By Luke Sumpter


Den växande globala cannabismarknaden innebär att patienter med en rad olika tillstånd kan få tillgång till cannabis med färre restriktioner. Till och med länder som förbjuder cannabis tillåter ofta patienter med multipel skleros att få tillgång till marijuana i någon form. Med det i åtanke, vad är dynamiken mellan marijuana och multipel skleros? Och CBD och MS? Nedan diskuterar vi om cannabis kan hjälpa till att hantera symptomen på denna autoimmuna sjukdom.

Vad där multipel skleros

Multipel skleros (MS) är ett livslångt tillstånd som påverkar det centrala nervsystemet. Som en autoimmun sjukdom, stammar den från ett felfungerande immunsystem. Vi förlitar oss på denna komponent av vår fysiologi för att försvara oss från externa hot såsom virus och bakterier. Dock misslyckas vårt immunsystem ibland med att känna igen kroppens celler som "egna" och börjar behandla dem som mikroskopiska inkräktare.

När det gäller MS attackerar immunceller en komponent av nervceller som heter myelinskidan. Denna isolerande substans består av proteiner och fetter och formas runt nervfibrer vilket hjälper dem att leda elektriska impulser. Dessa signaler, eller handlingspotentialer, används för att utföra en rad fysiologiska processer, inklusive muskulär kontraktion och frigörande av neurotransmittorer.

Då immunsystemet attackerar myelinskidan, får nervsystemsöverföringen sig ett slag. Kommunikationsproblem uppstår som förhindrar hjärnan från att optimalt överföra meddelanden till resten av kroppen. Detta överfall kan nå en punkt där det orsakar permanent skada på nervfibrerna. Så småningom börjar ärrvävnad att bildas där myelinet försöker läka sig själv.

Typer av multipel skleros

Det finns två primära sätt som MS börjar på. Ungefär 8 av 10 patienter diagnostiseras med återkommande anfall av MS. Denna sjukdomsform kännetecknas av perioder med förvärrade symptom eller återfall. Dessa episoder kan vara i allt mellan flera dagar och flera månader.

Symptomen förbättras dock alltid lite när en episod avslutas, en period som kallas remission. Dessa tidsfönster mellan attacker kan också vara under en lång period, till och med upp till flera år. Runt 50 % av patienterna medåterkommande anfall av MS upplever sekundär progressiv MS inom 15-20 år från den ursprungliga diagnosen. Detta tillstånd blir gradvis värre över tid utan mönstret med återfall eller remission.

Bara drygt 1 av 10 MS-patienter upplever primär progressiv MS. Denna form av MS består av symptom som blir värre över flera år på ett linjärt sätt, utan upp och ner i återfall och remission.

Typer av multipel skleros

Orsaker till multipel skleros

Den exakta orsaken till MS är fortfarande okänd. Även om den anses vara en autoimmun sjukdom, har forskare ännu inte listat ut exakt vad som driver immunsystemet till att börja attackera myelinskidorna. Dock tros vissa riskfaktorer bidra till en ökad sannolikhet för att utveckla tillståndet. Dessa inkluderar:

 • Ålder: Människor kan uppleva igångsättandet av MS i nästan alla åldrar, men oftast drabbar det människor mellan 20-40 år.
 • Kön: Kvinnor är ungefär tre gånger mer benägna att uppleva återfallande MS.
 • Familjehistorik: Människor har mycket högre risk att utveckla MS om de har en förälder eller ett syskon med tillståndet.
 • Etnicitet: Nordeuropéer har större risk för att utveckla MS, medan asiater, afrikaner och ursprungsamerikaner har en mycket lägre sannolikhet.
 • Vitamin D-nivåer: Minskade vitamin D-nivåer på grund av liten exponering för solljus kan öka risken för att utveckla MS.
 • Infektioner: En del virala patogener, inklusive viruset Epstein-Barr är associerade med utvecklandet av MS.

Symptom på multipel skleros

Nedbrytningen av myelin kan göra att en rad symptom uppstår. De vanligaste symptomen på MS inkluderar:

Domningar Svaghet
Elektriska chockförnimmelser Spasmer
Skakningar Ostadig gång
Delvis eller total synförlust Sluddrigt tal
Trötthet Yrsel
Blås- och tarmstörningar

Nuvarande behandlingar för multipel skleros

Inget bot finns för närvarande för MS, men det finns en rad behandlingar tillgängliga för individuella symptom på sjukdomen. De huvudsakliga behandlingarna för de centrala symptomen inkluderar:

 • Muskelsmärta: Detta problem riktar man primärt in sig på med smärtstillande och sjukgymnastik.
 • Känslomässiga problem: En del patienter svarar bra på kognitiv beteendeterapi, andra behöver antidepressiva.
 • Nervsmärta: Läkemedel såsom gabapentin hjälper till att hålla nervsmärtan under kontroll.
 • Rörlighetsproblem: Träning, sjukgymnastik, rullstolar och trapphissar hjälper till med rörlighetsproblem.
 • Spasmer: Sjukgymnastikmetoder såsom stretchning kan lindra spasmer, läkemedel såsom clonazepam och gabapentin skrivs även ofta ut.

Medicinsk cannabis och multipel skleros-symptom

MS kommer utan tvekan med en lång rad symptom. Så var exakt passar medicinsk marijuana in i bilden? Innan vi utforskar vetenskapen gällande cannabis och MS-symptom, så hjälper det att först undersöka exakt hur cannabis arbetar i kroppen.

Ett ord om det endocannabinoida systemet

Precis som att vi har ett nervsystem och ett kardiovaskulärt system så har vi även ett endocannabinoidsystem (ECS). Likt våra andra fysiologiska system, spelar ECS en fundamental roll i hur våra kroppar drivs. Medan lungsystemet hjälper oss att andas och nervsystemet håller oss igång, hjälper ECS oss att bibehålla ett tillstånd som heter homeostas (biologisk balans). Enkelt uttryckt, det hjälper andra system i kroppen att upprätta sin optimala förmåga.

Forskare har upptäckt ECS-komponenter i hela kroppen, från nervsystem till hud och skelett. De hjälper till att uppfylla en lång lista med funktioner, från att reglera neurotransmittor-avfyrning till att bygga upp benvävnad. De viktigaste komponenterna i detta vitala system inkluderar en rad cannabinoidreceptorer, signalmolekyler (endocannabinoider) och enzymer som skapar och bryter ner dessa signalmolekyler.

Det intressanta med cannabis? Örten innehåller en familj med kemikalier som heter cannabinoider. Dessa molekyler interagerar med ECS och modulerar det i olika grader, vilket i slutändan påverkan ett av de viktigaste systemen i kroppen.

Ett ord om det endocannabinoida systemet

Det visar sig att ECS ofta spelar en roll i hälsotillstånd. När detta system störs orsakar det en ändring från homeostas som ibland kan manifestera sig som sjukdom. Exempelvis har forskare upptäckt att en del människor diagnostiserade med MS uppvisar ett dysreglerat ECS.

Forskning genomförd på Università Tor Vergata i Italien mätte endocannabinoidnivåer[1] hos 26 MS-patienter, 25 hälsokontroller och möss som tjänade som en förklinisk modell av MS. Resultaten indikerar att återfallande MS-patienter hade högre nivåer av anandamid (en av de huvudsakliga endocannabinoiderna) i ryggmärgsvätska och perifera lymfocyter(immunceller). Forskare upptäckte även förhöjda anandamidnivåer hos mössen, vilket ledde dem till slutsatsen att MS är associerad med signifikanta förändringar av ECS.

Dock krävs fler människoförsök för att ta reda på hur man mer exakt kan gå in på ECS för att hitta roten till MS. För närvarande har merparten av studierna fokuserat på om cannabis kan hjälpa till att lindra några av sjukdomens symptom.

 • Cannabis och spasticitet

Spasticitet resulterar i känslor av stelhet hos MS-patienter, och kan göra det svårt för dem att röra sig. Detta symptom tar ut sin rätt på livskvaliteten och kommer ofta med värk och svaghet. Pågående studier utforskar cannabis potential för att reducera spasticitet och således öka livskvaliteten hos MS-patienter.

Ett slumpmässigt placebokontrollerat försök som genomfördes år 2012 testade rökt cannabis mot placebo[2] hos patienter med behandlingsresistent spasticitet. Framtida studier hoppas kunna upprepa dessa positiva upptäckter och ta sig närmare en förståelse för hur cannabis kan hjälpa till att hantera detta symptom.

Marijuanas potential för muskelspasmer och spasticitet har lett till att flera regeringar runt om i världen har legaliserat cannabisbaserade läkemedel för detta syfte. Exempelvis har Storbritanniens regering gjort munsprayen Sativex (nabiximols) tillgänglig för patienter med måttlig till allvarlig spasticitet. Preparatet innehåller lika stora mängder av THC och CBD. Även om det inte fungerar för alla patienter, rapporterar MS Society att Sativex har en positiv effekt på merparten av patienterna[3].

 • Cannabis och smärta

Människor har rekryterat cannabis för att hantera smärta i tusentals år. Det kommer säkert inte som någon överraskning för dig att ECS även spelar en nyckelroll i smärtsignalvägar. Resultat av anekdotiska betraktelser från de som drabbats av kronisk smärta rapporterar hur THC kan hjälpa till att lindra obehag och öka livskvalitet. Men vad säger forskningen?

En granskningsuppsats publicerad i tidskriften Frontiers in Pharmacology undersöker tidigare studier som undersökte örtens smärtstillande effekter[4]. Författarna hävdade att handlingsmekanismen involverar cannabinoider som interagerar med neurotransmittor-frisättande från nervändar och att meta-analyser av kliniska försök uppvisar måttliga bevis för cannabis i fall av kronisk smärta. Framtida högkvalitativa kliniska försök behövs för att avgöra de smärtstillande effekterna från olika cannabinoider hos MS-patienter.

Cannabis och smärta
 • Cannabis och blåskontroll

När MS utvecklas kan immunsystemet skada delar av hjärnan och ryggraden som ansvarar för att kontrollera blåsan. Blåsinkontinens, gör att bristen på kontroll kan göra att patienter akut och frekvent måste gå på toaletten. Intressant nog undersöker forskare cannabis roll för blåskontroll[5] hos MS-patienter. Flera cannabinoider visar sig lovande i det här området, inklusive CBG[6] (cannabigerol).

 • CBD och rörlighet

Vem har inte hört talas om CBD (cannabidiol) vid det här laget? Denna icke-psykotropiska cannabinoid har ökat i berömmelse tack vare dess klara och avslappnande effekter. Denna molekyl har en väldigt annorlunda handlingsmekanism än THC. Men som dess förekomst i Sativex antyder, skulle CBD-olja och multipel skleros kunna vara ett kompatibelt par.

En granskningsuppsats publicerad i tidskriften Frontiers in Neurology bryter ner tillgängliga bevis och verkan av CBD på rörlighet[7], trötthet, inflammation, depression och spasticitet. Författarna tittar även på hur cannabis kan hjälpa en del patienter att minska sin användning av farmaceutiska läkemedel. Givetvis tillhandahåller denna pågående forskning intressanta insikter, men ger inte på något sätt avgörande bevis på CBD:s effektivitet.

Skillnaden mellan medicinsk cannabis och sativex

Trots att en del länder ger MS-patienter tillgång till sativex, så förblir de begränsade från tillgång till cannabisblommor, extrakt och andra preparat. Men spelar det verkligen någon roll? Med all sannolikhet, ja.

Sativex tillhandahåller ett exakt 1:1-förhållande av THC och CBD. Denna blandning verkar fungera för en del patienter, men cannabis erbjuder mycket mer än dessa två cannabinoider. Örten producerar även mer än 100 andra cannabinoider och 200 terpener. Såväl som att producera sina egna unika effekter, synergiserar även dessa föreningar med THC och CBD för att framkalla mer optimala resultat. Forskningen är fortfarande i ett tidigt stadium, men vi kommer sannolikt att se anpassade extrakt och till och med selektivt förädlade kemovaror för MS-patienter någon gång i framtiden.

THC vs CBD för multipel skleros

Båda dessa föreningar visar sig lovande i pågående studier. THC producerar en psykotropisk effekt som en del patienter finner avsmakande. Dock värdesätter andra denna egenskap och anser att det gynnar deras mentala tillstånd.

I allmänhet har THC och CBD väldigt olika effekter på ECS. Medan THC binder direkt till huvudreceptorerna, påverkar CBD våra endocannabinoidnivåer och binder till andra receptorer som forskare klassificerar som en del av det "expanderade endocannabinoida systemet". Cannabis och dess komponenter påverkar olika människor på olika sätt. Även om många MS-patienter är begränsade till receptbelagda cannabisbaserade läkemedel, kan en del upptäcka att de föredrar en cannabinoid framför en annan om de ges friheten att experimentera.

Så använder man medicinsk cannabis för multipel skleros

Det finns många olika sätt att använda cannabis. Det kokar i slutändan ner till personlig preferens och, återigen, tillgång. Kolla in de vanligaste nedan:

Rökning

Att röka cannabis introducerar cannabinoider och terpener nästan direkt in i blodomloppet för en snabb igångsättning av effekter. Dock exponeras användare även för farliga carcinogener.

Vaporization

Vejpning stoltserar med samma hastighet på igångsättning som rökning. Dock använder dessa enheter lägre temperaturer och exponerar användare för färre toxiner.

Oral cannabis

Att äta cannabis skickar cannabinoiden igenom mag-tarmkanalen. Detta resulterar i en lägre igångsättning. THC omvandlas till 11-hydroxi-THC i levern som producerar en mer kraftfull psykotropisk effekt. CBD kan även tas den orala vägen. Många använder CBD-olja för muskelspasticitet och andra MS-symptom.

Sublingualt

Denna metod involverar att placera oljor och extrakt direkt under tungan. Härifrån sprids cannabinoider kvickt in i blodomloppet, vilket resulterar i en snabb igångsättning av effekter.

Vilka är riskerna med att använda medicinsk cannabis för multipel skleros?

Även om cannabis besitter en relativt god säkerhetsprofil, så har den även en egen uppsättning med biverkningar. Kolla in biverkningarna för de två vanligaste cannabinoiderna nedan.

THC
Ökad hjärtfrekvens Torr mun
Ångest Försämrat minne
Försämrad reaktionstid Panik
Förvärrande av mentala hälsoproblem
CBD
Aptitförändringar Diarré
Viktminskning Trötthet 
Interaktion med läkemedel

Då forskning fortsätter att utforska cannabisens roll och dess beståndsdelar i behandlingen av MS, kommer patienter troligtvis att få tillgång till skräddarsydda produkter och doseringsriktlinjer som gör användning av medicinsk cannabis så säker som möjligt.

Naturligtvis, om du har några frågor eller tvivel gällande användning av medicinsk cannabis, bör du alltid diskutera dem med din läkare först.

External Resources:
 1. The endocannabinoid system is dysregulated in multiple sclerosis and in experimental autoimmune encephalomyelitis - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 2. Smoked cannabis for spasticity in multiple sclerosis: a randomized, placebo-controlled trial https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 3. Sativex (nabiximols) | Multiple Sclerosis Society UK https://www.mssociety.org.uk
 4. Frontiers | Cannabinoids and Pain: New Insights From Old Molecules | Pharmacology https://www.frontiersin.org
 5. The effect of cannabis on urge incontinence in patients with multiple sclerosis: a multicentre, randomised placebo-controlled trial (CAMS-LUTS) - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 6. Effect of Non-psychotropic Plant-derived Cannabinoids on Bladder Contractility: Focus on Cannabigerol - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 7. Cannabidiol to Improve Mobility in People with Multiple Sclerosis https://www.ncbi.nlm.nih.gov
Ansvarsfriskrivning:
Detta innehåll är endast i utbildningssyfte. Informationen som ges är tagen från forskning som samlats in från externa källor.

ÄR DU ÖVER 18 ÅR GAMMAL?

Innehållet på RoyalQueenSeeds.com är endast lämpligt för vuxna och är reserverat för personer med myndig ålder.

Se till att du är medveten om landets lagar.

Genom att klicka på STIG PÅ, bekräftar
du att du är
18 år eller äldre.