Cannabisodlingsguiden av Royal Queen Seeds

By Luke Sumpter

Allt du behöver veta om screen of green-tekniken (ScrOG).


Att träna cannabisplantor gör det möjligt för odlare att öka avkastningar, minska patogenrisken och förbättra grödans livskraft. ScrOG—eller screen of green—är en träningsteknik som bildar ett jämnt och horisontellt lövtak. Det finns en myriad fördelar med att skapa denna botaniska struktur.

VAD ÄR SCROG-TEKNIKEN?

Om cannabisplantor lämnas vind för våg, så växer de sig högre än vad de blir breda. ScrOG-tekniken har som mål att lätta upp för de lägre grenarna och dra ner de högre grenarna genom att dra dem över en jämnt distribuerad yta. Genom att placera en skärm ovanför odlingsmediumet, kan odlare väva grenar genom nätet då plantorna växer och mognar. Genom att omdirigering individuella grenar och föra dem längdmässigt över skärmen, kan odlare uppnå ett jämnt, horisontellt takvalv.

VAD ÄR SCROG-TEKNIKEN?
VAD ÄR SCROG-TEKNIKEN?
VAD ÄR SCROG-TEKNIKEN?

FÖRDELAR MED ATT ODLA CANNABIS MED SCROG

Men varför ScrOG från första början? Jo, tekniken tillhandahåller många fördelar, inklusive:

 • Ljusexponering: Ett ScrOG-takvalv får jämn ljusexponering. Otränade cannabisplantor består av en huvudsaklig cola som stiger ovanför resten av plantan, vilket innebär att ljusriggen måste förbli ovanför denna punkt. I kontrast, kan ljusriggen hänga direkt ovanför varje blomma i en ScrOG-uppsättning.
 • Avkastning: Då varje knopp-plats får tillräckligt med ljus, maximeras deras fotosyntetiska potential, vilket leder till en ökad storlek och hartsproduktion. Nivån av träning omvandlar även huvudstammen och central cola till en mängd av båda.
 • Luftning: Den horisontella screen of green får tillräckligt luftflöde ovan och under takvalvet. Tillsättandet av en fläkt kommer ytterligare att förstärka den här fördelen, vilket reducerar risken för fungala patogener.
 • Maximera utrymme: Många odlare lyckas erhålla en större avkastning i jämfört med flera mindre, otränade plantor. Hemliga hemmaodlare kan maximera sina resultat med den här metoden. Odlare kan till och med träna flera plantor och sammanföra dem till en enskild ScrOG.

NÄR SKA MAN ANVÄNDA SCROG

Du kan börja att guida dina plantor genom skärmen så snart de får kontakt med den. Vi rekommenderar att du positionerar skärmen cirka 20 cm ovanför plantans bas, så deras tillväxtgrad kommer avgöra när exakt du ska börja med ScrOG.

Börja "instoppningsprocessen" när toppen av varje planta börjar växa genom skärmen. Vänta på att varje spets växer sig 5 cm ovanför skärmen. Fortsätt att stoppa in varje enskilt skott under skärmen och rikta dem mot nästa fyrkant. Själva instoppningen kommer att lägga grunden för ScrOG-processen, så tänk efter ordentligt i vilken riktning du vill att varje gren ska växa.

Fortsätt den här processen genom hela den vegetativa fasen. Ändra till ett 12/12 ljusschema för att framkalla blomning när skärmen blivit mestadels fylld.

Fortsätt att stoppa in och väva varje gren under de kommande 2-3 veckorna då dina plantor börjar strecka på sig. Denna ökning i tillväxt kommer tillåta dig att fylla ut skärmen innan dina plantor når den sanna blomningsfasen och saktar ner sin tillväxt.

NÄR SKA MAN INTE ANVÄNDA SCROG

Undvik att stoppa in och väva dina plantor för tidigt. Det kan vara frestande att skynda på, men de kommer troligen bara att växa sig längre än skärmen. Att träna dina plantor in i nätet för tidigt—under den tidiga vegetativa fasen—kommer leda till extra arbete. Du kanske till och med tar slut på plats i rutnätet.

HUR GÖR MAN SCROG: VIKTIGA ÖVERVÄGANDEN

Även om ScrOG-uppsättningar kan se komplexa ut så kan tekniken kräva en del arbete. Även om du har begränsad erfarenhet med att odla cannabis, så kan du hoppa direkt in i tekniken och producera goda resultat. Se bara till att följa beskrivningen nedan, så kommer du kunna njuta av en fin skörd.

VÄLJ DE RÄTTA SORTERNA

Med eller utan träning så bör odlare alltid skräddarsy sorter efter sina preferenser, utrymmesbegränsningar och klimat. En del genetik är betydligt mer kompatibel med ScrOG-tekniken än andra. Kolla in de bästa egenskaperna för uppgiften nedan.

 • Ståtliga sativas: Sativa-dominanta sorter är gängliga, höga och sträckande i sin natur. Odlare kan enkelt väva deras grenar och fylla ut en ScrOG. Givetvis kan du även välja mindre och buskigare indicas också—använd bara fler plantor för att maximera potentialen av ditt utrymme.
 • Sortmatchning: Odlare kan odla flera olika sorter i samma ScrOG-uppsättning för en fin variation av blommor. Försök att välja sorter som når en liknande genomsnittlig höjd för att minimera arbetet för dig själv.
HOW TO SCROG: MAJOR CONSIDERATIONS

VÄLJ RÄTT KRUKOR

Du kommer att behöva välja rätt krukstorlek för att optimera din odling. Den här variabeln kommer att skifta beroende på hur många plantor du vill inkorporera i din ScrOG. Överväg följande faktorer:

 • Flera plantor: Om du vill odla flera plantor på ett mindre utrymme, så behöver du överväga mellanrum (mer om det nedan). Av den anledningen kommer varje planta att behöva en mindre kruka. En 11-literskruka kommer göra det mesta av utrymmet samtidigt som du optimerar planttillväxt.
 • Enskilda plantor: Du kan öka krukstorleken när du använder en enskild planta i din ScrOG-uppsättning. En 25-literskruka kommer ge din planta tillräckligt med utrymme för att etablera ett substantiellt rotsystem och ett stort lövtak.
 • Tygkrukor: ScrOG-tekniken förbättrar betydligt luftningen av lövtaket—användning av tygkrukor förbättrar luftningen av odlingsmediumet. RQS Tygkruka består av ett patenterat Aqua Breathe-lager som resulterar i ökade syrenivåer och förbättrad fuktretention.

HA TILLRÄCKLIGT MED MELLANRUM

Att odla flera sorter i en ScrOG innebär att du kan skörda flera av dina favoritsorter. Du kan odla THC-rika och CBD-rika varianter tillsammans, och till och med matcha plantor baserat på deras terpenprofiler.

Som en av de viktigaste faktorerna när man odlar flera plantor, kommer ett korrekt mellanrum hjälpa till att minimera att mögel bildas samtidigt som det främjar bästa möjliga avkastning. Målet: Att få plats med så många plantor som möjligt för bästa resultat, samtidigt som man håller dem tillräckligt separerade för att öka ljusexponering och god ventilering.

Du kan få plats med fyra små/mellanstora plantor per m² i en maximal krukstorlek på 11liter.

SKÄRM: HÖJD, STORLEK OCH MATERIAL

Att bygga en ScrOG-skärm är enkelt. Om du någon gång byggt ihop en möbel eller hängt upp en tavla på väggen så är du mer än kvalificerad. Se bara till att du har följande resurser och utrustning, så är du redo att köra igång.

 • Storlek: Storleken beror på hur många plantor du vill odla och deras storlek. Ditt lövtak behöver vara helt jämnt, så en allt för stor skärm kommer orsaka färre problem än en som är för liten. Så om du är osäker på måtten, ta hellre lite större. Om du är väldigt utrymmesbegränsad, så bygg en skärm som är så stor som din yta kan hantera.
 • Skärm: Vanlig trädgårdstråd eller hampasnören utför jobbet perfekt. Cannabisgrenar fastnar nästan direkt på den grova texturen i snören och du kan enkelt göra dig av med materialet efteråt.
 • Ram: Gör en fyrkantig (eller rektangulär) ram genom att använda fyra träplankor som är lite mindre än ditt odlingsutrymme. Såga av fyra lika stora ben ur en ny planka och fäst dem med skruvar i toppen av ramen. Du kan även skapa samma design genom att använda PVC-rör. Skruva fast öglekrokar på ramens topp med 6 cm mellan varje. Fäst snöret.

SÅ UTFÖR MAN SCROG: PROCEDUR

Efter ett par veckor in i fröplanta-stadiet kommer dina plantor att gå in i den vegetativa fasen. Du behöver utföra följande uppgifter på din checklista för att säkerställa att dina plantor är helt kompatibla med ScrOG-metoden.

 • Beskärning: Efter att varje planta har utvecklat 5 noder (punkten där en gren möter stammen) kommer du behöva beskära dina plantor vid den högsta noden. Rengör en vass sax och klipp av huvudstammen precis ovanför punkten där de noderna korsar. Beskärning tvingar plantorna att avleda sin tillväxt till flera huvudstammar istället för en. Detta främjar lateral tillväxt som är mer lämplig för ScrOG-metoden.
 • Uppsättning: Positionera skärmen cirka 20-40 cm (beroende på typ av planta du odlar) ovanför toppen av odlingsmediumet. Positionera lamporna på ett sätt som ger ljusexponering över skärmen.
 • Vävning: Till skillnad från rosenbönor och humle så agerar cannabisgrenar inte som klätterväxter. Du behöver väva dem manuellt genom skärmen. Ha som mål att fylla varje fyrkant med en enskild gren för att undvika att det blir för trångt. Var varsam men effektiv. Om du känner att en gren inte vill gå i en viss riktning, så riskera inte att bryta den. Rikta grenar i olika riktningar för att fylla skärmen och förhindra skuggning och trängsel.
HOW TO SCROG: PROCEDURE

Fortsätt att väva under hela den tidiga blomningsfasen tills dess att skärmen fylls. Säkra grenarna på plats med hjälp av mjuk trädgårdstråd.

 • Nedskärning: Avlägsna grenarna nedanför den punkt där du beskar plantan. Detta kommer tvinga din planta att rikta all sin tillgängliga energi på lövtaket. Dessa grenar kräver sin egen tillförsel av näringsämnen och vatten. Avlägsna dem från plantan för att frigöra resurser.
 • Underhåll: Cannabisplantor känner sig ofta stressade under ScrOG-processen. Se till att vattna dem direkt efter varje vävningssession. Vattna sedan endast jorden när de 3-4 översta centimetrarna är helt torra. Håll dina plantor välgödda med optimala näringsämnen för att undvika brister.

FÖRSTÄRK SCROG MED ANDRA CANNABISTRÄNINGSTEKNIKER

ScrOG producerar fantastiska resultat när den används på egen hand, men att kombinera den med andra tekniker kan hjälpa till att ta resultaten till ytterligare en nivå. Här är några av de mest effektiva.

LST

Lågstressträning involverar varsam böjning och bindning av cannabisgrenar för att manipulera plantans form. Brist på signifikant stress hindrar inte tillväxt, så plantor behöver knappt någon tid för att återhämta sig efter processen.

LST kan användas på flera sätt under en ScrOG. Genom att binda ner toppen av plantan och positionera huvudstammen parallellt med jorden, tvingar odlare sidogrenarna att skjuta uppåt för att bilda ett mer produktivt takvalv. Alternativt, nyttja LST för att, efter toppning, binda ner de fyra huvudsakliga grenarna i olika riktningar så att de bildar ett X. Detta kommer tvinga dina plantor att växa lateralt och fylla ut skärmen.

Video id: 569373769

LOLLIPOPPING

Lollipopping är en form av avlövning som involverar borttagning av de lägre löven och knopp-platserna från grenar. Som ett resultat boostas ventilationen och energin omdirigeras mot större och mer produktiva knoppar på andra ställen i lövtaket.

Den här tekniken är ideal för ScrOG-metoden då den gynnar knoppar som växer på skärmen samtidigt begränsar man närvaron av sämre "popcorns-knoppar" på de lägre delarna av grenarna. En vinn-vinn! Den här tekniken bör utföras med hjälp av en ren och vass sax i slutet av den vegetativa fasen och kombineras bra med LST och main-lining.

MAIN-LINING

Den här tekniken innebär att du toppar och binder plantorna sekventiellt för att skapa ett lövtak som är fullt av jämnstora knoppar. Main-lining går hand i hand med ScrOG genom att bilda ett öppet och väl distribuerat lövtak som går in i nätskärmen underifrån.

För att slutföra den här processen:

 1. Toppa varje planta vid den tredje noden och skapa två åtskilda huvudstammar. Avlägsna all växtlighet under denna punkt för att rikta odlingshormonerna och energin mot de återståendestammarna.
 2. Använd mjuka trädgårdssnören och positionera de två stammarna i rätt vinkel mot jorden.
 3. Efter att du låtit din planta producera lite ny tillväxt, toppar du alla huvudskott ännu en gång för att dubblera antalet huvudstammar.
 4. Bind ner de nya huvudstammarna och avlägsna all annan ny växtlighet. Du kommer se ett perfekt symmetriskt takvalv börja ta form på båda sidor av din planta.
 5. Fortsätt att toppa totalt fem gånger på varje sida av plantan för att skapa totalt 32 huvudskott som är redo för ScrOG-tekniken.
ENHANCE SCROG WITH OTHER CANNABIS TRAINING TECHNIQUES

SUPERBESKÄRNING

Gör dina grenar smidigare och lätta att väva genom att använda superbeskärning. Den här högstressmetoden innebär att man varsamt klämmer och nyper grenarna för att binda ner dem till den punkt där de nästan brister. Det ökar inte bara ljuspenetrationen, utan gör även plantorna mer kompatibla med ScrOG.

Superbeskärning har som mål att skada den inre plantvävnaden för att göra stammarna lättare att manipulera, utan att skapa ett öppet så på utsidan. Givetvis medför det en viss risk. Utför tekniken under den vegetativa fasen, innan dina plantor går in i skärmen. Följ dessa steg för att superbeskära din planta:

 1. Välj de grenar du vill träna. Välj en sektion från ett äldre område på plantan där vävnaden känns smidig och böjlig.
 2. Ta grenen mellan din tumme och ditt pekfinger och kläm försiktigt. Rulla vävnaden mellan dina fingrar i cirka 10 sekunder samtidigt som du känner hur grenens insida mjuknar.
 3. Böj grenen i den riktning du vill att den ska växa. Bandagera grenen med tejp om du råkar förstöra strukturen på utsidan.

Superbeskärning tillåter dig alltså att börja forma din planta och grunda den för att gå in i screen of green senare i processen.

SORTER LÄMPLIGA FÖR SCROG

GREEN GELATO

Green Gelato är en av de sorter man talar om med längtan bland cannabisodlare och cannabiskännare. Odlare njuter av det lätta underhållet och spänningen av att se kompakta knoppar bildas när 12-12-perioden fortskrider. Slående lila och malva-nyanser utvecklas i takt med att dofterna når sitt skvallrande Kush, mintkex och fruktiga dessert-crescendo. Green Gelato är säkerligen det mest smakrika sättet att introducera 25 % THC i ditt system. I kombination med en unik terpenprofil, kommer den här sorten att blåsa bort din hjärna och ge dina muskler en geleliknande känsla.

En smärre indica-dominans ger Green Gelato ett antal egenskaper som går bra ihop med ScrOG. En hög blomma-till-löv ratio innebär mer ljusexponering för nuggets då det finns minimal skugga från överdriven lövproduktion. Minimal lövproduktion innebär även mindre behov av att ödsla tid på beskärning av undervegitation. Täta blomkluster bildas vid varje nod, snarare än att bilda långa colas, vilket skapar ett jämnt exponerat takvalv av homogena knoppar. Lägre blommor som kanske annars är små på en otränad planta får möjligheten att uppnå maximal tillväxt.

Green Gelato

Green Gelato
23_genetic background_1 Sunset Sherbet x Thin Mint Girl Scout Cookies
33_Yield indoors_1 500 - 700 gr/m²
31_plant height outdoor_1 80 - 120 cm
25_flowering time_1 8 - 10 veckor
29_THC_1 THC: 27%
28_Type Blend_1 Sativa 45% Indica 55%
34_yield outdoor_1 800 gr/plant
32_plant height outdoors_1 150 - 200 cm
27_harvest period_1 Tidigt i oktober
22_Effect_1 Fysiskt avslappnande, Klar

Köp Green Gelato

OG KUSH

OG Kush blev snabbt en väldigt eftertraktad sort när den introducerades i USA. Sedan tog det inte lång tid innan den blev lika uppskattad på den globala cannabisscenen. Doften, utseendet, styrkan och smaken på den här plantan fortsätter att hänföra cannabis-fans på alla kontinenter. Med slående toppnoter i citrus som dominerar de mildare söta och sura tonerna, och en njutbar eftersmak som hänger kvar länge efter att en spliff är avslutad—extrakt från denna sort är en ren smaksensation. Eufori och mental klarhet med en bendjup fysisk effekt gör den till en favorit för både rekreationell och terapeutisk användning.

Den hälsosamma tillväxten mellan noder på OG Kush gör en till ett bra val för ScrOG. Att toppa ett antal gånger och utbyta apikal dominans för området gör det möjligt för varje knopp att uppnå sin fulla potential, att skapa en matta av Kush med tillräckligt mellanrum mellan blommorna för att förhindra skugga och ge fri väg för luftflödet. Cannabis svarar i allmänhet med positiv kraft efter träning och OG Kush är inget undantag, den kommer producera jämnstora och kompakta blommor över hela skärmen. OG Kush levererar goda avkastningar för en planta som är så enkel att odla.

OG Kush

OG Kush
23_genetic background_1 Chemdawg x Lemon Thai x Pakistani Kush
33_Yield indoors_1 425 - 475 gr/m2
31_plant height outdoor_1 90 - 160 cm
25_flowering time_1 7 - 9 veckor
29_THC_1 THC: 19%
28_Type Blend_1 Sativa 25% Indica 75%
34_yield outdoor_1 500 - 550 gr/plant
32_plant height outdoors_1 180 - 220 cm
27_harvest period_1 Oktober
22_Effect_1 Lugnande, Upplyftande

Köp OG Kush

Är du över 18 år gammal?

Innehållet på RoyalQueenSeeds.com är endast lämpligt för vuxna och är reserverat för personer med myndig ålder.

Se till att du är medveten om landets lagar.

Genom att klicka på STIG PÅ, bekräftar
du att du är
18 år eller äldre.

Odlingsguide Ämnessökare

eKomi silver seal
4.7 av 5
av 37806 recensioner