RQS granskare Biotechnologist and Associate Breeding Scientist

Micaela Landeira | MS

Expert inom Bioteknik - Förädling - Genetik - Bioinformatik - Biostatistik

Micaela Landeira är en bioteknolog specialiserad på växtförädling och genetik. Hon har bidragit till växtpatologi och virologi genom att delta i flera forskningsprojekt som studerar viktiga trädgårdsvirus. Hon arbetar för närvarande som Associate Breeding Scientist för Syngenta, med målet att utveckla nya tomatsorter.

“Sinnen är som fallskärmar, de fungerar bara när de är öppna”.

Micaela Landeira är bioteknolog med en magisterexamen i bioinformatik och biostatistik från Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Hon är en livslång vetenskapsentusiast och är specialiserad på växtförädling och genetik. Landeira har erfarenhet av växtvirologi och har arbetat som forskare i flera projekt som studerar växtresistens, synergistiska interaktioner och utvecklar detektionsmetoder för Begomovirus. Hon arbetar för närvarande inom jordbrukssektorn som förädlingsforskare för att samordna forskningsaktiviteter för att utveckla nya tomatsorter.

Micaela’s senast granskade inlägg

Är du över 18 år gammal?

Innehållet på RoyalQueenSeeds.com är endast lämpligt för vuxna och är reserverat för personer med myndig ålder.

Se till att du är medveten om landets lagar.

Genom att klicka på STIG PÅ, bekräftar
du att du är
18 år eller äldre.