Cannabisodlingsguiden av Royal Queen Seeds

By Luke Sumpter

HulkBerry Automatic Odlingsrapport

HulkBerry Automatic Grow Report

Hastighet. Kraft. Smak. HulkBerry Automatic bockar för alla rutor, så jag bestämde mig för att visa er ett av många sätt att odla den. Kolla in denna fördjupade odlingsrapport för en vecka-för-vecka-analys av hur jag uppnådde en belönande avkastning. Jag kommer att täcka näringsformler, vattningsscheman, belysning och mycket mer.

HulkBerry Automatic odlingsrapport: Utrustning

Jag bestämde mig för att ta mig an HulkBerry Automatic från ett smygande inomhusperspektiv. Jag odlade varianten i en medföljande odlingslåda. För att ge exemplaret en bra start, använde jag följande utrustning:

 • Odlingslåda: Jardin DS120W 120 × 60 × 178 cm
 • Belysning: Migro 200+
 • Ventilation: Blauberg Turbo E 100
 • Fläkt: Oscillerande Koala-fläkt
 • Luftfuktare: Beurer LB 45
 • Jord: Lätt ekologisk krukväxtblandning
 • Kruka: 11-liters RQS Geotextile Fabric Pot
 • Näring: RQS Organic Nutrition, BioBizz, aloe vera-extrakt, aminosyraformula, tång extrakt, flytande fiskextrakt
Video id: 492030459

HulkBerry Automatic odlingsrapport: Fröplantsstadiet (vecka 1)

Odlingsmedium: Jag började med att blanda följande innan jag tillsatte det i min tygkruka: 10 liter lätt ekologisk autoblommande krukväxtblandning, 50 g av RQS Easy Boost Organic Nutrition, 5 g av Easy Roots Mycorrhiza Mix.

Groning: För att inleda groning gjorde jag ett 3 cm djupt hål i odlingsmediumets yta. Jag adderade 1 g mykorrhiza i hålet, följt av fröet och täckte sedan hålet försiktigt med odlingsmediumet. Efter att ha vattnat jorden till mättnadspunkten kom ett skott fram fyra dagar senare.

Belysning: Efter att ha sått fröet satte jag upp ett par MIGRO 200+ lampor i min odlingslåda. Dessa enheter avger ett varmt vitt ljus som ger ett fullt spektrum av färg som hjälper till att producera hälsosam och härlig tillväxt. Jag tände lamporna så snart skottet dök upp och positionerade dem 35 cm från toppen av fröplantan. Jag lät dem vara på 24 timmar om dygnet varje dag under fröplanta-fasen.

Näring: Till en början utnyttjade fröplantan reserver inifrån själva fröet. Efter det, tillhandahöll mediumet jag hade förberett allt som fröplantan behövde under sina första levnadsveckor. På dag 7 efter groning bestämde jag mig för att göda exemplaret med en cocktail av näringsämnen för att hjälpa det att bibehålla ett hälsosamt växtmönster. Jag blandade följande mängder i 1 liter vatten:

 • 4 ml tångextrakt
 • 2 ml aminosyra-formula
 • 2 ml aloe vera-extrakt

Jag reglerade även lösningens pH till 6,5 med en pH-testare och en ekologisk pH-reglerare.

Miljö: För att optimera groning bibehöll jag en temperatur på 26°C och en luftfuktighet på 60–65 % inuti odlingslådan.

Plantstatus: 7 dagar efter groning hade mitt HulkBerry Automatic-exemplar nått en höjd på 10 cm och utvecklat tre uppsättningar av livligt gröna blad.

Fröplantsstadiet (vecka 1)
Fröplantsstadiet (vecka 1)

HulkBerry Automatic odlingsrapport: Vegetativa fasen (vecka 2-3)

Inom en vecka från groning hade min planta rusat igenom fröplanta-stadiet och gått in i den vegetativa perioden. Under den här tiden började den öka i storlek och få fram fläktblad för att suga upp allt ljus jag gav den.

Vecka 2

Plantans storlek fördubblades under den första veckan i den vegetativa fasen tack vare tillräcklig belysning, ordentlig näring och ett väldesignat odlingsmedium.

Belysning: Jag behöll lamporna tända 24 timmar om dagen och bibehöll ett avstånd på 35 cm mellan ljuskällan och toppen av grenverket, och justerade lamporna i takt med att plantan växte.

Näring: Jag bestämde mig för att göda plantan på dag 3 och 7 denna vecka. Jag ökade näringsvärdet för att klara plantans tillväxtkrav:

 • 2 ml aminosyra-formula
 • 2 ml aloe vera-extrakt
 • 2 ml flytande fiskextrakt

Återigen justerade jag pH-värdet till 6,5 och vattnade odlingsmediumet till mättnadspunkten. Jag administrerade även 0,5 liter vatten var 24e timme för att hålla plantan hydratiserad och svulstig.

Miljö: Jag bibehöll en temperatur på 27°C och en relativ luftfuktighet på 60 % inuti odlingslådan för att hålla plantan blomstrande.

Plantstatus: I slutet av veckan nådde min HulkBerry Automatic-planta redan en höjd på 20 cm och stoltserade med ett tätt grenverk av fullt utvecklade och härliga fläktblad.

Vegetativa fasen (vecka 2)
Vegetativa fasen (vecka 2)

Vecka3

Saker började öka betydligt i hastighet när vecka 3 började. Min planta mer än fördubblades i höjd och producerade många nya grenar och blad, och började visa tecken på förblommor.

Belysning: Jag behöll mina lampor tända 24 timmar om dagen för att maximera fotosyntesen. Detta hjälpte plantan att rusa i storlek under en kort period. Jag fortsatte att hålla ett avstånd på 35 cm mellan lampan och grenverket i takt med att plantan växte på höjden.

Näring: Min näringsstrategi förblev lik den i vecka 2 och jag fortsatte att reglera pH-värdet i mitt vatten på samma sätt. Dock slutade jag att vattna var 24e timme och administrerade bara vätska när de översta 5 centimetrarna av odlingsmediumet blev torra. Jag adderade även 1,5 ml kalcium och magnesium till varje liter som en förebyggande åtgärd för att undvika potentiella brister.

Miljö: Jag bibehöll en temperatur på 27°C i odlingslådan, men bestämde mig för att sänka luftfuktigheten till 55 % då jag närmade mig blomningsfasen.

Plantstatus: I slutet av den vegetativa fasen nådde min planta 45 cm i höjd och började producera förblommor på många noder. Plantan såg helt frisk ut och fortsatte att utveckla ett buskigt grenverk i förberedelse för att husera blommor.

Vegetativa fasen (vecka 3)
Vegetativa fasen (vecka 3)

HulkBerry Automatic odlingsrapport: Blomningsfasen (vecka 4-9)

Det är nu saker börjar bli spännande! Att titta på medan förblommor snabbt börjar bli svulstiga påminde mig om hur långt autos har kommit på senare år.

Vecka 4 & 5

För att tillgodose min nyblommande planta så ändrade jag strategi. Först minskade jag ljustimmarna och ändrade näringen för att främja hälsosam blomning.

Belysning: Jag ändrade ljuscykeln till 20 timmar på och 4 timmar av. Detta gav plantan mer än tillräckligt med ljusexponering för att behålla optimal fotosyntes och börja kärna ut blommor. De 4 timmarna utan ljus gav plantan ett litet fönster att styra den ackumulerade energin mot tillväxt och blomutveckling. Jag fortsatte att bibehålla en distans på 35 cm mellan lampan och toppen av grenverket.

Näring: Jag ökade på med näringen och adderade mer fosfor och kalium till blandningen. Cannabisplantor behöver högre nivåer av dessa vitala makronäringsämnen för att bilda stora och hälsosamma knoppar. Jag tillsatte följande till 1 liter vatten:

 • 1,5 ml kalcium/magnesium-formula
 • 2 ml aminosyra-formula
 • 2 ml aloe vera-extrakt
 • 2 ml extrakt av sockerbetor
 • 2 ml blandning av blomsternäringsämnen
 • 2 ml tångextrakt

Jag tillämpade denna blandning en gång i början av vecka 4 och en gång i början av vecka 5. Tiden emellan mättade jag odlingsmediumet med vanligt vatten varje gång de översta 5 centimetrarna blev helt torra för att undvika övervattning.

Miljö: Under vecka 4 och 5 behöll odlingslådan en stadig värme på 27–28°C. Detta är nära den högre änden av vad cannabis kan tolerera, men att odla under sommaren innebär att dessa temperaturer är troliga. Min fläkt hjälpte mig att förhindra att temperaturen steg högre. Jag lyckades även att bibehålla en luftfuktighet på 55 % med hjälp av min luftfuktare.

Plantstatus: Min HulkBerry Auto började utveckla en svag doft av terpener vid denna tidpunkt, vilket gjorde öppningen av dörren till odlingslådan till en trevlig upplevelse varje gång. Jag defolierade plantan i början av vecka 5 genom att ta bort utvalda blad nära toppen av grenverket för att öka ljuspenetrering. I slutet av vecka 5 var plantan 100 cm hög.

Blomningsfasen (vecka 4)
Blomningsfasen (vecka 4)
Blomningsfasen (vecka 5)
Blomningsfasen (vecka 5)

Vecka 6 & 7

Min HulkBerry Auto började sträcka på sig och bygga på sin storlek under vecka 6 och 7. För att hjälpa det djungelliknande grenverket att fyllas med knoppar ökade jag kraften på näringsformeln.

Belysning: Jag bibehöll ett ljusschema med 20 timmar på och 4 timmar av. Användningen av en timer gjorda denna process supersmidig.

Näring: Jag använde samma näring som tidigare, men ökade mängden då blommorna började bli större. Jag adderade även humussyra och fulvinsyra för att gasa på blomningen ytterligare. Min formel såg ut så här:

 • 1,5ml kalcium/magnesium-formula
 • 4 ml aminosyra-extrakt
 • 4 ml aloe vera-extrakt
 • 3 ml sockerbetsextrakt
 • 3 ml blandning av blomsternäring
 • 3 ml tångextrakt
 • 1 ml flytande humussyra och fulvinsyra

På dag 1 i vecka 6 vattnade jag plantan med kalcium/magnesium-formula och justerade pH-värdet till 6,5 en gång till. Jag fortsatte med att tillämpa resten av näringsämnena på dag 5 i vecka 6 och upprepade samma gödningsrutin under vecka 7.

Miljö: Värmen var en utmaning under den varmaste delen av sommaren. Jag ställde in min fläkt och extraktor på max, men temperaturen var fortfarande runt 29°. Dock fortsatte plantan att växa på ett bra sätt. Luftfuktigheten blev också ett litet problem då jag kämpade med att få den under 60 %. Jag övervägde att sätta in en avfuktare för att minska risken för mögliga knoppar.

Plantstatus: Min planta var 117 cm i slutet av vecka 6. Blommorna började svälla och doften blev allt kraftigare.

Blomningsfasen (vecka 6)
Blomningsfasen (vecka 6)
Blomningsfasen (vecka 7)
Blomningsfasen (vecka 7)

Vecka 8

Belysning: Jag bibehöll samma ljusförhållanden under vecka 8 och höll ljuskällan 35 cm ovanför grenverket. Plantan hade i stort sett slutat att växa så jag behövde inte ompositionera lamporna hela tiden.

Näring: Jag upphörde med att tillföra näring under hela vecka 8 för att inleda spolningsprocessen. Att begränsa näringsämnen tvingar blommorna att använda upp sina reserver, vilket en del tror ger mer smakrik och jämn rök/ånga.

Miljö: Temperatur- och luftfuktighetsproblemen fortsatte. Min planta fortsatte dock att frodas i en värme på 28°C och luftfuktighet på 60 % utan några tecken på mögel (jag bestämde mig för att inte störa med en avfuktare).

Plantstatus: HulkBerry Auto stannade kvar på en höjd av 117 cm. Jag defolierade gulnande blad runt plantas bas och tog även bort en hel del blad i det övre grenverket för att exponera knopparna för mer ljus. Samtliga blommor hade i stort sett svällt upp och doften var väldigt stark när man öppnade odlingslådan.

Blomningsfasen (vecka 8)
Blomningsfasen (vecka 8)

Vecka 9

Sista veckan! Under den här tiden fortsatte jag att spola plantan. I övrigt lämnade jag den i stort sett för sin egen räkning.

Belysning: Exakt samma som tidigare: 20 timmar på och 4 timmar av.

Näring: Ingen. Jag tillsatte bara pH-reglerat vatten när odlingsmediumet blev torrt.

Miljö: Temperaturen höll sig på 28°C. Luftfuktigheten föll äntligen till acceptabla 50 %, vilket hjälpte till att skydda plantan från mögel.

Plantstatus: Plantan toppade till slut på 117 cm. Blommorna hade extremt mycket harts, trikomerna hade blivit mjölkaktiga och pistillerna växlade från vita till orange (två nyckeltecken på att det är dags att skörda).

Blomningsfasen (vecka 9)
Blomningsfasen (vecka 9)

HulkBerry Automatic odlingsrapport: Skörd (slutet av vecka 9)

HulkBerry Automatic överträffade mina förväntningar! Denna sort laddade på under odlingscykeln och gav en belöning endast 64 dagar efter groning. Jag såg inga tecken på sjukdomar och väldigt få tecken på stress, trots suboptimala fluktuationer i temperatur och luftfuktighet. I slutet av vecka 9 klippte jag ner grenarna och trimmade varje blomma individuellt innan jag placerade dem i en örttork. Så snart de torkat flyttade jag dem till härdningsburkar i fyra veckor för att förbättra smak och mjukhet. Totalt sett lyckades jag få 60 g torkade knoppar från en HulkBerry Auto plant.

Skörd (slutet av vecka 9)
Skörd (slutet av vecka 9)

Lär känna HulkBerry Automatic

Blir du nyfiken på HulkBerry Automatic efter den här odlingsrapporten? Jag rekommenderar starkt att du ger den en chans, särskilt om du bara har ett litet inomhusutrymme. Denna snabbodlade hybrid kommer kräma ut en kraftig avkastning på nästan ingen tid alls.

 • HulkBerry Automatics genetik

HulkBerry Automatic stammar från en korsning mellan HulkBerry och Diesel Auto. Denna kombination gav upphov till en genetisk profil med 65 % sativa, 30 % indica och 5 % ruderalis i avkomman. Föräldrarna förde även vidare gener som ger höga nivåer av THC och snabba odlingstider.

 • HulkBerry Automatics odlingsegenskaper

Denna kompakta sort tilltalar diskreta odlare. Du kan odla den i kompakta lådor eller till och med omgjorda hinkar inomhus. På samma sätt är den en utmärkt kandidat för gerillaodling utomhus. Inomhusplantor blir mellan 80-120 cm höga och producerar en fantastiska avkastningar på upp till 500 g/m². Motsvarigheten utomhus når samma höjd och krämar ut upp till 150 g/planta. Det bästa? Du behöver bara vänta i 8-9 veckor efter groning för att skörda klibbiga knoppar.

HulkBerry Auto
Hulkberry x Diesel Auto
450 - 500 gr/m2
80 - 120 cm
6 - 7 veckor
THC: 21%
Sativa 65% Indica 30% Ruderalis 5%
100 - 150 gr/plant
80 - 120 cm
8-9 veckor efter det första skottet
Klar, Upplyftande

Köp HulkBerry Auto

 • Smaker och effekter på HulkBerry Automatic

HulkBerry Auto stoltserar med enorma mängder THC för att vara en autoblommande variant, hela 21 %. Den sativa-dominanta genetiken och uppfriskade terpener bidrar till ett upplyftande rus som är perfekt för dagtidssessioner. När du känner effekten kicka in, kommer den härliga smaken av citrus, diesel och frukt att kittla dina smaklökar.

HulkBerry Automatic: En sort för alla

HulkBerry Automatic är en bra introduktionssort till världen av cannabisodling. Den är resistent mot pester och sjukdom, ger en bra skörd på bara några veckor och ställer inte till med så mycket problem. Dessutom konkurrerar THC-nivåerna ut många fotoperiod-sorter och terpenerna gör den till en av de mest smakrika sorterna du kan hitta. Om du letar efter en snabbodlad och kompakt sort, så måste du testa denna.

Är du över 18 år gammal?

Innehållet på RoyalQueenSeeds.com är endast lämpligt för vuxna och är reserverat för personer med myndig ålder.

Se till att du är medveten om landets lagar.

Genom att klicka på STIG PÅ, bekräftar
du att du är
18 år eller äldre.

Odlingsguide Ämnessökare

Categories
eKomi silver seal
4.7 av 5
av 37806 recensioner