och ett är individuellt rekommenderat baserat på allvarlighetsgraden och tillståndets specifika egenskaper.

Läkare kan skriva ut icke-läkemedelsbehandlingar för depression och föreslå saker som exempelvis psykoterapi och träning för att boosta sinnesstämningen. Intressant nog kan aerob träning öka endogena cannabinoider som tillsammans med andra substanser ansvarar för det så kallade “runner’s high”[3]. Många deprimerade individer kan även dra nytta av kognitiv beteendeterapi (KBT) för att ändra tanke- och beteendemönster.

Läkare kan i andra fall även skriva ut antidepressiva läkemedel. Det finns mer än 30 olika antidepressiva läkemedel tillgängliga, inklusive selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI).

SSRI ökar nivåerna av signalsubstansen serotonin. De begränsar återabsorptionen av serotonin till den presynaptiska neuronen, vilket gör mer av substansen tillgänglig. Dessa läkemedel är effektiva på att stabilisera sinnesstämningen hos en del patienter, men ibland är de associerade med biverkningar som illamående, nervositet, yrsel sexuella problem, viktökning och sömnlöshet.

Dessa alternativ hjälper en del människor att hantera och till och med övervinna depression. Hos andra misslyckas de med att ge lindring. Idag utforskar en del människor andra alternativ, inklusive cannabis.

CANNABIS, DEPRESSION, OCH DET ENDOCANNABINOIDA SYSTEMET

Om du röker gräs är du förmodligen bekant med hur det kan få dig att känna. Det finns tillfällen då att ta en bong kan initiera ett anfall av fniss. Vissa sorter framkallar ett berusande surr som varar i timmar, medan andra är mer skonsamma och bättre lämpade för kvällens lugn. Men det har förmodligen funnits andra tillfällen då rökning av gräs har fått dig att uppleva känslor av ångest eller till och med panik.

Eftersom cannabis kan ha väldigt olika effekter på människor, är det inte garanterat att det förbättrar en persons humör.

Forskning undersöker fortfarande effekten av cannabis på depression. Innan vi fördjupar oss i studierna är det viktigt att göra vissa distinktioner. Eftersom olika sorter innehåller olika koncentrationer av cannabinoider och terpener, kan de ha väldigt olika effekter på humöret.

För att göra saker mer komplicerat, har olika sorter olika fluktuerande nivåer av dessa kemikalier. En del varianter är rika på den psykotropiska cannabinoiden THC, medan andra är rika på den icke-psykotropiska cannabinoiden CBD. Vidare finns det mer än 100 cannabinoider och 100 terpener som producerar sina egna effekter. Frågan "Påverkar cannabis depression?" kan anses som dålig och otillräcklig. Det handlar mer om att upptäcka effekterna från individuella molekyler och hur de arbetar tillsammans.

Bubble Kush

Bubble Kush
23_genetic background_1 Bubble Gum x O.G. Kush
33_Yield indoors_1 550 - 600 gr/m2
31_plant height outdoor_1 80 - 140 cm
25_flowering time_1 8 - 10 veckor
29_THC_1 THC: 19%
28_Type Blend_1 Sativa 20% Indica 80%
34_yield outdoor_1 600 - 650 gr/plant
32_plant height outdoors_1 160 - 200 cm
27_harvest period_1 Sent i September
22_Effect_1 Berusande, Fysiskt avslappnande, Klar

Köp Bubble Kush

VAD SÄGER FORSKNINGEN

Dessvärre saknas omfattande forskning på området. Hittills har vi en ytlig tanke gällande dessa komplexa mekanismer. Men forskningen har dock utvecklat en större förståelse för hur THC och CBD individuellt kan komma att påverka humöret.

När man tittar på effekterna av dessa kemikalier i hjärnan, är det till hjälp att ha en förståelse för det endocannabinoida systemet (ECS). “Endo” betyder inuti och “cannabinoid” är en hänvisning till cannabis. Detta syftar på ett cellulärt system som involverar biokemiska processer som influerar receptorer på ett liknande sätt som cannabis. ECS receptorer finns i flera celltyper i kroppen. Hittills har vetenskapen bekräftat två huvudreceptorer—CB1 och CB2

ECS är även uppbyggt av specialiserade neurotransmittorer som binder till dessa receptorplatser och modulerar systemet. Dessa molekyler är kända som endocannabinoider, nämligen anandamid och 2-arakidonglycerol (2-AG). Då det sker kan molekyler från cannabisplantan påverka samma receptorer tack vare dess liknande form. Cannabinoider från cannabis—och andra växtarter—är kända som fytocannabinoider.

Både anandamid och 2-AG spelar en viktig roll i det dopaminerga systemet, och således i möjlig sinnesstämningsreglering[4]. Båda dessa molekyler binder till CB1-nervsystemreceptorer och kan även modifiera dopaminnivåer eller deras receptoraktivitet[5].

THC (tetrahydrocannabinol) är en av huvudbeståndsdelarna i moderna cannabissorter. Molekylen ger psykotropa effekter genom att binda till CB1-receptorer i det centrala nervsystemet. Cannabinoiden kan påverka humöret på kort sikt genom att öka dopaminerga cellavfyrning.[6]

Forskning publicerad i _Journal of Affective Disorders_ undersökte effekten av cannabis på depression, ångest och stress.[7] Forskare samlade in data från appen Strainprint för att undersöka effekterna av vissa sorter.

CBD och depression

Cannabisforskare försöker ta reda på hur CBD påverkar humöret, det centrala nervsystemet och neurotransmissionen. Hittills har de upptäckt några intressanta mekanismer, inklusive cannabinoidens föreslagna förmåga att "hacka" ECS, det endocannabinoida systemet .

Studier analyserar för närvarande effekten av CBD på cirkulerande endocannabinoider och hur det fungerar för att tillfälligt inaktivera enzymer[8] som är ansvariga för deras nedbrytning. Forskare är särskilt intresserade av att undersöka hur cannabinoiden interagerar med fettsyraamidhydrolas (FAAH). Detta enzym bryter ner anandamid[9] ("lycksalighetsmolekylen"), kemikalien som är förknippad med de positiva psykologiska implikationer som är förknippade med "runner's high".

I sitt sökande efter cellulära mål har forskare också observerat en interaktion mellan CBD och serotoninreceptorer[10]. Du har förmodligen hört talas om serotonin eller "lyckohormonet". Denna signalsubstans stabiliserar humöret och bidrar till känslor av välbefinnande; låga nivåer av hormonet är också förknippade med depression. Vid fastställandet av CBD:s potential att aktivera serotoninreceptorer in vitro (utanför en levande organism), är forskare angelägna om att ta reda på hur det fungerar på djur.

Forskningen inom detta område fortsätter att utvecklas. En jämförande studie publicerad i British Journal of Pharmacology testade CBD hos möss med depression[11], och jämförde dess effekter med det tricykliska antidepressiva medlet imipramin. Ytterligare forskning, publicerad i Neuropharmacology, syftar till att bedöma CBDs påverkan[12] på serotonin och glutamat (den excitatoriska neurotransmittorn) hos möss.

WHAT THE RESEARCH SAYS

CBD och säsongsbunden affektiv sjukdom (SAD)

Även om det inte finns någon specifik forskning om CBD och SAD, finns det forskning som rör CBD och många av symptomen på SAD. Nedan kommer vi att undersöka ett par studier som tyder på att CBD åtminstone kan hjälpa till att lindra vissa effekter av säsongsbunden affektiv sjukdom.

En uppsats från 2011 testade effekterna av CBD[13] i fall av generaliserad social ångest. Försökspersonerna genomgick en simulerad föreläsning inför publik efter att de oralt tagit antingen 400 mg CBD eller placebo. Denna studie markerar en betydande milstolpe för forskning om CBD och ångest bland människor. Men det krävs mer utredning innan slutsatser kan dras.

Forskare från Colorado börjar också titta på sambandet mellan CBD och sömn[14]. Hittills har de testat CBD-olja i fall av ångest och sömnlöshet i samband med posttraumatisk stressyndrom.

CBD kanske kan hjälpa till att hantera fall av SAD, men ännu finns det för lite specifik forskning för att dra några slutsatser.

CANNABIS OCH DEPRESSION: ETT KOMPLEXT FÖRHÅLLANDE

Även om akut exponering för THC kan öka frisättningen av dopamin, kan kronisk exponering trubba det dopaminerga systemet. Långvarig cannabisanvändning kan minska hjärnans svar på dopamin och möjligen leda till minskade känslor av belöning och motivation.

Som sagt, cannabis är inte bara THC. CBD studeras också för dess effekter på humöret. Dessutom har forskare ännu inte studerat över 100 andra cannabinoider inom denna domän. Det mest förnuftiga tillvägagångssättet är att diskutera saken med en vårdpersonal. Om du känner för att använda cannabis, kolla in dessa sorter.

External Resources:
 1. https://web.archive.org/web/20240101151608/https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254610/WHO-MSD-MER-2017.2-eng.pdf
 2. Late-Life Depression, Hippocampal Volumes, and Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis Regulation: A Systematic Review and Meta-analysis https://web.archive.org
 3. https://web.archive.org/web/20240101151608/https://jeb.biologists.org/content/215/8/1331?sid%3D739917de-aaf2-469d-9f3a-ab04329720b7=
 4. The mesolimbic dopamine reward circuit in depression - PubMed https://web.archive.org
 5. Reversal of dopamine D(2) receptor responses by an anandamide transport inhibitor https://web.archive.org
 6. The effects of Δ9-tetrahydrocannabinol on the dopamine system | Nature https://web.archive.org
 7. A naturalistic examination of the perceived effects of cannabis on negative affect - ScienceDirect https://web.archive.org
 8. Cannabidiol enhances anandamide signaling and alleviates psychotic symptoms of schizophrenia - PMC https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 9. Wired to run: exercise-induced endocannabinoid signaling in humans and cursorial mammals with implications for the ‘runner’s high’ | Journal of Experimental Biology | The Company of Biologists https://journals.biologists.com
 10. https://www.researchgate.net/profile/Ethan-Russo/publication/7507851_Agonistic_Properties_of_Cannabidiol_at_5-HT1a_Receptors/links/02e7e518a5fb6f1904000000/Agonistic-Properties-of-Cannabidiol-at-5-HT1a-Receptors.pdf
 11. Antidepressant-like effects of cannabidiol in mice: possible involvement of 5-HT1A receptors - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 12. Cannabidiol induces rapid-acting antidepressant-like effects and enhances cortical 5-HT/glutamate neurotransmission: role of 5-HT1A receptors - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 13. Neural basis of anxiolytic effects of cannabidiol (CBD) in generalized social anxiety disorder: a preliminary report - PubMed","//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5101100/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
Ansvarsfriskrivning:
Detta innehåll är endast i utbildningssyfte. Informationen som ges är tagen från forskning som samlats in från externa källor.

Är du över 18 år gammal?

Innehållet på RoyalQueenSeeds.com är endast lämpligt för vuxna och är reserverat för personer med myndig ålder.

Se till att du är medveten om landets lagar.

Genom att klicka på STIG PÅ, bekräftar
du att du är
18 år eller äldre.