By Miguel Ordoñez


Gräs och ångest har ett ganska unikt och intressant förhållande. Flera studier[1] har undersökt cannabis, eller dess beståndsdelar, som en potentiell form av ångestbehandling, där en del experter vill utveckla nya cannabinoidbaserade anxiolytiska medel[2].

Men samtidigt har cannabis, mer specifikt THC även rykten att trigga paranoia. På liknande sätt kopplar en del studier[3] den magiska örten med utvecklingen av ångeststörningar.

Det är essentiellt att vi poängterar att både medicinska och rekreationella användare kan falla offer för cannabisorsakad ångest. Detta gör kunskap om hur man hanterar tillståndet ännu viktigare. Med det i åtanke ska vi fördjupa oss i fenomenet cannabisorsakad ångest och varför det uppstår. Därefter kommer vi att introducera en del sätt att stoppa den samt förhindra den från att ske i framtiden.

Related story

Vad är THC?

Vad är cannabisorsakad ångest?

Vissa livssituationer ger upphov till ångest. De ögonblick innan du kliver upp på scenen för att hålla ett tal, du känner handflatorna svettas, ditt hjärta slår snabbare. Du tappar fokus på nuet och oroar dig i stället om vad som kommer att ske.

Samtliga är normala reaktioner. Och när du tar dig samman och börjar andas ordentligt, så skakar du av dig den där naggande tvivlen och osäkerheterna.

Det är lite skillnad på cannabisorsakad ångest. Likt "greening out" är symptomen obekväma, svettande, skakande, trötthet, förutom att cannabisorsakad ångest utövar mental stress i motsats till fysisk. Med det sagt, ångest är känt att orsaka obehag i magen, illamående och till och med kräkningar.

Bortsett från allmän kunskap har forskare etablerat en association mellan cannabisanvändning och ångest. I exempelvis en samhällsundersökning[4] genomförd i Australien rapporterade till exempel 22 % av de medverkande att de fick panikattacker efter cannabisanvändning.

Vad är cannabisorsakad ångest?

Så identifierar man cannabisorsakad ångest

Symptomen på cannabisorsakad ångest kan för en del vara svåra att urskilja, men det finns vissa talande tecken.

Det börjar vanligtvis med en flod av negativa tankar som flödar i sinnet. Det är oroande, irriterande grubbel som är svårt att skaka av sig. Det visar sig sedan som fysiska symptom, inklusive andfåddhet (som i sig själv triggar ångest) och en oförmåga att förflytta sig komfortabelt.

Människor som går igenom episoder av cannabisorsakad ångest känner sig fångade i sina egna huvuden. Deras tankar är alldeles för högljudda, vilket hindrar dem från att fokusera eller följa det som pågår i nuet.

Ett klassiskt tecken på paranoia bland rekreationella cannabisanvändare är att titta efter poliser genom fönstret. Oron över att ha gjort något olagligt kan bli överväldigande och orsaka panik.

Så stoppar man cannabisorsakad ångest

Det första att ha i åtanke om du upplever ångest efter att ha rökt gräs är att acceptera det som pågår.

Detta kan låta svårt, men det är en nyckelaspekt för ångestminskning även när gräs inte är involverat. Härifrån kommer det att bli lättare att ta ett par andetag och återgå till att känna sig som vanligt. Men om det inte hjälper så kommer här några andra tips att testa:

Ta en kall dusch
Ta åtminstone och häll lite kallt vatten i nacken. Den plötsliga chocken kan hjälpa dig att ta dig ur ditt nuvarande förvirrade tillstånd.
Ät eller drick något
Detta kommer hjälpa dig att växla ditt fokus från att vara i ett paniktillstånd.
Distrahera dig själv
Ta en promenad runt grannskapet. Sätt på lite avslappnande musik. Målet här är att hålla ditt sinne borta från tankarna som ökar din ångest.
“Tvinga fram” ett positivt tankesätt
Påminn dig själv om att allt detta är bara i sinnet och att allting kommer bli okej. Ibland kan vänligt knuffande på sig själv för att skaffa ett bättre tankesätt och göra dig bättre.
 • Kommer cannabisorsakad ångest försvinna?

Ja! Likt alla försämrande rekreationella substanser kommer du att känna att effekterna avtar efter ett tag.

I händelse av cannabisorsakad ångest så beror symptomens varaktighet i hög grad på intagsmetod, effekterna av ätbara matvaror, inklusive negativa utfall, varar i fler timmar än inhalerad eller sublingual cannabis. Så med det i åtanke, kan det ta mellan 10 minuter och ett par timmar att känna sig lugn igen. Det kan kännas som en evighet, men genom att följa stegen som nämndes i tidigare sektion så kommer du att klara det.

I slutändan kommer allt att bli bra. Men obehaget kan vara stressande, särskilt för nya cannabisanvändare.

Så förhindrar man cannabisorsakad ångest

Att förhindra är alltid bättre än att bota. Här är ett par sätt att avvärja potentiellt traumatiserande cannabisorsakade ångestperioder.

Mer CBD, mindre THC
Välj en sort med ett THC:CBD-förhållande som favoriserar det senare. Ett förhållande på 1:1, även känd som det "gyllene förhållandet" kommer fortfarande att göra dig hög, men den psykotropiska kraften kommer att vara tamare tack vare förekomsten av CBD.
Mikrodosera
Detta riktar sig specifikt till förstagångsanvändare som är som mest mottagliga för cannabisorsakad ångest. Det är okej att ta mindre doser under din första cannabisresa. På det sättet bekantar du dig själv mycket bättre med dess effekter. Detta är särskilt relevant när det kommer till ätbara matvaror de första gångerna.
Fixa en bekväm miljö
Idealt sett vill du vara i ett kontrollerat utrymme med människor du litar på. Ställ in lamporna på ett sätt som skapar en chill vibe. Ha även lite mat i närheten till när suget slår på och lite vatten att blöta munnen med.

Varför får jag ångest när jag röker gräs?

För att svara på den frågan måste vi bli lite vetenskapliga. När THC går in i kroppen, binder det till de två huvudreceptortyperna i endocannabinoidsystemet, CB1 och CB2.

För de som inte är bekanta med det endocannabinoida systemet (ECS), så är det ett reglerande system som sträcker sig genom hela kroppen. Baserat på studier[5] verkar det spela en nyckelroll i att modulera hjärnfunktionen, det endokrina systemet och immunvävnader. Forskning visar även en koppling mellan ECS och utsöndringen av reproduktiva hormon och stresshormon.

Vid stimulering av ECS börjar THC att framkalla sina märkbara effekter. Följande är vad som tros hända efter att du röker, vejpar eller på annat sätt intar THC.

 • Amygdala

Amygdala är området i hjärnan som spelar en roll i både betingad och icke-betingad rädslogenerering. Den ansvarar även för både rädsloutrotning och konditionerat hämmande.

Nyligen utförd forskning[6] upptäckte närvaron av en mängd CB1-receptorer inom amygdala. Detta har lett till att experter har hittat en koppling mellan en möjlig provokation av en emotionell reaktion vid intag av THC. Som ett resultat blir det logiskt att man får ångest när man röker gräs med mycket THC.

 • Centrala nervsystemet

Likt amygdala är det centrala nervsystemet hem för cannabinoidreceptorer, i synnerhet CB1, som THC binder med för att framkalla psykotropiska effekter.

Så var hamnar ångest i allt detta? En studie från 2014[7] undersökte förhållandet mellan THC, muskelspasmer och urinblåseproblem. Trots en del lovande fynd var en av de negativa effekterna bland svaranden ångest. Tillsammans med psykoser och dysfori är dessa effekter väl associerade med högre koncentrationer av THC.

 • Kardiovaskulära systemet

Forskning[8] från 1994 hävdar att panikångest och kronisk ångest ökar sjuklighet i kardiovaskulära sjukdomar. Studien betonar en koppling mellan kronisk cannabisanvändning och och kronisk ångest, samt noterar hur båda kan vara en "indirekt bidragande faktor" till dödlighet i kardiovaskulära sjukdomar.

Varför får jag ångest när jag röker gräs?

Varför påverkar marijuanaångest en del människor men andra inte?

Detta är en väldigt vanlig fråga och en väldigt befogad sådan. Dock finns det inte ett kort och enkelt svar då det är flera faktorer som spelar in.

 • Genetik

Cannabis är älskad för att den ger positiva effekter och känslor. När den tas i en specifik dos, verkar THC kunna framkalla avslappning samtidigt som den ger mental stimulans. Vissa sorter är kända för kreativiteten och lugnet de skapar hos användare.

Men som en studie från 2019[9] antyder, verkar de positiva effekterna vara framträdande bland de som är THC-känsliga i främre delen av hjärnan. De som är THC-känsliga i den bakre delen av hjärnan verkar uppleva mer ångest. Andra upplevda ogynnsamma resultat för dessa personer inkluderar paranoia och negativa känslor.

 • Ålder

När vår kropp åldras så åldras även vår hjärna. Och med det påverkas även vårt endocannabinoida system.

Exempelvis tenderar receptordensitet att minska[10] när vi blir äldre. Och enligt akademikern Dr Gregory Gerdeman, PhD[11], kan cannabis påverka människor på olika sätt beroende på deras ålder.

Enligt Gerdeman kan en 30-åring känna sig mer paranoid efter att ha rökt cannabis än de gjorde när de var 20. Som han noterade, är det endocannabinoida systemet i hjärnan "inte på samma börvärde".

 • Kön

Det verkar som att kön också spelar en roll i cannabisorsakad ångest. Som en studie från 2014[12] antyder, kan östrogen öka cannabiskänslighet.

Studien genomfördes på honråttor där man hittade en koppling mellan östrogen och ökad känslighet för THC. Östrogen verkade specifikt ha en interaktion med THC:s fysiskt lugnande egenskaper.

Sådan känslighet kan potentiellt öka en kvinnas skadlighet för THC-framkallad ångest och paranoia. Dock antyder studien även att kvinnor utvecklar en tolerans till THC mycket snabbare än deras manliga motsvarighet.

 • Tolerans

Precis som med alkohol tenderar människor att utveckla en tolerans till cannabis efter en periods användning. Även om genetik och hjärnans neurala uppbyggnad spelar en roll, så är användning fortfarande den största faktorn.

Studier antyder att då hjärnan frekvent exponeras för THC, blir CB1-receptorerna avtrubbade[13]. Det som sker därefter är en process som heter internalisering[14] där receptorerna drar ihop sig. Slutligen resulterar det i en mindre intensiv THC-upplevelse.

Att utveckla en tolerans kan vara både bra och dåligt. Om du är den typen som njuter av ett rus kan en relativt svag upplevelse vara irriterande. Om så är fallet kan du behöva ta en toleranspaus och låta ditt system återställas och bli fritt från THC under en kort period.

En del experter anser att fyra veckor[15] räcker för att återpopulera cannabisreceptorer i hjärnan tillbaka till normala nivåer. Så du behöver inte ens hålla ut så länge!

Sinnesstämning
 • Sinnesstämning

Vi behöver inte högkvalitativa vetenskapliga studier för att förstå att någon som har ångest innan man röker cannabis mer sannolikt även har ångest efter. Även om en del individer kan känna att en tyngd lyfts från deras axlar efter några bloss, så kommer andra att känna hur de negativa tankarna förvärras.

Liksom alla substanser, är det alltid bättre att ta dem när du är i ett positivt sinnestillstånd.

Hur mycket THC kommer att trigga dåliga effekter?

Forskningen har faktiskt ett svar på denna fråga, åtminstone enligt en studie från 2017[16]. En grupp på 42 deltagare delades in i två grupper. "Lågdos-gruppen" fick en kapsel med 7,5 mg THC medan gruppen med "måttlig dos" fick en kapsel med 12,5 mg.

Deltagarna fick sedan 10 minuter på sig att förbereda sig för en låstasarbetsintervju, varefter de fick gå igenom en intervju på 5 minuter där de inte fick någon feedback.

Sluttestet var för deltagarna att räkna baklänges från ett femsiffrigt tal genom att dra av 13. De skulle göra detta i fem minuter.

Deltagare som fick den lägre dosen rapporterade att de kände sig mindre stressade. Samtidigt upplevde de som tog en måttlig dos att de fick en "mer negativ sinnesstämning" före och efter de tidigare nämnda uppgifterna.

Så om du är nybörjare, överväg att börja med en dos i den lägre änden av spektrumet (runt 5-7,5 mg THC). Detta kan även vara ett par bloss på en joint!

Låt inte ångest från att röka gräs förstöra din uppskattning för örten

Cannabis har en hög sannolikhet att orsaka ångest och paranoia. Och även om du kan uppleva sinnesstämningen som livshotande, så oroa dig inte. Det är bara en biprodukt av flera faktorer vi nämnt ovan.

Om du vill ha en ångestfri, icke-traumatiserande upplevelse med gräs, så är det bästa draget att börja långsamt och med låg dos. Så snart du uppfattar att du utvecklar en tolerans, kan du öka intaget i enlighet.

Överväg dessutom att inkorporera CBD och potentiellt sänka THC-graden i dina röksessioner. Men viktigast av allt, slappna av och njut. Det är inte en tävling för att se vem som kan röka mest!

Se till att ha våra tips i åtanke längs din cannabisresa, för oavsett din upplevelse är kunskap makt.

External Resources:
 1. The role of cannabis in treating anxiety: an update : Current Opinion in Psychiatry https://journals.lww.com
 2. Cannabinoid-related agents in the treatment of anxiety disorders: current knowledge and future perspectives https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 3. A positive association between anxiety disorders and cannabis use or cannabis use disorders in the general population- a meta-analysis of 31 studies | BMC Psychiatry | Full Text https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com
 4. A community survey of adverse effects of cannabis use - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 5. [The role of the endocannabinoid system in the regulation of endocrine function and in the control of energy balance in humans] - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 6. Multiple Mechanistically Distinct Modes of Endocannabinoid Mobilization at Central Amygdala Glutamatergic Synapses https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 7. Systematic review: Efficacy and safety of medical marijuana in selected neurologic disorders https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 8. Symptoms of anxiety and risk of coronary heart disease. The Normative Aging Study - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 9. The Bivalent Rewarding and Aversive properties of Δ9-tetrahydrocannabinol are Mediated Through Dissociable Opioid Receptor Substrates and Neuronal Modulation Mechanisms in Distinct Striatal Sub-Regions | Scientific Reports https://www.nature.com
 10. SAGE Journals: Your gateway to world-class journal research https://journals.sagepub.com
 11. ​Why Pot Makes You Paranoid—but Mellows Out Your Buddies https://www.menshealth.com
 12. Estrogen increases cannabis sensitivity, study shows https://www.sciencedaily.com
 13. Rapid CB1 cannabinoid receptor desensitization defines the time course of ERK1/2 MAP kinase signaling https://www.sciencedirect.com
 14. Regulation of CB1 cannabinoid receptor internalization by a promiscuous phosphorylation-dependent mechanism https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 15. Reversible and regionally selective downregulation of brain cannabinoid CB1 receptors in chronic daily cannabis smokers https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 16. Low-dose THC can relieve stress; more does just the opposite https://www.sciencedaily.com
Ansvarsfriskrivning:
Detta innehåll är endast i utbildningssyfte. Informationen som ges är tagen från forskning som samlats in från externa källor.

Är du över 18 år gammal?

Innehållet på RoyalQueenSeeds.com är endast lämpligt för vuxna och är reserverat för personer med myndig ålder.

Se till att du är medveten om landets lagar.

Genom att klicka på STIG PÅ, bekräftar
du att du är
18 år eller äldre.