10 sätt CBD-olja kan påverka människokroppen

Är du intresserad av att ta reda på fördelarna av CBD-olja? Fortsätt att läsa för att bekanta dig med CBD och hur det interagerar med kroppen. Med stöd av preliminär, vetenskaplig forskning påvisar CBD en mångsidig potential.

10 sätt CBD-olja kan påverka människokroppen


VAD STÅR CBD FÖR?

CBD-olja är en naturlig produkt härrörande från hampa, en selektivt förädlad typ av Cannabis sativa. Förkortningen ”CBD” står för cannabidiol, en av de dussintals organiska föreningarna som finns i hampa.

När CBD har isolerats från orört växtmaterialet tillsätts en bärarolja (vanligtvis oliv- eller hampaolja) och produkten säljs sedan som CBD-olja. Dessa oljor förekommer i koncentrationer som sträcker sig från så lite som 2,5 % CBD, hela vägen upp till 30 %.

Den ideala koncentrationen av CBD-olja beror främst på en individs omständigheter och deras skäl för att ta CBD-olja. Trots de många variabler som är inblandade har det inte hindrat intresset för CBD-olja att vara på sin höjd.

HUR FUNGERAR CBD-OLJA?

Det som gör CBD-olja unikt är att när den konsumeras interagerar den med människokroppen via det endocannabinoida systemet (ECS).

ECS är ett reglerande nätverk som finns i alla däggdjur. Hos människor är ECS delvis ansvarigt för att upprätthålla homeostas - ett tillstånd av biologisk balans. Intressant nog anses CBD-olja uppmuntra[1] detta balanserade tillstånd, vilket ökar effektiviteten för ECS som ett regleringssystem.

VILKA ANDRA CBD-PRODUKTER FINNS DET?

Det är inte endast CBD-olja som existerar. På grund av dess mångsidiga karaktär kan CBD enkelt integreras i dussintals produktutbud, inklusive:

 • CBD-kapslar
 • CBD-kosmetika
 • Medicinska CBD-krämer
 • Liposomal CBD-olja

Återigen, den rätta CBD-produkten för dig kommer att bero på individuella omständigheter. Men för de flesta människor är CBD-olja det mest populära valet. Det är lätt att konsumera, diskret, och endast några droppar kan räcka för att uppleva dess effekter.

Video id: 282975871

10 SÄTT CBD-OLJA KAN PÅVERKA MÄNNISKOKROPPEN

Bevisen för att stödja CBD-oljors breda utbud av potentiella fördelar växer dagligen. Nedan hittar du en sammanfattning av hur det kan påverka kritiska, mänskliga tillstånd.

1. CBD-OLJA FÖR SMÄRTA

Smärta är en enorm och komplicerad mekanism. Det finns inte bara olika typer av smärta, känslan är även subjektiv - vi känner alla smärta på olika sätt.

År 2018 publicerade Frontiers in Pharmacology[2] en granskning som beskrev effekterna av cannabinoider (inklusive CBD) på smärta. Studien undersökte följande typer av smärta:

 • Inflammatorisk smärta
 • Cancersmärta
 • Neuropatisk smärta
 • Reumatisk smärta
 • Kronisk buksmärta

Genom att undersöka ett tvärsnitt av prekliniska och djurmodellstudier identifierade forskare flera trender:

 • Mekanismerna för den smärtstillande effekten av cannabinoider inkluderar hämning av neurotransmittorer, nervändar och minskning av neural inflammation.
 • ”Cannabis/cannabinoider uppvisar smärtstillande aktivitet, särskilt vid neuropatisk smärta”.

Granskningen drog slutsatsen att "bevisen från aktuell forskning stöder användningen av medicinsk cannabis vid behandling av kronisk smärta hos vuxna."

Det betonar emellertid också att ”större, välkonstruerade studier” behövs för att bestämma lämplig dos, frekvens och kombination av cannabinoider.

CBD-OLJA FÖR SMÄRTA

2. CBD-OLJA FÖR ÅNGEST

Ångest påverkar oss alla någon gång i våra liv. Men för de miljoner människor över hela världen som lever med en ångestrelaterande sjukdom, så är symtomen ofta försvagande.

Journal of the American Society for Experimental Neurotherapeutics[3] publicerade en studie 2015 som undersökte effekten av cannabidiol på ångestsyndrom, inklusive:

 • Generaliserad ångestsyndrom
 • Säsongsbunden affektiv störning
 • Parkinsons sjukdom
 • Tvångssyndrom
 • Posttraumatisk stressyndrom

Intressant nog underströk studien att CBD:s angelägenheter verkar bero på CB1 och 5-HT1A-receptorinteraktion. Den förstnämnda är kopplad till det endocannabinoida systemet, medan det senare finns i det centrala och perifera nervsystemet.

Granskningen drog slutsatsen att:

 • ”Bevis från mänskliga studier stöder en anxiolytisk roll av CBD”.
 • ”CBD har stor potential som behandling vid flera ångestsyndrom”.

Återigen verkar det dock som om effekten av CBD är dos-beroende. Hittills har endast akuta doser haft en anxiolytisk effekt.

3. CBD-OLJA FÖR SÖMN

Sömn är en viktig funktion som hjälper vår kropp att reparera och återhämta sig, och något vi alla kan behöva lite mer av. Faktum är att data[4] tyder på att 35 % av vuxna får mindre än sju timmars sömn per natt.

Vår brist på vilsam sömn påverkas av faktorer som:

 • Stress/ångest
 • Exponering för blått ljus (från elektroniska enheter)
 • Oregelbunden arbetstid

Medan CBD-olja inte kan hjälpa till med oregelbundna arbetstider, tyder studier på att det kan påverka psykologiska faktorer som stress, oro och ångest.

Permanente Journal[5] publicerade en studie som omfattade 103 vuxna patienter och fann att:

 • 79,2 % hade minskade ångestnivåer efter att ha tagit 25 mg CBD.
 • 66,7 % hade förbättrat sömnvärden den följande månaden.

Ytterligare kontrollerade kliniska studier behövs, men de första resultaten av CBD-oljans effekt på sömnen verkar gynnsamma. CBD-olja kanske inte påverkar sömnfördröjningen direkt utan minskar istället påverkan av sammansatta faktorer.

CBD-OLJA FÖR SÖMN

4. CBD-OLJA FÖR HUDEN

Huden är vår kropps största försvar mot infektion, bakterier, skador från UV-strålar och föroreningar. Men även hudens skyddande egenskaper behöver hjälp.

University of California[6] publicerade en omfattande granskning över cannabinoids roll i dermatologi. Efter att ha analyserat resultaten från studier efter 2007 drog de slutsatsen att cannabinoider har potential att behandla hudtillstånd såsom:

 • Acne vulgaris
 • Atopisk dermatit
 • Psoriasis
 • Hudcancer

Forskarna var snabba med att lyfta fram kravet på ytterligare prekliniska studier och storskaliga, randomiserade, kontrollerade kliniska studier. Dessutom verkar CBD arbeta genom flera verkningsmekanismer, som var och en kräver grundlig utredning.

5. CBD-OLJA FÖR ILLAMÅENDE

Illamående kan manifestera sig i flera former, via en rad olika tillstånd. Vanliga orsaker till illamående inkluderar:

 • Åksjuka
 • Graviditetsillamående
 • Influensa
 • Kemoterapi

Ett område där CBD visar löfte är i behandlingen av anteciperande illamående, en biverkning av kemoterapi.

En djurmodellstudie[7] som stöds av Canadian Institute for Health Research identifierade en verkningsmekanism som kan hjälpa till att minska akut och anteciperad illamående.

De fann att hämning av FAAH, ett enzym som bryter ned endocannabinoider, minskar illamåendet. Lyckligtvis har CBD visat sig[8] blockera produktionen av FAAH, vilket bidrar till högre nivåer av endocannabinoider.

Det kan dock vara så att en kombination av cannabinoider är det bästa sättet att hantera illamående. Cannabinoiderna som listas nedan har alla visat löfte om behandling av illamående, men forskning pågår:

 • THC
 • CBD
 • CBDA
 • CBG

CBD-OLJA FÖR ILLAMÅENDE

6. CBD-OLJA FÖR SEX

Det saknas bevis som visar en direkt påverkan för sex, men CBD-oljans inflytande på våra sexliv kan bero på dess effekter för:

 • Ångest
 • Stress
 • Kronisk smärta

Som vi har sett från bevisen som beskrivs ovan kan ämnet påverka alla tre faktorerna och därför påverka kvaliteten av sex. Det finns också en mångsidighet hos CBD att överväga. Cannabinoiden finns i flera produkter som syftar till att förbättra en persons sexliv, inklusive:

 • Glidmedel
 • Oljor
 • Ätbara produkter

Det finns fortfarande mycket att lära sig kring omfattningen av CBD:s effekt på libido och fertilitet, men tidiga indikationer[9] tyder på att det endocannabinoida systemet spelar en avgörande roll i sexuell reproduktion.

7. CBD-OLJA SOM EN ANTIOXIDANT

Innan vi kan förstå CBD:s roll som en antioxidant, hjälper det att beskriva den metaboliska processen. När vår kropp skapar energi producerar den också avfallsprodukter som kallas fria radikaler. En viss mängd fria radikaler är naturligt, men allt för många kan leda till svåra tillstånd.

Andra faktorer som påverkar produktionen av fria radikaler inkluderar:

 • Luftförorening
 • UV-ljus
 • Kronisk inflammation
 • Rökning
 • Strålning

För att bekämpa de skador som orsakas av fria radikaler producerar vår kropp antioxidanter - naturliga ämnen som hämmar oxidation. Men när nivån på fria radikaler blir för hög, behöver vår kropp hjälp från externa källor - i detta fall CBD.

Laboratory of Cellular and Molecular Regulation[10] fann att cannabidiol och andra cannabinoider kan fungera som neurobeskyddare. Studiens resultat indikerade att:

 • Cannabidiol visade förmåga att minska toxiciteten i neuroner.
 • CBD hade en överlägsen skyddsförmåga jämfört med andra antioxidantföreningar (vitamin E, vitamin C).

Det är dock viktigt att betona att dessa resultat var en del av en djurstudie och att mänskliga försök fortfarande pågår.

CBD-OLJA SOM EN ANTIOXIDANT

8. CBD-OLJA FÖR HJÄRT-KÄRLSJUKDOM

Även känd som CVD, hjärt- och kärlsjukdomar är en allmän term som används för att beskriva tillstånd som påverkar hjärtat eller blodkärlen. Vanliga orsaker till CVD inkluderar:

 • Högt blodtryck
 • Rökning
 • Högt kolesterol
 • Diabetes
 • Brist på träning
 • Övervikt

Det är CBD:s möjliga antioxidant- och antiinflammatoriska attribut som kan stödja behandlingen av hjärt- och kärlsjukdomar så som stroke, angina eller hjärtattack.

Under 2017 fann _ Journal of Clinical Investigation_[11] att CBD sänkte blodtrycket hos friska frivilliga jämfört med en placebo. Högt blodtryck (hypertoni) är en betydande riskfaktor för CVD.

Samma år framhöll Pharmaceuticals[12] (Basel) att "CBD erbjuder nya terapeutiska möjligheter för behandling av ischemisk stroke" genom dess effekt på cerebralt blodflöde.

Du kan läsa mer om den möjliga effekten av CBD för hjärt och kärls hälsa här. Men då antalet människor som drabbats av CVD ökar är forskarna ivriga att förstå hur CBD kan hjälpa.

9. CBD-OLJA FÖR ANFALL

Ett område där CBD har visat betydande potential är i behandlingen av anfall. Användningen av CBD-olja är dock endast tillämplig för specifika typer av epilepsi - åtminstone för tillfället.

År 2018 godkände amerikanska Food and Drug Administration[13] (FDA) användningen av Epidiolex för två typer av svår epilepsi som förekommer hos barn. Epidiolex är en syntetisk version av CBD som används för att behandla:

 • Lennox–Gastaut syndrom
 • Dravet syndrom

Journal of Epilepsi Research[14] genomförde också en djupgående granskning av hur CBD och andra cannabinoider förändrar sättet vi behandlar epilepsi. Deras analys sammanfattade följande:

 • ”Det finns nu klass 1 bevis på att adjunktiv användning av CBD förbättrar anfallskontrollen hos patienter med specifika epilepsisyndrom”.
 • ”Tiden för evidensbaserat recept på en cannabisprodukt är inom synhåll”.

Även om forskarna erkänner att de är väldigt nära fasta slutsatser måste flera variabler (läkemedelsinteraktioner/dosering) undersökas mer ingående.

CBD-OLJA FÖR ANFALL

10. CBD-OLJA FÖR BEROENDE

Beroende är ett komplext, fysiskt och emotionellt tillstånd som manifesterar sig på olika sätt. Medan vissa beroenden är milda, påverkar andra avsevärt en persons livskvalitet.

Vanliga missbruk inkluderar:

 • Rökning
 • Alkohol
 • Läkemedel
 • Spel

Lyckligtvis antyder initiala resultat[15] att CBD kan hjälpa personer med rökberoende. Jämfört med placebo minskade en CBD-inhalator cigarettanvändningen med upp till 40 % i ett mindre test med rökare. Du kan läsa mer information om studien här.

Liknande resultat hittades när det gäller alkoholism. Pharmacology Biochemistry and Behavior publicerade en studie[16] som visar hur CBD-gel minskar alkoholinducerad neurodegeneration hos gnagare.

CBD:s potentiella effekt på andra beroende kvarstår. Dessutom tror forskare att cannabinoiden kan bidra till att begränsa effekterna av abstinenssymptom under en rad förhållanden.

VAD GÖR CBD-OLJA MED DIN HJÄRNA?

Även om vi fortfarande inte vet hela graden av CBD-oljans inverkan på hjärnan, har flera studier[17] identifierat en rad mekanismer. Detta är inte en uttömmande lista, men den beskriver några av de sätt som CBD-olja påverkar viktiga neurologiska processer:

 • Hämmar ett läkemedels belöningsframkallande effekter
 • Dysregulerar CB1-receptorer i vissa delar av hjärnan
 • Förbättrar skador i samband med neurodegeneration
 • Visar en blygsam affinitet för 5-HT1A-receptorer, som efterliknar effekterna av serotonin

Bevis[18] tyder på att ”cannabidiol kan ha intressanta och användbara potential utöver området för cannabinoidreceptorer”.

GÖR CBD-OLJAN DIN HÖG?

Vi har här diskuterat de potentiella effekterna av CBD och är ett rus inte ett av dem. THC får användare att framkalla ett rus på grund av hur det påverkar CB1-receptorer i hjärnan. CBD å andra sidan tar ett mer indirekt tillvägagångssätt som ett stöd för hela det endocannabinoida systemet - att öka produktionen av enzym och endocannabinoid.

HUR FÅR CBD-OLJAN DIG ATT KÄNNA?

Kanadensiska forskare[19] har föreslagit att CBD skulle kunna minimera de psykotropiska effekterna av THC, snarare än att förbättra dem. Vidare visar bevis från en 2018-granskning[20] av CBD av Världshälsoorganisationen (WHO) att:

 • ”CBD uppvisar inga effekter som tyder på missbruk eller beroende”.
 • ”CBD är i allmänhet väl tolererat med en bra säkerhetsprofil”.

I detta skede är det svårt att kvantifiera exakt hur CBD-olja får dig att känna. Men, som du kan se från den växande forskningen, verkar dess inflytande omfattande.

HUR FÅR CBD-OLJAN DIG ATT KÄNNA?

VILKA BIVERKNINGAR KAN CBD-OLJAN HA?

Även om WHO fann att CBD generellt är väl tolererat, finns det flera möjliga biverkningar man bör vara medveten om:

 • Förändringar i aptit
 • Diarre
 • Trötthet
 • Muntorrhet

Det är viktigt att börja lite och långsamt med CBD-olja så att din kropp har tid att anpassa sig. En låg, koncentrerad CBD-olja som konsumeras några gånger om dagen gör att du kan mäta hur du känner dig och se om du upplever några biverkningar.

ORSAKER CBD-OLJA PARANOIA?

Baserat på de bevis som för närvarande finns tillgängliga verkar paranoia inte vara en vanlig biverkning av kontinuerlig användning av CBD-olja.

Även om paranoia är kopplat till överdriven konsumtion av THC, binder CBD inte till samma receptorer eller påverkar kroppen på samma sätt som dess psykotropiska motsvarighet.

Lyckligtvis så stannar CBD i kroppen i bara några timmar, så eventuella, negativa effekter bör försvinna snabbt.

ORSAKAR CBD-OLJA LÄKEMEDELSINTERAKTIONER?

För närvarande är den mest rapporterade biverkningen av att ta CBD-olja en möjlig interaktion med receptbelagda mediciner.

När produkten konsumeras reser CBD-olja genom matsmältningssystemet innan den passerar in i levern. Det är inuti levern som föreningen bryts ned i mindre molekyler som kallas metaboliter. De mindre CBD-molekylerna transporteras sedan runt kroppen via blodomloppet.

Många receptbelagda läkemedel behandlas på samma sätt, och det är här en konflikt kan uppstå. Inne i levern uppmärksammar CBD nedbrytande enzymer, vilket bromsar nedbrytningen av andra föreningar (som läkemedel) och påverkar potentiellt deras effektivitet.

Om du tar eller planerar att ta receptbelagd medicin, tala med din läkare innan du tar CBD-olja. En läkare kommer att erbjuda specifika råd och hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut om CBD-olja.

ORSAKAR CBD-OLJA LÄKEMEDELSINTERAKTIONER?

KAN DU FÅR EN ALLERGISK REAKTION MOT CBD-OLJA?

En allergisk reaktion mot CBD-olja är oerhört ovanligt. Men om du får illamående eller tecken på en allergisk reaktion när du tar CBD-olja kan det bero på andra komponenter än CBD.

CBD-oljor ingår i tre huvudkategorier:

 • Fullt spektrum
 • Brett spektrum
 • CBD-isolat

Varje typ av CBD-olja har ett annat urval av cannabinoider och terpener, och det finns också produktionsprocesser och kvalitetskontrollstandarder att beakta. Det bästa sättet är att köpa från CBD-producenter som erbjuder oberoende analys av hela CBD-oljesortimentet.

För en naturlig upplevelse bör du fokusera på CBD-oljor som följer följande principer:

 • Härstammar enbart från naturliga källor
 • Glutenfri och/eller veganvänlig
 • Inga tungmetaller, tillsatser eller GMO
 • Testat av externa laboratorier/tredje parter

Genom att förstå vilka föreningar som utgör varje typ av CBD-olja, kommer du att kunna skräddarsy upplevelsen efter dina behov och identifiera olämpliga ingredienser.

VILKEN CBD-OLJA ÄR BÄST FÖR DIG?

Som du kan se av informationen ovan sträcker sig de möjliga effekterna av CBD-olja från topp till tå och kan påverka dussintals förhållanden. Men föreningens största styrka - dess mångsidighet - ger också ett betydande antal variabler.

Flera av de ovan beskrivna studierna är prekliniska, och fastställda resultat från mänskliga försök förblir under utredning.

Huruvida CBD-olja är lämplig för dig och din livsstil kommer att bero på flera faktorer. Innan du tar CBD-olja, bör du förstå vad du vill uppnå och diskutera detta med din läkare.

Observera: RQS CBD-olja är inte avsett att ersätta någon form av medicin.

External Resources:
 1. Endocannabinoids and immune regulation https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 2. Frontiers | Cannabinoids and Pain: New Insights From Old Molecules | Pharmacology https://www.frontiersin.org
 3. Cannabidiol as a Potential Treatment for Anxiety Disorders | SpringerLink https://link.springer.com
 4. CDC - Data and Statistics - Sleep and Sleep Disorders https://www.cdc.gov
 5. Cannabidiol in Anxiety and Sleep: A Large Case Series https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 6. Cannabinoids in dermatology: a scoping review https://www.evms.edu
 7. Interference with acute nausea and anticipatory nausea in rats by fatty acid amide hydrolase (FAAH) inhibition through a PPARα and CB 1 receptor mechanism, respectively: a double dissociation | SpringerLink https://link.springer.com
 8. A Personal Retrospective: Elevating Anandamide (AEA) by Targeting Fatty Acid Amide Hydrolase (FAAH) and the Fatty Acid Binding Proteins (FABPs) https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 9. The Endocannabinoid System: An Ancient Signaling Involved in the Control of Male Fertility https://sites.oxy.edu
 10. Neuroprotective antioxidants from marijuana. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 11. JCI Insight - A single dose of cannabidiol reduces blood pressure in healthy volunteers in a randomized crossover study https://insight.jci.org
 12. Therapeutic Potential of Non-Psychotropic Cannabidiol in Ischemic Stroke https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 13. FDA-approved drug Epidiolex placed in schedule V of Controlled Substance Act https://www.dea.gov
 14. Cannabinoids in the Treatment of Epilepsy: Hard Evidence at Last? https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 15. Cannabidiol reduces cigarette consumption in tobacco smokers: preliminary findings. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 16. Transdermal delivery of cannabidiol attenuates binge alcohol-induced neurodegeneration in a rodent model of an alcohol use disorder - ScienceDirect https://www.sciencedirect.com
 17. Cannabidiol and Neuroprotection: Evidence from Preclinical Studies - ScienceDirect https://www.sciencedirect.com
 18. Agonistic Properties of Cannabidiol at 5-HT1a Receptors | SpringerLink https://link.springer.com
 19. Cannabidiol is a negative allosteric modulator of the cannabinoid CB1 receptor https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com
 20. CANNABIDIOL (CBD) Critical Review Report https://www.who.int
Ansvarsfriskrivning:
Detta innehåll är endast i utbildningssyfte. Informationen som ges är tagen från forskning som samlats in från externa källor.

ÄR DU ÖVER 18 ÅR GAMMAL?

Innehållet på RoyalQueenSeeds.com är endast lämpligt för vuxna och är reserverat för personer med myndig ålder.

Se till att du är medveten om landets lagar.

Genom att klicka på STIG PÅ, bekräftar
du att du är
18 år eller äldre.