Medicinsk Cannabis 101: den kompletta guiden om medicinsk marijuana

Medical Cannabis 101: The Complete Guide To Medical Marijuana

I den här artikeln tar vi en djupgående titt på medicinsk marijuana och allt du behöver veta om produkten.


VAD ÄR CANNABIS?

Cannabis är ett släkte av blommande växter som tillhör familjen Cannabaceae, vilket också omfattar humle och bäralm. Cannabisplantor är dioikiska eller tvåbyggare (de utvecklar separata manliga och kvinnliga plantor), och de flesta cannabisprodukter som vi konsumerar, antingen rekreationellt eller medicinskt, härrör från blommor av kvinnliga växter.

Det finns en hel del diskussioner kring den riktiga taxonomin för cannabisplantor. I allmänhet är dock cannabisplantor uppdelade i följande olika arter: cannabis indica, cannabis sativa och cannabis ruderalis.

FÖRSTÅ CANNABISPLANTANS BESTÅNDSDELAR

Cannabisväxten innehåller över 400 olika kemiska föreningar. Över 100 av dessa är cannabinoider, föreningar som direkt eller indirekt kan verka på cannabinoidreceptorer.

De två mest kända komponenterna i cannabis är THC (tetrahydrocannabinol) och CBD (cannabidiol). THC är den huvudsakliga komponenten i marijuana och är det som ger plantan dess berusande effekter. CBD, å andra sidan, finns vanligtvis i högre koncentrationer i hampa eller cannabissorter som är specifikt framtagna för att vara rika på just den cannabinoiden.

Förutom cannabinoider innehåller cannabis även andra viktiga föreningar, såsom terpener. Dessa finns i plantans naturliga oljor och spelar en viktig roll för cannabis unika aromer.

Varje cannabisväxt har sin egen distinkta, kemiska uppbyggnad. Vissa plantor kan till exempel ha högre koncentrationer av vissa cannabinoider och terpener än andra. Detta beror på genetiken hos olika sorter.

Förstå Cannabisplantans Beståndsdelar

ENTOURAGE-EFFEKTEN

Mycket av forskningen om cannabis fokuserar på att undersöka effekterna av isolerade, enskilda föreningar. Trots att detta kan berätta mycket om dessa föreningar, har det också väckt många frågor om cannabis unika egenskaper.

Begreppet ”entourage effect” beskrevs först av Raphael Mechoulam, en ledande cannabisforskare från Israel. 1998 beskrev Mechoulam och ett team av kollegor entourage-effekten i en vetenskaplig artikel[1] publicerat i European Journal of Pharmacology. Artikeln beskrev hur effekterna av cannabis inte bara uppstår på grund av de enskilda kemikalierna i plantan, utan också hur dessa kemikalier samverkar i kroppen.

Ett enkelt exempel på entourage-effekten kan ses i interaktionen mellan THC och CBD. Många studier har visat att CBD kan minska[2] vissa av de berusande effekterna av THC genom att påverka kemikaliens förmåga att binda till CB1-receptorerna i hjärnan och kroppen. Genom att göra detta kan CBD bidra till att minska några av de negativa biverkningarna av THC såsom ångest, paranoia, kognitiv nedsättning, m.m.

Andra exempel på entourage-effekten kan ses när man jämför effekterna av syntetiska cannabinoid-isolat som dronabinol (syntetiskt rent THC), med till exempel naturliga cannabinoider. Effekterna av dronabinol är enligt rapporter mycket olik från organisk THC, och dess biverkningar tenderar att vara mycket mer intensiva och mer långvariga.

Detta kan vara svårt att förstå, eftersom dronabinol strukturellt sett liknar THC. De stora skillnaderna mellan effekterna av dronabinol och THC beror emellertid troligen på entourage-effekten, eftersom dronabinol endast innehåller ren THC, medan cannabis innehåller en mängd andra komponenter.

FÖRSTÅ DITT ENDOCANNABINOID SYSTEM

För att förstå medicinsk cannabis är det viktigt att förstå det endocannabinoida systemet - det system som förmedlar effekterna av cannabis i våra kroppar.

Endocannabinoid-systemet (ECS) är enkelt beskrivet som ett reglerande system. I själva verket anser vissa att det är det huvudsakliga homeostatiska systemet i kroppen, som ansvarar för att upprätthålla en noggrann kroppslig balans.

Förstå Ditt Endocannabinoid System

Systemet består i princip av tre huvudkomponenter:

• Endocannabinoider såsom anandamid och 2-AG. Dessa föreningar liknar de cannabinoider som finns i cannabis, men de produceras naturligt av kroppen.

• Cannabinoidreceptorer CB1 och CB2, som får endocannabinoider. CB1-receptorer finns i höga koncentrationer i hela hjärnan, medan CB2-receptorer finns i immunceller.

• Enzymer, såsom fettsyra amid hydrolas och cytokrom P450, som hjälper till att syntetisera, transportera och metabolisera cannabinoider.

Kroppen producerar endocannabinoider som svar på en mängd olika faktorer, inklusive träning, stress, olika tider på dagen och mer. När vi till exempel står inför en stressande händelse, producerar våra kroppar endocannabinoider för att minimera de negativa effekterna av stress.

Dessa endocannabinoider transporteras sedan och aktiverar specifika receptorer. För att visualisera detta kan du tänka på cannabinoidreceptorerna som lås och endocannabinoiderna som nycklar. När en endocannabinoid aktiverar en receptor, utlöser den ett specifikt svar i kroppen.

För närvarande visar forskning att endocannabinoid-systemet är involverat i en mängd kroppsliga processer. Dessa inkluderar:

• Inflammation och smärta
• Humör och sexlust
• Sömn
• Kroppstemperatur och immunfunktion
• Matsmältning
• Stressrespons

CANNABIS SOM MEDICIN

Det endocannabinoida systemet upptäcktes under 1900-talet efter att forskare ville förstå mekanismerna, genom vilka cannabis levererade sina unika, berusande effekter. Idag tros ECS vara ett potentiellt, terapeutiskt mål för en mängd olika tillstånd, och cannabisbaserade terapier blir alltmer populära.

Fram till nu, har den mesta forskningen om medicinsk cannabis fokuserat på THC och CBD. THC är en CB1-agonist, vilket innebär att den binder direkt till CB1-receptorer. När det gör det ger det en mängd olika effekter som varierar beroende på administreringsväg, dosens storlek, såväl som individen och deras känslighet för cannabis.

CBD är å andra sidan mycket mer komplicerat. Till skillnad från THC har CBD inte någon hög affinitet för någon av cannabinoidreceptorerna. Istället fungerar det på serotonin, vanilloid, GABA, gamma och en mängd andra receptorer. Faktum är att CBD har visat sig verka via 60 olika molekylvägar.

Medicinal cannabis handlar alltså om att använda komponenterna i cannabis för att återställa balansen i det endocannabinoida systemet och därmed lindra en mängd olika tillstånd och deras symtom.

Dock kan det vara svårt att förstå cannabis och hur det utövar en så stor variation av effekter på kroppen.

Cannabis Som Medicin

FORSKNING KRING MEDICINSK MARIJUANA

INFLAMMATION

Det finns mycket forskning som visar att det endocannabinoida systemet spelar en viktig roll för att reglera inflammatoriska processer[3]. Dessutom har för-kliniska studier visat att cannabinoider kan minska djurmodeller av inflammation[4] kopplad till olika hälsobesvär. En granskning från 2018[5] påstår att cannabisens potential kan lindra symptom av artros genom att katalysera antiinflammatoriska smärtstillande medel och antinociceptiva åtgärder från det endocannabinoida systemet. Dock är forskare snabba att påpeka att endast ett par kliniska studier har genomförts om säkerheten och effekten av medicinsk cannabis på detta område.

SMÄRTA

Endocannabinoidsystemet spelar också en viktig roll i hur vi känner och reagerar på smärta. Forskning har funnit cannabinoidreceptorer[6] på presynaptiska platser i det centrala och perifera nervsystemet. Cannabinoider som verkar på dessa receptorer kan förändra överföringen av smärtsignaler. Därför har cannabinoider blivit intressanta för att försöka behandla en mängd olika smärttyper, inklusive nociceptiv smärta från yttre skador, och neuropatisk smärta orsakad av tillstånd som multipel skleros[7].

HUDÅKOMMOR

Det endocannabinoida systemet är aktivt i hela huden[8] och kan aktiveras med hjälp av topiska cannabisprodukter som krämer, balsamer, oljor och mer. Denna upptäckt har gett upphov till en enorm industri av topiska cannabisprodukter som kan hjälpa till vid akne, allergiska reaktioner, dermatit, psoriasis och mer.

MENTALA HÄLSOTILLSTÅND

Forskning om cannabinoider för mentala hälsotillstånd är fortfarande frustrerande begränsade, även om cannabinoider har påvisat neuroprotektiv[9] potential i preliminära studier. Dessutom är cannabinoider tänkta att främja neurogenes[10] (skapandet av nya hjärnceller) i viktiga områden i hjärnan som är associerade till mental hälsa.

TUMÖRER

En av rollerna för det endocannabinoida systemet är att reglera cellernas tillväxt och död. Under de senaste åren har detta gett upphov till mycket diskussion om potentialen att använda cannabinoider vid behandling av tumörer. Trots att dessa fortfarande befinner sig i sina tidiga stadier, tyder ny forskning på att cannabinoidterapier[11] kan hjälpa till att reglera tillväxten och spridningen av tumörer.

ILLAMÅENDE, KRÄKNING, APTIT

Forskning visar att både THC och CBD[12] har potential att minska illamående[13] och kräkning hos djurmodeller.

SÖMNPROBLEM

Med tanke på de ofta lugnande effekterna av THC-rik cannabis (i synnerhet i stora mängder), är det en anledning till att cannabis kan ha potential som en värdefull sömnhjälp. Dessvärre är högkvalitativ forskning inom detta område knapp. Fortfarande, då det finns anekdotiska berättelser om de lugnande, sömnframkallande effekterna av tunga indica-sorter, till exempel kan de som vill skynda på resan till drömmarnas land överväga THC-rik cannabis för att förenkla processen. CBD har även studerats[14] för dess potential här. men resultaten är ännu inte slutgiltiga.

Sömnproblem

HUR FÅR MAN TILLGÅNG TILL MEDICINSK MARIJUANA

En del länder i världen har legaliserat cannabis för medicinskt bruk, som Nederländerna, Luxemburg, Tyskland, Kanada, Australien och många stater i USA. De medicinska marijuana-programmen i var och en av dessa regioner skiljer sig åt, ibland ganska mycket. De flesta länder har emellertid legaliserat cannabis för en utvald lista av sjukdomar. Patienter med dessa sjukdomar måste diagnostiseras av en läkare och förskrivas cannabis, eller få ett medicinskt marijuana-kort för att kunna köpa det från en speciell butik eller apotek.

HUR ANVÄNDER MAN MEDICINSK MARIJUANA

Medicinsk marijuana finns i många olika former. Dessa inkluderar:

• Cannabis-tinkturer och oljor: Tinkturer består av cannabis som extraheras i höghaltig alkohol, medan oljor använder någon form av bärarolja (vanligtvis MCT, hampa- eller olivolja). Dessa produkter kan innehålla CBD, THC och alla andra föreningar som finns i cannabis. Vissa produkter innehåller även andra ingredienser för att ge mer specialiserad lindring av en viss sjukdom eller symptom. Tinkturer och oljor tas vanligtvis under tungan, där de absorberas via slemhinnorna i munnen och tar effekt inom cirka 15 minuter.

• Matvaror: ätbar cannabis kommer i många olika former. De kan innehålla höga doser cannabinoider och behöver brytas ned i matsmältningskanalen för att få effekt. Detta kan ta upp till en timme eller mer, men erbjuder en långvarig frisättning av cannabis i kroppen.

• Kapslar: Cannabiskapslar innehåller en enda dos av cannabisolja. De måste sväljas, och, som precis som ätbar cannabis, brytas ned av matsmältningssystemet för att ge effekt.

• Topiska produkter: topisk cannabis, som krämer och balsamer, appliceras direkt på huden. De kan innehålla en mängd andra ingredienser för att bekämpa symtom som inflammation, klåda, rodnad, smärta, akne, utslag och mer. Topiska cannabisprodukter träder i kraft efter 10 minuter. Cannabinoiderna i dessa produkter erbjuder lokal lättnad, men tar sig inte in i blodomloppet.

• Blomma: Torkade cannabisblommor är rika på trikomer, som innehåller cannabinoider, terpener och andra föreningar som ger cannabis dess unika, medicinska egenskaper. Men brukar ofta röka eller förånga dessa blommor, men kan också infusioneras i oljor, smör och mer. Medicinska cannabisväxter kan odlas från frö eller från kloner, beroende på tillgänglighet och odlingsutrustning.

• Koncentrat: Cannabiskoncentrat tillverkas genom att extrahera nyckelkomponenterna från cannabisplantan för att skapa ett potent extrakt. Dessa extrakt har många olika namn, inklusive hasch, olja, dabs och mer. De förångas vanligtvis med en vejp eller specialiserade pipor, men kan också rökas eller läggas till i ätbara saker.

• Transdermala plåster: Transdermala cannabisplåster, som namnet antyder, är topiska plåster som avger cannabinoider genom huden och in i blodomloppet. Detta gör dem unika från andra topiska produkter, eftersom de erbjuder en stadig och långvarig frisättning av cannabinoider i systemet.

HUR DOSERAR MAN MEDICINSK CANNABIS

Dosering är mycket viktigt när det gäller användning av medicinsk cannabis. Tyvärr påverkar cannabis människor mycket olika, så det finns fortfarande inga strikta riktlinjer för hur man korrekt mäter cannabisläkemedel.

Vid användning av THC kan patienter finna lättnad med mikrodoser på 2,5 mg. Faktum är att trenden med mikrodosering har blivit mycket populär eftersom den gör det möjligt för patienter att få lättnad från sina symtom utan de starka, berusande effekterna som THC ger i större doser. Andra patienter kan dock behöva större doser för att uppleva lättnad.

Dosering av CBD är också personlig, och det tar vanligtvis en del försök och lite experimentering innan patienter att hitta rätt dos. Vanligtvis rekommenderas patienter att börja med små doser av CBD och sedan öka över tid. Tanken är att långsamt utveckla en dos som ger maximal lindring, utan att ge biverkningar.

Tyvärr finns det ännu mindre information om dosering av andra cannabinoider som CBN, CBG och CBC, eftersom dessa föreningar har varit föremål för mycket färre studier än THC och CBD.

External Resources:
 1. An entourage effect: inactive endogenous fatty acid glycerol esters enhance 2-arachidonoyl-glycerol cannabinoid activity. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 2. Does Cannabidiol Protect Against Adverse Psychological Effects of THC? https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 3. The endocannabinoid system: an emerging key player in inflammation. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 4. Cannabinoids as novel anti-inflammatory drugs. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 5. Cannabis and joints: scientific evidence for the alleviation of osteoarthritis pain by cannabinoids. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 6. The role of the endocannabinoid system in pain. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 7. Oromucosal delta9-tetrahydrocannabinol/cannabidiol for neuropathic pain associated with multiple sclerosis: an uncontrolled, open-label, 2-year ext... - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 8. The endocannabinoid system of the skin in health and disease: novel perspectives and therapeutic opportunities. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 9. Cannabidiol, neuroprotection and neuropsychiatric disorders. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 10. The role of cannabinoids in adult neurogenesis https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 11. Cannabis and CBD for Cancer https://www.projectcbd.org
 12. Regulation of nausea and vomiting by cannabinoids https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 13. Regulation of nausea and vomiting by cannabinoids and the endocannabinoid system. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 14. Effects of acute systemic administration of cannabidiol on sleep-wake cycle in rats. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
Ansvarsfriskrivning:
Detta innehåll är endast i utbildningssyfte. Informationen som ges är tagen från forskning som samlats in från externa källor.

ÄR DU ÖVER 18 ÅR GAMMAL?

Innehållet på RoyalQueenSeeds.com är endast lämpligt för vuxna och är reserverat för personer med myndig ålder.

Se till att du är medveten om landets lagar.

Genom att klicka på STIG PÅ, bekräftar
du att du är
18 år eller äldre.