Cannabisodlingsguiden av Royal Queen Seeds

By Luke Sumpter

Lär dig att odla autoblommande cannabis.

Autoblommande cannabisplantor är härdade, snabba och enkla att odla i begränsade utrymmen. Vad kan man inte älska med det? Lär dig hur du odlar dem vecka för vecka.

HUR LÅNG TID TAR DET FÖR AUTOBLOMMOR ATT GÅ FRÅN FRÖ TILL SKÖRD?

Autoblommande sorter tar sig vanligtvis från frö till skörd på 8-10 veckor. Dock kan en del varianter ta upp till 12 veckor för att mogna helt. Sorter såsom Bubble Kush Automatic och Quick One ligger på den snabbare delen av spektrumet medan varianter såsom Royal Creamatic och Royal Haze Automatic behöver ett par veckor till för att få knopparna redo för skörd.

Många odlare väljer att odla autoblommor på grund av deras snabba odlingshastighet. Deras härdade genetik och förlåtande natur gör dem även enklare att odla och är därför mer nybörjarvänliga.

Deras imponerande motståndskraft för patogener och pester gör att de kan stå emot utmaningarna från odling utomhus.

Dock är deras avkastningar inte lika spektakulära som de som erhålls från fotoperiod-giganter, men belöningen av den snabba odlingsperioden gör beslutet lönsamt för de flesta odlare.

Video id: 527684146

LJUSSCHEMA FÖR AUTOBLOMMANDE SORTER

Som namnet antyder så kräver autoblommande sorter inte någon förändring i ljuscykeln för att gå in i blomningsfasen. Många odlare väljer att behålla sina autoblommor med ett ljusschema med 18 timmar på och 6 timmar av under hela odlingscykeln. Andra odlare väljer att behålla ljuset på dygnet runt i förhoppningen att maximera fotosyntes och odlingshastighet, detta kan dock bli ganska dyrt.

På grund av dessa unika egenskaper kan utomhusodlare uppnå flera skördar under en enskild odlingssäsong. Genom att gro frön vecka efter vecka under tidig vår, så kan du räkna med din första skörd efter ~8 veckor, med efterföljande skördar varje vecka när du odlar snabba sorter.

EN NOTERING OM PH

pH-värdet på din jord kommer avgöra hur bra dina plantor får tillgång till näringsämnena i den. Om pH-värdet blir för högt (alkalisk) eller för lågt (surt) kommer näringsämnena att låsas ute och brister kommer att ske. Cannabisplantor trivs i en jord med pH på mellan 6 och 6,5. Använd en pH-testare för att kontrollera pH-värdet under hela din odlingsprocess.

ODLINGSGUIDE FÖR AUTOBLOMMOR: SÅ ODLAR MAN AUTOBLOMMOR VECKA FÖR VECKA

Följ den felsäkra vecka för vecka-odlingsguiden nedan för en snabb och enkel rutt till skördetid. Vi täcker alla parametrar och variabler du behöver ha i åtanke—vid rätt tidpunkter—för att säkerställa att dina plantor förblir friska, kraftfulla och produktiva.

VECKA 1: GRONING OCH FRÖPLANTANS TIDIGA STADIE

Groning tar vanligtvis 1-3 dagar. Under den här tiden kommer dina frön att aktiveras och skicka en rot ner i jorden och ett skott upp ovanför ytan. För att påbörja groningsprocessen kommer du behöva förbereda en lämplig jordblandning. Autoblommor behöver inte lika mycket näringsämnen som fotoperiod-varianter och föredrar lätt och luftig jord.

Du kan göra din egen krukblandning genom att använda följande formula:

 • 3 delar torvmossa
 • 3 delar kompost
 • 2 delar perlit, fuktad
 • 1 del vermikultur, fuktad

Efter att du förberett blandningen så tillför lite Easy Boost Organic Nutrition till blandningen. Dessa pellets kommer sakta frigöra lämpliga nivåer av näring i jorden, och tillhandahålla baselement och mineraler för hela odlingscykeln. Tillsätt lite mykorrhiza till jorden för att hjälpa dina plantor att frodas senare i processen. Dessa symbiotiska svampar kommer binda till rotsystemet och hjälpa dina plantor att ta upp näringsämnen mer effektivt.

Därefter trycker du ett 10-15 mm djupt hål i krukan med din jordblandning. Så dina frön direkt i deras slutgiltiga kruka för att undvika stress vid omplantering senare i processen. Att omplantera gör att plantorna hamnar i chock, och autoblommor odlas så snabbt att de får slita för att återhämta sig. Placera ett frö i hålet och täck det lätt med jord. Din fröplanta kommer dyka upp under de kommande dagarna.

Miljömässiga faktorer spelar en stor för optimal groning. Sikta på följande för att boosta din framgångsgrad:

 • 70–90 % relativ luftfuktighet
 • 22–25°C lufttemperatur

VECKA 2: FRÖPLANTANS SENARE STADIE

Din fröplanta har nu tagit sig upp och fotosyntesprocessen har påbörjats. En 250W LED-lampa kommer tillhandahålla tillräckligt med kraft för att driva en inomhusodling. Med denna uppsättning kommer du kunna odla en stor planta per kvadratmeter. Men om du använder lågstressträning, kommer du kunna odla fyra plantor under en lampa med denna kraft.

LED-lampor är energieffektiva, producerar mindre värme och tillåter användare att byta mellan olika ljusspektrum. Ändra till den blå inställningen på dina lampor under den vegetativa fasen och ställ in timern för att möta ditt valda ljusschema.

Nu bör du tillämpa näringsformler designade för fröplantsfasen och den vegetativa fasen. Easy Grow Booster Tablets tillhandahåller allt plantorna behöver för att optimera vegetativ tillväxt, och de kompletterar Easy Boost Organic Nutrition perfekt. Då autoblommor inte behöver lika mycket näringsämnen som fotoperioder, kommer du endast behöva använda ¼–½ av den normala dosen. Tillsätt helt enkelt en halv tablett till 3-5 liter vatten och administrera lösningen två gånger i veckan.

Lär dig hur du odlar autoblommor: Guide vecka för vecka

VECKA 3: VEGETATIONEN FORTSKRIDER

Vecka 3 kommer bestå av lågstressträning och upprätthållningen av optimala förhållanden. Vid denna tidpunkt kommer dina autoblommor vara en bra bit in i den vegetativa fasen. Du kommer märka att nya fläktblad bildas vilket kommer öka på fotosyntesen. Sikta på följande miljömässiga faktorer under vecka 3:

 • 50 % Relativ luftfuktighet
 • 20°C lufttemperatur
 • 2x gödningar med Easy Grow (halv tablett per 3-5 liter vatten)

Din planta kommer vara runt 15 cm hög vid denna tidpunkt. Flytta din lampa så den hänger ungefär 1 meter från toppen av lövtaket. Detta kommer ge optimal fotosyntes utan risken för ljusstress. Din planta kommer vara tillräckligt törstig för att dricka 0,5 liter vatten om dagen. Vattna dock endast när det översta lagret av jord har torkat ut.

När du odlar inomhus bör du tillämpa lågstressträning under vecka 3 för att främja produktivitet under blomningsfasen. Knyt helt enkelt en bit mjuk trädgårdstråd halvvägs upp för huvudstammen, böj sedan försiktigt stammen parallellt till marken och säkra den i denna position genom att fästa andra änden av tråden till krukans kant. Detta kommer platta till ditt takvalv och exponera fler knopplatser för ljuskällan.

Lär dig hur du odlar autoblommor: Guide vecka för vecka

VECKA 4: SEN VEGETATIV FAS

Under vecka 4 kommer din planta att närma sig början av blomningsfasen. Den här veckan kommer att bestå av lite mindre träningsjusteringar samt förberedelser inför blomning. Sikta in dig på följande miljömässiga förhållanden för optimal tillväxt:

 • 45 % Relativ luftfuktighet
 • 20°C lufttemperatur
 • Lampan 70 cm från takvalvet
 • 0.5 liter vatten per 24 timmar
 • 2x gödningar med Easy Grow (halv tablett per 3-5 liter vatten)

Du kanske kommer märka att ett par för-blommor börjar bildas på plantans noder. Med blomningsfasen runt hörnet, kommer du behöva avsluta all träning för att undvika att stressa din planta under blomning. Använd trädgårdstråd för att dra ner utväxter för att jämna ut takvalvet och behålla alla framtida knopplatser på samma nivå.

Lär dig hur du odlar autoblommor: Guide vecka för vecka

VECKA 5: BLOMNINGEN BÖRJAR

Blomningen har börjat! Under vecka 5 kommer du börja se små säckar täckta med hår sticka ut från noderna. Dessa kommer gradvis att bli till klibbiga och hartsartade knoppar. Den här veckan kommer du vilja fortsätta mäta de miljömässiga förhållandena och justera ljuset. Dina plantor kommer vara drygt 30 cm höga vid denna tidpunkt. Sikta på följande parametrar om du odlar inomhus:

 • 45 % Relativ luftfuktighet
 • 23°C lufttemperatur
 • Lampan 65 cm från takvalvet
 • 1 liter vatten per 24 timmar
 • 2x gödningar med Easy Bloom (halv tablett per 3-5 liter vatten)

Ändra inställningarna på din LED-lampa från blå till röd. Detta ljusspektrum främjar knopp-processen och hjälper plantorna att sträcka ut sig och expandera under den tidiga blomningsfasen.

Dina plantor kommer kräva justeringar i näring under blomningsfasen. Högre krav på fosfor, kalium, kalcium och magnesium, och mindre behov av kväve gör att Easy Bloom Booster Tablets kan hjälpa. Lös helt enkelt upp en halv tablett i 3-5 liter vatten och administrera blandningen när du vattnar dina plantor.

Lär dig hur du odlar autoblommor: Guide vecka för vecka

VECKA 6: NU BÖRJAR DET DOFTA

Blommorna kommer nu växa snabbt vid varje knopp-plats. Du kommer märka att din träning börjar betala av sig då det jämna takvalvet utvecklar en konsekvent spridning av jämnstora knoppar. Under vecka 6 kan du sänka luftfuktigheten en aning för att minimera risken för mögel. Ha dessa parametrar som mål:

 • 40 % Relativ luftfuktighet
 • 24°C lufttemperatur
 • Lampan 45 cm från takvalvet
 • 1,5 liter vatten per 24 timmar
 • 3x gödningar med Easy Bloom (halv tablett per 3-5 liter vatten)

Håll ett öga efter udda bananliknande strukturerna som kan skjuta ut från knopparna. Dessa signalerar att din planta är en hermafrodit och försöker pollinera sig själv. Ta bort dessa från odlingsutrymmet för att hindra dem från att pollinera närliggande plantor. Som tur är, är hermafroditer ovanliga, men man bör ändå spana efter dem.

Lär dig hur du odlar autoblommor: Guide vecka för vecka

VECKA 7: RUTINKONTROLLER ÄR HEMLIGHETEN

Målet för vecka 7: upprätthållande. Fokusera din tid och energi på att hålla odlingsrummet i balans. Var särskilt försiktig så du inte låter luftfuktigheten bli för hög, då det kan orsaka mögelproblem. Genomför rutinkontroller med ett förstoringsglas för att söka efter pester som tripsar och spinnkvalster. Fortsätt att kontrollera bladen för tecken på näringsbrist (vilket troligtvis beror på pH-problem). Sikta in dig på att bibehålla följande förhållanden:

 • 40 % Relativ luftfuktighet
 • 24°C lufttemperatur
 • Lampan 45 cm från takvalvet
 • 1,5 liter vatten per 24 timmar
 • 3x gödningar med Easy Bloom (halv tablett med 3-5 liter vatten)
Lär dig hur du odlar autoblommor: Guide vecka för vecka

VECKA 8: SPOLA OCH FÄLLA LÖV

Dina knoppar kommer se tjocka och hartsartade ut vid denna tidpunkt. De flesta autoblommor kommer vara redo att skördas snart. Om din planta ser ut att sacka efter, oroa dig inte! Bara behandla den som om den fortfarande vore i vecka 7 och fortsätt när knopparna har blivit större.

Miljömässiga förhållanden för vecka 8:

 • 40 % Relativ luftfuktighet
 • 25°C lufttemperatur
 • Lampan 45 cm från takvalvet
 • 1,5 liter vatten per 24 timmar

I början på vecka 8 kommer du vilja börja spola din planta. Först och främst, sluta göda dina plantor med Easy Bloom i detta stadium. Därefter svämmar du över jorden med så mycket vatten den kan hålla och vänta på att den töms. Spolning avlägsnar överflödiga näringsämnen och ger dina knoppar en mild smak.

Nu ska du ta tag i din trimmer och börja fälla löv. Den här metoden fungerar väldigt bra tillsammans med lågstressträning för att förbättra avkastningarna ytterligare. Klipp av de små fläktbladen från de lägre noderna och de slitna fläktbladen nära toppen av lövtaket. Detta kommer hjälpa till att öka ljusexponeringen och minska risken för mögel ytterligare.

Lär dig hur du odlar autoblommor: Guide vecka för vecka

VECKA 9: MÅLLINJEN NÄRMAR SIG

Nu är du nästan där! Ditt hårda arbete och din hängivenhet kommer snart att löna sig i form av saftiga, hartsartade knoppar. Dock finns det lite jobb kvar att göra innan detta episka ögonblicket. Du måste sträva efter att hålla dessa miljömässiga faktorer i balans för att undvika några slutliga angrepp eller andra problem:

 • 40 % RH
 • 25°C lufttemperatur
 • Lampan 45 cm från takvalvet
 • 1,5 liter vatten per 24 timmar

Du kommer även märka att fläktbladen börjar bli missfärgade och till och med faller av. Bli inte orolig! Det innebär att du har lyckts med spolningen av dina plantor och att du är ett steg ifrån skördetid.

Lär dig hur du odlar autoblommor: Guide vecka för vecka

VECKA 10: SKÖRD!

Redo att skörda grödan från ditt tunga arbete? Många autoblommor kommer vara redo att skördas under vecka 10! Du kommer veta om dina knoppar är redo att kapas av när majoriteten av trikomerna är mjölkfärgade och pistillerna har fått en röd/brun nyans.

Om du märker att en del av dina knoppar är mogna, men andra inte, så prova en progressiv skörd. Du kommer mest sannolikt att notera att knopparna närmare takvalvet är klara först. Även om du tränat din planta, kommer en del knoppar naturligt sitta närmare lampan än andra.

Du bör inte heller oroa dig om din planta ligger före eller efter vid denna tidpunkt i tidslinjen. En del autos växer snabbare än andra. Långsamväxande sorter såsom Amnesia Haze Automatic kan behöva lite längre tid att mogna, medan andra redan är klara.

Efter skörden av dina knoppar är det dags att börja torknings- och härdningsprocessen för att säkerställa ett smakfullt och kvalitativt förråd.

Är du över 18 år gammal?

Innehållet på RoyalQueenSeeds.com är endast lämpligt för vuxna och är reserverat för personer med myndig ålder.

Se till att du är medveten om landets lagar.

Genom att klicka på STIG PÅ, bekräftar
du att du är
18 år eller äldre.

Odlingsguide Ämnessökare

eKomi silver seal
4.7 av 5
av 37754 recensioner