By Max Sargent

Din fullständiga guide till CBD, den mindre kända cannabinoiden med en betydande inverkan.


Ta en titt inuti Cannabis sativa-arter så ser du en rik och varierad samling med kemiska föreningar. Några av dessa föreningar känner vi mycket väl till, såsom den ikoniska, höginducerande THC. Men det finns också den mindre kända cannabinoiden, CBD, att överväga. Varför? Eftersom CBD har flera egenskaper som THC helt enkelt inte besitter.

Vad är CBD?

Både CBD och THC tillhör en stor familj av föreningar (uppskattningsvis totalt 113), där varje cannabinoid interagerar något annorlunda med människokroppen. Och även om vår kunskap är begränsad när det gäller andra cannabinoider så lär vi oss långsamt mer om den näst vanligaste och detta är vårt fokus för denna artikel - cannabidiol (CBD).

CBD är som en bror eller syster till THC, men det delar inte de psykoaktiva egenskaperna som finns hos den senare. Med andra ord kan det inte att inducera ett rus så som THC. De två föreningarna delar emellertid en likhet.

Kommer CBD från hampa eller cannabis?

Medan svaret rent tekniskt sett är båda, kommer de högsta koncentrationerna av CBD från hampa, en underart av Cannabis sativa gynnad av kommersiella industrier. Tack vare modern förädling och en släng av naturligt urval har hampa en kemisk struktur rik på CBD och låg i THC.

Och även om hampa är den främst valda plantan när det gäller konsumentprodukter som CBD-olja, CBD-tillskott och CBD-kosmetika, är cannabis inte helt ur spel. Du behöver bara välja sorter som är framtagna speciellt för deras CBD-innehåll.

I själva verket är det cannabisindustrins strävan efter CBD-rika sorter som har utlöst något av en revolution, särskilt under de senaste tjugo åren. CBD-rika sorter blir äntligen mer vanliga, ett direkt resultat av flitiga odlare och deras manipulation av sorter med CBD-dominerande fenotyper.

Som hemodlare behöver du inte oroa dig för att korsa cannabissorter eller klona moderplanter som är rika på CBD. Istället erbjuder fröbanker ett överflöd av olika alternativ. Till exempel inkluderar RQS's val av CBD-cannabissorter Solomatic, Purplematic och Joanne's CBD, en sort med hög CBD-halt och nästan helt utan THC.

Men som vi snart kommer att märka är det inte lika enkelt att skapa CBD-dominerande sorter som det låter. När det gäller cannabis så är grunden alltid dess genetik. Det är en plantas genetik som dikterar hur lång tid det tar att blomma och dess motståndskraft mot sjukdomar. Dessa gener kontrollerar också cannabinoider och terpener.

Hemp

Betydelsen av genetik

Under de tidigaste stadierna av en plantas utveckling bestäms cannabionoid-förhållandet av biosyntes av föregångaren till många cannabionoider vid namn CBGA, med ett urval av enzymer. Det kan dock inte bindas med alla tre, och beroende på vilken CBGA binder till, så avgör det om en sort är CBD eller THC-dominant (eller en blandning av båda).

Som vi har betonat kontrolleras dock cannabisplantor strikt av deras genetik. Så när naturen väl har gjort det tyngre arbetet för dig så är det möjligt att korsa liknande CBD-sorter, klona en moderplanta eller förfina koncentrationen för varje ny odling.

Under åren har växtförädlare arbetat för att göra processen som beskrivs ovan perfekt, genom att välja sorter som visar rätt fenotyper. Naturligtvis finns det fortfarande otroligt många experiment, men antalet CBD-dominanta cannabissorter har redan ökat dramatiskt. Det är även genom manipulation av olika CBD-fenotyper som producenter kan ändra förhållandet av cannabinoider inuti cannabis, ett ämne som vi kommer att behandla mer detaljerat inom kort.

Men att få tag i CBD är bara en del av pusslet. För att förstå varför denna cannabinoid förtjänar din uppmärksamhet måste vi också veta hur den interagerar med kroppen.

Hur fungerar CBD?

Alla cannabinoider fungerar via en unik interaktion med vårt endocannabinoida system (ECS). Detta stora nätverk av receptorer finns inom oss alla och ansvarar för att upprätthålla ett balanserat tillstånd. När våra biologiska system i balans så är vår kropp bättre rustad för att hantera sjukdomar, störningar och utmaningarna i det moderna livet.

För att aktivera ECS binder cannabinoider med cannabinoidreceptorer (uppdelade i CB1 och CB2) som är placerade på olika celler i hela vår kropp.

Dessa receptorer fungerar som portvakter, proteiner inbäddade i celler som styr kemiska signaler och berättar för dem vad de ska göra och när de ska göra det. Men de handlar inte bara på eget initiativ. Åtgärden som CB-receptorer sedan vidtar beror på deras placering i kroppen och den interagerande cannabinoiden.

Receptorer är noga när det gäller vilka cannabinoider de binder med. Mekanismen fungerar som ett lås där rätt nyckel behövs - receptorer aktiveras bara om de upptäcker en cannabinoid med rätt form för att matcha deras lås. Det är via dessa åtkomstpunkter som cannabinoider kan påverka kroppen på olika vis.

Majoriteten av CB1-receptorer finns i hjärnan, matsmältningssystemet och det centrala nervsystemet, medan CB2-receptorer är vanliga i vårt immunsystem. THC, till exempel, aktiverar CB1-receptorer som är ansvariga för att balansera humör och motivation, därav det euforiska ruset. CBD tar å andra sidan ett mindre direkt tillvägagångssätt, som vi kommer att se.

Cannabinoida verkningsmekanismer

Ansvarsfriskrivning: Dessa fynd är baserade på pågående förkliniska och kliniska undersökningar. Många av dessa mekanismer har endast identifierats i cell- och djurmodeller och är inte resultat av kontrollerade mänskliga kliniska försök. Dessa resultat behöver nödvändigtvis inte reflektera hur cannabinoider fungerar i människokroppen.

 
THC-A
THC
THC-V
CBN
CBD-A
CBD
CBC-A
CBC
CBG-A
CBG
Analgesis
Pain relief
 
THC
 
CBN
 
CBD
 
CBC
   
Anti-inflamatory
Reduces inflamation
THC-A
     
CBD-A
CBD
 
CBC
CBG-A
CBG
Anoretic
Suppresses appettite
   
THC-V
             
Appetite stimulant
Stimulates appetite
 
THC
     
CBD
       
Antiemetic
Reduces vomiting and nausea
         
CBD
       
Intestinal anti-prokinetic
Reduces contractions in the small intestine
         
CBD
       
Anixolytic
Relieves anxiety
         
CBD
       
Antipsychotic
Tranquilizing, used to manage psychosis
         
CBD
       
Antiepileptic
Reduces seizures and convulsions
THC-A
 
THC-V
   
CBD
       
Antispasmodic
Supresses muscle spasms
 
THC
 
CBN
 
CBD
       
Anti-insomnia
Aides sleep
     
CBN
 
CBD
       
Immunosuppresive
Reduces the efficacy of inmune system
         
CBD
       
Anti-diabetic
Reduces blood sugar levels
   
THC-V
   
CBD
       
Neuroprotective
Prevents nervous system degeneration
         
CBD
       
Antipsioriatic
Treats psoriasis
         
CBD
       
Anti-ischemic
Reduces risk of artery blockage
         
CBD
       
Anti-bacterial
Kills or slows bacteria growth
         
CBD
CBC-A
CBC
 
CBG
Anti-fungal
Treats fungi infection
           
CBC-A
   
CBG
Anti-proliferative
Inhibits cell growth in tumors/cancer cells
THC-A
     
CBD-A
CBD
 
CBC
 
CBG
Bone stimulant
Promotes bone growth
   
THC-V
   
CBD
 
CBC
 
CBG

CBD och det endocannabinoida systemet

Trots att vi sa att alla cannabinoider interagerar med människokroppen via en lås- och nyckelmekanism, så är CBD:s interaktion lite mer komplicerad.

Cannabidiol har ingen direkt bindande affinitet till någon av de två kända cannabinoidreceptorerna. Istället utövar det sitt inflytande genom att stödja hela ECS, förbättra hur systemet fungerar och reglera produktionen av fördelaktiga enzymer.

Det antas ha en undertryckande effekt på enzymet FAAH (fettsyraamidhydrolas) som är en molekyl som är ansvarig för att bryta ner och förstöra anandamid (AEA).

Denna undertryckande reaktion med CBD innebär att mer anandamid kommer att stanna kvar i ditt system, och även under längre perioder. Det här är betydande då AEA är en internt producerad kemikalie som utövar ett positivt inflytande mekanismer för ätande, sömn, smärtlindring och mer.

Men medan CBD inte bryr sig om att binda till CB1- eller CB2-receptorer, betyder det inte att det går förbi lås- och nyckelmekanismen som vi markerade tidigare. Det finns en handfull G-proteinreceptorer som finns i det centrala och perifera nervsystem som interagerar med CBD. Det finns också TRPV-1 (övergående receptorpotential katjonkanalfamilj V-1) som reagerar på CBD. TRPV-1-receptorn är känd för att förmedla smärtuppfattning, inflammation och kroppstemperatur, men potentialen för denna interaktion är fortfarande under utredning.

Entourage-effekten

Hittills har vi behandlat hur cannabinoider utövar sitt inflytande, och hur CBD har ett något annorlunda tillvägagångssätt genom sin inverkan på enzymer och nischreceptorer. Vad vi dock inte har diskuterat är deras samarbete.

Även om THC och CBD har mycket olika effekter och interaktionsmetoder, finns det en egenskap som de delar. När de arbetar tillsammans förbättras deras respektive förmågor. I själva verket är entourage-effekten ett fenomen som rent teoretiskt gäller för alla cannabinoider, terpener och flavonoider.

Cannabisforskare så som Dr Ethan Russo utforskar idén om synergi mellan olika cannabisbeståndsdelar, inklusive cannabinoider och terpener. Den kemiska komplexiteten hos fullt spektrum-produkter erbjuder verkligen en annan upplevelse i jämförelse med isolat.

Olika typer av CBD-extrakt: Isolat, brett spektrum och fullt spektrum

När det kommer till CBD-produkter som är gjorda via extraktion—olja, vejp-juice, gummies—så kommer de specifika extraktionsprocesserna att påverka vilka föreningar som tar sig hela vägen till slutprodukten. De i sin tur bestämmer huruvida produkten kan tänkas erbjuda en entourageeffekt.

CBD-isolat

Om en produkt anses vara ett CBD-isolat är CBD den enda cannabisföreningen det innehåller, potentiellt med spårnivåer av terpener. Extraktionsprocessen isolerar CBD, som sedan lagras i en bärarolja för användning. Då CBD-isolat saknar de medföljande föreningarna som finns i cannabisplantan så tillhandahåller de inte någon entourageeffekt.

Brett spektrum CBD

Brett spektrum CBD innehåller en rad föreningar från cannabisblommor, men inte alla. Specifikt tenderar brett spektrum-produkter att inkludera i stort sett hela cannabisfytokomplexet, förutom THC. Beroende på exakt urval av föreningar i en brett spektrum CBD-produkt kommer dess potentiella entourageeffekt att variera.

Fullt spektrum CBD

Fullt spektrum CBD-produkter innehåller alla föreningar som finns i råplantans blommor. Som namnet antyder, extraheras allt och deponeras i en bägare. Dessa produkter kommer att innehålla CBD, väldigt låga nivåer av THC, övriga cannabinoider i råblomman samt terpener och flavonoider. Med tanke på detta anser många att fullt spektrum CBD-produkter ger den djupaste entourageeffekten.

Broad Spectrum

CBD:THC-förhållandet

Interaktionen mellan CBD och THC är ett fenomen som fångat intresset hos både växtförädlare och cannabisälskare. Varför? Eftersom det är möjligt att ändra ditt rus genom att justera förhållandet mellan CBD och THC du intar och få fördelar från båda cannabinoiderna.

Kanske vill du ha en sort som du kan röka hela dagen som inte dämpar produktivitet eller motivation. Tack vare framstegen inom cannabisuppfödning är det fullt möjligt att hitta den perfekta blomman. För dem med mycket på agendan passar sorter som har höga nivåer av CBD och minimala nivåer av THC (25:1) perfekt. Du kommer fortfarande att få fördelarna från entourage-effekten, men upplevelsen saknar psykotropiska biverkningar.

CBD

Fortsätt dock att justera förhållandet mellan CBD och THC, då kan du utforska en helt annan uppsättning effekter. Ett förhållande på 8:1 eller 2:1 kommer naturligtvis att ge en mycket starkare effekt av THC. Du kommer att känna de euforiska effekterna, och det kommer att finnas några psykotropiska känslor, men då CBD är den dominerande kraften så hjälper den att balansera det totala ruset.

Slutligen har du cannabissorter med lika delar CBD och THC. Även om vi rekommenderar dessa för de som är väl insatta i effekterna av THC, så är det den ultimata kombinationen av två cannabinoider med ett kraftfullt inflytande över ECS. Genom att konsumera båda i lika stor utsträckning gynnas ditt välbefinnande lika mycket - det handlar om att balansera förhållandet mellan CBD och THC till dina behov.

Royal Queen Seeds har ett exklusivt utbud av CBD-cannabisfrön, var och en specifikt framodlade för att innehålla högre CBD-nivåer än vanligt, och ett balanserat förhållande mellan THC och CBD. Tatanka Pure CBD har till exempel mellan 9-14 % CBD, vilket är mycket mer än den typiska cannabissorten. Med flera feminiserade och autoblommande CBD-sorter att välja mellan har det aldrig varit lättare att njuta av CBD hemma.

Vilka effekter ger CBD?

Med bakgrunden till CBD presenterad, inklusive hur det fungerar och varifrån det kommer, kan vi äntligen gå vidare till vad cannabinoiden gör och dess potentiella inflytande.

För att vara tydlig: ingenting vi beskriver nedan har bevisats och det behövs många fler studier för att bekräfta de hypoteser som presenteras. Vi rekommenderar absolut inte att du använder cannabis som en ersättning för din vanliga medicin. Om du redan har att göra med hälsoproblem bör du fråga din läkare innan du testar någon form av cannabis.

Sömn

Sömn är en viktig process som ger vårt sinne och kropp förmågan att återhämta sig från dagen. Tyvärr är sömn också en av de saker som många människor tenderar att försumma, främst på grund av vår tillgång till underhållning och stressen i vårt 24/7 samhälle.

Förkliniska studier undersöker CBD när det kommer till sömn. Mer specifikt söker forskare efter att ta reda på hur cannabinoiden påverkar viktiga sömnhormoner som melatonin[1] och kortisol[2].

CBD

Avslappning

Tyvärr är spänning och oro aldrig långt borta i dagens moderna samhälle. Och för att göra saken värre är det inte enkelt att ta itu med ångest - hur och varför det uppstår skiljer sig från person till person.

En likhet mellan all slags ångest är dock rollen av 5-HT-receptorer och det neurokemiska serotoninet. Med smeknamnet den glada kemikalien, har serotonin en direkt effekt på ångest genom att aktivera dessa receptorer och det utsöndras vanligtvis under fysiska aktiviteter som träning eller sex.

Forskare har också upptäckt att CBD interagerar med 5-HT-receptorer och modulerar serotonin-överföring. Journal of the International Association for the Study of Pain[4] genomförde en djurstudie av neuropatisk smärta. De drog slutsatsen att "upprepad behandling med en låg dos av CBD minskar ångest genom 5-HT₁ₐ-receptoraktivering". De tillade även att dessa resultat "stöder inledningen av kliniska prövningar" för CBD-baserade behandlingar.

CBD

Muskelåterhämtning

Även om inflammation ofta visas i ett negativt ljus, är det en avgörande mekanism. Det hjälper vår kropp att hantera infektioner och att reparera skadad vävnad. Det senare är särskilt viktigt inte bara för idrottare, utan alla som vill vara friska. Att utveckla starkare muskler minskar risken för skador och hjälper oss att hålla oss aktiva.

Men för att vi ska kunna utveckla ett hälsosamt inflammatoriskt respons behöver vi först ett robust immunsystem. Men trots allt det goda som vårt immunsystem gör så blir det ibland förvirrat, särskilt om det arbetar övertid för att reparera skadad vävnad. Det kan börja attackera friska celler snarare än giftiga, vilket är dåliga nyheter om du försöker främja muskelåterhämtning.

Ett forskarteam på Mississippi State University i USA försöker se om CBD har en effekt på immunresponsen[5] och de lägger särskild uppmärksamhet på reglerande celler.

CBD

Motverkar THC

När man arbetar tillsammans med THC antas CBD motverka en del av den ångest som THC orsakar. CBD verkar också påverka de exciterande effekterna av THC genom att fördröja uppkomsten av ruset och hur länge det varar.

En randomiserad placebostudie som publicerades i Journal of Psychopharmacology[6] fann att post-THC-paranoia minskade i gruppen som fick en oral dos av CBD. En kombination av både CBD och THC kan ge ett mångfacetterat tillvägagångssätt för välbefinnande samtidigt som potentiella biverkningar begränsas.

CBD

Epilepsi

Att CBD påverkar epilepsi är kanske en av de mest uppmuntrande studierna - speciellt Dravets syndrom och Lennox-Gastaut syndrom. Båda är allvarliga tillstånd som främst drabbar barn, och de som drabbas av de värsta fallen kan få hundratals anfall om dagen.

År 2018 godkände den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA en syntetisk version av CBD som heter Epidiolex. Läkemedlet visar sig vara mycket effektivt och förbättrar livskvaliteten avsevärt för barn som lever med Dravet och Lennox-Gastaut syndrom.

Det finns naturligtvis skillnader mellan en renad version av CBD och den naturliga versionen extraherad från hampa.

CBD

Har CBD några biverkningar?

Då det är så många undersökningar om CBD som pågår runt om i världen, har forskare hittat några skadliga effekter? En omfattande granskning[7] av Världshälsoorganisationen (WHO) ställde samma fråga och tog en djupgående titt på all aktuell forskning om CBD.

Efter att ha granskat tillgängliga data uppgav WHO följande:

 • CBD tolereras i allmänhet väl och innehar en god säkerhetsprofil.
 • Rapporterade biverkningar kan vara resultatet av läkemedelsinteraktioner.

De rapporterade också några negativa effekter från CBD. Men även dessa verkar milda och de verkar försvinna snabbt.

Möjliga biverkningar inkluderar:

 • Trötthet
 • Diarre
 • Torr mun
 • Orolig mage
 • Yrsel

Det är viktigt att komma ihåg att majoriteten av dessa biverkningar registrerades i studier där den administrerade dosen var signifikant högre än vardagsscenarier. Med detta sagt påverkar CBD oss alla lite annorlunda, så det är viktigt att börja med en låg dos tills du blir van vid dess effekter.

En annan väsentlig bieffekt som framhölls av WHO var den möjliga interaktionen mellan CBD och befintliga mediciner. Bevis tyder på att CBD kan störa nedbrytningen av specifika läkemedel, och du måste rådgöra med en läkare om detta gäller dig. Interaktionen måste inte orsaka några problem, men din läkare kommer att kunna ge dig fallspecifika råd.

Är CBD psykotropiskt?

Trots sina kopplingar till Cannabis sativa-arten är CBD inte en psykotrop, även om det kan betraktas som psykoaktivt. Förvirringen i denna fråga härrör vanligtvis från dess koppling till THC. Även om CBD och THC båda är cannabinoider, skiljer de sig i sättet de interagerar med kroppen, och det gör deras effekter också.

THC producerar ett rus på grund av dess affinitet med CB1-receptorer i delar av hjärnan kopplad till humör och motivation. Denna unika interaktion är anledningen till att cannabis fortfarande är förbjudet i mycket av den moderna världen. CBD, å andra sidan, visar inte en affinitet med samma CB1-receptorer. Istället jobbar det i bakgrunden för att stöjda hela ECS och ger inte psykotropa biverkningar som ett resultat.

Kan du utveckla en tolerans mot CBD?

En annan vanlig fråga är om upprepad användning av CBD leder till tolerans och ett behov av att konsumera ökande mängder för att känna samma effekter.

Återigen, för att svara på detta, måste vi hänvisa till experterna i frågan - WHO. Som en del av sin granskning från 2018 identifierade de också att "CBD uppvisar inga effekter som tyder på missbruk eller beroendespotential", och fortsätter att lägga till "det finns inga bevis för rekreationsanvändning av CBD eller några folkhälsorelaterade problem". Det saknas fortfarande långsiktiga studier (CBD-forskning är ganska ny), men bevisen är uppmuntrande.

Metoder för konsumtion av CBD

Potentialen av CBD verkar stor, men inte alls lika omfattande som de tillgängliga produkterna. CBD:s brist på toxicitet har lett till ett brett spektrum av alternativ, alla med unika fördelar och nackdelar.

CBD-oljo

CBD-oljor placerade på eller under tungan är fortfarande det mest populära sättet att njuta av föreningen. Tack vare olivolja, hampa och MCT-oljor som bärare är absorptionshastigheterna ganska höga. CBD är naturligt hydrofobt (stöter bort vatten), så kroppen har svårt att absorbera det utan hjälp av en bärarolja.

Att svälja det kommer inte att fungera så bra, och du kommer behöva mer för att få önskade effekter. Om du tar det sublingualt (under tungan) absorberas det dock vid slemhinnan och nåt ditt system direkt.

CBD

Röka CBD

Rökning av CBD drar nytta av en mycket högre biotillgänglighet jämfört med andra konsumtionsmetoder. Biotillgänglighet är ett viktigt begrepp eftersom det är en indikation på hur mycket och hur snabbt CBD når sitt målområde - blodomloppet.

I det här fallet når aktiv CBD blodomloppet otroligt snabbt tack vare kapillärer i lungorna. Som sådan kommer du att känna effekter på så lite som 15 minuter, men avvägningen är att de inte kommer att hålla så länge jämfört med CBD ätbara eller oljor.

CBD-rika cannabissorter innehåller naturligtvis också en mängd andra cannabinoider, terpener och flavonoider. Du får inte bara de potentiella fördelarna av entourage-effekten utan upplever även ett varierat utbud av smaker.

CBD

Vejpa CBD

Förutsatt att du investerar i en anständig vejp så har vejping några betydande fördelar jämfört med rökning. För det första bränner inte förångare det du röker, så du minskar risken för att skadliga ämnen kommer in i lungorna.

För det andra är biotillgängligheten av vejpning lika bra som att röka (om inte högre), och människor tenderar att ställa färre frågor om du drar fram en vejp jämfört med en joint.

CBD

Ätbar CBD

Cannabismat må ha börjat som kakor och brownies, men nu är detta bara toppen av isberget. Detta intresse för mat är inte heller utan goda skäl. Cannabinoider som CBD har en naturlig smak, och även om det inte är dåligt så är det inte för alla.

Att konsumera CBD-matvaror förändrar också hur vi känner dess effekter. Starten är försenad (tar upp till en timme), men effekterna håller mycket längre. Detta gör dem idealiska när du inte snabbt kan fylla på CBD och behöver längre undsättning.

CBD

Dabba CBD

Du behöver en dabb-rigg och några andra verktyg för att tända, men dabbing är den ultimata upplevelsen för erfarna CBD-användare. Vi säger ultimat eftersom det ger en mycket koncentrerad dos som inte rekommenderas för nykomlingar.

Genom flashförångning av CBD-koncentrat (CBD-isolat, CBD-vax och CBD-shatter) kommer du att uppleva otroligt uttalade effekter på några sekunder. Att bära en dabb-rigg är inte alls bekvämt, men för vissa kommer styrkan att vara en värdig kompromiss.

CBD

CBD-tinkturer och sprayer

CBD-tinkturer liknar CBD-oljor, men du tar dem sublingualt.

Kosttillskott som tas under tungan behöver inte slåss mot vårt matsmältningssystem. Istället går de direkt in i blodomloppet tack vare små kapillärer i munnen. Om du behöver snabb lindring träder CBD-tinkturer i kraft på så lite som 15 minuter.

Detsamma gäller CBD-sprayer. Insidan av näsan innehåller hundratals små blodkärl, så CBD har en direkt väg till ditt blodomlopp.

Det är också möjligt att hitta CBD-tinkturer i olika smaker, vilket gör dem lite mer tilltalande än oljor. Med detta sagt tappar du bort de sekundära fördelarna med bäraroljor, så beslutet beror på personliga omständigheter och vad som är bäst för dig.

CBD

CBD-topikaler, depotplåster och suppositorier

CBD-topikaler är enkla att använda (gnugga helt enkelt in det i huden) och lämpar sig för alla typer av hudtyper. Istället för att komma in i blodomloppet fokuserar aktiva ingredienser enbart på receptorer på lokal nivå, vilket hjälper till att lugna, återfukta och skydda huden.

Depotplåster tar sakerna ett steg längre. Genom att blanda CBD med vissa läkemedel är det möjligt för cannabinoiden att genomsyra huden och komma in i blodomloppet. Dessa plåster fungerar på samma sätt som en nikotinplåster, vilket ger en långsam frisättning av aktiva ingredienser.

Om du vill ta aktiv absorption ett steg längre än depotplåster, överväg då CBD-suppositorier. De erbjuder ett (potentiellt) högre intag av CBD, samtidigt som de är otroligt diskreta. Varning dock, biotillgängligheten av CBD suppositorier är fortfarande under granskning, och det är inte känt exakt hur effektiva de är.

CBD

Olika bäraroljor för CBD

Som nämnt måste CBD-extrakt infuseras i en bärarolja (eller någon annan bas) för att lagras och sedan användas. Det finns många olika oljor att välja på, var och en med sina egna för- och nackdelar. Att inta CBD som olja ökar dess biotillgänglighet då den passerar genom kroppen via lymfsystemet istället för att gå direkt in i blodomloppet.

1. Olivolja

Olivolja är en hälsosam och god bärarolja för CBD-extrakt. Den är rik på oljesyror, fettsyror och antioxidanter, vilket innebär att du får mer än bara fördelarna av CBD.

2. Hampfröolja

Hampfröolja är väldigt rik på omega-3 och 6, såväl som på en rad andra potentiellt förmånliga föreningar. Dessutom, varför inte suspendera ditt CBD-extrakt i olja gjord på cannabisplantans frön?

3. MCT-olja

CBD MCT-olja är utvunnen från kokosolja och anses vara den bästa bäraroljan för CBD. Det beror på att en är lättsmält och således anses öka biotillgängligheten för CBD, vilket gör produkten mer effektiv.

4. Svartkumminolja

Svartkumminolja har länge använts i holistiska syften i delar av Mellanöstern. Denna olja är tillverkad av svartkumminfrö och den är väldigt rik på antioxidanter och tros ha en bred rad av potentiella hälsofördelar.

Hur smakar CBD-olja?

Många undrar ofta om CBD-olja har någon smak. Det har den, och den tenderar att bero på vilken bärarolja man använder. Fullt spektrum och brett spektrum CBD-produkter har en tydlig "hampaaktig" smak då de innehåller många av föreningarna som finns i hampaplantor. När det gäller isolat så har CBD ingen smak och om oljan smakar något beror på vilken bärarolja som används. I allmänhet tenderar oljor dock att ha en jordaktig smak.

Så får man CBD-oljan att smaka bättre

Överväg följande metoder för att förbättra smaken på din CBD-oljeupplevelse:

 1. Skölj ner den med en välsmakande dryck: detta kanske låter självklart, men det kan fungera! Efter att du låtit oljan vara under tungan i en minut så sköljer du ner den med valfri dryck.
 2. Tugga på lite mint före och efter för att dölja smaken. Dessutom, om du gör din egen CBD-olja hemma så kan du till och med tillföra lite mint så att oljan får en mintsmak.
 3. Tillsätt oljan i mat/dryck och svälj den. På så sätt behöver du inte smaka den alls.
 4. Köp en CBD-produkt som varken smakar eller luktar.
 5. Ät CBD-gummies som smakar sött och inte hampaaktigt.

Hur man doserar CBD

Varje CBD-tillverkare ger en rekommenderad dos, men de är just detta - rekommendationer. Det är viktigt att veta att det inte finns någon ideal dos av CBD, och hur mycket du ska ta är baserat på flera faktorer inklusive:

 • Ämnesomsättning
 • Kroppsfett
 • Produktstyrka
 • Hälsoproblem

Det finns dock några allmänna riktlinjer du kan följa tills du hittar den dos som passar dig.

 • Börja med en lågkoncentrerad CBD-olja: Håll dig till en lågkoncentrerad olja i minst två veckor. Det ger dig tid att vänja sig vid effekterna och hantera eventuella biverkningar.
 • Ta CBD en eller två gånger om dagen: Även om de flesta rekommendationer säger "upp till tre gånger om dagen", håll dig till en eller två gånger först. Återigen, detta ger dig tid att hitta vad som fungerar för dig.
 • Håll dig till samma rutin i minst två veckor: CBD träder i kraft mycket snabbt, men ge dig själv minst två veckor för att bekanta dig med din rutin.
 • Vänta med att kombinera CBD-produkter: Det är fullt möjligt att kombinera olika CBD-produkter, men återigen, håll dig till samma rutin så att du kan justera effekterna därefter. Det är inget fel med att äta några CBD-matvaror på morgonen och sedan vejpa CBD-blomma på eftermiddagen.
 • Tala med din läkare: Vi kan bara prata allmänt, men din primärvårdsläkare kan ge fallspecifika råd. Om du använder CBD för att ta itu med ett visst tillstånd kan de ha värdefull insikt om en rekommenderad dos.

Mikrodosering av CBD

Mikrodosering är en livskraftig strategi som fungerar bra med CBD eftersom den motverkar en av substansens största nackdelar. Cannabinoiden har en mycket kort halveringstid (hur lång tid det finns kvar i kroppen), så regelbunden konsumtion är ett måste om du vill få ut det mesta av dess inflytande.

Nyckeln till mikrodosering är att ta små, frekventa doser. Precis som vanlig dosering måste du dock experimentera med olika rutiner för att hitta vad som fungerar för dig. Om det är bekvämt att göra det, försök dela upp ditt dagliga intag av CBD i mindre portioner över hela dagen.

CBD för husdjur

Med grunderna i CBD hos människor täckt är det vettigt att rikta uppmärksamheten mot våra katt- och hundkamrater. Varför? För precis som vi har både katter och hundar ett endocannabinoid-system.

De flesta uppgifterna om CBD:s effekt på husdjur är fortfarande anekdotiska, men det finns en handfull in vivo-studier att tillgå. Dessa undersökningar försöker se om CBD påverkar nerv-, immun- och matsmältningssystemen.

Var dock försiktig; inte alla CBD-produkter är lämpliga för husdjur. Både katter och hundar är mycket känsligare för de mindre föreningarna som finns i hampa (terpener och flavonoider). Som sådan tar husdjursfokuserade CBD-produkter bort dessa element för att göra dem husdjursäkra, medan vanliga CBD-oljor inte gör det.

Är CBD lagligt?

Legalitet av CBD är fortfarande en omtvistad fråga. I det mesta av den moderna världen är CBD lagligt att köpa och använda, men det finns begränsningar. CBD-produkter måste härröra från hampa och innehålla högst 0,2 % THC (Europa). Den lagliga gränsen för THC är något högre i USA (0,3 %), men du förstår idén - begränsningar varierar beroende på var du bor, och det är en svår situation att navigera.

Du måste kontakta den lokala myndigheten i ditt hemland innan du prövar CBD. I de flesta fall är det ok, men det gör inte ont att dubbelkolla. Du bör också anskaffa CBD från en pålitlig leverantör, undvik alla som inte testar sina produkter oberoende av sitt eget företag. Utan bekräftelse på vad som exakt finns i varje sats av CBD så vet du inte om det finns ett problem förrän det är för sent.

External Resources:
 1. Cannabinoids attenuate norepinephrine-induced melatonin biosynthesis in the rat pineal gland by reducing arylalkylamine N-acetyltransferase activity without involvement of cannabinoid receptors https://onlinelibrary.wiley.com
 2. Cannabidiol in Anxiety and Sleep: A Large Case Series https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 3. The effects of cannabinoid administration on sleep: a systematic review of human studies https://www.med.upenn.edu
 4. Cannabidiol modulates serotonergic transmission and reverses both allodynia and anxiety-like behavior in a model of neuropathic pain https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 5. Immune Responses Regulated by Cannabidiol https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 6. SAGE Journals: Your gateway to world-class journal research https://journals.sagepub.com
 7. https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/CannabidiolCriticalReview.pdf
Ansvarsfriskrivning:
Detta innehåll är endast i utbildningssyfte. Informationen som ges är tagen från forskning som samlats in från externa källor.

Är du över 18 år gammal?

Innehållet på RoyalQueenSeeds.com är endast lämpligt för vuxna och är reserverat för personer med myndig ålder.

Se till att du är medveten om landets lagar.

Genom att klicka på STIG PÅ, bekräftar
du att du är
18 år eller äldre.