Hampans Historia: Allt Du Behöver Veta Om Hampans Gåva

Hampans Historia: Allt Du Behöver Veta Om Hampans Gåva

Hampa har dragit till sig mycket uppmärksamhet under de senaste åren, i huvudsak på grund av den ökande populariteten för CBD-tillskott. Men hampa är faktiskt inget nytt. Det är till och med så att det tros vara en av de tidigaste plantorna som odlats av mänskligheten.

Intressant är emellertid att hampans historia, som en av våra mest odlade sorter ofta utelämnas i historieböcker och klassrum. I denna artikel kommer vi utforska hampans rika historia och dess övergång från en planta som huvudsakligen användes för livsmedel och fiber till en enorm trend inom hälsa och medicin.

KINA: LANDET DÄR HAMPAN FÖRST SLOG ROT

Det första omnämnandet av odlad hampa kommer från forntida Kina. Exempelvis Xia Xiao Zheng, en forntida kinesisk text med jordens äldsta jordbruksavhandlingar. Den listar hampa som en av de huvudsakliga grödorna i forntida Kina. Arkeologiska bevis från platser runt om i landet visar även att kineserna förlitade sig starkt på cannabis som gröda.

Historiker tror att kineserna först odlade hampa som en livsmedelsgröda, tack vare dess väldigt näringsrika frön. Då deras jordbruksprocesser förbättrades, lärde sig kineserna att de kunde använda hampastjälkarna för att tillverka fibrer till papper, rep, kläder med mera. De första hampautvunna repen och papperna anses ha uppstått i Kina runt år 2800 f.Kr. Hampodling tros dock ha startat långt tidigare, så långt tillbaka som 8000 år f.Kr.

Ursprunget av dessa första hampodlingar har nu spårats tillbaka till tidiga jordbrukssamhällen baserade runt Wei och Gula floden i östra Kina. Vävningen av hampfibrer tros vara daterade till mer än 10 000 år, ungefär samtidigt som människor uppfann krukmakeriet.

Enligt USAs Hampamuseum, blev hampa så viktigt för det kinesiska samhället att Kina själv kallade sig för “hampa- och mullbärslandet”, varav det senare användes för produktion av silke. Stora forntida kinesiska texter som The Book of Songs och The Annals listar båda hampa som en av de sex huvudsakliga grödorna som planterats av kineser.

Kineserna refererade till hampa som "ma" (麻). Översättningar av detta varierar, där en del källor föreslår att det betyder “planta med två delar”, vilket skulle hänvisa till det faktum att cannabisplantor kan vara antingen honor eller hanar. I medicinska texter, refereras cannabis och hampa ofta till "da ma" (大麻), vilket en del källor antingen översätter till "betydande hampa" eller "betydande bedövning" beroende på kontext.

Kineserna använde även cannabis och hampa som läkemedel. Praktiken av forntida kinesisk medicin tillskrivs åt Emperor Shennong, en mytisk kejsare som sägs ha introducerat det kinesiska folket för örtmediciner. Det mest välkända arbetet som krediteras till Shennong är Shennong Bencaojing, en forntida bok som innehåller mer än 360 artiklar om plantor och deras medicinska egenskaper.

Emperor Shennongs arbete tros ha lagt grunden för Pen Ts’ao—världens äldsta farmakopé—som rekommenderar cannabis för reumatisk smärta, förstoppning, malaria med mera.

KINA: LANDET DÄR HAMPAN FÖRST SLOG ROT

HAMPA I INDIEN

Hampa tros ha tagits från Kina till den indiska subkontinenten runt 2000 år f.Kr. Cannabis odlades redan naturligt längs kullarna i regioner som idag är Pakistan, Nepal, Kazakstan och Indien. Cannabis här hade dock andra användningsområden.

Cannabis spelade en central roll inom religion och andlighet i Indien och de omgivande regionerna. Den nämndes i olika forntida texter inklusive Atharva Veda, som beskriver cannabis som en av de fem essentiella plantorna. Enligt Dr. Uma Dhanabalan från Harvard University, påstår de Vediska texterna att cannabis kunde användas för att förbättra minne, bekämpa spetälska och mycket mer. Cannabis tros också ha varit den hinduistiska guden Shivas favorit livsmedel.

Andra cannabisutvunna substanser såsom bhang (en mjölkdryck gjord med cannabis), charas (en typ av handrullat hasch), och ganja (cannabisblomma) spelade också viktiga roller i religiösa och andliga kulturer i dessa regioner, och gör så än idag.

Cannabis har även en rik historia som läkemedel i Indien. Sushruta Samhita, en forntida medicinsk sanskrit-text, nämner bhanga (tros vara cannabis) som en medicinsk planta som kan hjälpa till att behandla slem, diarré och inflammation. Andra indiska texter refererar till cannabis som smärtstillande, afrodisiakum, med mera. Dock tros det att jordbruks- och industriell användning av hampa togs till Indien av kineserna via handel av hampfibrer, textilier, med mera.

Hampodlare i Indien planterade cannabis och använde vattenrötning (en process där man blötlägger hampastammar i vatten) för att hjälpa till att bryta sönder hampfibrer och förbereda dem för behandling. Denna praktik används fortfarande idag i några delar av världen där hampa odlas för dess fibrer.

HAMPA: FRÅN GRUNDGRÖDA TILL KRAFTFULL HANDELSVARA

Från år 800 till 200 f.Kr. var hampa och hampautvunna produkter i centrum för den hälsosamma handelsmarknaden i Asien, som nådde så långt som till norra Afrika och östra delarna av Medelhavet. På 200-talet f.Kr. hade cannabis och hampa tagit sig hela vägen till forntida Grekland och även det Romerska imperiet. På 500-talet hade hampan spridit sig genom hela Europa och Asiens fastland, där det användes för att göra rep, textilier, läkemedel och mycket annat.

HAMPA I TIDIG MODERN TID

Hampa spelade en viktig roll i upptäckten och koloniseringen av den nya världen, den användes nämligen som material för att göra rep, segel och riggar på fartyg som var först med att föra män och kvinnor till platser som Amerika, Australien, med mera. Hampan spelade även en stor roll i uppbyggnaden av de imperium som styrde under dessa tider.

Exempelvis år 1553, gav den engelske kungen Henrik VIII mandatet till engelska bönder att plantera hampa för imperiets tillväxt och bötfällde de om de inte löd. År 1616, odlades hampa i Jamestown, den första permanenta engelska bebyggelsen i Amerika. Här användes hampa som bränsle till lampor, för att göra kläder, samt för att göra rep och riggar till fartyg. År 1619 gav Virginia Assembly mandat till bönder i kolonierna att odla hampa, som idag tros vara den första cannabislagen i den Nya Världen.

Under resten av 1600-. 1700- och 1800-talet fortsatte hampa att upprätthålla en viktig roll i USA. Från att användas till produktionen av amerikanska flaggor (Old Glories) till att vara underlaget för tidiga dokument, så har hampa länge varit i centrum för amerikansk utveckling. På 1850-talet beräknades det finnas uppskattningsvis 8400 hampaplantage runt om i landet.

Men amerikanerna var inte ensamma om att odla hampa under modern tid. Vid denna tid odlade även europeiska nationer som Frankrike, Spanien och Schweiz hampa och erkände dess potential som ett industriellt redskap, läkemedel, med mera.

HAMPA I TIDIG MODERN TID

HAMPA PÅ 1900- OCH 2000-TALET

1900-talet var en intressant tid för hampan då många länder runt om i världen började begränsa eller kriminalisera cannabis och andra droger. Samtidigt hade en del länder (såsom USA) återupptagit sina nationella hampaindustrier för att möta kraven i samband med krig. Emellertid byggdes det internationella kriget mot droger upp ett starkt stigma runt cannabis som även utvidgades till hampa, vilket så småningom gjorde att en del länders hampaindustrier avstannade. Den amerikanska hampaindustrin—som en gång blommade—producerade sin sista skörd i Wisconsin år 1957.

Några andra länder följde efter. Exempelvis Tyskland förbjöd hampa mellan 1982-1996. Storbritannien förbjöd hampa mycket tidigare, från 1928 till 1993. Samtidigt lyckades några andra länder att hålla sina hampaindustrier vid liv, såsom Schweiz, Rumänien och Frankrike, varav de senare två blev några av de största producenterna av hampa i Europa.

DAGENS OCH MORGONDAGENS HAMPA

Idag har hampa återigen hamnat i rampljuset. Efter år av förbud i flera länder runt om i världen, börjar människor på nytt att ta sig an cannabis och förstå att det är mycket mer än bara en psykotropisk drog.

En anledning till att hampaindustrin exploderar är på grund av den stigande stjärnan CBD. Industrin för cannabidiol förväntas vara värd 16 miljarder dollar år 2025 bara i USA. Och länder rör sig även mot att möta kraven från denna boom.

Exempelvis tog the US Farm Bill år 2018, bort hampa från den amerikanska federala listan över droger. Tack vare den enorma potentialen CBD har som hälso- och välbefinnandeprodukt, har länder som USA, Kanada och många andra äntligen tagit sig an återupplivandet av den gamla hampaindustrin.

Är du över 18 år gammal?

Innehållet på RoyalQueenSeeds.com är endast lämpligt för vuxna och är reserverat för personer med myndig ålder.

Se till att du är medveten om landets lagar.

Genom att klicka på STIG PÅ, bekräftar
du att du är
18 år eller äldre.