20% Off CBD Oil With Code CBD20

By RQS Editorial Team


Psykoaktiva ämnen har ett rikt förflutet inom människans historia. Många olika kulturer över hela världen verkar ha brukat åtminstone en typ av psykoaktiva ämnen, från svamp och vinstockar till sprit och kaktusar, i hög uppskattning. Till denna dag upprätthåller människor en nära relation till förändrade medvetandetillstånd, oavsett om det är för personlig utveckling eller ett beroendeframkallande uppfyllelse. Det är intressant att notera att människor inte är ensamma i strävan efter ett förändrat medvetandetillstånd. Många andra djur i naturen har observerats medvetet inta olika substanser. Till exempel är det känt att elefanter blir fulla på fermenterade frukter och jaguarer har setts tugga på vinrankor som tycks kasta dem in i ett psykedeliskt tillstånd.

Vad sägs om CBD för husdjur?

Ett av de mest använda psykoaktiva ämnena bland människor är cannabis. Ruset, katalyserad av cannabinoiden THC, ger rekreationsnöje för miljoner. Det är inte klart om andra djur aktivt söker sig efter det här ruset, men när det kommer till husdjur är det helt klart att det inte alltid är säkert att lämna dina ätbara varor liggandes. Däremot verkar vissa husdjur reagera mycket bra på vissa icke-berusande cannabinoider. Så när är det säkert för husdjur att konsumera cannabis? Och när ska man vara orolig?

RELATED STORY
Vad är THC?

Cannabis giftighet för hundar

Det finns många sätt för hundar kan uppleva ett rus. Att äta knoppar direkt från en planta eller ett torkat lager kan medföra dessa effekter, det kan också exponering för andrahands rök. Hundar kan också uppleva ett potent rus om de bryter sig in i ett lager av ätbara produkter som brownies eller smör. Det senare är farligare för hundar, eftersom det ruset blir mer kraftfullt och långvarigt, och intag av choklad kan leda till kräkningar, diarré och till och med inre blödningar och hjärtinfarkt.

Cannabisintag för hundar är mycket sällan dödligt, med den minsta dödliga orala dosen är 3 g/kg kroppsvikt THC. Det är osannolikt att små mängder framkallar negativa biverkningar, och vissa hund- och kattägare ger öppet sina husdjur löv att äta utan dåliga biverkningar. Däremot kan stora doser leda till många negativa effekter så som kräkningar, skakningar, agitation och till och med kramper. Exponering för höga doser kan klassas som cannabisförgiftning, och även om dödsfall är sällsynta har de rapporterats efter intag av koncentrerat THC-smör av medicinsk kvalitet.

Effekten cannabis har hos hundar har studerats[1]. Hundar har ett liknande endocannabinoid-system som oss människor. Detta system består av två cannabinoidreceptorer: CB1-receptorn som huvudsakligen finns i centrala nervsystemet och CB2-receptorn som finns i perifera vävnader. Man tror att CB1 är ansvarig för de flesta effekterna hos hundar efter intag av cannabis. Efter att en hund har utsatts för andrahandsrök, ökar THC-nivåerna snabbt och effekter kommer att ses strax därefter. Om en hund har tagit en bit av ett ätbart cannabis då kommer effekterna vanligtvis att märkas inom 60 minuter efter händelsen.

Kliniska tecken på cannabisintag hos hundar inkluderar depression, hypersalivation, pupillutvidgning, kräkningar, urininkontinens, skakningar, hypotermi och bradykardi (hjärtfrekvens lägre än normalt). Högre doser THC kan resultera i olika biverkningar inklusive nystagmus (ofrivillig ögonrörelse), agitation, takypné (onormalt snabb andning), ataxi (en grupp av störningar som påverkar koordination, balans och tal) och kramper.

CBD for Dogs: What We Know So Far

Vad gör du om din hund konsumerar cannabis?

Om du misstänker att din hund har kommit åt ditt lager med ätbara produkter och haft en liten fest, bör den första anlöpshamnen vara att ringa hjälplinjen för förgiftade husdjur. Rådgivaren kan be dig om synliga symtom som kan indikera den mängd som har konsumerats. Om man misstänker att en liten mängd har ätits eller passivt inandats, kan rådet vara så enkelt som att låta din hund vila och sova bort effekterna. Alternativt, om din hund har konsumerat stora mängder ätliga produkter som innehåller höga koncentrationer av THC, skulle nästa åtgärd vara att gå direkt till veterinären.

Här kommer veterinären att ta de första stegen för att kontrollera och kontinuerligt övervaka vitala tecken som hjärtfrekvens, hjärtrytm och temperatur. Det finns inget specifikt motgift mot THC-förgiftning just nu. Läkemedel som bensodiazepiner kan administreras för att sedera en hund om den är allvarligt hyperaktiv, bedrövad och upprörd. Intravinösa vätskor kan också administreras för att hjälpa till med kräkningar och kroppstemperatur. Intralipidbehandling har också visat sig minska kliniska symtom eftersom THC har hög bindningsaffinitet till fetter.

Vad gör du om din hund konsumerar cannabis?

Cannabis giftighet för katter

Även om cannabisberusning mest drabbar hundar (de är inblandade i 96% av fallen[2]), upplever katter också detta tillstånd då och då, vilket utgör 3% av fallen. Fall av cannabistoxicitet hos katter beror också på intag av cannabisprodukter eller exponering för rök. Inte så mycket är känt om cannabistoxicitet hos katter. Till exempel är den metaboliska vägen mestadels okänd, liksom den lägsta dödliga dosen.

Tecken på cannabisberusning hos katter kan variera och är ibland ganska extrema. Symtom inkluderar medvetandestörningar, koma, kramper, ataxi, depression, agitation, ångest, vokalisering, hypersalivation, diarré, kräkningar, bradykardi, takykardi, hypotermi och mydriasis.

Administrationsvägen är densamma som för hundar. Ring hjälplinjen för husdjursförgiftning för ytterligare råd baserat på symtom.

Förhindra att dina husdjur får tillgång till cannabis

Några av de enklaste sätten att förhindra att din hund eller katt intar THC är att minimera och eliminera eventuell exponering. Att röka i ett annat rum och lagra cannabisvaror och produkter på ett säkert sätt minimerar åtkomsten. Om du odlar inomhus, säkra ditt odlingsrum för att förhindra att dina husdjur tränger in i utrymmet och eventuellt tuggar på blad och blommor. Om du odlar utomhus kan du ta flera steg för att säkra din trädgård, till exempel med ett stängsel.

Medicinsk cannabis för husdjur

All cannabisexponering är inte dålig för husdjur. Faktum är att det finns en enorm framväxande marknad som kretsar kring CBD för djur. Närvaron av det endocannabinoida systemet hos katter och hundar är anledningen till att stora oavsiktliga doser av THC kan vara potentiellt farliga, och det är också anledningen till att människor använder CBD för att uppmuntra välbefinnandet hos sina pälsiga vänner.

Den icke-psykotropa cannabinoiden CBD vinner dragkraft inom den (relativt nya) världen av infunderade husdjursgodis. Dock är inte mycket känt om de exakta effekterna av cannabismolekyler på husdjurs hälsa, så det bästa du kan göra när du vill administrera CBD till dina husdjur är att ha en konversation med din veterinär.

External Resources:
  1. Marijuana Poisoning https://www.sciencedirect.com
  2. Marijuana intoxication in a cat https://www.ncbi.nlm.nih.gov
Ansvarsfriskrivning:
Detta innehåll är endast i utbildningssyfte. Informationen som ges är tagen från forskning som samlats in från externa källor.

ÄR DU ÖVER 18 ÅR GAMMAL?

Innehållet på RoyalQueenSeeds.com är endast lämpligt för vuxna och är reserverat för personer med myndig ålder.

Se till att du är medveten om landets lagar.

Genom att klicka på STIG PÅ, bekräftar
du att du är
18 år eller äldre.