SOG & ScrOG - Cannabis Training Techniques For Heavier Yields

Sea of green is a cannabis manipulation technique that utilises many small plants in small pots

Det finns ett antal metoder som kan användas för att maximera utrymmeseffektiviteten under odling, samt för att öka skörden. Två populära tekniker är sea of green (SOG) och screen of green (ScrOG). Var och en kan användas för att maximera avkastningar över ett givet odlingsområde. Autocorrect må hata dem, men cannabisplantor älskar SOG och ScrOG.

PLANTHÄLSA KOMMER FÖRST

Oavsett vilken av de två du väljer så är det viktig att dina plantor är livfulla från början. Detta innebär att ge dem en miljö som är ideal för cannabisodling. Du kommer behöva välja rätt odlingsmedium och krukstorlek, och du måste överväga lampor, vatten-pH, näringsämnen, temperatur och luftfuktighet samt andra variabler.

Exempelvis måste både moderplantan som du tar kloner från och din beskärning vara nöjd och frisk. När var och en av dessa faktorer är rätt, har du hälsosamma plantor att göra vad du vill med.

  • SOG

Sea of green är en cannabisodlingsteknik där man ser många små plantor växa tätt intill varandra per kvadratmeter av utrymme. Fördelen med att odla med den här metoden är att plantorna spenderar mindre tid i vegetation, samtidigt som de fortfarande producerar lika många knopp-platser per volym av utrymme. Med SOG-odlingar blir knopparna klara snabbare, vilket kan resultera i en extra skörd per år.

SOG görs vanligtvis genom att använda kloner. Detta säkerställer att alla plantor utövar samma egenskaper (odlingshastighet, höjd m.m.) så din SOG kommer växa sig till ett fint och jämnt lövtak. Du kan även odla från frön, men det är viktigt att använda frön från samma sort. Idealt sett ska man undvika långa och smala sativas. Du vill hålla dina plantor på samma nivå under dina odlingslampor för att säkerställa en jämn tillväxt.

  • SCROG

Screen of green är en plantträningsmetod med samma mål som SOG—att öka avkastningen per kvadratmeter vid skördetid. Dock odlas betydligt färre plantor, och större krukor används för att tillgodose större rotzoner för större plantor. Jämn ljusdistribution över en bokstavlig grön skärm hjälper till att utveckla rikligt med jämnstora blommor från bara ett par plantor.

SCROG & LST

Odlare kombinerar ofta ScrOG-tekniken med lågstressträning (LST)—en metod som kan förbättra avkastningen ytterligare. Faktum är att en ScrOG faktiskt bara är en mer upphöjd form av LST, som involverar ett fast galler eller skärm istället för att manuellt binda ner skotten.

LST är särskilt fördelaktigt när man odlar inomhus med utrymmesbegränsningar. Artificiellt ljus har dålig penetration i jämförelse med solen, och ljusstyrkan reduceras med den omvända kvadraten av avståndet från takvalvet. LST maximerar avkastning per kvadratmeter genom att använda ljuset på ett effektivt sätt. När den används tillsammans med en ScrOG, kommer maximala avkastningar snart att vara dina!

SOG SCROG

SCROG OR SOG?

SOG: Plants with few lateral branches are encouraged to grow a single predominant cola. Plants don’t require training and require little attention besides regular plant upkeep. Less time is spent per week training—as you would with larger plants—for similar end results.

ScrOG: This entails a mesh screen with large enough apertures through which to feed cannabis leaves and branches. This can be made from commercial fencing wire or a plastic trellis, or made from wire or string and fixed to a frame. The purpose of the screen is to continually tuck under new growth into a flat sheet. What would have been undeveloped lateral branches with barely developed buds become healthy, stout branches with plenty of light exposure and their own dense flowers.

EFFICIENT USE OF SPACE

SOG and ScrOG are ideal for growers with space restrictions, as minimal height is required and every square centimetre of floor area gets used efficiently. There is no need for as much grow space volume as there would be for an untrained plant to get just as heavy a yield. SOG produces large individual buds with no popcorn or poorly formed flowers due to lack of light.

Typically, the SOG technique encourages apical dominance to strengthen and enlarge the main flower cluster. The ScrOG method, however, discourages apical dominance to promote many similarly sized flower clusters.

EFFICIENT USE OF SPACE

STRAIN SELECTION

Strain selection plays its part for efficient use of space.

SOG: Cultivars that tend to naturally produce a dominant central cola with minimal lateral branching are often used. Indicas and indica-dominant hybrids have this feature as part of their morphology. Once plants are of a certain height, usually 20–30cm tall, the 12-12 flip to the bloom cycle is made. Plants develop almost entirely as a single cola with lateral branches being reduced to single buds. Some individuals will initiate the entire grow starting from 12-12 so that only small plants develop.

ScrOG: Cultivars that naturally produce lots of bud sites take well to this technique. Sativas or sativa-dominant strains that have a lot of nodes have this feature as part of their morphology. These normally tall and branchy strains, whose lower buds may not develop fully if left to grow untrained, get light exposure to all the bud sites, which encourages larger bud growth. It isn’t absolutely necessary to grow sativas this way, as indicas respond just as well.

CONSIDER THE POT

SOG: Consider that plant density is 9–12 plants/m²—and remember that pots need to provide enough root room for health and stability to prevent toppling over. This distribution allows for pot sizes between 20 and 30cm in diameter. There is certainly enough room for slightly larger pots, but there needs to be a bit of finger room for access and plant maintenance.

ScrOG: Pot size is determined by how many plants are going to be grown in a certain time frame. A single plant in a 20l pot can be used to fill an entire square metre. Similarly, 4 plants in 10l pots can be made to fill the same space in a shorter time, while perhaps allowing for 4 strains per grow. There is no firm rule when it comes to plants/m² with ScrOG—it really depends on your goals and patience.

CONSIDER THE POT

TOPPING & TRIMMING

SOG: More vigorous varieties or branchy cultivars like sativas and sativa-dominant hybrids, whose lateral branching may crowd the space too much, have their lower branches removed to encourage a thicker, more developed main bud and to increase light penetration into the whole grow. This also promotes healthy air circulation around the complete plant and the top of the growing medium.

ScrOG: Plants are topped early to promote branch growth, ready for training in several directions to fill the whole screen. Growth is encouraged above the screen only, and any vegetation below the screen is trimmed away as it will receive minimal light. This way, a plenum is developed below the screen to ensure air circulation encompasses the whole plant and the grow medium surface.

In both instances, transpiration from leaf surfaces and evaporation from the medium will always play their important roles in plant health.

IN THE END, IT'S ALL GOOD

Both of these low-stress training techniques have proven to be very successful for the domestic and commercial cannabis grower. They each have their advantages and make the most of the grow space on offer. Experimenting with both of these techniques will let you decide which one best suits your style.

Royal Queen Seeds Genetics

Royal Queen Seeds producerar några av europas bästa cannabisfrön, vi ser till att hobbyodlare över hela världen får tillgång till de finaste sorter av marijuana som finns.

Buy at RQS

Är du över 18 år gammal?

Innehållet på RoyalQueenSeeds.com är endast lämpligt för vuxna och är reserverat för personer med myndig ålder.

Se till att du är medveten om landets lagar.

Genom att klicka på STIG PÅ, bekräftar
du att du är
18 år eller äldre.