SOMMARREAN är nästan slut! 25% rabatt på utvalda produkter ⏤

Gloria Payá är en sistaårs PhD-student inom agrokemi och biokemiinstitutionen (Alicante universitet). Hon har erfarenhet med extremofila mikroorganismer och har deltagit i flera forskningsprojekt kopplade till mekanismerna för genreglering av kvävemetabolism och stresstillstånd.

“Vad är vitsen med att göra allt detta arbeta om vi inte får något roligt ut av det?”— Rosalind Franklin

Gloria Payá är biolog och specialiserar sig inom miljö- och hälsobioteknik. Under sin examen har hon fått flera forskningsanslag för att delta i projekt kopplade till utvecklingen av genteknikverktyg i halofila Master's Excellence Award (Alicante universitet). Resultaten av hennes doktorsavhandling har publicerats i flera vetenskapliga tidskrifter och har presenterats på nationella och internationella kongresser.

Gloria’s senast granskade inlägg


Latest posts


ÄR DU ÖVER 18 ÅR GAMMAL?

Innehållet på RoyalQueenSeeds.com är endast lämpligt för vuxna och är reserverat för personer med myndig ålder.

Se till att du är medveten om landets lagar.

Genom att klicka på STIG PÅ, bekräftar
du att du är
18 år eller äldre.