By Luke Sumpter

Lär dig hur du använder vejpingtemperatur för att kontrollera ditt rus.


Att vejpa cannabis är något som har exploderat i popularitet. Detta moderna alternativ till rökning har fått draghjälp som ett potentiellt hälsosammare alternativ. Avsaknad av förbränning och cancerframkallande ämnen gör det lättare för lungorna. Dessutom hjälper lägre temperaturer till att bevara den komplexa smaken hos varje sort. I kontrast utsätter rökning örten för våldsamt höga temperaturer. Oavsett om knoppen bränns med en vanlig tändare eller en torch, så blir den fortfarande förbränd.

Modern förångningsteknik gör det möjligt för cannabisälskare att förånga sin knopp vid olika temperaturer. Denna nivå av kontroll gör vejping inte bara lättare för lungsystemet, det gör det också möjligt för användare att anpassa varje enskilt bloss. Denna banbrytande innovation har förändrat hur människor njuter av cannabis, vilket låser upp förmågan att rikta in sig på specifika molekyler, smaker och effekter.

VARFÖR VAPORIZER-TEMPERATUR SPELAR ROLL FÖR CANNABIS

Cannabisplantan är en organisk kemisk fabrik. Dess blommor producerar små svampformade utväxter som kallas trikomer. Dessa små strukturer pumpar ut harts laddat med psykoaktiva och medicinska molekyler. Bland denna repertoar finns över 100 cannabinoider, mer än 100 terpener och många flavonoider. Genom att ändra förångningstemperaturen kan cannabisanvändare optimera koncentrationen av specifika molekyler i varje bloss.

Varje sort innehåller olika nivåer av cannabinoider och terpener. THC—en av de vanligaste cannabinoiderna—ger ett psykotropisk rus ackompanjerat av en lång lista med terapeutiska egenskaper. Däremot erbjuder CBD kraftfulla terapeutiska egenskaper utan någon psykotropisk effekt. De flesta moderna sorter bjuder på höga nivåer av THC. Uppfödare har dock nyligen utvecklat sorter som innehåller höga nivåer av CBD, eller sorter med ett förhållande 1:1 av de två cannabinoiderna.

Forskare börjar ägna mer uppmärksamhet åt andra huvudsakliga och mindre vanliga cannabinoider. Forskning har redan bekräftat att CBG (cannabigerol) erbjuder smärtstillande och antiinflammatoriska effekter. THCV (tetrahydrocannabivarin) kan hjälpa till att dämpa effekterna av THC och kan bekämpa smärta och inflammation. CBC (cannabichromene) verkar minska svullnad och bevara däggdjurshjärnceller. Detta är bara toppen av isberget! När forskningen fortskrider kommer mer data säkert att dyka upp.

CANNABIS KOKTEMPERATURER
THC-A (105ºC / 221ºF)
B- CARYOPHYLLENE (119°C / 246°F)
CBD-A (120ºC / 248ºF)
B-SITOSTEROL (134°C / 273°F)
A-PINENE (156°C / 312°F)
THC (157°C / 314°F)
CBD (160–180°C / 320–356°F)
B-MYRCENE (166–168°C / 330–334°F)
A8 THC (175–178° / 347–352°F)
CINEOLE (176°C / 348°F)
LIMONENE (177°C / 350°F)
P-CIMEN (177°C / 350°F)
APIGENIN (178°C / 352°F)
CANNFLAVIN-A (182°C / 356°F)
CBN (185°C / 365°F)
LINALOOL (198°C / 388°F)
HUMULENE (198ºC / 388ºF)
BENZENE (205–365°C / 401–689°F)
TERPINEOL (218°C / 424°F)
CBC (220ºC / 428ºF)
THCV (220°C / 428°F)
PULEGONE (224°C / 435°F)
COMBUSTION (232ºC / 450ºF)
QUERCETIN (250°C / 482°F)

Och låt oss inte glömma våra kära vänner, terpenerna. Dessa aromatiska molekyler finns överallt i växtriket. Terpener ger varje cannabissort deras signaturdofter och smak, men deras funktion är inte begränsad till sensoriskt nöje. Dessa molekyler erbjuder en mängd terapeutiska effekter och antas till och med synergisera[2] med cannabinoider för att ge mer uttalade medicinska effekter. Myrcen är en av de mest förekommande terpenerna inom alla cannabissorter. Kemikalien ger smak av jord och kryddnejlika, och är känd för sina avslappnande och lugnande effekter.

Myrcen förstärker de antiinflammatoriska effekterna av CBD, liksom de muskelavslappnande effekterna av THC. Karyofyllen är en annan stor terpen som finns i cannabisblommor, vilket bidrar till peppar- och krydd-smaker. Terpenen är också känd som en "diet-cannabinoid" och kan ge antiinflammatoriska effekter[3] genom att binda till CB2-receptorer i det endocannabinoida systemet.

Cannabisanvändare väljer ofta sorter baserat på deras cannabinoid- och terpenkoncentration. Fritidsanvändare kan välja en rik THC-sort för maximala psykoaktiva effekter. De kan också leta efter en mängd av myrcen för att säkerställa ett lugnande rus. Som jämförelse kan läkemedelsanvändare välja en sort med högt CBD, med en bra karyofyllen-profil för att öka de antiinflammatoriska effekterna.

Genom att ändra temperaturen på vejpen kan cannabisanvändare se till att de når maximala nivåer av de önskade beståndsdelarna. Dessutom kan expriment med temperaturinställningar göra varje bloss trevligare. Användare kan ställa in sina enheter på låga temperaturer samtidigt som de fortfarande får alla önskade molekyler. Detta möjliggör mjukare bloss laddade med cannabinoider, som också är mindre sträva mot halsen och lungorna. Nedan diskuterar vi hur man använder temperaturinställningar för att nollställa vissa cannabiskemikalier.

RA

VETENSKAPEN OM ATT FÖRÅNGA CANNABINOIDER OCH TERPENER

Varje molekyl har en specifik kokpunkt. När de utsätts för en viss temperatur förvandlas terpener och cannabinoider till ånga. Dessa kokpunkter varierar emellertid mellan de olika beståndsdelarna. I själva verket har många cannabinoider och terpeners kokpunkter ännu inte bekräftats. Cannabisforskningen är fortfarande i ett tidigt skede—på grund av årtionden av förbud. Det finns en massa motstridiga uppgifter där ute om vilka molekyler som avdunstar vid vilka temperaturer. Det finns några grova riktlinjer och ett par till synes pålitliga guider. Men vid denna tidpunkt är det till stor del en fråga om personlig experimentering. Cannabisanvändare bör experimentera med olika sorter och temperaturintervall för att hitta de resultat som fungerar bäst för dem.

ISOLERING AV THC OCH CBD MED FÖRÅNGNINGS-TEMPERATURER

Vissa cannabismolekyler har väldigt lika kokpunkter. Till exempel avdunstar THC vid en kokpunkt på 157°C/314,6°F. CBD avdunstar vid ett något högre temperaturintervall på 160–180°C/320–356°F. Är det möjligt att isolera dessa molekyler under förångning? Kanske med en otroligt korrekt vejp, men chansen är liten. Dessutom kommer THC att avdunsta innan kokpunkten för CBD ens har uppnåtts. Om du söker betydande nivåer av THC eller CBD är det bäst att börja med en sort med högt värde av någon cannabinoid. Sorter rika på THC inkluderar Royal Gorilla och Fat Banana. För CBD-rika sorter, kolla in vår topp 5-lista från 2019 här.

Vaporizers

DE PERFEKTA TEMPERATURNIVÅERNA FÖR VEJPNING AV CANNABIS

Cannabisanvändare kan förvänta sig olika psykoaktiva effekter vid olika temperaturintervall. Detta kommer naturligtvis att variera beroende på sort och individ. Nedan följer en grov översikt över effekterna som produceras vid varje temperaturnivå.

LÅGT: 119–159 °C/246–318 °F

Vejpning inom detta temperaturområde frigör THC. Denna nivå riktar sig också mot många terpener som ger behaglig smak och terapeutiska effekter. Låt oss ta en titt på de viktigaste molekylerna som träffas.

• Karyofyllen: 119 °C/246 °F

Karyofyllen är en dominerande terpen inom de flesta cannabissorter. Molekylen kallas också en diet-cannabinoid på grund av dess närvaro i matprodukter såsom svartpeppar och dess verkan på CB2-receptorn. Karyofyllen kan hjälpa till att hantera smärta genom att minska inflammation.

KARIOFYLLEN
KATEGORI Terpen
EFFEKT Minska inflammation
PSYKOAKTIVITET Icke-psykoaktiv
SMAK Kryddig
SORT Sweet ZZ

• β-sitosterol: 134°C/273°F

β-sitosterol är en av flera flavonoider som finns i cannabis. Molekylen har visat antiinflammatorisk aktivitet[4].

B-SITOSTEROL
KATEGORI Flavonoid
EFFEKT Antiinflammatorisk
PSYKOAKTIVITET Icke-psykoaktiv
SMAK Smaklös

• α-pinen: 156°C/312°F

α-pinen tillför läckra smaker av tall och rosmarin till denna temperanivå. Terpenen är associerad med ångestdämpande effekter och kan hjälpa till att förhindra de negativa effekterna av THC, såsom försämring av korttidsminnet. α-pinen kan också synergisera med THC för att öka luftflödet till lungorna.

A-PINEN
KATEGORI Terpen
EFFEKT Anti-ångest
PSYKOAKTIVITET Icke-psykoaktiv
SMAK Tall, rosmarin
SORT Haze Berry

• THC: 157°C/314°F

THC är den viktigaste, psykotropiska komponenten i cannabis. Cannabinoiden tränger igenom blod-hjärnbarriären och aktiverar CB1-receptorer i det centrala nervsystemet. THC förändrar neuroners avfyrningsmönster och katalyserar en akut ökning av neurotransmittorn dopamin. Detta resulterar i eufori, lycka, fnitter och ökad aptit. Höga nivåer av THC kan inducera ett djupt förändrat medvetandetillstånd som orsakar ångest hos vissa användare.

THC
KATEGORI Cannabinoid
EFFEKT Eufori och lycka
PSYKOAKTIVITET Psykoaktiv
SMAK Smaklös
SORT Hulkberry

• CBD: 160–180°C/320–356°F

CBD ger en avkopplande och lugnande effekt, men det är inte psykoaktivt i samma mening som THC—det kan inte ge dig ett rus. Det är istället känt att CBD motverkar några av effekterna av THC genom att tillfälligt blockera CB1-receptorer. CBD tros också verka via många andra molekylära vägar för att minska inflammation och ge antioxidant och neuroskyddande effekter.

CBD
KATEGORI Cannabinoid
EFFEKT Antioxidant, neuroskyddande
PSYKOAKTIVITET Icke-psykoaktiv
SMAK Olivolja och hampafrö
SORT Solomatic CBD

LÅGT/MEDIUM: 160–180°C/320–392°F

Vejping inom detta temperaturintervall bjuder in några extremt intressanta molekyler till festen. Om du vejpar CBD-rika blommor är detta det optimala intervallet för att frigöra molekylen tillsammans med viktiga terpener. Om du vejpar THC-rika blommor, släpper du ut betydligt fler terpener vid denna temperatur.

• Myrcen: 166–168°C/330–334°F

Myrcen är den vanligaste terpenen inom cannabis och den blir tillgänglig inom detta temperaturintervall. Molekylen ger smak av mylla, druvor och kryddor. Myrcene utövar en lätt sederande effekt och är kemikalien bakom de flesta indica-sorternas avslappnande egenskaper.

MYRCEN
KATEGORI Terpen
EFFEKT Avslappnande
PSYKOAKTIVITET Icko-psykoaktiv
SMAK Druvor, krydda
SORT Dance World

• Δ8-THC: 175–178°/347–352°F

Δ8-THC lägger till en subtil psykoaktiv kick till denna temperaturnivå. Det är en analog av THC som binder till CB1-receptorer för att ge anti-illamående, ångestdämpande, aptitstimulerande, smärtstillande och neuroskyddande effekter. Δ8-THC förekommer dock bara i cannabis i mycket små mängder. Dessutom har den en lägre psykoaktiv styrka än dess vanligare motsvarighet.

Δ8-THC
KATEGORI Cannabinoid
EFFEKT Anti-illamående
PSYKOAKTIVITET Psykoaktiv
SMAK Smaklös

• Cineole: 176°C/348°F

Cineole är en fascinerande terpen. Det är en av huvudkomponenterna i eukalyptus, men är ganska sällsynt i dagens cannabissorter. Terpenen har demonstrerat[5] antivirala, smärtstillande, svampdödande, antibiotiska och antiinflammatoriska effekter. Cineole ökar också cerebralt blodflöde.

CINEOLE
KATEGORI Terpen
EFFEKT Antiviral
PSYKOAKTIVITET Icke-psykoaktiv
SMAK Eukalyptus

• Limonen: 177°C/350°F

Limonen ger cannabisånga med inslag av citrus. Molekylen gör effekterna av THC mer cerebrala och euforiska. I djurforskning[6] minskade limonen ångest och ökade serotoninnivåerna i prefrontal cortex, liksom dopaminnivåer i hippocampus.

LIMONEN
KATEGORI Terpen
EFFEKT Ökar dopamin
PSYKOAKTIVITET Icke-psykoaktiv
SMAK Citrus
SORT Green Gelato

• p-cymene: 177°C/350°F

p-cymene finns i kummin och timjan. Det bidrar med en söt och citrusartad arom och har i djurstudier visat sig ha en lugnande effekt[7].

P-CYMEN
KATEGORI Terpen
EFFEKT Lugnande
PSYKOAKTIVITET Icke-psykoaktiv
SMAK Söt, citrus
SORT Sour Diesel

• Apigenin: 178°C/352°F

Apigenin är en annan flavonoid som finns i cannabisplantan. Denna molekyl utövar anti-ångesteffekter och är det viktigaste ångestdämpande medlet som finns i kamomillblommor. Imponerande nog, verkar det på samma receptorer som bensodiazepiner, men orsakar inte biverkningar så som amnesi eller bedövning.

APIGENIN
KATEGORI Flavonoid
EFFEKT Anxiolytisk
PSYKOAKTIVITET Icke-psykoaktiv
SMAK Kamilla

MEDIUM/HÖGT: 181–200°C/357–392°F

Detta temperaturintervall ger cannabisångan ytterligare terapeutiska egenskaper. Tillsatsen av en viss cannabinoid bidrar också till ökat lugn och avslappning.

• Cannflavin A: 182°C/356°F

Cannflavin A är en flavonoid som finns i större mängder i cannabisblad. Molekylen har imponerande antiinflammatoriska[8] egenskaper.

CANNFLAVIN A
KATEGORI Flavonoid
EFFEKT Antiinflammatorisk
PSYKOAKTIVITET Icke-psykoaktiv
SMAK Nötig
SORT OG Kush

• CBN: 185°C/365°F

CBN (cannabinol) var den första cannabinoiden som isolerades från cannabis. Till skillnad från andra cannabinoider tillverkas den inte i plantan via enzymatiska reaktioner. Istället är CBN resultatet av nedbrytningen av THC. CBN kommer att lägga till ett bedövningselement till ruset, tillsammans med antiinflammatoriska effekter. CBN visar också potential som ett antikonvulsivt medel och kan minska symtomen vid psoriasis.

CBN
KATEGORI Cannabinoid
EFFEKT Antikonvulsiv
PSYKOAKTIVITET Psykoaktiv
SMAK Smaklös
SORT Royal AK

• Linalool: 198°C/388°F

Linalool ger en kraftigt blommig arom till många cannabissorter, med inslag av lavendel och citrus. Terpenen ansvarar för flera av de potentiella terapeutiska egenskaperna hos cannabis. Molekylen har antidepressiva, ångestdämpande och immunpotentierande egenskaper—den förstärker direkt flera immunfunktioner.

LINALOOL
KATEGORI Terpen
EFFEKT Anti-depressiv
PSYKOAKTIVITET Icke-psykoaktiv
SMAK Blommig
SORT Special Kush 1

HÖGT: 201°C+/393°F+

Detta är den höga änden av temperaturspektret. Här avdunstar ytterligare fördelaktiga cannabinoider och terpener. Men saker och ting börjar bli riktigt varma. Det är här som vejping blir mer som rökning och vissa skadliga molekyler förvandlas till gaser. Även om detta temperaturintervall antas frigöra samtliga fördelaktiga föreningar i cannabisblommor, är det en fin balans mellan optimal förångning och frisättning av skadliga kemikalier.

• Bensen: 205–365°C/401–689°F

Tyvärr kommer de fördelaktiga molekylerna i denna temperaturnivå tillsammans med en puff av bensen. Detta cancerframkallande ämne är en anledning till att många cannabisanvändare överger rökning. Även om bensen har en kokpunkt på 80 °C har vissa ångmodeller visat sig eliminera kemikalien upp till 200 °C. Hittills finns det ingen bekräftad siffra av förångningspunkten för bensen i cannabiskonsumtion. Vissa rapporter tyder på att antalet kan vara så högt som 365 °C.

• Terpineol: 218°C/424°F

Terpineol ger en subtil doft av syren och förekommer ofta i parfymer och kosmetika. Terpenen har visat flera terapeutiska effekter[9], inklusive anti-malaria, antibiotika, antioxidanter och lugnande egenskaper.

TERPINEOL
KATEGORI Terpen
EFFEKT Anti-malaria
PSYKOAKTIVITET Icke-psykoaktiv
SMAK Syren

• THCV: 220°C/428°F

THCV (tetrahydrocannabivarin) avdunstar vid högre temperaturer. Denna cannabinoid är en analog av THC och förekommer i mindre koncentrationer. Men det finns sorter som har mycket av just denna cannabinoid. THCV arbetar för att aktivera och blockera CB1-receptorer. Cannabinoiden är associerad med antikonvulsiva egenskaper[10] och har visat förmågan att bekämpa smärta och inflammation. THCV kan också hjälpa till med viktminskning och fettmetabolism.

THCV
KATEGORI Cannabinoid
EFFEKT Bekämpa smärta
PSYKOAKTIVITET Psykoaktiv
SMAK Smaklös

• Pulegone: 224°C/435°F

Pulegone genererar en behaglig doft av pepparmynta och kamfer. Att värma upp din vejp till dessa temperaturer kan vara värt det bara för att få tillgång till denna terpen[11]. Molekylen utövar minnesförstärkande och lugnande effekter. Vissa bevis tyder också på att pulegon kan bekämpa feber.

PULEGONE
KATEGORI Terpen
EFFEKT Förbättrar minnet
PSYKOAKTIVITET Icke-psykoaktiv
SMAK Pepparmynta

• Quercetin: 250°C/482°F

Quercetin är en cannabisflavonoid med en antioxidant[12] kraft som konkurrerar med vitamin C. Molekylen har också antivirala och antineoplastiska effekter.

QUERCETIN
KATEGORI Flavonoid
EFFEKT Antiviral
PSYKOAKTIVITET Icke-psykoaktiv
SMAK Bitter

TIPS FÖR ATT HITTA DEN PERFEKTA VEJPINGS-TEMPERATUREN

Att hitta den bästa vejptemperaturen varierar från person till person och från sort till sort. Det beror till stor del på det önskade resultatet. Rekreationsanvändare som oftast söker THC kan hålla sina temperaturer på en medium nivå. Läkemedelsanvändare kanske vill öka temperaturen för att få tillgång till fler molekyler, samtidigt som de håller dem tillräckligt låga för att undvika cancerframkallande ämnen. Här är några viktiga tips för att hitta rätt vejp-intervall för dig:

 • Undersök din vejp innan du köper den

Inte alla vejp-produkter erbjuder lyxen att ändra temperaturintervallet. Om du vill ha friheten att kunna rikta in dig på specifika temperaturer måste du köpa en vejp som tillåter det. Här är några tips som hjälper dig att välja rätt modell.

 • Vill du bara ha ett rus?

Om så är fallet kan du underlätta för dina lungor och hålla temperaturerna som högst 170 °C. Du kommer att avdunsta de flesta av de psykoaktiva molekylerna och ändå få tillgång till några goda terpener. Du kanske missar lite CBD, men det kommer inte att finnas mycket i alla fall om du röker ordentliga THC-knoppar.

 • Sikta högt

Rikta in dig på omkring 10 °C varmare än kokpunkterna för dina önskade beståndsdelar. Inte alla vejps är korrekta och du vill försäkra dig om att du faktiskt förångar varje sista bit av dina målmolekyler.

 • Du behöver värme för en fullspektrumträff

Som du antagligen har förstått från informationen ovan behövs det en hel del värme för att få ut det mesta av dina blommor. Om du är läkemedelsanvändare som letar efter en mängd terpener och cannabinoider, måste du träffa temperaturer på cirka 220 °C.

 • Du kan inte komma åt CBD utan att avdunsta THC

Om du vejpar en 1:1-sort så kommer du att få ett rus i strävan efter CBD. Detta beror på att den har en högre kokpunkt än THC. Om du vill vejpa CBD utan att bli stenad, kommer du att behöva använda en sort med hög koncentration av CBD.

VAD GÖR DU MED VEJPADE KNOPPAR? 

Chansen är att det fortfarande finns några kvarvarande cannabinoider kvar efter en vejp-session. Din knopp kommer att se brun och oaptitlig ut, men den är ändå användbar. Kasta inte bort det! Detta material kan få dig på pickalurven igen. Använd den för att göra matvaror eller tinkturer. Åh, och visste du det? Cannabis är inte den enda roliga örten att vejpa. Det finns gott om legala örter som du kan prova om ditt förråd är slut eller om du vill prova något annat. De smakar alla bra och erbjuder unika effekter.

External Resources:
 1. Chapter Three - Cannabis Pharmacology: The Usual Suspects and a Few Promising Leads https://www.sciencedirect.com
 2. Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 3. The cannabinoid CB2 receptor-selective phytocannabinoid beta-caryophyllene exerts analgesic effects in mouse models of inflammatory and neuropathic pain https://www.sciencedirect.com
 4. Cannabis and Cannabis Extracts https://www.tandfonline.com
 5. Chapter Three - Cannabis Pharmacology: The Usual Suspects and a Few Promising Leads https://www.sciencedirect.com
 6. Chapter Three - Cannabis Pharmacology: The Usual Suspects and a Few Promising Leads https://www.sciencedirect.com
 7. Cannabis and Cannabis Extracts https://www.tandfonline.com
 8. Cannabis and Cannabis Extracts https://www.tandfonline.com
 9. Chapter Three - Cannabis Pharmacology: The Usual Suspects and a Few Promising Leads https://www.sciencedirect.com
 10. Chapter Three - Cannabis Pharmacology: The Usual Suspects and a Few Promising Leads https://www.sciencedirect.com
 11. Cannabis and Cannabis Extracts https://www.tandfonline.com
 12. Cannabis and Cannabis Extracts https://www.tandfonline.com
Ansvarsfriskrivning:
Detta innehåll är endast i utbildningssyfte. Informationen som ges är tagen från forskning som samlats in från externa källor.

Är du över 18 år gammal?

Innehållet på RoyalQueenSeeds.com är endast lämpligt för vuxna och är reserverat för personer med myndig ålder.

Se till att du är medveten om landets lagar.

Genom att klicka på STIG PÅ, bekräftar
du att du är
18 år eller äldre.