Cannabisodlingsguiden av Royal Queen Seeds

By Steven Voser Reviewed by: Gloria Payá

Vi kan förstå om det kan vara ett skrämmande ämne, men att försöka få en förståelse för att jordens pH är nyckeln till att odla hälsosamma cannabisplantor. I den här artikeln ska vi därför klargöra allt du behöver veta om jordens pH och hur man får den rätt när man odlar gräs.


Vad är jord-pH?

pH är ett mått för hur surt eller basiskt något är. pH-skalan går mellan 1-14, där ett pH-värde på 7 anses som neutralt (pH-värdet för rent vatten). Om pH-värdet är lägre än 7 anses en substans vara sur (tänk vinäger eller citronjuice). Om pH-värdet är högre än 7 är substansen basisk och så är fallet med tvålar, blekmedel och ammoniak.

I mer vetenskapliga termer har pH-nivån att göra med koncentrationen av vätejoner, som i vattnet du ger dina plantor. pH-skalan är logaritmisk till basen 10, vilket innebär att vatten med ett pH på 6 redan är 10 gånger surare än vatten med ett pH på 7.

Nedan är en grundtabell på olika pH-nivåer av vanliga föremål:

1.0 - Batterisyra
2.0 - Citronjuice och vinäger
3.0 - Apelsinjuice och soda
4.0 - Tomatjuice
5.0 - Svart kaffe och bananer 
6.0 - Urin och mjölk 
7.0 - Rent vatten, inte kranvatten eller buteljerat vatten
(pH på rinnande vatten eller buteljerat vatten kan variera stort)
8.0 - Havsvatten och ägg 
9.0 - Bikarbonat
10.0 - Magnesiumhydroxid och vatten från Great Salt Lake, Utah

Varför är pH viktigt när man odlar cannabis?

Nu vet du vad pH är. Men hur exakt påverkar pH-värdet i ditt odlingsmedium dina plantors tillväxt och hälsa?

Som du redan vet behöver alla plantor näringsämnen för en hälsosam tillväxt. De behöver makronäringsämnena kväve, fosfor och kalium såväl som mikronäringsämnen och mineraler som inkluderar kalcium, magnesium, järn, koppar och mycket mer. Om plantor inte kan få tillgång till dessa näringsämnen, kommer det att leda till brister och andra allvarliga hälsoproblem.

Problemet med cannabisplantor är att de endast kan ta upp näringsämnen inom ett litet pH-intervall mellan 6-7 när de odlas i jord.

Om pH-värdet är lägre eller högre än så, kan plantan inte ta upp näringsämnen, även om de finns där—vilket stimulerar näringsämnesbrister via "utelåsning av näringsämnen".

På de platser där cannabis trivs i det vilda, är jorden vanligtvis lite sur: således föredrar även hemmaodlad cannabis en lite sur miljö. Men sättet du odlar cannabis på spelar även en roll för dina plantors optimala pH-nivå. Cannabis som odlas hydroponiskt eller utan jord behöver ett ännu lägre pH än en jordodling.

Video id: 484379208

Fördelarna med att bibehålla ett perfekt pH-värde

Fördelen med att vårda och bibehålla dina plantors pH är ganska enkelt; du kommer få friskare plantor som visar en mer livlig tillväxt och som ett resultat, producerar bättre skördar. Du kommer dessutom att säkerställa att tiden och pengarna du spenderat på att göda dina plantor betalar av sig.

Genom att regelbundet kontrollera pH-värdet i ditt odlingsmedium, kommer du kunna säkerställa att dina plantor tar upp alla de näringsämnen du ger dem. Du kommer även tidigt kunna ta tag i alla obalanser i pH-värdet, vilket minimerar risken för att plantorna drabbas av näringsämnesbrister senare i din odling (mer om det nedan).

Problemet med obalans i pH-värdet

Obalans i pH-värdet är en av de vanligaste orsakerna till näringsämnesbrist hos cannabisplantor. Som vi nämnde tidigare kan cannabisplantor endast ta upp vissa näringsämnen inom ett särskilt pH-intervall. Om pH-värdet på ditt medium växlar över och under de ideala intervallet, så kommer dina plantor inte att kunna ta upp näringsämnena i deras gödningsmedel och kommer börja visa tecken på en näringsbrist.

Förstå och förhindra utelåsande av näringsämnen

Utelåsande av näring sker när dina cannabisplantor inte kan absorbera näringsämnen från jorden eller de gödningsmedel du använder för att göda dem. En av de primära orsakerna till utelåsande av näring är obalans i pH-värdet, men det kan även orsakas av saltansamlingar nära rotzonen som ett resultat av gödning med mineralgödningsmedel (som tenderar att ha ett högt saltinnehåll).

Bästa pH-värdet för att odla cannabis

Vi har antytt det innan, men det bästa pH-värdet för att odla cannabis finns inom ett väldigt litet intervall. Men inom det intervallet, finns det någon optimal läsning du bör försöka att uppnå? Och, förändras läsningen beroende på hur du väljer att odla? Låt oss förklara ytterligare.

 • Jordens pH-karta: 6.0–7.0

Om du odlar i jord så är den optimala pH-nivån för rotzonen mellan 6,0 och 7,0. Dock finns det ingen fast siffra inom det här området som är "bäst". I stället kan det vara bra att tillåta lite naturlig fluktuation inom detta intervall för att främja optimalt näringsupptag.

Så, när du anpassar, prova en aningen annorlunda läsning varje gång. Du kan exempelvis justera ditt pH till 6,2 för en vattning, sedan 6,6 för nästa. Så länge den håller sig mellan 6,0- 7,0 bör du vara okej. Jorden är även väldigt förlåtande när det kommer till pH-obalanser.

Om du odlar helt ekologiskt—där du inte administrerar mineralnäringsämnen—är pH ett mindre besvär. Om du använder tillagd eller komposterad jord med ekologisk massa, kommer mikronäringsämnena inom jorden göra näringsämnena mer tillgängliga för rötterna. Dock kommer de flesta odlare som använder vanliga krukblandningar och mineralnäringsämnen räka med pH.

The Best pH for Growing Cannabis
 • Kör ekologiskt och skippa mätningen av mäta pH

Hos RQS är vi stora förespråkare av ekologisk cannabisodling; inte bara för att det levererar en betydligt bättre produkt, utan för att man slipper en del av besvären vid odlingen, särskilt när det kommer till pH.

Även om användning av kemiska ingredienser kan verka enkelt, så kan det faktiskt ta lite tid och träning för att få grepp på hur man på rätt sätt göder cannabisplantorna med mineralgödning i vätskeform. Ekologiska näringsämnen, å andra sidan, främjar naturligt dina plantors hälsa genom att stötta utvecklingen av hälsosamt mikrobiellt liv inuti ditt medium.

Att använda naturliga gödningsmedel som kompost, maskgjutningar, och benmjöl formas en förädlingsgrund för hälsosamma bakterier och svamp som i sin tur håller förhållandena i din jord optimal. Så det finns vanligtvis inga behov av att övervaka pH-värdet i din jord lika tätt som man annars skulle behöva.

 • Hydroponik och jordfri pH-karta: 5,5–6,5

Hydroponiska och jordfria odlingar är ett annat odjur när det kommer till pH. Om du odlar utan jord, kanske i kokos, så bör den optimala pH-nivån i rotzonen vara något lägre än i jord, mellan 5,5-6,5. Samma gäller för andra hydro-metoder.

Med dessa metoder är det lika viktigt att du tillåter pH-nivån att fluktuera över det accepterade intervallet för att främja näringsupptag. Till exempel, i hydro, är magnesium och kalcium mest absorberat vid pH-nivåer över 6, medan andra näringsämnen som mangan föredrar aningen lägre pH.

Men igen, detta ska inte vara något problem då pH-nivåerna naturligt fluktuerar aningen med varje gödning i en hydroponisk uppsättning. Du behöver endast korrigera om pH-nivån från går det optimala intervallet på 5,5-6,5.

När man odlar i kokos, perlit eller hydroponiskt, är det du som leder administreringen av näringsämnen direkt till rotzonen via vattnet, vilket innebär att enorma pH-fluktuationer är en större risk än i jord. De inerta mediumet som används i hydro och jordfria odlingar behåller bara vatten och främjar stöd för rötterna. Så när man administrerar näringsämnen, var försiktig så du inte överbelastar dina plantor.

The Best pH for Growing Cannabis

Så testar man pH-värdet i cannabisjord

Att hantera pH-nivån innebär att man testar vattnet eller näringslösningen och justerar den i enlighet. Det kanske låter komplicerat men det är det inte.

För att testa pH kan du använda en digital pH-mätare eller ett pH-mätningskit med droppar. Åsikterna gällande vilken metod som är "bäst" skiljer sig. En del föredrar digitala pH-mätare eftersom de är exakta och enkla att avläsa, medan andra gillar dropparna då de är superenkla och inte kräver kalibrering. Prova båda och se vilken metod du föredrar.

Cannabis-pH — Vanliga frågor

Låt oss bryta ner några av de vanligaste frågorna kopplade till cannabis-pH. Känn dig fri att referera till dessa om du upplever några pH-relaterade problem under din odling.

Frågor & svar: pH

Q: Testar jag pH-värdet på mitt gödningsmedel före eller efter jag tillsatt mina näringsämnen?

A: Mät alltid pH-värdet efter du adderat alla näringsämnen och tillägg, då de kommer att förändra pH-värdet i vattnet. Efter att du blandat din näringslösning, använd en pH-mätare eller droppar för att testa dess pH-nivå.

Om du odlar hydroponiskt, prova ett exempelprov från din vattenreservoar ett par minuter efter att du lagt till dina näringsämnen.

Q: Behöver jag mäta pH-värdet på min avrinning efter jag gött mina plantor?

A: Ja. Kom alltid ihåg att testa ditt näringsämnes avrinning då det kommer ge dig en tanke om pH-värdet på ditt medium.

Q: Hur exakta måste jag få mina pH-nivåer när jag odlar cannabis?

A: Bli inte nervös om dina näringsämnen är aningen över eller under de optimala förhållandena vi nämnt ovan. Reagera endast på stora förändringar i pH som kan hämma dina plantors förmåga att ta upp näringsämnen.

Mäta pH med droppar

pH-mätningskit innehåller vanligtvis ett provrör, en flaska med testlösning och en färgkodad pH-karta. Att testa din jords pH med dessa kit är superlätt:

1. Preparera ditt gödningsmedel som vanligt och rör om varsamt. Var försiktig så att du inte syresätter ditt gödningsmedel då detta kan slå på din pH-avläsning.

2. Fyll provröret till hälften med ditt gödningsmedel och addera 3 droppar av testvätskan i det.

Förstå pH och hur det påverkar cannabisplantor

3. Skaka provröret försiktigt för att blanda testlösningen med ditt gödningsmedel.

4. Använd färgkartan för att läsa av ditt gödningsmedels pH-nivå och, om det behövs, använd pH upp/ner-produkter för att justera den.

5. Upprepa processen med avrinningen från ditt gödningsmedel. Om pH-avläsningen från din avrinning är mycket över eller under det på ditt gödningsmedel och i farozonen (under 5 eller över 7), kan du behöva reglera din jords pH-värde.

Förstå pH och hur det påverkar cannabisplantor

Mäta pH med en digital pH-mätare

Att mäta pH med en digital pH-mätare (som vår pH-testare) kan inte bli enklare. Efter att du kalibrerat enheten så stoppar du den bara i ditt gödningsmedel, avrinning och jord för att få en exakt avläsning av pH-värdet i din odling.

Så justerar man pH när man odlar cannabis

Om pH-nivån i ditt gödningsmedel, din jord eller vatten är långt ifrån det optimala intervallet, behöver du justera den snabbt. Detta kan göras genom "pH upp- och pH ner-produkter som du kan köpa i alla odlingsbutiker. Om pH-värdet är för högt, kommer du såklart behöva tillföra pH-ner och tvärtom.

 • Använda pH ner

Med tanke på alkaliniteten på kranvatten, kommer du vanligtvis behöva sänka ditt pH snarare än att höja det. För att göra detta, tillför små mängder av pH-nerlösningen (det finns många olika varumärken på marknaden) antingen till ditt vatten eller näringslösningen, rör om och testa sedan pH-värdet igen. Upprepa processen tills dina pH-nivåer är rätt.

 • Använda pH upp

Processen med att höja pH-nivån i ditt vatten fungerar på samma sätt som när man sänker den. Tillför bara små mängder av pH upp till dina näringsämnen eller ditt vatten tills pH-avläsningarna blir rätt.

 • Alternativa sätt att sänka eller höja pH när man odlar cannabis

Förutom att använda pH-justerare, kan du även sänka eller höja din jords pH genom att använda en variation av naturliga produkter. Gödsel, kompost, maskgjutningar, kompost-teer, granbarr och spån kan samtliga hjälpa till att varsamt sänka din jords pH över tid.

Trots att dessa produkter tenderar att ta längre tid att ta effekt, så hjälper de även till att etablera hälsosamt mikrobiellt liv runt dina plantors rötter, som i sin tur hjälper till att främja hälsosam tillväxt för dina plantor och håller dem skyddade från patogener och pester.

Citronjuice och vinäger är även väldigt effektiva för att driva ner pH. Kom bara ihåg att spä ut dem i vatten för att undvika att driva ner pH-värdet för drastiskt vilket kan skada plantornas rötter.

Den vanligaste produkten som används för att höja jordens pH är kalk eller kalksten, som kan förekomma i pulver, pellets eller hydratiserad form. Alternativt rekommenderar vi att använda träaska som hjälper till att höja pH-nivån mer gradvis och samtidigt bidrar med kalium, kalcium och mikronäringsämnen till din jord.

How to Adjust pH When Growing Cannabis

Så korrigerar man pH för cannabis (I jord och hydroponik)

  1. Testa alltid din jords eller reservoars pH innan du gör några justeringar på den.
  2. Om ditt pH är för högt (för basiskt), rekommenderar vi att man tillför små mängder citronjuice eller vinäger i vattnet när man vattnar plantorna (vid odling i jord). För bästa resultat, spä ut juicen eller vinägern med åtminstone 5-10 delar vatten, applicera det gradvis, och fortsätt att testa ditt pH tills du får en nivå du är nöjd med. Om du använder hydroponik, rekommenderar vi att du tillför små mängder av pH ner (1-2 ml) till din reservoar åt gången tills du får rätt pH-avläsning.
  3. Om ditt pH är för lågt (för surt), rekommenderar vi att man använder dolomitkalk i vätskeform för att höja din jords pH. Om du behöver en quick fix, kan du även försöka höja ditt pH genom att tillföra bikarbonat till ditt vatten, men de flesta odlare tycker att resultaten blir för kortvariga och använder därför dolomitkalk för bättre resultat. I hydroponik rekommenderar vi att man använder en naturlig pH upp-lösning för att reglera pH-nivåerna
Förstå pH och hur det påverkar cannabisplantor

Cannabis och pH — Vad tar vi med oss

Att övervaka och reglera pH-värdet på din jord och reservoar är en av nycklarna till att odla hälsosam cannabisplantor och producera bra skördar. Om du har några egna tips för att reglera pH-nivån i din cannabisträdgård, se till att dela dem i kommentarerna nedan!

Är du över 18 år gammal?

Innehållet på RoyalQueenSeeds.com är endast lämpligt för vuxna och är reserverat för personer med myndig ålder.

Se till att du är medveten om landets lagar.

Genom att klicka på STIG PÅ, bekräftar
du att du är
18 år eller äldre.

Odlingsguide Ämnessökare

eKomi silver seal
4.7 av 5
av 37806 recensioner