By Luke Sumpter

Så Bygger Du Ditt Eget Odlingsrum För Cannabis

Att bygga ditt eget odlingsrum

Okej, du har bestämt dig för att odla din egen cannabis där hemma. Trevligt! Att odla din egen cannabis garanterar inte bara en kontinuerlig försörjning av härligt gräs, det leder även till en större uppskattning av örten och känslan av ett väl utfört arbete. Det är väldokumenterat att tid i trädgården är lika fördelaktigt som meditation, då det ökar ens känsla av välbefinnande och till och med hjälper till att bekämpa ångest och depression.

Att odla cannabis hemma innebär att man måste vara hängiven till odling på något sätt. För att producera tillräckligt med gräs så det varar från skörd till skörd, rekommenderas det ett minimum på 1m². Den ytan kommer rymma ett antal mindre plantor eller en eller två vältränade, eller till och med scrogged (SOG), större plantor. Allt detta är upp till dig; avkastningen i slutändan är i stort sätt densamma, det beror helt och hållet på om du vill ha stor variation med mindre avkastning per planta, eller mindre variation och större avkastning per planta. Det är helt upp till den enskilda individen.

Höjden på ett odlingsrum bestäms av det tillgängliga utrymmet xoch vilka lampor som används. En kvadratmeter täcks enkelt av de flesta typer av odlingslampor. Lägre höjd krävs när man använder fluorescerande, då ljuset kan vara närmre plantorna under hela odlingen, medan HID-lampor behöver längre avstånd för att undvika brännskador och överdriven värme. Du kanske vill skämma bort dina små bebisar med en 1000W HID, men utan lämplig höjd, så är det inte möjligt.


ATT VÄLJA ETT UTRYMME

Alla kan enkelt hitta en tillgänglig kvadratmeter någonstans i sitt hus eller lägenhet. Extrarum, vind, källare, skåp och walk-in garderober kan användas för att sätta upp ett odlingsutrymme. Diskretion är en nyckelfaktor; både fläktljud och lukt måste övervägas när man väljer ett utrymme som odlingsrum. Om en pendlande fläkt fäst på en skiljevägg mellan lägenheter kan detta till exempel göra dina grannar galna på grund av oljudet och vibrationerna.

Andra nyckelfaktorer som vi kommer att diskutera i detalj inkluderar:

LJUSISOLERING

Ett helt ljusisolerat odlingsrum är absolut nödvändigt. För det första då ljusläckage kan vara störande eftersom odlingslampor är extremt skarpa. Ljusläckage kan hålla dig vaken om natten om ditt odlingsrum är förlagt i ett skåp i sovrummet eller i ett överblivet hörn i ett bebott rum. I värsta fall kan det avslöja för hela grannskapet att du odlar gräs.

För det andra kan ljusläckage i odlingsrummet kraftigt påverka dina plantors prestanda. När väl plantorna vänts till 12-12 dag-/nattcykeln för att framkalla blomning, kan ljusläckage störa plantorna och leda till mindre avkastning, hermafroditism, eller till och med misslyckade skördar på grund av ljusstress. Alla odlare som håller ett skarpt öga på hanplantor, men missar ett par väl gömda ståndare i honplantorna kan förstöra en hel skörd genom att skicka det till fröproduktion.

När din odlingsyta upprättats, bör du göra ett test genom att sätta på lamporna och kontrollera om det finns något ljusläckage. Alla sprickor eller håll som släpper ut ljus kommer även släppa in ljus. När och om de upptäcks, täck för hålen med ljustät tejp som finns tillgängligt i järnaffärer, eller med åtminstone två lager av gaffatejp—gaffatejp är halvtransparent, även den svarta, så endast ett lager kommer inte att räcka.

Större delen av all elektrisk utrustning i ett odlingsrum, såsom avfuktare, har ganska starka mikro-LED lampor, vilket kan göra samma skada på plantan som miljömässigt ljusläckage. Sätt lite tejp över alla lampor på dessa apparater för att säkerställa att nätterna är riktigt mörka. Utomhus har den dämpade belysningen från fullmånen fördelaktiga effekter på plantornas tillväxt, men denna effekt är svår att omvandla vid inomhusodling.

Ljusisolering

LUFTTÄTHET

När det mognar till hartsaktiga, stora knoppar, så doftar god cannabis—så enkelt är det. En del gräs kan osa överdrivet mycket och det kan lukta över ett helt rum, ett helt hus, eller ett kvarter. Det är lätt att vänja sig vid denna förföriska doft när du tittar till dina plantor ofta, och man blir övertygad om att doften inte går längre än till ditt odlingsrum—men sanningen är någon helt annan. Ett väl förslutet odlingsrum hindrar aromerna från att störa grannarna eller de du bor med.

Ett väl förslutet odlingsrum gör det även enklare att bibehålla klimatkontrollen. Temperaturkontroll och avfuktad/fuktig luft förlitar sig på en försluten miljö utan några läckor. En stabil miljö är väldigt viktigt för optimal plant-prestanda. Ett väl förslutet rum agerar även karantäncell åt dina växter, hindrar insekter, skadedjur eller luftburna patogener från att ta sig in. En enskild mus kan göra stor skada på cannabis under bara en natt, särskilt för unga plantor då de är omättliga för näringstäta kotyledoner och unga stjälkar.

Det bör nämnas att ett lufttätt odlingsrum är en lågbudgetlösning. Att spendera mer på att sätta upp ett luftväxlingssystem kommer ge betydliga fördelar åt ditt gräs och det kommer att betala tillbaka sig i det långa loppet. Dock är lufttäta odlingsrum en optimal miljö för att experimentera med CO₂-berikning för ökad plant-prestanda.

Lufttäthet

LUFTRÖRELSE

Hälsosam cannabis behöver luftrörelse. Ett odlingsrum kommer kräva åtminstone en svängande fläkt för att säkerställa att luften cirkulerar regelbundet. Luftrörelse har ett antal fördelar för cannabisplantan.

Luftrörelsen bör åtminstone göra så att plantornas blad skakar lite för att säkerställa att frisk luft finns tillgänglig i bladens klyvöppning. I stilla miljöer, kan unken luft ansamlas på undersidan av bladen runt klyvöppningen och hindra effektivt gasutbyte. Detta har den oönskade effekten att det hämmar plantans tillväxt; stammarna blir svaga, bladen kommer hänga och plantans prestanda blir dålig.

Luftrörelse stärker plantan avsevärt; stammar och stjälkar blir tjockare och mer robusta, och den slutliga avkastningen blir högre.

Luftrörelse hjälper även med odlingens våt/torr-cykel genom att främja ångbildning. Dessutom förhindrar det patogener som orsakas av fuktansamlingar på bladen när de träder fram. Mögel trivs bäst i en fuktig och varm miljö.

Luftrörelse

LUFTVÄXLING

Med en högre budget kan införskaffande av ett luftväxlingssystem stimulera bättre tillväxt. Luftväxling kräver ett insläpp för frisk luft och en utgång för förbrukad luft. Men med en hög budget, kan inkorporerande av ett kolfilter i utgångssystemet hålla luktfaktorn till ett minimum.

Luftinsläpp är passiva och kan finnas i ett antal former; dock ska de alltid vara belägna i den lägre delen av odlingsrummet, antingen i golvet om golvet är upphöjt, eller i väggen. En huvudsaklig faktor är ljuskontroll när man tillför perforeringar i ett odlingsrum. En enkel lucka, ventilation eller en serie med hål kommer ge tillräckligt luftintag, men kan vara icke-diskret med ljus. Att använda rör med en krök i, eller ställa in en dubbel väggåtgärd stoppar ljuset från att fly. Det enklaste att komma ihåg är att ljus inte kan ta sig runt hörnor, så genom att arrangera det med en krök kan du hålla din odling diskret. Ordna även med en skadedjursbarriär som avskräcker smådjur från att komma in och äta ditt dyrbara gräs.

Ett luftinsläpp innebär att det även kommer finnas ett luftutsläpp eller utblåsningssystem, gärna med ett inbyggt kolfilter. Utblåsningssystem avlägsnar förbrukad luft och värme från odlingsrummet och drar in frisk luft. Där det är möjligt, är det önskvärt att luften blåses ut utomhus för att hindra en värmeuppbyggnad eller att samma luft sedan cirkulerar tillbaka in i systemet. Detta kan ofta vara en utmaning men med bra kanalisering kan man lösa dessa distributionsproblem.

Kapaciteten för en utblåsningsfläkt avgörs av odlingsrummets volym. Längd x bredd x höjd kommer ge dig odlingsrummets volym, och tillverkaren kommer rekommendera vilken fläkt som är rätt för jobbet. Det rekommenderas att gå upp en storlek för att säkerställa ordentlig luftväxling, och för att kunna tillmötesgå eventuell ökning av den skala du odlar i.

Luftväxling

KLIMATKONTROLL

Cannabis utvecklas då klimatet kontrolleras när det kommer till luftfuktighet och temperatur, där vissa parametrar är optimala för växtlighet och andra är optimala för blomning.

Luftfuktighet kan enkelt kontrolleras med en avfuktare; dessa finns även tillgängliga med dubbla åtgärder, som kan tillföra eller avlägsna fukt efter behov. Under växtlighet, ökar en varm och fuktig miljö tillväxttakten, medan lägre fuktighet och temperaturer ökar knopparnas utveckling.

Temperaturer kan kontrolleras med små, bärbar AC-enheter med omvänd cykel. Många fuktighetsmodifierande enheter och värmare kommer med inbyggda termostater och hygrometrar, så de kan slås på eller av beroende på vad miljön kräver. Bara ställ in dem så kan du vara säker på att ditt gräs växer i varje steg; att automatisera det hela gör odlingslivet mycket enklare.

Klimatkontroll

SÄKERHET OCH BRANDFÖREBYGGANDE

Även om de flesta odlare når skördetiden utan några missöden, så kan ett flertal skräckhistorier dokumentera hur dåligt det kan gå när en olycka inträffar.

  • ELEKTRISK UTRUSTNING

Även om många cannabisodlare gillar att hålla sin operation minimal, så vill andra ha så många prylar som möjligt till sin hjälp. Men även ett fåtal elektriska apparater i odlingsutrymmet kan utgöra en brandrisk.

Vatten är en av de största riskerna i odlingsrummet när det kommer till elektronik. Vatten kan störa elektrisk ström och potentiellt leda till brand eller elchocker. Försök i största möjliga mån att hålla elektronik ovanför marken vid händelse av vattenläckage.

Placera en fläkt i ditt odlingsrum för att reglera temperaturen. Även om det innebär mer elektronik, så kommer en fläkt att skapa en sval luftkrets och hjälpa till att förhindra apparater från överhettning.

Att använda en jordfelsbrytare kommer hjälpa till att stoppa elektriska läckage när de uppstår. En jordfelsbrytare upptäcker när elektricitet befinner sig på en plats där den inte ska, i en vattenpöl eller en människokropp, och bryter kretsen.

ELEKTRISK UTRUSTNING

  • HUSHÅLLNING

Ha din odling så ordningsam som möjligt. Skapa ett avsett utrymme för varje utrustningsdel och ha ledningarna fint lagda med hjälp av exempelvis buntband. Om du ser en skadad eller exponerad ledning så byt ut den omedelbart.

Städa undan alla verktyg efter att du använt dem för att förhindra olyckor. Ha dina beskärningssaxar, vattenkannor och sprayflaskor i någon form av verktygslåda när de inte används. Att trilla på något av detta kan inte bara leda till skada, utan du kan även landa på dina plantor och orsaka dem allvarlig skada.

  • BRANDSLÄCKARE

Även om det är sällsynt, så bör du vara helt förberedd för att en brand kan bryta ut. Bränder i odlingsrum kan förstöra en hel fastighet, sätta ditt liv på spel och även exponera din hobby för myndigheterna. Ha alltid en brandsläckare nära till hands om din uppsättning skulle fatta eld.

Installera ett brandlarm i ditt odlingsrum för att varna om en brand bryter ut. Köp en handhållen brandsläckare och ha den vid ingången till ditt odlingsrum eller tält. Köp en modell som innehåller torrt kemiskt skum eller CO₂ som är lämplig för att tackla elektriska bränder. Alternativt, köp en brandsläckarboll och positionera den ovanför ditt odlingsutrymme. Vid exponering för kraftig värme exploderar dessa enheter och avger ett brandhämmande pulver.

UPPBYGGNAD

Nu när du har valt ett utrymme som tillfredsställer dina behov för en frisk och diskret odling, är det dags att bygga ditt odlingsrum. Det finns ett antal lösningar för att skapa ett budget-odlingsrum där hemma. Denna metod kräver ett antal plastfodrade trästommar för att forma väggar, grund, tak och dörr. När du inkluderar ett tak, måste du tänka på att stöd för odlingslamporna måste inkorporeras. När du hanterar befintliga väggar och tak, SÅ SE TILL ATT VARA HELT SÄKER PÅ PLACERINGEN AV ELEKTRISKA LEDNINGAR. Hyresgäster måste även överväga framtida reparationer av de ytor som kan påverkas när de bygger ett odlingsrum.

Detta behöver du:

• En såg
• En häftapparat som kan häfta i trä
• Dubbelsidiga plastskivor: ena sidan svart, den andra vit eller reflektiv så som Mylar
• Skruvar
• 4 små gångjärn
• En borrmaskin
• Sax
• 26 vinkelplattor
• Hörnskydd i plast (valfritt)
• Virke som passar: 4x4 cm (eller nära nog) tall eller liknande barrved är enkelt att hantera, tillräckligt starkt och billigt: din lokala järnaffär kommer garanterat ha detta tillgängligt i olika längder

Uppbyggnad

INSTRUKTIONER

1. För att skapa toppen och botten på din stomme, kommer du behöva 4x 1.0m + 5x 92cm trälister.

- För att skapa sidorna av din ram kommer du behöva 7x 192cm lister.

- För att skapa dörren kommer du behöva 2x 1.0m lister + 2x 192cm lister.

2. För toppen: För att fästa listerna, borrar du hål 2 cm från varje ände, och ett i mitten för en skruv (spax). Gör likadant i botten.

För dörren: Borra hål 2 cm från varje ände i 1-meterslisterna. Skruva samman med de vertikala balkarna.

3. Nu när du skapat bottenramen, tar du en av 192cm-listerna och placerar i ett hörn, och fäster med två vinkelplattor. Repetera proceduren i alla hörn.

4. När alla 4 är på plats, placerar du toppenramen ovanpå och fäster alla vertikala lister till den med vinkelplattor.

5. Mät ut mitten mellan de vertikala listerna och fäst dina stabiliserande balkar med 2 vinkelplattor (3 där de möter den stöttande balken på toppramen).

6. Använda sax, klipp ut en del plast/Mylar som kommer överlappa alla hörn på varje ram. Häfta fast plasten på den överlappande kanten genom att använda hörnskydd i plast.

7. Placera dörren och skruva på 4 gångjärn.

8. Voilà, ditt odlingsrum är nu redo att utrustas.

SAMLINGSSTÄLL

Att bygga ett samlingsställ i golvet på odlingsrummet hjälper till att hålla allt snyggt och prydligt. Plantorna i sina krukor placeras i detta ställ så att smuts, döda löv och överflödigt vatten samlas och enkelt kan avlägsnas. När odlingen är över, kan samlingsstället enkelt städas och sedan steriliseras innan nästa odling.

För att göra detta bygger du en ram som är 15 cm djup inuti ditt odlingsrum och som är fodrat med samma plast som används för väggarna. Detta hindrar själva golvet i rummet från att bli smutsigt och från att uppmuntra patogener.

Det är vanligt att skölja plantorna regelbundet under odlingen, primärt för att skölja bort ansamlingar av salt-uppbyggnad från gödningsmedel. Även om det inte finns någon ansamling i en organisk odling, finns det alltid lite avrinning. I slutet av blomningsfasen före skörd, kräver alla odlingsmetoder en slutlig sköljning för att öka knopparnas kvalitet. Samlingsstället kommer fånga upp allt avrinningsvatten, varpå det enkelt kan tas bort.

Ett samlingsställ kan även fungera som ett passivt bevattningssystem om du ska lämna dina plantor obevakade i ett par dagar. Att tillföra friskt vatten till samlingsstället gör att det fungerar som en reservoar, och plantorna bruka det vattnet så de håller sig hydrerade medan du är borta.

Samlingsställ

BÖRJA ODLA

Du har nu skapat ett utrymme som låter dig odla din egen cannabis där hemma. Det släpper in frisk luft för hälsosamt utbyte av koldioxid, syre och värme; det är ljustätt för optimal planthälsa och diskretion, och det är rent och enkelt att underhålla. Nu ska du bara besluta dig för om du ska odla organiskt eller med näringsämnen och välja några super-sorter som ger dig glädje!

Är du över 18 år gammal?

Innehållet på RoyalQueenSeeds.com är endast lämpligt för vuxna och är reserverat för personer med myndig ålder.

Se till att du är medveten om landets lagar.

Genom att klicka på STIG PÅ, bekräftar
du att du är
18 år eller äldre.