Hur THC och CBD är producerat: förstå cannabinoidernas väg

Hur THC och CBD är producerat: förstå cannabinoidernas väg

De flesta odlare har ett slutmål: att producera stora, vackra knoppar med högsta möjliga mängd THC eller CBD. Det är allmänt känt att styrkan toppar vid en viss tidpunkt, för att sedan gradvis minskar med tiden. Skörda för tidigt eller för sent, och allt hårt arbete kan vara till intet.

Men hur skapar cannabis de mest önskade cannabinoiderna? Dina växter har ju inte bara semester där under solljuset. Otroligt mycket arbete görs även på en molekylär nivå. Låt oss titta närmare på den biosyntetiska resan för cannabinoiderna.

CBGA OCH CBGVA: DÄR ALLT BÖRJAR

Innan plantan producerar några cannabinoider producerar de en kemikalie som kallas geranylpyrofosfat. När detta ämnet sedan binds med olivetsyra, skapas cannabigerolsyra eller CBGA. Om den å andra sidan binds med divarinolsyra, så bildas cannabigerovarininsyra eller CBGVA.

Det är här som alla framtida cannabinoider börjar. Utan dessa byggstenar skulle du aldrig ha någon THC eller CBD.

CBGAs molekylstruktur är C2₂₂H₃₂O₄ — alltså 22 kolmolekyler, 32 vätemolekyler och 4 syremolekyler. CBGVA har en liknande molekylstruktur med C₂₀H₂₈O₄, men med färre kol- och väteatomer. Kom ihåg dessa nummer, då framtida cannabinoider kommer att ha en mycket liknande struktur. De kan tappa några atomer, men de flesta skillnaderna mellan varje cannabinoid orsakas av deras specifika arrangemang av atomer.

CBGA OCH CBGVA: DÄR ALLT BÖRJAR

BIOSYNTES SKAPAR SYRAFORMERNA AV DE PRIMÄRA CANNABINOIDERNA

När CBGA och CBGVA kombineras med specifika enzymer (syrabaserade synteser), förändras de genom biosyntes till syraformen av en av de tre primära cannabinoiderna: THC, CBD och CBC. Observera att de nya molekylformlerna liknar CBGA och CBGVA, men varje ny cannabinoid har tappat några väteatomer. Alla kol- och syreatomer är fortfarande kvar:

- CBGA + THCA-syntes = THCA eller tetrahydrokannabinolsyra
- CBGA + CBDA-syntes = CBDA eller cannabidiolsyra
- CBGA + CBCA-syntes = CBCA eller cannabichromenicsyra

- CBGVA + THCA-syntes = THCVA eller tetrahydrocannabivarininsyra
- CBGVA + CBDA-syntes = CBDVA eller cannabidivarininsyra
- CBGVA + CBCA-syntes = CBCVA eller cannabichromevarininsyra

THCA, CBDA och CBCA har alla samma molekylformel med C₂₂H₃₀O₄. Samma gället för THCVA, CBDVA och CBCVA med C₂₀H₂₆O₄. Atomerna är emellertid anordnade annorlunda, och det bestämmer deras olika egenskaper.

Även om THCA och THCVA låter som THC, så är de inte särskilt psykotropiska och kommer inte att berusa dig förrän de konverteras i nästa stopp på cannabinoidernas väg. Vid den tidpunkten kommer alla dessa cannabinoider att ta gå in i sin aktiva form.

BIOSYNTES SKAPAR SYRAFORMERNA AV DE PRIMÄRA CANNABINOIDERNA

DEKARBOXYLATION ÄNDRAR SYROR TILL AKTIVA

Även om cannabis klipps vid hög skördetid, innehåller den fortfarande mycket få aktiva cannabinoider. Just nu är de fortfarande i sin syraform på en molekylnivå. Det är därför du inte blir hög av att äta rå cannabis. De måste dekarboxyleras (befrias från koldioxid) för att cannabinoiderna ska få sin aktiva form.

Att härda dina knoppar kommer delvis att utlösa koldioxiden, men värme kommer göra ett mer fullständigt jobb. Denna process sker direkt när du röker eller vejpar, men inte när du lagar ätbara produkter. Det är därför de flesta recept rekommenderar att du lägger knoppar i ugnen först innan du lagar, just för att bli av med koldioxid.

Så vad gör dekarboxylering egentligen på en molekylnivå? Den tar bort en kolatom och två syreatomer från varje molekyl. Det är därför "kol" och "oxyla" är en del av ordet.

För THC, bör du värma din torkade cannabis i ugnen vid 120°C i minst 20–30 minuter innan du lagar mat eller gör extrakt. Om du vill bevara terpener bör du värma knopparna under en längre tid, men vid en lägre temperatur. För CBD, vrid ugnen till 140°C och förläng tiden till 60–90 minuter.

DEKARBOXYLATION ÄNDRAR SYROR TILL AKTIVA

När du är klar, kommer dessa att vara dina nya cannabinoider:

- THC eller tetrahydrocannabinol
- CBD eller cannabidiol
- CBC eller cannabichromene

- THCV eller tetrahydrocannabivarin
- CBDV eller cannabidivarin
- CBCV eller cannabichromevarin

Återigen är molekylformlerna desamma, men strukturen och arrangemanget av atomer gör att cannabinoiderna har mycket olika effekter. THC, CBD och CBC:s molekylformel är C₂₁H₃₀O₂. THCV, CBDV och CBCV:s är C₁₉H₂₆O₂.

VAD GÄLLER FÖR GAMLA GODA CBG?

När växterna är mogna, har majoriteten av CBGA förvandlats till THCA, CBDA och CBCA. Det lilla som finns kvar ändras till cannabigerol eller CBG (ingen A eller VA) när värme appliceras. Detta gör att CBG skiljer sig från THC med ytterligare två väteatomer.

Det kan bli förvirrande, så här är en sammanfattning av dessa tre mycket liknande formler:

- CBGA: C₂₂H₃₂O₄
- THC: C₂₁H₃₀O₂
- CBG: C₂₁H₃₂O₂

Återigen, dessa transformationer inkluderar mer än förlusten av några få atomer. De omändrade atomerna skapar helt nya, dock nära besläktade, kemiska kompositioner med mycket olika egenskaper än någon annan unik cannabinoid.

CBG är en aktiv, mindre cannabinoid, som hittills inte har studerats så mycket, men det tros ha många potentiella hälsofördelar inklusive smärtlindring och cancerbekämpande egenskaper. Liksom CBD, är det inte märkbart psykotropiskt och kommer inte att ge dig ett traditionellt rus. Om du vill prova att använda en ört som är hög i CBG, ska du skörda cirka 2-3 veckor innan dina plantor är fullt mogna.

URARTNING ÖVER TID GÖR RESTEN

Lämna cannabinoider för sig själva och de kommer att förändras igen med tiden och efter exponeringen av atmosfären. Detta kallas nedbrytning. Det kan hända när de fortfarande sitter ihop med plantan, om du väntar för länge på att skörda, eller med härdat gräs då det inte lagras korrekt. Nedbrytning försvagar även den mest potenta knoppen, då de aktiva cannabinoiderna omvandlas till sina mindre önskvärda, kemiska former.

Du kan faktiskt se THC övergå till CBN eller cannabinol om du tittar på trikomerna. Nedbrytningen sker när färgen går från mjölkaktig till bärnsten. CBN är lätt psykoaktiv, men effekten liknar mer narkotisk än euforisk. Om du letar efter ett mer sofflåsande rus, så kan du experimentera genom att försena din skörd på en enda växt tills de flesta kristaller har ändrat färg.

Förändringen från THC till CBN kräver endast borttagning av fyra väteatomer för att ta formeln från C₂₁H₃₀O₂ till C₂₁H₂₆O₂. För att gå från CBD till CBE eller cannabielsoin, så ändras formeln på ett annat vis. Cannabinoiden plockar faktiskt upp en syreatom och ändras till C₂₁H₃₀O₃.

För att se till att din cannabis bryts ned, så långsamt som möjligt, bör du kontrollera dessa fyra förhållanden:

- Temperatur: Förvara din ört kring 20°C eller lägre
- Fuktighet: Håll den relativa fuktigheten i ditt förvaringsområde omkring 60 %
- UV-ljus: Förvara ditt gräs i ett mörkt område, bortom direkt solljus
- Syre: Lufttäta behållare, som begränsar luftflödet, förhindrar vidare oxidering

Som växtprodukt, kan cannabis, precis som andra frukter och grönsaker, bli dåligt. Endast när den lagras korrekt, har den lång hållbarhet. Extrakt verkar hålla sin styrka något längre, men cannabinoiderna i dina koncentrat kommer så småningom även de, att försämras.

CANNABINOIDERNAS VÄG - SLUTSATS

Vem skulle någonsin ha gissat att cannabisplantor arbetade så hårt på en mikroskopisk nivå? De kan göra ännu mer, som vi ännu inte har upptäckt. Den vetenskapliga världen avslöjar mer om dessa magiska växter varje dag. Det enda vi vet säkert är att det finns mycket mer att lära sig.

Är du över 18 år gammal?

Innehållet på RoyalQueenSeeds.com är endast lämpligt för vuxna och är reserverat för personer med myndig ålder.

Se till att du är medveten om landets lagar.

Genom att klicka på STIG PÅ, bekräftar
du att du är
18 år eller äldre.