Milky Way F1 odlingsrapport

Så du överväger att odla någon av de första riktiga cannabis-F1-hybriderna? Milky Way F1 är ett bra val för odlare med litet utrymme som vill skörda några av de absolut snabbast och starkast knopparna.Kolla in min odlingsrapport vecka-för-vecka med Milky Way F1 nedan för att få en idé om vad du kan vänta dig när du odlar denna variant.


Milky Way preparation

Milky Way F1 Odlingsrapport: Utrustningslista

 • Låda: Secret Jardin DS120W 120 × 60 × 178
 • Lampor: MIGRO 200+
 • Ventilation: TT Silent-M 100
 • Filter: Primaklima filter PK 100/125
 • Fläkt: Oscillating Koala Fan × 2
 • Luftfuktare: Beurer LB 45
 • Jord: BioBizz Light Mix
 • Kruka: 11L Air-Pot
 • Frö: Royal Queen Seeds
 • Näring: RQS Organic Nutrition

Milky Way F1 odlingsrapport: Fröplantastadiet (vecka 1)

Jag har redan odlat en handfull av Royal Queen Seeds F1-hybrider och upplevt bra resultat både gällande deras odlingshastighet och kraft, till imponerande enhetlighet. Därför hade jag höga förväntningar på Milky Way F1.

 • Odlingsmedium: Innan groning behövde jag sätta ihop ett näringsgivande medium för att stötta min planta under de tidiga dagarna av dess liv. För att få det gjort adderade jag 5 liter med BioBizz Light Mix till min 11-liters Air-Pot. Därefter adderade jag följande näringsämnen och gynnsamma mikrober:
Milky Way Grow Report Week 1

Jag blandade dessa komponenter grundligt, bara med händerna. Därefter adderade jag ytterligare 5 liter med BioBizz Light Mix och säkerställde att det var välblandat.

 • Groning: Med mitt odlingsmedium förberett tog jag nästa steg och grodde mitt frö. Jag la det i ett glas vatten och lät det vara blötlagt i sex timmar. Sedan vattnade jag odlingsmediumet tills det var mättat. Slutligen gjorde jag ett hål på 2 cm i mitten av ytan och placerade mitt frö inuti. Jag täckte det lätt med jord och sprayade området lite lätt.
 • Belysning: Jag bestämde mig för att använda min pålitliga utrustning MIGRO 200+ under den här odlingen efter att lyckade försök med den med andra F1-hybrider. Denna uppsättning består av två lampor, så jag la lite tid på att ställa in dem rätt och säkerställde ett jämnt ljusflöde i min odlingslåda. Jag använde ett par spärrband för att hänga varje lampa cirka 35 cm från varandra, med odlingslådans mittlinje som guide. Därefter justerade jag banden så att varje lampa hängde 35 cm vertikalt från kanten av min Air-Pot. Jag lät båda lamporna vara igång i 18 timmar om dagen så snart jag märkte att grodden stack igenom jordens yta.
 • Plantans status: Mitt Milky Way F1-frö grodde snabbt utan problem. I slutet av första veckan var min fröplanta lite drygt 3 cm hög, hade utvecklat en liten uppsättning blad och den hade en robust stam utan några tecken på sträckning.

Milky Way F1 odlingsrapport: vegetativ fas (vecka 2-4)

Min Milky Way F1 rusade genom fröplantafasen utan problem och började växa ordentligt under den tidiga vegetativa fasen.

Vecka 2

Min lilla vegetativa planta mer än fördubblade sig under den första veckan av den vegetativa fasen!

Milky Way Grow Report Week 2
 • Belysning: Jag behöll mina lampor igång i 18 timmar om dagen och positionerade om dem så att de hängde 35 cm från toppen av min planta istället för från kanten på min Air-Pot.
 • Näringsämnen: Min planta hade mer än tillräckligt av näringsämnen i odlingsmediumet för att driva dess tillväxt. Jag vattnade min planta med 1,5 liter vatten och justerade pH-värdet till 6,0 på dag ett och sex den veckan.
 • Miljö: Genom att använda mina fläktar och mitt ventilationssystem bibehöll jag en genomsnittlig temperatur på 25°C och en relativ luftfuktighet på 50 %.
 • Plantans status: I slutet av den första veckan av den vegetativa fasen hade min planta nått en höjd på 7 cm. Den hade utvecklat flera nya uppsättningar av blad. Jag noterade en liten missfärgning på bladverket. Men mina plantor verkade friska i allmänhet, så jag antog att det möjligtvis var en genetisk mutation.

Vecka 3

Mina Milky Way F1-plantor fortsatte att frodas under vecka tre. Den ökade väldigt snabbt i storlek och hade utvecklat ett tätt grenverk i slutet av veckan.

Milky Way Grow Report Week 3
 • Belysning: Jag fortsatte att köra mina lampor under 18 timmar om dagen och positionerade om den igen, så att de nu hängde 35 cm från toppen av grenverket.
 • Näringsämnen: Eftersom min planta växt så snabbt bestämde jag mig för att göda den. Vid det här laget hade näringsämnena i det ursprungliga odlingsmediumet avtagit. Jag adderade 2 ml av Bigger Flowers från Bio Flowering Booster Pack till 2 liter vatten och gödde min planta på dag två i den veckan. Jag vattnade med 1,5 liter pH-justerat vatten på dag sex i veckan.
 • Miljö: Jag registrerade en genomsnittlig temperatur på 20°C och en relativ luftfuktighet på 50 %.
 • Plantans status: Min Milky Way F1-planta exploderade i storlek och nådde 18 cm i slutet av vecka tre. Bladen visade fortfarande tecken på missfärgning, men det verkade vara någon genetisk variation snarare än ett tecken på sjukdom eller brist. Totalt sett verkade mina plantor friska och livfulla.

Vecka 4

Och helt plötsligt så var jag inne i den sista veckan av den vegetativa fasen här. Hittills var jag väldigt imponerad av min Milky Way F1. Den uppvisade en otrolig hastighet och livfull tillväxt, och den hade inte stött på några skadedjur, sjukdomar eller problem med brister.

Milky Way Grow Report Week 4
 • Belysning: Jag fortsatte med lamporna igång i 18 timmar om dagen och varje lampa hängde 35 cm ovanför toppen av grenverket.
 • Näringsämnen: Jag gav min planta en till stor dos av kväve innan jag bytte till blomningsgödning. Jag la en Easy Grow Booster Tablet 3 liter vatten och applicerade 2 liter av denna lösning till min planta på dag två i veckan. Jag vattnade sedan med 1,5 liter pH-justerat vatten på dag fem den veckan.
 • Miljö: Jag registrerade en genomsnittlig temperatur på 26°C och en relativ luftfuktighet på 50 %.
 • Plantans status: Min planta hade redan tagit sig bortom förblomningsstadiet i slutet av veckan, men många ljusa vita pistiller som redan dykt upp på de begynnande knopp-platserna. En subtil arom smög sig in, så jag utförde lite lätt avlövning för att exponera alla överskuggade blomningsplatser för direkt ljus.

Milky Way F1 odlingsrapport: blomningsfasen (vecka 5–11)

Härifrån började saker och ting att bli väldigt spännande. Min planta utvecklade snabbt täta och klibbiga colas som frigjorde en stadigt växande arom.

Vecka 5

Hastigheten på blomutvecklingen förvånade mig under den första veckan av blomning.

Milky Way Grow Report Week 5
 • Belysning: Jag fortsatte att köra mina lampor i 18 timmar om dagen och justerade banden igen så var och en hängde 35 cm från toppen av grenverket.
 • Näringsämnen: Jag adderade 2 ml Bigger Flowers och 0,8 ml av Thicker Flowers från Bio Flowering Booster Pack i 2 liter pH-justerat vatten. Jag applicerade denna formel på dag två i veckan. Jag vattnade med 2 liter vatten på dag sex i veckan.
 • Miljö: Jag registrerade en genomsnittlig temperatur på 28°C och en relativ luftfuktighet på 50 %.
 • Plantans status: Min planta såg otroligt frisk ut i slutet av vecka fem. Ännu bättre, det fanns inga synliga tecken på sjukdomar eller brister. Knopparna började utveckla sig snabbt och de avgav en stark arom.

Vecka 6 och 7

Saker och ting fortsatte att gå bra under vecka sex och sju. Mina plantors knoppar svällde och den fortsatte att bygga på sig i storlek.

Milky Way Grow Report Week 6-7
 • Belysning: Du gissade nog rätt, jag fortsatte att köra mina lampor i 18 timmar om dagen och positionerade om dem till 35 cm från toppen av grenverket.
 • Näringsämnen: Jag adderade en Easy Bloom Booster Tablet till 3 liter vatten och applicerade 2 liter till min planta på dag två i båda veckor. På dag sex i vecka sex adderade jag 0,8 ml av Thicker Flowers, 0,8 ml av Bigger Flowers och 0,8 ml av Sweeter Flowers till 2 liter vatten och gödde min planta. På dag sex i vecka sju adderade jag 1,2 ml Thicker Flowers, 1,2 ml av Bigger Flowers och 0,8 ml av Sweeter Flowers till 2 liter vatten och gödde plantan en gång till.
 • Miljö: Jag registrerade en genomsnittlig temperatur på 28°C och en relativ luftfuktighet på 50 %.
 • Plantans status: Min plantas blommor började bli tjocka mot slutet av vecka sju och lukten var väldigt märkbar varje gång jag öppnade min odlingslåda. Under vecka sex genomförde jag lite lätt avlövning för att tunna ut grenverket, vilket förbättrade ljuspenetration och luftning. Den var 54 cm hög i slutet av vecka sju trots att den inte fick någon träning.

Vecka 8

Sista veckan innan sköljningen!

Milky Way Grow Report Week 8
 • Belysning: Jag fortsatte att köra mina lampor i 18 timmar om dagen och behöll ett avstånd på 35 cm mellan lamporna och toppen av grenverket.
 • Näringsämnen: På dag två i veckan adderade jag 1,6 ml av Thicker Flowers, 2 ml av Bigger Flowers och 0,8 ml av Sweeter Flowers till 2 liter pH-justerat vatten och gödde min planta. På dag sex i veckan adderade jag 1 Easy Bloom Booster Tablet till 3 liter vatten och applicerade 2 liter av denna lösning till min planta.
 • Miljö: Jag registrerade en genomsnittlig temperatur på 28°C och en relativ luftfuktighet på 45 %.
 • Plantans status: Mina Milky Way F1-plantor närmade sig mognad. Många av dess tidigare vita pistiller hade blivit mörkbruna och dess knoppar hade utvecklat ett tjockare lager av trikomer och harts.

Vecka 9, 10 och 11

All gödning hade kommit till ett slut. Det var dags att spola min planta de sista tre veckorna för att tvinga den att använda upp alla sina lagrade näringsämnen. Jag har upptäckt att denna strategi i slutändan resulterar i jämnare och med smakrika knoppar.

Milky Way Grow Report Week 9
 • Belysning: Jag behöll mina lampor igång i 18 timmar om dagen under återstoden av odlingscykeln.
 • Näringsämnen: Jag undanhöll alla näringsämnen. Jag applicerade helt enkelt 2 liter av pH-justerat vatten på dag två och sex under de återstående veckorna.
 • Miljö: Jag registrerade en genomsnittlig temperatur på 29°C och en relativ luftfuktighet på 45 %.
 • Plantans status: I slutet av spolningen såg min planta ganska vittrad ut. Dess blad blev gula och en del lägre blad föll av. Detta var dock ett tecken på en lyckad spolning! Knopparna såg väldigt svällda ut, inkapslade i harts och redo att skördas!

Milky Way F1 odlingsjournal: Skörd

Det var dags att skörda min belöning! Jag kapade min planta vid basen och hängde den upp och ner från toppen av min odlingslåda i mörker (med fläktarna fortfarande på). Jag testade grenarnas skörhet för att bedöma den totala torrheten. När de brast vid ett knip och kändes kextorra, började jag trimma mina knoppar. Efter behandling vägde min skörd in på belönande 72 g.

Milky Way Harvest

Genetiska attribut hos Milky Way F1

Milky Way F1 är bland de första riktiga F1-cannabishybriderna. Royal Queen Seeds förädlare skapade detta landmärke genom att utveckla de väldigt rena föräldralinjerna med Blue Mammoth-, Blue Dream- och Sin Tra Bajo Auto-genetik. Genom att korsa dessa linjer, skapade de en avkomma med hybridkraft—en egenskap som resulterar i överlägsen hastighet, kraft, produktivitet och enhetlighet.

Odlingsegenskaper för Milky Way F1

Milky Way F1s hybridkraft ger den otrolig motståndskraft mot skadedjur, sjukdomar och svåra väderförhållanden. Den trivs både inomhus och utomhus, och dess kompakta storlek på 55-75 cm gör den lämplig att odla i stort sett var som helst. Den rusar genom hela odlingscykeln på bara 70 dagar och belönar odlare med utmärkta avkastningar.

Effekter, arom och smaker för Milky Way F1

Milky Way F1-knoppar besitter höga nivåer av farnesene, myrcene och pinen. Tillsammans genererar dessa terpener mer smak av choklad, citrus och skunk. De skyhöga THC-nivåerna släpper lös en kreativ, euforisk och fysiskt avslappnande upplevelse. Totalt sett är den perfekt att röka på de längre, lättare kvällarna för att hjälpa dig att varva ner.

Är du över 18 år gammal?

Innehållet på RoyalQueenSeeds.com är endast lämpligt för vuxna och är reserverat för personer med myndig ålder.

Se till att du är medveten om landets lagar.

Genom att klicka på STIG PÅ, bekräftar
du att du är
18 år eller äldre.