Cannabisodlingsguiden av Royal Queen Seeds

By Luke Sumpter

Green Gelato Automatic Odlingsrapport

Green Gelato Automatic

Funderar du på att odla Green Gelato Automatic? Utmärkt val! Denna snabba och diskreta sort ger kraftfulla blommor på nolltid. Om du är osäker på var du ska börja, eller bara vill ha lite guidning för denna särskilda variant, kolla då in min odlingsdagbok nedan för att se hur jag uppnådde ett fantastiskt resultat med denna sort.


Green Gelato Automatic Odlingsrapport: Lista på utrustning

• Låda: Secret Jardin DS120W 120 × 60 × 178
• Belysning: MIGRO 200+
• Ventilation: Blauberg Turbo - E 100
• Fläkt: Oscillating Koala Fan
• Luftfuktare: Beurer LB 45

• Jord: BioBizz Light Mix
• Kruka: 11l Tygkruka från RQS
• Frö: Royal Queen Seeds
• Näring: RQS Organic Nutrition and BioBizzGreen Gelato Automatic Odlingsrapport: Fröplanta-stadiet (vecka 1)

Week 1

Eftersom jag var bekant med Green Gelato Automatic, hade jag en god tanke om vad jag kunde förvänta mig under den här odlingen. Jag bestämde mig för att använda ett minimalistiskt förhållningssätt genom att så mitt frö direkt i dess slutbehållare, som jag sedan placerade i en liten odlingslåda tillsammans med två olika sorter. Ta en titt på vad jag gjorde för att säkerställa ett lyckat fröplanta-stadie nedan.

 • Odlingsmedium: För att kicka igång förberedde jag odlingsmedium genom att placera 10 liter BioBizz Light Mix på en plastpresenning. Jag adderade sedan 50 g RQS Easy Boost Organic Nutrition pellets och 5 g RQS Easy Roots Mycorrhiza Mix, och blandade odlingsmediumet ordentligt. Dessa tillägg försåg min planta med en rad viktiga näringsämnen under den tidiga tillväxtfasen, såväl som biologiska ämnen för att öka näringsupptaget och skydda mot jordpatogener. Slutligen la jag blandningen i min RQS Geotextile Fabric Pot och vattnade till mättningspunkten.
 • Belysning: Jag hängde min MIGRO 200+ lampa från toppen av odlingslådan med hjälp av av hängande ledningar och positionerade den 35 cm från lådkanten.
 • Groning: Jag gjorde ett hål på 3 cm i mitten på odlingsmediumets yta, la i 1 g Mycorrhiza Mix, placerade fröet inuti och täckte lätt med jord och sprayade lätt med vatten.
 • Miljö: Jag mätte den genomsnittliga temperaturen till 26°C och en relativ luftfuktighet på 60%.
 • Plantstatus: I slutet av fröplanta-fasen var min planta cirka 6 cm hög och hade sin första uppsättning äkta blad. Den visade inga tecken på svaghet tack vare positionen på min belysning och en roterande fläkt.

Green Gelato Automatic Odlingsguide vecka-för-vecka: Vegetativa fasen (vecka 2–4)

Vecka 2 markerade den officiella starten på den vegetativa fasen. Jag började tillämpa flytande näring under denna tid för att underlätta tillväxt och avvärja potentiella brister. Tack vare dess spektakulära odlingshastighet var Green Gelato Automatic bara i den vegetativa fasen i 2 veckor innan förblommor började visa sig.

Vecka 2

Week 2

Min planta växte under vecka 2 och verkade i allmänhet livlig.

 • Belysning: Jag positionerade om lampan för att fortsatt hänga 35 cm från toppen av min planta, och hade den fortsatt igång 24 timmar om dygnet för att maximera fotosyntes.
 • Näring: Då min planta växte, ökade dess krav på kväve och andra viktiga näringsämnen. För att möta denna efterfrågan, blandade jag följande näringsämnen i 1,5 liter vatten reglerat till ett pH-värde på 6.0, och applicerade denna formula på dag 3 och 7 i vecka 2:
  • 3 ml flytande aminosyror
  • 3 ml aloe vera-extrakt
  • 3 ml flytande fiskextrakt
 • Miljö: Genomsnittlig temperatur ökade lite till 27°C och luftfuktigheten höll sig runt 60 %.
 • Plantstatus: I slutet av vecka 2 var plantans höjd 16 cm. Min planta hade utvecklat flera nya uppsättningar av stora och ljuvliga fanblad, och stammen hade blivit betydligt tjockare utan några tecken på svaghet. Tack vare den luftning och dränering som tygkrukor ger, visade min planta inga tecken på rotröta.

Vecka 3

Week 3

Min planta hade redan gått in i sista veckan av den vegetativa fasen. Jag fortsatte att administrera samma näringsrutin med goda resultat.

 • Belysning: Jag omjusterade min lampa så den satt 35 cm ovanför toppen på grenverket och fortsatte att ha den på 24 timmar om dygnet.
 • Näring: Jag applicerade samma näringsformula som förra veckan på dag 4 i vecka 3:
  • 3 ml flytande aminosyror
  • 3 ml aloe vera-extrakt
  • 3 ml flytande fiskextrakt
 • Miljö: Temperatur och luftfuktighet klockade in på 27°C respektive 55 %.
 • Plantstatus: Min planta verkade mestadels frisk vid denna tid. Den var 26 cm hög och hade utvecklat tätare fanblad. Jag började notera lätt skrumpning och gulnande av spetsarna på några av de andra bladen. På grund av höga temperaturer och lägre luftfuktighet, satte jag den till lätt uttorkning.

Green Gelato Automatic Odlingsguide: Blomningsfasen (vecka 4–10)

Vecka 4 markerade starten på blomningsfasen. Förblommor hade börjat bildas, och jag justerade den flytande näringen för att ge mer kalium och fosfor.

Vecka 4

Week 4

Jag var spänd på att se Green Gelato Automatic börja blomma. Dess doft var fortfarande minimal vid denna tid och de gulnande övre bladen blev aningen värre.

 • Belysning: För att ge de övre bladen en paus, positionerade jag lampan 50 cm ovanför toppen på min planta för att reducera eventuell värmestress. Jag minskade även drifttiden till 20 timmar på och 4 timmar av.
 • Näring: Jag applicerade följande formula till 1,5 l pH-justerat vatten och administrerade den på dag 2, 4 och 6 den veckan:
  • 2,25 ml CaMg+
  • 3 ml flytande aminosyror
  • 3 ml aloe vera-extrakt
  • 3 ml sockerbetsextrakt
  • 1,5 ml ekologiskt blommande gödningsmedel
  • 1,5 ml blomningsstimulator
  • 1,5 ml flytande tång
 • Miljö: Temperaturen förblev på 27°C och luftfuktigheten på 55 %.
 • Plantstatus: Min planta verkade nöjd i slutet av första veckan av blomning. Den hade nått en höjd på 41 cm, och små knoppar började bildas över hela grenverket. Trots att jag hade haft fläkten igång merparten av tiden och att jag flyttade lampan längre bort, verkade de övre bladen fortfarande kämpa med värmen på grund av mitt lokala klimat.

Vecka 5

Week 5

Det fortsatte att se bra ut under vecka 5. Min planta såg i allmänhet frisk ut, utan några tecken på brister eller sjukdom, vilket bekräftade att de gula topparna på plantan härstammade från fysiska miljöfaktorer.

 • Belysning: Jag bibehöll ett avstånd på 50 cm från toppen av grenverket till min lampa, och fortsatte ha den igång 20 timmar om dagen.
 • Näring: Jag applicerade 1,5L endast pH-reglerat vatten på dag 2 under veckan. På dag 5 applicerade jag nästan samma näringsprofil som förra veckan till 1,5L pH-reglerat vatten, med ett par mindre koncentrationsändringar:
  • 2,25 ml CaMg+
  • 3 ml flytande aminosyror
  • 3 ml aloe vera-extrakt
  • 3 ml sockerbetsextrakt
  • 3 ml ekologiskt blommande gödningsmedel
  • 1,5 ml blomningsstimulator
  • 3 ml flytande tång
 • Miljö: Trots periodvist öppnande av dörren till odlingslådan steg temperaturen till 29°C och luftfuktighetens genomsnitt låg på 55 %.
 • Plantstatus: Min planta var nu 48 cm hög i slutet av veckan. Knopparna verkade bildas fint och en liten doft av terpener började sprida sig i luften. De gula spetsarna på den övre delen av plantan blev ett allt mindre bekymmer då min planta inte visade några andra tecken på brist eller sjukdom. Jag utförde lite lätt avlövning under dag 2 den veckan innan jag vattnade i hopp om att främja luftflödet genom grenverket.

Vecka 6 & 7

Weeks 6 & 7

Allt gick bra under vecka 6 och 7. Jag applicerade samma näringsformula under båda veckorna. Min planta sträckte sig inte betydligt under blomningsfasen utan bibehöll en diskret höjd.

 • Belysning: Jag justerade om min lampa lite för att den skulle sitta 50 cm ovanför toppen av det växande grenverket och fortsatte att ha den på i 20 timmar om dagen.
 • Näring: Jag administrerade 1,5L pH-reglerat vatten innehållandes 2,25 ml CaMg+ på dag 2 i vecka 6 och 7. På dag 5 i båda veckorna adderade jag följande näringsämnen till 1,5L pH-reglerat vatten:
  • 2,25 ml CaMg+
  • 6 ml flytande aminosyror
  • 6 ml aloe vera-extrakt
  • 6 ml sockerbetsextrakt
  • 4,5 ml ekologiskt blommande gödningsmedel
  • 1,5 ml blomningsstimulator
  • 4,5 ml flytande tång
 • Miljö: Temperaturen höll sig på runt 28°C. Luftfuktigheten började öka en aning, så jag satte på min avfuktare för att det skulle bli ett genomsnitt på 60 %.
 • Plantstatus: Min planta såg frisk ut och knopparna började se frostiga och mer mogna ut, med pistiller som blev allt mer orange. I slutet av vecka 7 hade min planta en diskret sluthöjd på 50 cm.

Vecka 8, 9 & 10

Week 9

Jag påbörjade sköljningsprocessen i början av vecka 8. Jag begränsade alla näringsämnen och tillämpade endast pH-reglerat vatten för att tvinga mina plantor att använda upp sina näringsreserver.

 • Belysning: Min planta hade slutat att växa vertikalt, så jag behöll min lampa på samma position. Jag bibehöll en cykel med 20 timmar på och 4 timmar av.
 • Näring: Jag applicerade 1,5L av pH-reglerat vatten på dag 2 och 5 under de återstående veckorna.
 • Miljö: Temperaturen hovrade runt 28°C och luftfuktigheten minskade till 50 %.
 • Plantstatus: Min Green Gelato Automatic-planta började släppa lös sin fulla terpenprofil i luften under de sista veckorna. De lägre bladen blev allt mer gula då kväveinnehållet minskade och knopparna blev tjocka, frostiga och nästan redo för bearbetning. Jag utförde lite avlövning under vecka 10 för att säkerställa att all energi plantan hade fokuserades på knopparna.

Green Gelato Automatic Odlingsrapport: Skörd (vecka 11)

Week 11

Jag använde en lupp i början av vecka 11 och upptäckte att merparten av Green Gelato Autos trikomer hade blivit mjölkaktiga och ogenomskinliga—ett säkert tecken på att börja skörda! Jag klippte min planta i basen och hängde den upp och ner i odlingslådan. Väl torr, trimmade jag av sockerbladen och vägde en total avkastning på 53 gram från min kompakta planta. Därefter la jag knopparna i Weed Jars, placerade Humidity Control Packs i varje och lät dem härda i 6 veckor.

Attribut för Green Gelato Automatic

🧬 Genetiska attribut för Green Gelato Automatic
Detta kan låta överdrivet, men Green Gelato Automatic förändrade allt för autoblommande hybrider. Förr valde många odlare att undvika dessa varianter baserat på antagandet att de saknade styrka. Även om det stämde då, har förädlare jobbat hårt för att ändra på det, inklusive det kunniga teamet på Royal Queen Seeds. Genom att korsa den legendariska Green Gelato med Cookies Auto, skapade förädlarna en avkomma som nu rankas som en av de mest kraftfulla autos som finns. Totalt sett besitter den en ganska balanserad genetisk profil bestående av 55 % sativa, 40 % indica och 5 % ruderalis.
🌱 Odlingsegenskaper för Green Gelato Automatic
Trots dess våldsamma styrka uppvisar Green Gelato Auto snarare ett oskyldigt utseende. Inomhusplantor peakar på en höjd av 120 cm, tillämpa lite lågstressträning och du kan hålla dem så korta som 50 cm. Denna kompakta struktur gör denna variant ideal för odlare som vill hålla en låg profil. Utomhusplantor växer till en liknande höjd och döljs enkelt bland högre kompanjonplantor. I den här miljön kan du förvänta dig en avkastning på 100–175 g/planta. Det bästa av allt? Denna sort spurtar från groning till skörd på 9-11 veckor. Du behöver inte vänta länge för att få smaka på dessa söta blommor.
🌈 Effekter och smak av Green Gelato Automatic
Med ett THC-innehåll på 24 % rankas Green Gelato Auto som en av de mest kraftfulla autoblommorna. Kasta in dess balanserade genetikprofil, och du får ett hälsosamt rus som stimulerar sinnet och får kroppen att slappnar kroppen. Dessa knoppar utgör ett utmärkt val för alla typer av situationer. Rök dem precis innan du ska ut på en vandring eller surfingsession för ökat fokus, eller på kvällen medan du titta på en film eller lyssnar på musik för garanterade euforivågor. Terpenerna tillför även något speciellt till upplevelsen och ger noter av godis, jord och frukt i varje bloss.


Green Gelato Auto
Green Gelato x Cookies Auto
375 - 450 gr/m2
70-120 cm
7 - 8 veckor
THC: 24 %
Sativa 55% Indica 40% Ruderalis 5%
100-175 gr/plant
100 - 120 cm
9-10 veckor efter spiring
Fysiskt avslappnande, Klar

Köp Green Gelato Auto

Är du över 18 år gammal?

Innehållet på RoyalQueenSeeds.com är endast lämpligt för vuxna och är reserverat för personer med myndig ålder.

Se till att du är medveten om landets lagar.

Genom att klicka på STIG PÅ, bekräftar
du att du är
18 år eller äldre.

Grow Guide Topic Finder

Categories
eKomi silver seal
4.7 av 5
av 37823 recensioner