Cannabisodlingsguiden av Royal Queen Seeds

By Luke Sumpter

Näringsbrister: Hur man förhindrar och åtgärdar dem.


Precis som människan kräver cannabisplantor en varierad och hälsosam näring för att överleva och trivas. De behöver rätt mängd näringsämnen för att uppfylla viktiga fysiologiska funktioner och om en enda pusselbit saknas kommer tillväxten att sakta ner och skörden kan komma att påverkas.

Lyckligtvis gör cannabisplantan ett ganska bra jobb med att kommunicera vad den behöver. Om näringsbrist uppstår, skickar det ofta ut en signal—vissnande, missfärgade, böjda löv—för att informera odlaren om vad den behöver.

Innan vi dyker in i hur man kan förebygga och åtgärda varje näringsbrist är det några viktiga saker du bör känna till.

Video id: 207447241

MAKRO VS MIKRONÄRINGSÄMNEN

Makronäringsämnen är mineraler som cannabisplantor behöver i stora mängder. Dessa inkluderar kväve, fosfor och kalium. Precis som fetter, kolhydrater och protein utgör hörnstenen i den mänskliga kosten, behöver cannabis dessa viktiga mineraler i stora mängder för att utföra nyckelprocesser.

Mikronäringsämnen är mineraler och element som krävs i mycket mindre mängder. De är dock lika viktiga för plantans hälsa. Dessa inkluderar järn, zink, svavel, bor och andra. Tänk på dem som mineraler och vitaminer i den mänskliga kosten. Vi behöver inte mycket av dem, men utan dem skulle det inte ta lång tid innan vi blev sjuka.

RÖRLIGA VS ORÖRLIGA NÄRINGSÄMNEN

Att lära sig skillnaden mellan rörliga och orörliga näringsämnen kan hjälpa odlare att diagnostisera brister mer exakt.

Rörliga näringsämnen är mineraler som kan transporteras över hela plantan till områden som behöver dem mest. Till exempel kan fosfor lagrad i äldre fläktblad riktas mot nyare tillväxt om en brist uppstår. Därför kommer bristen på ett rörligt näringsämne först att märkas hos äldre plantor.

Orörliga näringsämnen förblir låsta på plats och plantor kan inte omfördela dem. Till exempel, om en zinkbrist tar tag så kommer tecknen först att visas i den nyare tillväxten eftersom plantan inte kan flytta sitt minerallager.

RÖRLIGA VS ORÖRLIGA NÄRINGSÄMNEN
ELEMENT (Symboler) RÖRLIGHET I PLANTA NÄRINGSBRIST
Kväve
(N)
Rörlig Gamla blad
Fosfor
(P)
Rörlig Gamla blad
Kalium
(K)
Rörlig Gamla blad
Kalcium
(Ca)
Orörlig Nya blad
Svavel
(S)
Orörlig Nya blad
Magnesium
(Mg)
Rörlig Gamla blad
Järn
(Fe)
Orörlig Nya blad
Mangan
(Mn)
Orörlig Nya blad
Bor
(B)
Orörlig Nya blad
Molybden
(Mo)
Orörlig Nya blad
Zink
(Zn)
Orörlig Nya blad

PH ÄR VIKTIGT

Din jord kan innehålla alla näringsämnen som din planta behöver, men den kommer inte att kunna komma åt dem om pH-värdet är felaktigt. Cannabisplantor trivs i en jord med pH mellan 6,0–6,5. Lägre eller högre än detta värdet så kommer rötterna att kämpa för att absorbera viktiga näringsämnen—ett fenomen som kallas näringsämneslås. Rutinmässiga genomvattningar kan förhindra att detta händer. Håll ett öga på dina värden med en pH-mätare. Du kan också ändra pH i din jord med hjälp av dessa tekniker.

KÖR EKOLOGISKT

Framsteg inom markvetenskap har visat att rhizosfären (rotområdet) strålar av liv. Här jobbar ett komplext nätverk av mikroorganismer synergistiskt med rotsystemet. Jorden behöver en optimal balans mellan bakterier och svampar för att bryta ner organiskt material och frigöra näringsämnen så att plantan kan använda dem.

Fokusering på kompostering och skapandet av en levande jord förebygger näringsbrister långvarigt och bidrar till blomstrande biologisk mångfald inom rhizosfären. Ett sådant nyttigt liv hjälper dina skördar att stiga.

Men odlare kan vidta mer direkta åtgärder på kort sikt. Bladsprutning kan administreras som en snabb lösning när växter saknar vissa näringsämnen. Dessa gödningar går inte via rötterna utan absorberas rakt genom bladen.

HUR MAN FÖREBYGGER OCH LÖSER NÄRINGSBRISTER

Nedan finns en lista över viktiga näringsbrister som kan uppstå, samt hur man kan förhindra dem och åtgärda dem om de slår till.

KVÄVE

Ett rörligt makronäringsämne, kväve spelar en viktig roll i fotosyntes och bildandet av vitala växtproteiner. Kvävebrist kan resultera i att äldre löv gulnar eller faller av, eventuell missfärgning av hela växten och minskade skördar.

KVÄVE
Förebyggande
 • Håll pH inom ett optimalt intervall (6,0–6,5).
 • Börja med en näringstät jordmix.
 • Börja kompostera för att säkerställa ett näringstätt medium i framtiden.
 • Mycorrhiza är associerade med kvävebindande bakterier. Tillför dem till din jord för att öka kvävehalterna.
Åtgärder
 • Majoriteten av organiska gödningsmedel innehåller tillräckligt med kväve för att åtgärda bristen: Prova fiskmjöl, gödsel, alfalfa eller fjädermjöl.
 • Justera pH därefter.
 • Applicera kompostte som en bladspray för en snabbverkande lösning.
 • Öka mängden kväve i din kompost med hjälp av köksrester, färska beskärningar och gräsklipp.

FOSFOR

Fosfor agerar också som ett makronäringsämne i cannabisplantan. Genom att vara ett rörligt näringsämne så kan plantor rikta mineralet till de områden som behöver det mest. Fosfor spelar en viktig roll i fotosyntes och proteinsyntes, och det är en viktig del av DNA. Fosforbrist kan manifestera sig som röda/lila stjälkar, bruna fläckar på löv och torra löv.

FOSFOR
Förebyggande
 • Använd jord med mycket organiskt material.
 • Öka absorptionshastigheten genom att använda en välluftad jord.
 • Använd mykorrhizalsvampar i din jord för att förbättra fosforupptagningen. Dessa mikrober hjälper till att omvandla olösliga fosfater till tillgängliga molekyler.
 • Tillför mer gödsel till din kompost.
Åtgärder
 • Skjut pH upp till den högre änden av spektrumet—din planta kommer att få det lättare att absorbera det.
 • Lägg till maskgjut och fiskmjöl i din jord.
 • Applicera ett organiskt gödningsmedel med högt fosfatinnehåll.
 • Du kanske övervattnar. Vattna endast när de översta 3 cm av jorden är torr för att undvika att göra mediet alltför kompakt.
 • Flytta dina plantor till en varmare plats eller sätt upp en presenning för att fånga värme. Plantor har svårare att ta upp fosfor vid temperaturer under 15 °C.

KALIUM

Kalium: det tredje och sista makronäringsämnet. Det hjälper till att reglera CO₂-upptag och spelar en roll i fotosyntesen. Det rörliga näringsämnet hjälper också till vid produktion av ATP (den cellulära energienheten). Kaliumbrist uppträder som bruna och gula bladspetsar och kanter, upprullade blad och sträckning.

KALIUM
Förebyggande
 • Var försiktig när du använder gödselmedel. Att göda din planta för ofta kan leda till en uppbyggnad av salt och avbryta kaliumupptagningen.
 • Förstärk din kompost med lövträaska och kelpmjöl.
 • Övervattna inte.
Åtgärder
 • Genomvattna mediet.
 • Mät och justera pH för att korrigera möjlig näringsämneslåsning.
 • Tillsätt kycklinggödsel i jorden.
 • Applicera ekologisk tång som en bladspray.

KALCIUM

Detta orörliga näringsämne är avgörande för plantans hälsa och hjälper till att hålla ihop växtcellväggarna. Kalciumbrist kan leda till att ny tillväxt—rotspetsar och unga löv—bildas felaktigt och förvrängs.

KALCIUM
Förebyggande
 • Tillsätt dolomitisk kalk/trädgårdskalk till odlingsmediet.
 • Ett pH på 6,2 ger den bästa miljön för kalciumupptag.
 • Lägg till massor av äggskal i din ekologiska kompost.
 • Skaffa en maskfarm! Maskgjutningar ger massor av näringsämnen, inklusive kalcium.
Åtgärder
 • Applicera ett cal-mag-tillskott.
 • Öka eller sänk pH mot 6,2.
 • Tillsätt en tesked hydratiserad kalk till 4 liter vatten och använd lösningen för att vattna dina plantor.

SVAVEL

Även om det krävs i mycket små mängder, bidrar detta viktiga orörliga näringsämne till att bilda vitala enzymer och proteiner. En svavelbrist leder till gulning av ny tillväxt och missfärgning på bladens undersidor.

SVAVEL
Förebyggande
 • Stärk din komposthög med gödsel.
 • Svampar och bakterier är viktiga för att släppa ut svavel i jorden. Använd tekniker som jordbearbetning för att uppmuntra dem och tillför lite mycorrhiza om du odlar i krukor.
Åtgärder
 • Epsom-salter är rika på svavel. Tillsätt 1–2 teskedar Epsom-salt till cirka 4 liter vatten och tillsätt tills symtomen försvinner.
 • Justera pH till det optimala intervallet om det behövs.

MAGNESIUM

Utan detta rörliga mikronäringsämne skulle fotosyntes inte vara möjligt. Mineralet sitter i hjärtat av klorofyllmolekylen och gör det möjligt att absorbera ljus. Magnesiumbrist leder till att lägre och skrumpen. Bladen blir gula, torkar ut och blir så småningom bruna.

MAGNESIUM
Förebyggande
 • Inkludera dolomitisk kalksten i odlingsmediet.
 • Använd kompost rik på gödsel.
 • Håll en bra pH-balans.
Åtgärder
 • Genomvattna mediet med 6,0 pH-vatten om pH är ur balans.
 • Epsom-salter ger också magnesium. Tillsätt 1–2 teskedar Epsom-salter i cirka 4 liter vatten och applicera tills symtomen går över.

JÄRN

Järn spelar en viktig roll i klorofyllbildning. Elementet ingår också i flera enzymer och vissa viktiga pigment. Sammantaget hjälper detta orörliga mikronäringsämne plantor att utföra metaboliska och energibildande processer. Om din planta upplever järnbrist, kommer du märka hur ung tillväxt på toppen av växten blir ljusgul.

JÄRN
Förebyggande
 • Hjälp dina växter att absorbera befintligt järn genom att tillsätta mycorrhiza i jorden. Dessa synergistiska organismer hjälper till att skicka elementet in till rotsystemet och vidare.
 • Testa jordens pH för att utesluta näringsämneslåsning.
 • Tillför kycklinggödsel, köksrester och tång i din komposthög.
Åtgärder
 • Träffa den utmärkta pH-nivån.
 • Genomvattna odlingsmediet och tillsätt ett järntillskott efteråt.
 • Använd en liten mängd kvävegödselmedel för att sänka pH vilket gör järn mer tillgängligt.

MANGAN

Mangan får inte för mycket uppmärksamhet i cannabisodlingsvärlden. Detta orörliga mikronäringsämne spelar dock en grundläggande roll i cannabisfysiologi. Det underlättar fotosyntes, andning, kväveupptagning och rotcellförlängning och skyddar rötter från dåliga mikrober.
Manganbrist kommer att gestaltas som ljusgrön missfärgning nära basen för ny tillväxt. Detta sträcker sig så småningom ut till spetsarna, och bruna fläckar börjar dyka upp.

MANGAN
Förebyggande
 • Obalanserat pH understryker ofta manganbrist. Mät din jords pH ofta och håll det inom det optimala intervallet för att säkerställa att dina plantor kan komma åt denna mineral.
 • Gör en manganrik kompost genom att tillföra ananas, tomater, tranbär och morötter i din komposthög.
Åtgärder
 • Genomvattna dina behållare.
 • Skär bort påverkad tillväxt som inte återhämtar sig.
 • Spruta på plantans topp med en tångbladsspray.

BOR

Bor arbetar tillsammans med kalcium för att ge integritet till växtcellväggar och hjälpa till med celldelning. Odlare har också en förkärlek till detta orörliga näringsämne eftersom det hjälper till med pollineringsprocessen. Brist på bor kommer att leda till symtom som brist på turgor, minskad fertilitet, dålig vegetativ tillväxt och avslutade meristemer. Ny tillväxt kommer att vridas, sockerblad kommer att vissna och bladen visar en gulbrun missfärgning.

BOR
Förebyggande
 • Låt inte plantorna torka ut ofta.
 • Undvik att låsa näringsämnen genom att INTE övergöda.
 • Låt inte luftfuktigheten sjunka under 25 %.
 • Använd väldränerad, luftad jord.
 • Tillsätt generösa mängder äpplen, bananer, broccoli och kikärter i din komposthög.
Åtgärder
 • Genomvattna mediet och sikta på ett idealiskt pH-område.
 • Blanda en tesked borsyra i 4 liter vatten och applicera på drabbade plantor.

MOLYBDEN

Ett annat mindre känt näringsämne, molybden, hjälper till att bilda två essentiella enzymer som omvandlar nitrat till nitrit och sedan till ammoniak. Växter använder den senare för att framställa aminosyror, som så småningom blir proteiner. Om dina plantor brister i molybden, kommer de att uppvisa röda och rosa missfärgningar vid kanterna av ny tillväxt. Bladen börjar också bli gula och prickiga. Tack och lov är molybdenbrist ganska sällsynt.

MOLYBDEN
Förebyggande
 • Håll pH mellan 6,0–6,5.
 • Börja odla med levande kompost av god kvalitet.
 • Kasta enstaka bönor, ärter, spannmål och råa nötter på din kompost.
Åtgärder
 • Spola och justera pH.
 • Spraya drabbade plantor med en tångbladsspray.
 • Vattna plantor med en maskgjuten kompostte.

ZINK

Plantor behöver inte mycket zink alls, men sjukdom kommer att dyka upp om det saknas. Zink bildar delar av proteiner, membran och tillväxthormoner. Det orörliga mikronäringsämnet reglerar också enzymfunktionen och stabiliserar DNA och RNA. Vad händer när zink har gått förlorat? Bristsymtom manifesteras i långsam ny tillväxt; avståndet mellan noder minskar och bladen ser skrynkliga och gula ut. Så småningom kommer nya löv att visa gulnande och rostfärgade spetsar.

ZINK
Förebyggande
 • Ett alltför alkaliskt pH orsakar de flesta zinkbrister. Behåll rätt pH.
 • Öka zinknivåerna i din kompost med pumpa- och squashrester.
 • Bra mikrober spelar en stor roll i zinkupptagningen—tillsätt fördelaktiga svampar i ditt odlingsmedium
Åtgärder
 • Sänk alkaliskt pH till det perfekta intervallet.
 • Sluta övervattna.
 • Använd en fisk- eller tångbladspray för att snabbt öka zinknivåerna.

Är du över 18 år gammal?

Innehållet på RoyalQueenSeeds.com är endast lämpligt för vuxna och är reserverat för personer med myndig ålder.

Se till att du är medveten om landets lagar.

Genom att klicka på STIG PÅ, bekräftar
du att du är
18 år eller äldre.

Grow Guide Topic Finder

eKomi silver seal
4.7 av 5
av 37823 recensioner