By Steven Voser

För insatta i cannabis-communityn verkar diskussionen om indica vs. sativa vara oändlig. Men vad säger egentligen genetiken oss om en cannabisplantas fysiska egenskaper, effekter och smaker?


FÖRSTÅ CANNABISENS TAXONOMI

För att bättre förstå skillnaderna mellan indica och sativa, så hjälper det först att ta en allmän titt på cannabisens taxonomi.

Cannabis klassificerades först av Carl von Linné på 1750-talet. Linné trodde att genus var monotypiskt (innehöll endast en artgrupp), som han gav namnet Cannabis sativa L. Linné, en svensk botaniker gjorde denna klassificering genom att arbeta med hampaplantor som var brett odlade över Europa vid den tiden.

År 1785, publicerade den franska biologen Jean-Baptiste Lamarck en beskrivning av en annan art av cannabis, som skilde sig från Linnés variant. Lamarck kallade denna art för Cannabis indica Lam., och noterade att den producerade betydligt sämre fibrer, men fungerade bättre som ett berusande medel. Hans beskrivning var baserad på plantor han hade samlat på sig i Indien.

På 1900-talet identifierade den ryska botanisten D. E. Janichevsky en tredje variant av cannabis som odlades i Ryssland, som vi nu känner vid namnet Cannabis ruderalis. På 1970-talet försökte taxonomister och botanister ännu en gång att ta reda på hur de bäst kunde klassificera cannabisplantan.

Även om det fortfarande är en del diskussion gällande den korrekta taxonomin på indica, sativa och ruderalis, tror forskare att det finns tillräckligt med märkbara skillnader mellan cannabisvarianterna för att motivera deras erkännande som tre separata arter. I den här artikeln fokuserar vi bara på indica- och sativa-varianter.

VILKA SKILLNADER ÄR DET MELLAN INDICA OCH SATIVA?

De mest uppenbara skillnaderna mellan indica och sativa ligger i deras fysiska egenskaper. Den amerikanska botanisten Richard E. Schultes och ett team forskare beskriver sativa och indica på följande sätt:

  • Sativa: Lång och glest grenad med smala blad
  • Indica: Kortare med en konisk form och bredare blad

Skillnaderna mellan indica och sativa kan förklaras genom att titta på deras geografiska ursprung. Nedan kommer vi att ta en närmare titt på de många skillnaderna mellan sativa och indica.

VILKA SKILLNADER ÄR DET MELLAN INDICA OCH SATIVA?

CANNABIS SATIVA

Cannabis sativa är hemmahörande i varmare, tropiska klimat och kan förekomma naturligt i Thailand, Vietnam, Colombia, Mexiko, och till och med i delar av Afrika.

För att kunna hantera de långa, varma och fuktiga somrarna, anpassar sig sativa-plantor genom att växa sig långa, med större mellanrum mellan grenarna, tunnare knoppar och smalare blad. Det hjälper plantan att naturligt hålla sig skyddad mot den höga luftfuktigheten i de här områdena samt mot mögel och pester.

Eftersom sativa-plantor tenderar att bli längre, är de vanligtvis bättre lämpade för utomhusodling. De gör sig särskilt bra i varma, tropiska klimat med långa somrar.

SKILLNADER I TILLVÄXT: DEN BLOMMANDE STRÄCKNINGEN

Indica- och sativa-plantor tenderar att uppvisa drastiskt olika tillväxtgrader och mönster. Dock blir dessa distinktioner inte allt för uppenbara förrän i början på blomningsfasen.

Medan indica-plantor förskjuter sin tillväxthastighet uppåt, och bildar ett tätt, buskigt lövtak, genomgår sativa-plantor en kraftig utsträckning. Förändringen i ljuscykel utlöser en hormonell kaskad som gör att de skjuter uppåt mot ljuset. I en del fall kallas detta fenomen för "The Flowering Stretch" och kan göra att plantor dubblas i storlek. När de planteras djupt ner i marken eller i stora behållare, kan sativas växa till 3 meter eller mer.

CANNABIS INDICA

Indica-plantor, å andra sidan, är hemmahörande i kallare, torrare och bergiga regioner likt de i Nepal, Indien och andra områden av den indiska subkontinenten där somrarna är kallare och kortare. För att hantera dessa förhållanden har Cannabis indica utvecklat kortare blomningstider och tätare lövverk och knoppar.

Tack vare dess kortare längd och kortare blomningsfas, är indica-plantor perfekt lämpade för inomhusodling. De kan enkelt manipuleras med hjälp av träningstekniker och de tenderar att producera fina, tjocka knoppar med mycket "bag appeal". Tack vare deras blomningshastighet, tillåter indica-plantor även en del odlare att producera flera skördar under en kortare tidsperiod.

SÄRSKILJA INDICA FRÅN SATIVA

Botaniska register daterade tillbaka till 1700-talet detaljerar de visuella skillnaderna mellan de två cannabis-undertyperna. Dessa morfologiska skillnader sker över varje undertyps anatomi, från bladen till blommorna.

Sativa vs Indica

BLADSKILLNADER

Bladen är en av de enklaste sätten att se skillnad. Indica-plantor besitter bredare fläktblad med tjockare fingrar, medan sativas producerar smalare och längre fläktblad med tunnare fingrar.

Tar man ett steg tillbaka, kan många odlare se skillnaden mellan de två baserat enbart på deras format. Indica-plantor är mer buskiga och tjocka, medan sativa-varianter är längre, tunnare och med mer mellanrum mellan noderna.

BLOMMORNAS DENSITET

De två undertyperna producerar även blommor med tydliga egenskaper, även om det kräver ett tränat öga för att skilja sativa från indica när det kommer till härdade knoppar. Det ska även nämnas att de flesta sorter är hybrider av båda undertyper, vilket gör det nästan omöjligt att avgöra den dominanta undertypen genom att bara se blomman.

Rent allmänt är sativa-knoppar ljusare, längre, tunnare och fluffigare. Chansen är att en påse med sativa-knoppar kommer se ut som om den innehåller mycket mer material på grund av avsaknaden av täthet. I motsats är indica-knoppar vanligtvis mycket mer kompakta och fasta.

AROM OCH SMAK

Indica- och sativaplantor producerar märkbara skillnader i effekter, men det krävs en riktig cannabiskännare för att särskilja dem endast via smaken. Aromatiska fytokemikalier kända som terpener stöttar den levande smaken och doften av gräs, och varje sort innehåller olika förhållanden av dessa molekyler.

Rena indica- och sativaplantor består av unika terpenprofiler som erfarna rökare kan särskilja. Indica-knoppar tillhandahåller sötare och rikare smaker av honung och frukt, medan sativa-plantor producerar mer jordaktiga och bränsleliknande smaker.

PRODUCERAR INDICA OCH SATIVA OLIKA EFFEKTER?

Förutom deras morfologiska skillnader, så kan cannabismänniskor även särskilja sativa- och indicasorter baserat på deras effekter. Faktum är att nästan hela cannabissamhället är eniga om att sativa-sorter är upplyftande och energigivande, medan indica-sorter är kraftfullt sedativa.

Men varifrån kommer denna konsensus? Är effekterna från indica-gräs verkligen så annorlunda? En del experter säger att det inte finns någon grund för att använda termerna indica och sativa för att beskriva effekterna av cannabis.

År 2016, publicerade tidskriften Cannabis and Cannabinoid Research en intervju med Dr. Ethan Russo, Direktör för forskning och utveckling på International Cannabis and Cannabinoids Institute (ICCI). I den intervjun[1], säger Russo, “det är omöjligt för termer som indica och sativa att verkligen ge oss en idé om kemikalierna i en särskild planta, och således effekterna de kommer att producera”.

I en tryckt upplaga av High Times, gjorde Rev. Dr. Kymron deCesare, Chief Research Officer på Steep Hill Laboratory i Kalifornien ett liknande argument. Han hävdar att indica och sativa inte kan säga oss mycket mer om en planta än dess fysiska egenskaper.

The Entourage Effect

ANPASSADE BLANDNINGAR AV INDICA OCH SATIVA

De flesta cannabisvarianter du hittar på marknaden idag är hybrider med både sativa- och indicagenetik. Våra expertförädlare på Royal Queen Seeds använder exempelvis specialiserade förädlingstekniker för att producera sorter med unika egenskaper såsom kortare blomningstider, specifika smaker med mera.

Förutom de fysiska skillnaderna mellan indica och sativa, antyder en del forskning även att de två varianterna kan innehålla olika koncentrationer av terpener, vilket kan vara ytterligare en faktor till varför de producerar olika effekter. Till exempel fäster vissa källor den karakteristiska lugnande kvaliteten av "tunga indica-stammar" på en hög koncentration av myrcene.

Myrcene är en terpen som förekommer i många plantor, inklusive humle, timjan, citrongräs, mango, kardemumma och såklart cannabis. Den sägs avge en jordaktig, aningen pepparaktig doft, och i höga koncentrationer är den tänkt att ge en del cannabissorter deras unika sömniga effekt.

Förutom att titta på individuella föreningar som terpener och cannabinoider, är det även viktigt att ha i åtanke hur dessa föreningar kan interagera med varandra och således förändra vår upplevelse av cannabis. "Entourage-effekten" är det som världens mest framstående cannabisforskare beskriver som potentialen för att kemiska beståndsdelar i cannabis interagerar med varandra.

Terpenes

INDICA VS. SATIVA: MYCKET MER ÄN DET ÖGAT SER

I den här artikeln, hoppas vi ha klargjort några av myterna gällande skillnaderna mellan indica och sativa. Även om det finns tydliga morfologiska skillnader mellan rena indica och rena sativa-sorter, så är resten av skillnaderna svåra att fastställa, och involverar mycket mer än bara genetik. Indica- och sativa-kategorier ändå gjort det möjligt för cannabissamhället att utveckla ett språk för att klassificera och differentiera denna fascinerande planta.

External Resources:
  1. The Cannabis sativa Versus Cannabis indica Debate: An Interview with Ethan Russo, MD https://www.liebertpub.com
Ansvarsfriskrivning:
Detta innehåll är endast i utbildningssyfte. Informationen som ges är tagen från forskning som samlats in från externa källor.

Är du över 18 år gammal?

Innehållet på RoyalQueenSeeds.com är endast lämpligt för vuxna och är reserverat för personer med myndig ålder.

Se till att du är medveten om landets lagar.

Genom att klicka på STIG PÅ, bekräftar
du att du är
18 år eller äldre.