Juanita La Lagrimosa - En uppskattad Medicinsk CBD-sort

Juanita la Lagrimosa

Juanita la Lagrimosa är en populär sort som härstammar från Europa, där den har gjort sig känd som en sällsynt variant av cannabis. Sorten är välkänd för dess balanserade cannabinoidförhållande på 1:1 mellan psykoaktiv THC och uppskattad medicinsk CBD. Denna profil gör Juanita la Lagrimosa till en utmärkt sort för medicinska patienter som söker en kraftfullt hjälpande sort som inte ger ett överväldigande psykoaktiv rus. Laboratorietester har visat att Juanita la Lagrimosa innehåller cirka 8.81% CBD och ungefär 6.77% THC.

Juanita la Lagrimosa är resultatet av en korsodling av olika thailändska och mexikanska lantraser, där stammens ursprungliga förfäder är en blandning av mexikansk/afghansk hanplanta och en Reina Madre moderplanta. Sorten är sativa-dominant, vilket resulterar i att man blir hög och rökare känner ett rent och energigivande välbehag. Detta njutbara och funktionella rus förstärks av plantans sensuella egenskaper. Juanita la Lagrimosas blommor tillhandahåller en kraftfull fruktig smak tillsammans med aromer av lemon haze. Sorten kan odlas i många miljöer, där inomhusplantor kan skryta med ett kort blomningsfönster på endast 60-65 dagar.

Royal Queen Seeds har framgångsrikt experimenterat med Juanita la Lagrimosas genetik och kan stolt producera en gudavärld av anmärkningsvärda sorter genom att göra så. Nedan finner du dem.

Fast Eddy FAST EDDY

Fast Eddy
Fast Eddy bud

Fast Eddy består av 50% sativagenetik, 40% indicagenetik och 10% ruderalisgenetik. Att korsodla Juanita la Lagrimosa, Cheese, och Cannabis ruderalis resulterar i en imponerande sort. Fast Eddy är ett utmärkt exempel på en fortsättning av Juanita la Lagrimosa, och besitter några av de egenskaper som gör föräldrasorten så speciell. Fast Eddy innehåller endast 9% THC tillsammans med höga nivåer av CBD.

Denna cannabinoidprofil gör Fast Eddy väldigt tilltalande för medicinska användare som vill nyttja båda cannabinoiderna, men som samtidigt inte vill ha en sort med så högt THC att det stör deras förmåga att fungera. Sorten är även ett utmärkt val för rekreationella användare som föredrar att röka en mindre kraftfull cannabis; det är den typen av rus som tillåter full funktionalitet samtidigt som man fortfarande känner ett skönt psykoaktivt välbehag. Sorten ger en hög effekt men med ett klart huvud som är igenkänt för sina smärtlindrande egenskaper.

Fast Eddy växer bra i både inomhus- och utomhusmiljöer. När den odlas inomhus i odlingsrum eller tält, kan sorten uppnå höjder på 60-100 cm, och tillhandahålla avkastning på ungefär 400-450 g/m². Denna sortens korta format innebär att den är enkel att odla och många plantor kan odlas på ett begränsat utrymme. Utomhusplantor uppnår aningen högre höjder på omkring 80-120 cm och en avkastning på 80-130 g/planta. Med en blomningsperiod på 6-7 veckor, blir plantorna redo att skördas 8-9 veckor efter groning. Fast Eddy föredrar milda klimat.

Stress Killer STRESS KILLER

Stress Killer
Stress Killer bud

Stress Killer består av 60% sativagenetik, 30% indicagenetik och 10% ruderalisgenetik. Sorten har utvunnits via korsodling av Juanita la Lagrimosa, Lemon Shining Silver Haze, och Cannabis ruderalis. Stress Killer odlades ursprungligen för att tillhandahåller ett klart och funktionellt rus - en sort som uppfyller sitt namn. Sorten har ett THC-innehåll på 11% med höga nivåer av CBD. Denna cannabinoidprofil ger en aningen mer intensivt rus, utan att göra rökaren icke-kapabel att genomföra sina vardagliga uppgifter. Även denna Juanita la Lagrimosa-ättling är ett utmärkt alternativ till medicinska användare tack vare att den endast ger en smärre psykoaktiv kick. Den höga effekten som framkallas av Stress Killer är känt för att hjälpa till att förstärka mentalt fokus, så att rökare inte har några problem att arbeta eller delta i kreativa aktiviteter.

Stress Killer växer bra både inomhus- och utomhus. Inomhusplantor når höjder på mellan 90-140 cm och pumpar ut en imponerande avkastning på mellan 450-500 g/m². Å andra sidan kan utomhusplantorna bli upp till mellan 120-160 cm höga och resultera i en avkastning på 110-160 g/planta. Stress Killers blomningsperiod varar i runt 7 veckor och sorten är redo att skördas endast 11 veckor efter groning. Sorten är enkel att odla och föredrar ett milt klimat.

Dance World DANCE WORLD

Dance World
Dance World bud

Dance World är en sativa-dominant sort som består av 75% sativagenetik och 25% indicagenetik. Sorten är ett kärleksbarn till föräldrarna Dancehall 20 och Juanita la Lagrimosa. Detta korsodlingsprojekt har resulterat i en sort som tillhandahåller ett THC-innehåll på 12%, förstärkt med ett högt CBD-innehåll. Att röka Dance Worlds blommor framkallar ett motiverande och inspirerande rus som är väldigt mycket på sativasidan av spektrumet. När det gäller den rekreationella sidan, så hjälper denna höga effekt rökare att hamna "i zonen" och uppnå sina dagliga mål. Ur ett medicinskt perspektiv, så är det höga CBD-innehållet tillsammans med den lätta psykoaktiva höga effekten perfekt för att dosera CBD under dagen utan att bli icke-funktionell eller utmattad.

Dance World kan odlas framgångsrikt både inomhus och utomhus, även om sorten föredrar en sval miljö. När man odlar Dance World inomhus i ett växtrum, så kan man förvänta sig att se plantorna uppnå höjder på upp till 100 cm och ha en avkastning på upp till 525g/m². Den lilla storleken och stora skörden innebär att denna sort är utmärkt om man vill få ut så mycket som möjligt av sin odlingsyta. Utomhusplantor kan bli upp till 120 cm och kommer uppnå en avkastning på upp till 450 g/planta. Den relativt lilla storleken gör Dance World till en bra sort för att undvika oönskad uppmärksamhet. Sorten har en blomningsperiod på 8 veckor och kommer vara redo att skördas under tidig oktober om den odlas utomhus.

Royal Highness ROYAL HIGHNESS

Royal Highness
Royal Highness bud

Royal Highness ligger i den högre änden av THC-spektrumet när det kommer till några av ättlingarna till Juanita la Lagrimosa. Sorten har ett THC-innehåll på 14% med ett högt CBD-innehåll. De högre THC-nivåerna kan vara tilltalande för både rekreationella och medicinska användare. Rekreationellt sett, erbjuder sorten en aningen kraftigare rus som samtidigt kombineras med en klar och cerebral effekt som är utmärkt vid arbete med kreativa projekt samt djupdykning i filosofiska diskussioner med vänner.

THC-innehållet gör även denna sort till ett optimalt val för medicinska användare som letar efter anständiga mängder av både THC och CBD för sin hälsa. Det rus som Royal Highness framkallar karakteriseras av ett klart och tydligt sinnestillstånd, utan eufori och överväldigande som associeras med sorter med högre THC-innehåll. När man njuter av denna sort, kommer rökare välkomnas av söta smaker tillsammans med aromatiska dofter av frukt och skunk.

Royal Highness är en sativa-dominant sort som innehåller 60% sativagenetik och 40% indicagenetik. Sorten är ett resultat av korsodling av Respect 13 och Dancehall 24. Royal Highness tolererar både inomhus- och utomhusodling. Inomhusplantor kommer nå en höjd på mellan 60-100 cm och en avkastning på imponerande 600 g/m². Utomhusplantor blir aningen högre, mellan 80-110 cm och har en avkastning på upp till 475 g/planta. Royal Highness blomningstid är 9 veckor, och utomhusplantor kommer vara redo att skördas under tidig oktober. Sorten ter sig bäst i varmt klimat.

Royal Medic ROYAL MEDIC

Royal Medic
Royal Medic bud

Royal Medic är en sativa-dominant sort som består av 75% sativagenetik och 25% indicagenetik. Denna genetiska mix ger Royal Medic mer av en energigivande, fokuserad och cerebral effekt när den röks, till skillnad från effekten av en hög kropp, vilket förekommer, om än inte dominant. Sorten skapades via korsodling av Juanita la Lagrimosa och Critical. Sortens höga CBD-innehåll får sällskap av ett lågt THC-innehåll på 10%. När man röker de processade blommorna från Royal Medic, kommer rökare uppleva en smakrik mix av kryddor och sötma.

Royal Medic växer livligt både inomhus och utomhus, och hanterar även ett kallt klimat. Inomhusplantor som odlas i växtrum kommer uppnå höjder på upp till 120 cm och ge avkastning på upp till 475 g/m². Utomhusplantor som odlas i rabatter eller krukor kommer växa sig upp till 150 cm höga och tillhandahålla imponerande skördar på upp till 525 g/planta. Blomningstiden för Royal Medic är 9 veckor och skördeperioden för utomhusplantor är tidig oktober.

Painkiller XL PAINKILLER XL

Painkiller XL
Painkiller XL bud

Painkiller XL är en sativa-dominant sort som består av 75% sativagenetik och 25% indicagenetik. Sorten kommer från föräldrarna Royal Highness och Juanita la Lagrimosa. Painkiller är en utmärkt medicinsk sort som är väldigt rik på CBD och har endast ett THC-innehåll på 9%. Denna sort ger medicinska användare otroliga hälsofördelar från CBD, med låg exponering av psykoaktiv THC. Det gör att man kan uppleva de antiinflammatoriska- och antianfalls-egenskaperna samt andra goda egenskaper från CBD, utan att bli allt för hög under processen. Det lilla rus som associeras med rökning av denna sort är ganska fysiskt och väldigt klart.

Painkiller XL tycker om ett milt klimat och kan odlas både inomhus och utomhus med hög avkastning oavsett. Inomhusplantor kommer producera imponerande skördar på upp till 550 g/m² och bli upp till 100 cm höga. Utomhusplantor kommer uppnå höjder på omkring 150 cm och ge en enorm avkastning på upp till 550 g/planta. Blomningstiden för Painkiller är endast 8 veckor och skördetiden för utomhusplantor sker under den sena delen av september.

ÄR DU ÖVER 18 ÅR GAMMAL?

Innehållet på RoyalQueenSeeds.com är endast lämpligt för vuxna och är reserverat för personer med myndig ålder.

Se till att du är medveten om landets lagar.

Genom att klicka på STIG PÅ, bekräftar
du att du är
18 år eller äldre.