3 extra free seeds for the first 100 to use the code ATP23 at checkout

RQS granskare Lärare och chef för kvalitetskontroll

Silvia Maroto

Expert inom biologi - transgena grödor - kvalitetskontroll & livsmedelssäkerhet

Silvia Maroto har omfattande erfarenhet som tekniker och kvalitetskontrollchef på livsmedelsföretag. Hon är väldigt intresserad av allt som är kopplat till transgena grödor, som ett resultat av hennes examensprojekt. Hon är för närvarande lärare på gymnasier och yrkesutbildningscentrum.

“De som har ambition går längre än de som bara har förmåga”

Silvia Maroto är biolog och specialiserar sig inom livsmedelssäkerhet och kvalitetshantering och kontroll. Under sin examen fick hon möjligheten att utföra forskningsarbete om tillståndet av transgena grödor över hela världen i sitt examensprojekt "Transgenic Crops: state of play". I samarbete med några företag utvecklade hon arbete med att förlänga primär och sekundär hållbarhet bland livsmedelsprodukter som levereras till stora livsmedelskedjor i Spanien. Efter dessa arbeten började hon arbeta som kvalitetschef på ett livsmedelsföretag. För närvarande är hon även lärare i biologi och geologi, anatomi och vetenskaplig kultur såväl som vissa vetenskapliga och hälsoprofessionella utbildningskurser.

ÄR DU ÖVER 18 ÅR GAMMAL?

Innehållet på RoyalQueenSeeds.com är endast lämpligt för vuxna och är reserverat för personer med myndig ålder.

Se till att du är medveten om landets lagar.

Genom att klicka på STIG PÅ, bekräftar
du att du är
18 år eller äldre.