Cannabis Grow guide by Royal Queen Seeds

Hur man får de största skördarna med autoblommande cannabis

Maximum Yield With Autoflowering Cannabis

Så här får du större skördar från dina autoblommor.


Autoblommare har äntligen fått den respekt som de förtjänar. Ännu viktigare, de har förtjänat en plats i ditt odlingsrum. Med vår guide för att uppnå en maximal skörd kommer du att kunna skörda den största möjliga skörden från dina autoblommor!

ATT MAXA DINA AUTOBLOMMANDE CANNABIS-SKÖRDAR

Autoblommor växer snabbt och förlitar sig inte på ljustimmar för att komma in i blom. Eftersom de gör odlandet av cannabis oerhört bekvämt har autoblommande sorter blivit mycket populära i takt med att allt fler högkvalitativa sorter dykt upp på marknaden.

Det finns flera saker som odlare kan göra för att främja större avkastning från sina autoblommor.

Video id: 527684146

1. STARTA AUTOBLOMMOR I SINA SLUTBEHÅLLARE

Autoblommande cannabis kommer att bokstavligen löpa från fröplantor till ditt föråt på 60–90 snabba dagar. När autos stressas för mycket eller om deras tillväxt på annat sätt bromsas så kommer de fortfarande att blomstra på samma gång och din skörd kommer att drabbas.

För att maximera skörden bör du så dina frön direkt i deras slutbehållare. Alternativt kan du grodda dem med hjälp av pappershandduks-metoden (eller din egna föredragna groddningsmetod) och sedan lägga dem direkt i stora krukor. Ett frisk rotområde måste främjas tidigt.

2. ANVÄND STÖRRE KRUKOR

Ju större kruka desto mer kommer rötterna att utvecklas och desto större kommer din planta att bli. Om du begränsar den i en för liten kruka kommer din plantas utveckling och produktion att minska. Vi rekommenderar att du använder 15–20 liters krukor för att maximera resultatet utan att överväldiga dina plantor. En för stor kruka kommer att slöa både odlingssubstrat och gödsel.

3. TA HÄNSYN TILL KRUKAS MATERIAL

Ett friskt och starkt rotsystem betyder friska plantor med stora skördar. Överväg "smarta krukor", som RQS-tygkrukor, för att ge dig en övertag på det här området. Med deras förmåga att förhindra att plantor blir rotbundna är tygkrukor bättre för den övergripande utvecklingen.

Dessutom gör tygkrukor det nästan omöjligt att övervattna din cannabis eftersom de bidrar med utmärkt dränering.

Germination

4. ANVÄND ETT LUFTIGT ODLINGSMEDIUM

Autoblommande cannabis växer snabbt och kraftfullt, men har bara en begränsad tid att göra just detta. Därför vill du underlätta deras tillväxt var än det är möjligt. Ett löst och luftigt växtmedium gör det lättare för dina autoblommor att utveckla ett starkt rotsystem.

Om underlaget är för kompakt så kan du göra det lämpligt för autoblommor genom att tillsätta lite perlit och kokos fiber. 

5. TILLSÄTT EN ROTSTIMULANT

Ett annat sätt att främja rotutvecklingen är genom att lägga till en rotstimulant. Ett bra sätt att göra detta på är genom att införa välgörande svampar i ditt odlingsmedium. Mycorrhizal-svamp ökar näringsämnen och vattenupptag, skyddar plantor från sjukdomar och främjar i allmänhet en optimal odlingsmiljö.

6. STARTA FRÖPLANTOR INOMHUS

Oavsett om du planerar en inomhus- eller en utomhusodling, se till att starta dina fröplantor inomhus.

När du och dina plantor är på dag 1 så vill du se till att dina plantor rotar bra. En kall vit CFL, lämplig LED eller till och med en solig fönsterbräda är tillräcklig. Se bara till att vegetativ tillväxt går smidigt, redo eller ej, kommer dina autoblommor att blomstra enligt schemat.

Nutrients

7. STÖTTA DIN PLANTAS STRUKTUR

Stänger eller plantstöd av något slag kan behövas för att hålla dina plantor upprätt och deras knoppar friska.

Det finns flera sätt som du kan utföra detta på. Bambustänger och snören, spaljé eller tomatplanta burar kan alla användas för att hjälpa en växt att bära sin tunga last. Om du vill ha fler tips, se den här artikeln om fem sätt att stödja tunga knoppar.

8. VÄLJ 18 TIMMARS LJUS

Åsikter skiljer sig åt om det är fördelaktigt att hålla plantor under en konstant 24-timmars ljuscykel. 18/6 är fortfarande det vanligaste och kommer att spara dig pengar på energiförbrukning.

Du kan faktiskt odla dem med mindre ljus, men vi strävar efter en enorm skörd, så då vill du ge dem så mycket ljusflöde som möjligt. Mer ljus, mer knoppar. Simpelt.

När du odlar utomhus kommer dina autoblommor att trivas i det fina sommarvädret. Solljus i 18 timmar är inte nödvändigt eftersom Moder jords odlingslampa är oändligt mycket kraftfullare än någon konstgjord glödlampa.

9. ANVÄND OMVÄND OSMOSVATTEN

Ditt vatten kan vara fluoriderat, klorerat eller innehålla andra föroreningar som hindrar en sund mikrobiell tillväxt i jorden. Kort sagt, om ditt inhemska vatten är olämpligt att dricka, kommer det inte heller vara bra för dina cannabisplantor. Du kan lösa detta genom att använda omvänd osmosvatten.

Omvänd osmos en filtreringsprocess som resulterar i rent, ultrafiltrerat vatten. Med detta har du total kontroll över mineralprofilen för ditt vatten. Detta kan gynna plantornas tillväxt och din avkastning.

Osmosis

10. STÄLL IN MÄNGDEN NÄRINGSÄMNEN OCH PH

Autoblommor är vanligtvis mindre, så de dricker och äter mindre jämfört med stora fotoperiodplantor. Om du använder vanliga cannabisnäringsämnen är det en bra idé att börja med 50 % eller till och med 25 % av den rekommenderade dosen.

Jordodlare rekommenderas att använda lätt gödslad jord för autoblommande cannabis. Tungt gödslad jord kommer att bränna dessa bebisplantor. Bortsett från tillskott som enzymer, vitamin B och välgörande svampar, behöver autoblommor inga stora doser av basnäringsämnen under deras korta, vegetativa period. Med en god jordkvalitet kan dina plantor klara sig bra utan extra tillskott under hela skörden.

Om du måste lägga till näringsämnen i jorden tidigt så gör det då sparsamt. Generellt sett så är blom-näringsämnen och boosters allt som behövs under deras livscykel. Även under blomningen räcker låga till medelstora doser med näringsämnen. Övergödslade plantor är ett vanligt avkastningshindrande misstag som odlare av autoblommor gör.

Om pH nivån är rubbad, kan dina plantor inte ta upp näringsämnen även om de är närvarande. Rätt pH för ditt vatten när du odlar i jord är 6,0–7,0. Med några droppar pH upp- eller ner-produkter kan du justera ditt vatten till rätt pH-nivå.

11. RIORITERA KLIMATKONTROLL

Plantor och unga växter föredrar en fuktigare miljö, medan blommande växter kräver betydligt mindre fuktighet för att undvika mögel och röta.

Ibland kan en stående fläkt eller ett öppet fönster vara allt som behövs för att skapa en optimal odlingsmiljö. Om det inte löser problemet kan du titta på lösningar som värmare eller luftkonditionering för ditt odlingsrum.

12. ANVÄND CO₂

Det är vetenskapligt bevisat att växter använder CO₂ som bränsle för fotosyntes, och med större mängder CO₂ i ditt odlingsutrymme så bör det finnas en märkbar skillnad i tillväxthastighet och storlek.

Saken är den att det är bara vettigt att förse dina växter med CO₂ om alla andra förhållanden i ditt odlingsrum redan är optimala. Om det finns problem med temperatur, luftfuktighet, vatten eller näringsämnen, adressera dessa först innan du undersöker ett mer utarbetat (och dyrt) CO₂-system.

Humidity

13. TRÄNA DINA PLANTOR

Low-stress training (LST) är en icke-destruktiv träningsteknik som även nybörjare kan använda. Som namnet antyder är det en skonsam teknik som inte innebär någon större skada för dina plantor.

Allt du gör är att försiktigt böja och binda ner stam och grenar för att uppmuntra sidoställd tillväxt. På så sätt exponeras fler knopplatser för ditt odlingsljus, vilket resulterar i fetare knoppar och större skördar.

Om du är en expertodlare och inte är rädd för att sätta en kniv till dina plantor, kan du se om toppning fungerar för dig. Se bara till att allt annat är under kontroll innan du tittar på dessa mer involverade odlingstekniker.

14. ANVÄND SEA OF GREEN (SOG)

Sea of green, eller SOG, metoden innebär att flera mindre plantor växer tätt tillsammans för att maximera både utrymme och utbyte. Detta är särskilt effektivt i små odlingar, och det finns ingen bättre kandidat än autoblommande sorter. Deras snabba tillväxt och låga statur gör i huvudsak allt för dig. Dessutom behövs ingen beskärning eller överdriven hantering.

15. ANVÄND PROGRESSIV SKÖRD

Det är normalt att blommorna högst upp på plantan mognar snabbare än i botten. Då kan du helt enkelt klippa av de enskilda knopparna som är färdiga och vänta på att resten mognar. Vänta 1–2 veckor mellan varje skörd och se efter tecken som visar att knopparna är redo att plockas. De flesta autoblommande plantor kräver bara två cykler av progressiv skörd, men större plantor kan behöva mer.

Harvest techniques

16. DOKUMENTERA, FÖRFINA OCH UPPREPA

Ingen är en född mästare i cannabisodling. För att bli en expert, måste du vara uppmärksam och noggrant anteckna varje process som används i din odling. Endast på detta vis kommer du att märka vilka tekniker som ger de bästa skördarna.

Något kan alltid gå fel när man odlar cannabis. Nyckeln till höga avkastningar är att snabbt och kunnigt identifiera problemen när de uppstår. I takt med att du förfinar dina processer kommer hälsan och skördarna för dina plantor att förbättras.


DE FEM HÖGST SKÖRDANDE RQS AUTOBLOMMANDE SORTERNA ÅR 2020

Kanske viktigare än någon annan faktor som anges ovan är genetiken, den är avgörande för en given sorts produktionspotential. Så, innan vi avslutar vår guide för att uppnå maximala utbyten med autoblommor, här är en lista över de högst avkastande autoblommorna från Royal Queen Seeds.

1. NORTHERN LIGHT AUTOMATIC

Northern Light är en legendarisk cannabissort som härstammar från afghansk indica-genetik. Den avlades på 1970-talet i USA och kom till Europa först på 80-talet, och den är fortfarande en favorit bland många cannabisälskare. Den autoblommande varianten Northern Light Automatic skiner med alla godbitarna från originalet, utan att kompromissa med smak och effekt. Dessutom är hon en av de högst avkastande autoblommare på marknaden med löfte om hela 550 g/m² inomhus. Hon behagar med en söt, jordnära tallsmak och en cerebral effekt som är glad och upplyftande.

NORTHERN LIGHT AUTOMATIC

Northern Light Auto
Northern Light x Ruderalis
500 - 550 gr/m2
80 - 120 cm
6 - 8 veckor
THC: 14%
Sativa 0% Indica 80% Ruderalis 20%
170 - 220 gr/plant
130 - 160 cm
10-12 veckor efter spiring
Klar, Upplyftande

Köp Northern Light Auto

2. WHITE WIDOW AUTOMATIC

White Widow Automatic är en annan fantastisk autoblommande variant av en cannabisklassiker: White Widow. Sorten har fått sitt namn från sitt utseende, eftersom dess massiva trikomproduktion täcker hela växten i ett tjockt vitt hartsskikt. Den autoblommande versionen av RQS har en träaktig, jordnära arom och smak som liknar den feminiserade fotoperioden, om än inte lika stark. Hon har också en lite mer stenande effekt. Förvänta dig en häpnadsväckande 450 g/m² från denna kompakta dam!

WHITE WIDOW AUTOMATIC

White Widow Auto
White Widow x ruderalis
400 - 450 gr/m2
40 - 80 cm
7 - 8 veckor
THC: 14%
Sativa 40% Indica 40% Ruderalis 20%
190 - 240 gr/plant
50 - 110 cm
10-12 veckor efter spiring
Berusande, Fysiskt avslappnande

Köp White Widow Auto

3. ROYAL CHEESE AUTOMATIC

Royal Cheese Automatic är den autoblommande versionen av den legendariska UK Cheese. Hon har samma ikoniska doft som originalet, men nu med alla förmåner av en snabbväxande autoblomma. Gör dig redo att skörda toppknoppar på bara 10 veckor efter plantering. Royal Cheese Automatic gör rökare lynniga med en stark smak av surost, jord och kryddor, med en stark fysisk effekt och en glad, euforisk underton. Avkastning på upp till 475 g/m² är imponerande för en planta som knappt når en meter i höjd.

ROYAL CHEESE AUTOMATIC

Royal Cheese Auto
Cheese x Royal Critical x Ruderalis
425 - 475 gr/m2
60 - 100 cm
7 - 8 veckor
THC: 15%
Sativa 30% Indica 50% Ruderalis 20%
160 - 210 gr/plant
60 - 120 cm
11 - 12 weeks after sprouting
Berusande, Fysiskt avslappnande

Köp Royal Cheese Auto

4. HULKBERRY AUTOMATIC

HulkBerry Automatic av RQS är en av de starkaste autoblommande sorterna som du kan få tag på. Denna sativa-dominerande hybrid, en korsning mellan HulkBerry och Diesel Auto, ger THC-nivåer på upp till 21 %. På detta sätt kan till och med erfarna rökare få sin gnista och njuta av ett fantastiskt rus. Med en effekt som kombinerar euforiska, kreativa och upplyftande aspekter är detta en fantastisk rök inför alla slags aktiviteter. Hon blandar kryddig, jordnära och fruktig jordgubbsarom i sin rök, och odlare kan uppnå 400–500 g/m² av hennes massivt kraftiga knoppar när allt är sagt och gjort.

HULKBERRY AUTOMATIC

HulkBerry Auto
Hulkberry x Diesel Auto
450 - 500 gr/m2
80 - 120 cm
6 - 7 veckor
THC: 21%
Sativa 65% Indica 30% Ruderalis 5%
100 - 150 gr/plant
80 - 120 cm
8-9 veckor efter det första skottet
Klar, Upplyftande

Köp HulkBerry Auto

5. ROYAL AK AUTOMATIC

Royal AK Automatic är en eklektisk autoblomma. Denna variant av den berömda AK-47 blandar genetik från colombiansk, mexikansk, thailändsk och afghansk cannabis i en sort som sticker ut med en kraftig effekt och goda skördar. Denna något indica-dominanta hybriden (40 % indica, 35 % sativa, 25 % ruderalis) har en glad och aktiv effekt som gör den lämplig under dagen. Hennes rök blandar hartsiga, kryddiga och söta toner som påminner om rökelse. Även om plantan inte blir högre än 80–100 cm kan den ge så mycket som 475 g/m².

HULKBERRY AUTOMATIC

Royal AK Auto
AK 47 x Ruderalis
275 gr - 350 gr
60 - 70 cm
6 - 8 veckor
THC: 15%
Sativa 35% Indica 40% Ruderalis 25%
110 - 160 gr/plant
70 - 100 cm
11 - 12 weeks after sprouting
Motiverande, Skratt

Köp Royal AK Auto

Är du över 18 år gammal?

Innehållet på RoyalQueenSeeds.com är endast lämpligt för vuxna och är reserverat för personer med myndig ålder.

Se till att du är medveten om landets lagar.

Genom att klicka på STIG PÅ, bekräftar
du att du är
18 år eller äldre.

Odlingsguide Ämnessökare

Categories
eKomi silver seal
4.7 av 5
av 36959 recensioner