Depression är ett utbrett mentalt hälsotillstånd som påverkar cirka 16,2 miljoner vuxna i USA. I Europa lider cirka 25 % av befolkningen av depression eller ångest. Hos en del människor kan depression komma och gå. Hos andra är tillståndet permanent och kan sänka livskvaliteten ganska mycket. Depression kostar miljontals euro för ekonomin varje år och rånar individer på deras potentiella lycka. Konventionella behandlingar för tillståndet inkluderar en rad läkemedel som fungerar i vissa fall, men gör det sämre i andra fall. Intressant nog vänder sig många deprimerade människor till cannabis som en typ av självmedicinering. Forskning har visat att cannabis kan vara användbar vid en rad olika hälsotillstånd, men kan den hjälpa vid depression?

VAD ÄR DEPRESSION OCH VAD ORSAKAR DET?

Alla blir lite ledsna då och då. Stress, ångest och emotionella livshändelser kan få oss att känns oss lite nere. Så småningom släpper denna ledsamhet och vi kan fortsätta att ostört leva våra liv. Men depression är mer än ledsamhet. Det är ett kroniskt mentalt hälsotillstånd som kan hänga kvar i månader eller år. De som drabbas kan inte ta sig ur det hur lätt som helst.

POTENTIELLA TRIGGERS TILL DEPRESSION

Orsakerna till depression är ett komplext ämne. Tillståndet kan stamma från en stressande livshändelse såsom att en närstående avlider, en svår sjukdom eller att föda barn. För andra kan det vara en ansamling av mindre händelser som skickar dem i en nedåtgående spiral. Risken för depression förstärks om människor tar tunga läkemedel och alkohol i ett försök att självmedicinera.

I andra fall kan depression komma utan någon direkt tydlig anledning. Genetiska faktorer och personlighetstyp kan spela en roll. En förklaring till depressioner är en brist på neurotransmittorer såsom serotonin. Forskning har även upptäckt att hippocampus—ett område i hjärnan som är involverat i lärande och minne—är mindre hos en del deprimerade människor. Det kan vara för att stress trycker ner produktionen av nya neuroner.

VANLIGA SYMPTOM PÅ DEPRESSION

Depression kan visa sig på olika sätt. Ibland kan tecknen vara milda och andra gånger ganska tydliga. Vanliga symptom på depression inkluderar:

 • Regelbundet lågt humör eller ledsamhet
 • Brist på motivation och apati
 • Lågt självförtroende
 • Sömnproblem
 • Rastlöshet
 • Svårt att koncentrera sig
 • Överätning eller aptitförlust
 • Ihållande värk och smärtor
 • Känslor av hopplöshet
 • Känner sig gråtmild och gråter ofta
 • Känner sig irriterad och intolerant
 • Ingen livsnjutning
 • Självmordstankar

VANLIGA SYMPTOM PÅ DEPRESSION

TRADITIONELL BEHANDLING FÖR DEPRESSION

Flera traditionella behandlingsalternativ finns för depression. Var och en är rekommenderad baserat på tillståndets allvarlighetsgrad. Läkare kan ordinera konservativa behandlingar vid fall av mild till måttlig depression, och föreslå saker såsom träning för att höja humöret. Intressant nog kan aerobisk träning öka de interna cannabinoiderna som ansvarar för så kallad “runner’s high”[1]. Många deprimerade individer ingår även i kognitiv beteendeterapi (KBT) för att förändra tankemönster och beteende.

Läkare ordinerar ofta antidepressiva medel vid fall av måttlig till svår depression. Det finns mer än 30 olika antidepressiva medel tillgängliga, inklusive selektiva serotoninåterupptagshämmare.

Selektiva serotoninåterupptagshämmare ökar cirkulationsnivåerna hos signalsubstansen serotonin. De begränsar återabsorptionen av serotonin i den presynaptiska cellen och gör serotonin tillgängligt. Dessa läkemedel är effektiva för att stabilisera humöret hos en del patienter, dock är de kopplade till en lång lista av biverkningar som inkluderar illamående, kräkningar, nervositet, yrsel, sexuella problem, oro och förvirring.

Dessa alternativ hjälper en del människor att hantera och till och med komma över depression. I andra fall misslyckas de att ge lindring. Idag vänder sig många människor till andra alternativ, inklusive cannabis.

CANNABIS, DEPRESSION, OCH DET ENDOCANNABINOIDA SYSTEMET

Om du röker gräs, så är du troligtvis bekant med hur bra det får dig att må. Det finns gånger då en bong kan höja ditt humör och ge fnissanfall. En del sorter framkallar ett euforiskt tillstånd som varar i timmar. Andra sorter har mer avslappnande effekter som hjälper till att slappna av och minska stressen. Dock har det troligtvis funnits andra gånger när du rökt gräs och fått uppleva känslor av ångest eller till och med panik.

Eftersom cannabis kan ha väldigt olika effekter på olika människor, så är det inte en garanti för att förbättra en persons humör. Av den anledningen kommer det inte att hjälpa alla som har fastnat i en depression.

Forskning har utforskat effekten cannabis har på depression. Innan vi går in på resultaten är det viktigt att nämna en del saker. Cannabis har en varierande effekt på depression. Plantan i sig själv aktiverar inte receptorer i nervsystemet, men många av de hundratals kemikalier den producerar gör.

För att göra saker mer komplicerat, har olika sorter olika fluktuerande nivåer av dessa kemikalier. En del varianter är rika på den psykotropiska cannabinoiden THC, medan andra är rika på den icke-psykotropiska cannabinoiden CBD. Vidare finns det mer än 100 cannabinoider och 100 terpener som producerar sina egna effekter. Således kan frågan "Påverkar cannabis depression?" anses som en dålig och otillräcklig fråga. Det handlar mer om att upptäcka effekten av individuella molekyler och hur de arbetar i synergi.

Bubble Kush

Bubble Kush

Bubble Kush

Genetic background Bubble Gum x O.G. Kush
Yield indoor 550 - 600 gr/m2
Height indoor 80 - 140 cm
Flowering time 7 - 8 weeks
THC strength THC: 19% (aprox.) / CBD: Low
Blend 20% Sativa, 80% Indica, 0% Ruderalis
Yield outdoor 600 - 650 g/per plant (dried)
Height outdoor 160 - 200 cm
Harvest time Late September
Effect Stoned, physically and mentally
 

Buy Bubble Kush

 

VAD SÄGER FORSKNINGEN

Dessvärre saknas omfattande forskning på området. Hittills har vi en ytlig tanke gällande dessa komplexa mekanismer. Men forskningen har dock utvecklat en större förståelse för hur THC och CBD individuellt kan komma att påverka humöret.

När man tittar på effekterna av dessa kemikalier på hjärnan, så hjälper det att ha en förståelse för det endocannabinoida systemet (ECS). “Endo” betyder inom och “cannabinoid” refererar till kemikalier som påverkar receptorer inom ECS. ECS är uppbyggt av en serie receptorer som förekommer på flera celltyper runt om i kroppen. Hittills har forskningen bekräftat två av dessa receptorer—CB1 and CB2.

ECS är även uppbyggt av specialiserade neurotransmittorer som binder till dessa receptorplatser och modulerar systemet. Dessa molekyler är kända som endocannabinoider, nämligen anandamid och 2-AG. Då det sker kan molekyler från cannabisplantan påverka samma receptorer tack vare dess liknande form. Cannabinoider från cannabis—och andra växtarter—är kända som fytocannabinoider.

Både anandamid och 2-AG spelar en nyckelroll i det dopaminergiska systemet och därför i reglerandet av humöret. Båda dessa molekyler binder till CB1-receptorer på vissa neuroner och stimulerar frigörande av dopamin.

THC (tetrahydrocannabinol) är en av de huvudsakliga beståndsdelarna av moderna cannabissorter. Molekylen producerar psykotropiska effekter genom att binda till CB1-receptorer i det centrala nervsystemet. Cannabinoiden kan ta udden av depression kortsiktigt genom att öka dopaminergiskt cellbränsle[2]. Till följd av det producerar och frigör neuroner ökade mängder dopamin. Detta kan resultera i ett bättre humör och motivationskänslor.

Forskning publicerad i _Journal of Affective Disorders_ visade att cannabis signifikant reducerar grader av depression[3], ångest och stress. Forskare samlade data från appen Strainprint för att undersöka effekterna av vissa sorter på depression, ångest och stress. Data visade att cannabisanvändare uppfattade en 50 % reduktion i depression och 58 % reduktion i ångest och stress efter användning av cannabis.

THC är inte den enda cannabinoiden som kan hjälpa vid depression. Studien visade att sorter som är rika på CBD och låga på THC var mer associerade med de största förändringarna i depressionsgrader. I kontrast, producerade sorter rika på THC och låga på CBD de största uppfattade förändringarna av stress.

Denna data antyder att CBD kan vara mer effektiv för att behandla symptomen vid depression. Cannabinoidens antidepressiva effekter kan involvera serotonin[4], en neurotransmittor som reglerar humöret. CBD tros binda till 5-HT1A serotoninreceptorn[5].

VAD SÄGER FORSKNINGEN

CBD binder inte till CB1-receptorer, och påverkar således inte dopaminergiska neuroner på samma sätt som THC. Istället är CBD känt för att vara en indirekt agonist till CB1-receptorer. Det innebär slutligt att CBD kan öka anandamidnivåer genom att hämma ett enzym som bryter ner endocannabinoiden. Ökade nivåer av anandamid binder sedan till CB1-receptorer och producerar effekter liknande THC.

Forskning gällande cannabis och depression är lovande. Dock har örten visat sig vara ett dubbeleggat svärd.

CANNABIS OCH DEPRESSION: ETT KOMPLEXT FÖRHÅLLANDE

Även om det finns forskning som antyder att cannabis kan hjälpa vid depression, så antyder en del data motsatsen. Trots att akut exponering för THC kan boosta frigörande av dopamin, kan kronisk exponering avtrubba det dopaminergiska systemet[6]. Långvarig cannabisanvändning kan minska hjärnans respons till dopamin och möjligen leda till reducerade känslor av belöning och motivation.

Som nämnt så är cannabis inte bara THC. CBD har uppvisat positiva effekter när det gäller depression. Dessutom har forskare ytterligare över 100 cannabinoider att studera i denna domän. Det mest förnuftiga är att diskutera saken med din läkare. Om du känner att cannabis kan vara en lämplig lösning för dig, kolla då in de här sorterna som kan lindra en del symptom.

External Resources:
 1. Wired to run: exercise-induced endocannabinoid signaling in humans and cursorial mammals with implications for the ‘runner’s high’ | Journal of Experimental Biology https://jeb.biologists.org
 2. The effects of Δ 9 -tetrahydrocannabinol on the dopamine system | Nature https://www.nature.com
 3. A naturalistic examination of the perceived effects of cannabis on negative affect - ScienceDirect https://www.sciencedirect.com
 4. Antidepressant-like effect induced by Cannabidiol is dependent on brain serotonin levels. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 5. Agonistic Properties of Cannabidiol at 5-HT1a Receptors | SpringerLink https://link.springer.com
 6. The effects of Δ 9 -tetrahydrocannabinol on the dopamine system | Nature https://www.nature.com
Ansvarsfriskrivning:
Detta innehåll är endast i utbildningssyfte. Informationen som ges är tagen från forskning som samlats in från externa källor.

ÄR DU ÖVER 18 ÅR GAMMAL?

Innehållet på RoyalQueenSeeds.com är endast lämpligt för vuxna och är reserverat för personer med myndig ålder.

Se till att du är medveten om landets lagar.

Genom att klicka på STIG PÅ, bekräftar
du att du är
18 år eller äldre.