Cannabisodlingsguiden av Royal Queen Seeds

By Steven Voser

"Varför växer mina plantor så långsamt?". Ibland uppstår problem med marijuanaplantor på direkten. Din älskling kanske inte har visat några tecken på problem, men nu märker du att utvecklingen har stannat av och har ingen aning om varför. Här är några möjliga faktorer bakom den långsamma tillväxten av din cannabisfröplanta eller planta.


18 skäl till långsam eller hämmad cannabis-tillväxt

Vídeo aneu: 771062113

1. Fröna är gamla eller av låg kvalitet

Gamla frön tar inte bara längre tid att gro (om de gror alls); plantor som odlats från åldrade frön kan ibland även växa i långsammare takt. Likaså är god genetik avgörande för en sund och kraftig tillväxt från frö till skörd. Ett slumpmässigt påsfrö kommer inte att prestera så bra som kvalitetsfrön erhållna från en välrenommerad fröbank.

2. Klonstress

Ibland har sticklingar problem med att rota, vilket hämmar deras tillväxt. För att förhindra att detta händer, applicera lite rothormon omedelbart efter att du tagit dina sticklingar.

Se också till att din miljö främjar rottillväxt. Mediet ska vara fuktigt (men inte för fuktigt) med en pH-nivå på ca 6,0. Håll dina sticklingar vid en temperatur på cirka 22 ºC. Om de blir för kalla rotar de inte alls, och om det är för varmt kommer rötterna att dö.

3. Rothälsa

När din växts rötter inte kan få tillräckligt med syre, saktar metaboliska funktioner ner. I vissa fall kan brist på syre stoppa deras tillväxt helt och hållet. En vanlig orsak till detta är övervattning eller användning av substrat med dålig dränering.

Vad ska man göra åt det? Skapa ett lätt och luftigt odlingsmedium med bra dränering. Du kan förbättra dålig dränerande jord genom att tillsätta lite perlit.

Rotzonen för dina cannabisplantor bör aldrig bli mycket varmare eller kallare än rumstemperatur. Likaså kan fysisk skada på rötter, mögel eller bakterier allvarligt påverka tillväxten av dina växter. Använd alltid icke-transparenta planteringskärl så att ljuset inte når rötterna, eftersom det är dåligt.

Root Helath

4. Cannabisväxter sträcker sig för mycket

Stretching bland fröplantor kan vara särskilt problematiskt. Flera faktorer kan inducera detta svar, men den mest troliga boven är brist på ljus.

Om dina plantor är skrangliga, öka ljusintensiteten eller för ljuset närmare. Stöd upp dem med pålar som hjälp under återhämtningen. Som en sista utväg kan du (försiktigt) plantera om dem djupare ner i en ny kruka.

5. Plantan får inte tillräckligt med ljus

Även om kraven kan variera från sort till sort, är ljus ändå en kritisk faktor för utvecklingen av alla cannabisplantor. Brist på "bra" ljus kan absolut leda till långsam tillväxt. Om du odlar inomhus och misstänker att dina plantor inte får tillräckligt med ljus, försök att minska avståndet mellan dina lampor och toppen på växterna. Om du odlar utomhus i krukor, flytta dina växter till en soligare plats.

6. Plantan får för mycket ljus

Alla typer av plant-stress, inklusive många timmars exponering för direkt solljus utan vila, kan också stoppa eller bromsa tillväxten. Om du odlar inomhus och misstänker att ljusexponering är källan till stress, minska intensiteten eller flytta lamporna längre bort från plantans topp om möjligt. Var medveten om att plantor är särskilt känsliga för intensivt ljus! Om du odlar utomhus och du har möjlighet, flytta dina plantor till en plats där ljuset är diffust, till exempel under ett skuggande träd.

7. Felaktigt ljusspektrum

Hur snabbt och hur kraftigt plantor växer påverkas av det ljusspektrum de får. Se till att du använder rätt typ av ljus för varje steg av tillväxten. För sund vegetativ tillväxt vill man ha ett svalare ljus med mer blått i sitt spektrum, ett så kallat "vegging-ljus". Ljus med ett varmare, mer rödaktigt spektrum används gärna för blomningsfasen.

ESPECTRO DE LUZ INCORRECTO

8. Ljusstress: mörkercykelavbrott

Ljus är nödvändigt för att alla plantor ska växa. Eventuella förändringar i ljusintensitet eller exponering kommer att ha en effekt på tillväxten. Blommande cannabis är särskilt känsligt för avbrott i mörkercykeln. En ljusläcka i ditt tält, ströljus från en gatlykta och till och med ett rött ljus från en kamera kan störa blomningen och i värsta fall göra plantor hermafroditiska. Av den anledningen är det mycket viktigt att upprätthålla fullständigt mörker under de släckta timmarna.

Att utsätta cannabisplantor för oregelbundna ljustimmar kan orsaka en hormonobalans som förvirrar deras inre klocka. Dina växter kan blomma för tidigt, eller så kan de återgå till det vegetativa stadiet. Om detta händer kommer tillväxten och skörden att bli lidande. Se därför till att din ljuscykel är konsekvent.

9. Övervattning

Övervattning är ett av de vanligaste misstagen som görs av nya cannabisodlare. Det är som att kväva dina växter, och är en av huvudorsakerna bakom långsam tillväxt, näringsbrist, rotröta, svamp och många andra problem. Vattna inte för ofta och vattna inte enligt ett fast schema. Det är bättre att vattna mer sällan så att jorden kan torka ut mellan vattningarna. Ett bra sätt att testa om du ska vattna eller inte är att lyfta upp själva krukan. Om det känns ganska lätt är det dags att vattna igen.

10. Inte tillräckligt med näringsämnen

Även om det inte är lika vanligt som att övergöda cannabisplantor, kan en otillräcklig mängd näringsämnen för en sund tillväxt mycket väl vara orsaken till långsam tillväxt. Känn till att näringsämnena som finns i de flesta kommersiella jordblandningar bara kommer att hålla i 3–4 veckor; efteråt måste du administrera lite mer kvalitetsnäring. Kontrollera etiketten på dina näringsprodukter för den rekommenderade dosen för hälsosam tillväxt. Känn också till att din plantas näringsbehov är nära kopplade till ljusintensiteten den utsätts för. Plantor under intensivt ljus växer snabbare och kräver mer näring än växter under t.ex. lysrör.

11. Kalciumbrist

Kalcium tillhör de livsviktiga beståndsdelarna som din plantor behöver för en sund utveckling. Brist på kalcium kan visa sig i följande symtom:

  • Ny tillväxt är långsam, vriden och krullad
  • Unga skott är missfärgade och blir lila eller gula
  • Den övergripande tillväxten är långsam och saknar kraft och vitalitet
  • Du kan undvika kalciumbrist genom att tillsätta dolomitkalk till din jord eller odlingsmedium

Åtgärda en kalciumbrist omedelbart med kommersiella CalMag-produkter som innehåller flytande kalcium. Du kan tillägga dessa produkter i din näringslösning eller tillföra dem som en bladspray.

Var medveten om att vissa odlingsmedier, som kokos, ökar risken för kalciumbrist. Om du odlar i kokos bör du använda speciella kokosnäringsämnen och/eller regelbundet lägga till CalMag i din näringskur.

Calcium Deficency

12. Felaktig pH-nivå

Felaktig pH-nivå i din näringslösning är en av de vanligaste orsakerna till problem med cannabisodling, inklusive långsam tillväxt. Anledningen till detta är att cannabis bara trivs i ett relativt litet område med lämpliga pH-värden. Om pH-värdet är ur balans kan plantorna inte ta upp näring, även om de är närvarande i jorden.

Se till att ställa in rätt pH-nivå beroende på din odlingsmetod. Om du odlar i jord, se till att pH-nivån ligger på mellan 6,5 till 7,0. Om du odlar i vatten är en optimal pH-nivå 5,6 till 5,8. För jordfria odlingar, som kokos, är en pH-nivå på 6,0 till 6,3 optimal.

13. Temperaturerna är för låga eller för höga

Cannabis gillar att det är varmt för att växa ordentligt och de gör sig bäst i dagstemperaturer på mellan 25–30 °C. Temperaturer lägre än så kommer att sakta ner din plantas ämnesomsättning, vilket resulterar i långsammare tillväxt. Men för höga temperaturer är inte heller optimalt. Vid mycket höga temperaturer kan värmestress också bromsa eller till och med stoppa plantans tillväxt helt och hållet. Om du odlar inomhus, justera din temperatur till en komfortabel nivå. Du kan också ge lite kylning med fläktar som blåser en mild luftström över dina plantor. Detta kan också hjälpa till att förhindra att varmluftsfickor bildas i ditt odlingsrum.

14. Planteringskrukor är för stora

Cannabisodlare startar ofta sina plantor i små krukor. Senare, när plantorna har nått en tillräcklig storlek, kommer de att "kruka upp" till större behållare.

Om du startar dina cannabisplantor i behållare som är för stora är det stor risk att du övervattnar dem. Problemet är att fröplantor inte kan absorbera all fukt som finns i en stor behållare, till skillnad från en mogen cannabis, som kan "dricka" mycket mer. Dessutom kommer en stor kruka också att ta mycket längre tid att torka ut.

För att undvika problemen som kommer med för mycket jord och fukt, starta plantor i mindre behållare tills de växer kraftigt. När de har en uppsättning med 5–6 riktiga löv (inte räknande hjärtbladen), överför dem sedan till en större behållare, minst dubbelt så stor som den nuvarande storleken.

Om din planta redan är i en stor behållare och du inte vill eller kan flytta den till en mindre, vattna bara ett litet område runt fröplantan.

Vad är rätt krukstorlek för din cannabis?

Använd den här grova guiden för att bestämma vilken storlek krukan du ska använda för din cannabisplanta:

  • Växthöjd 30 cm: 7,5–11 L behållare
  • Växthöjd 60 cm: 11–19 L behållare
  • Växthöjd 90 cm: 18–26 L behållare
  • Växthöjd 120 cm: 22–37 L behållare
  • Växthöjd 150 cm: 30–37 L+ behållare
Pots Are Too Big

15. Stress orsakad av skadedjur/sjukdomar

Insekter, skadedjur och sjukdomar kan orsaka skada och äventyra en plantas immunsystem. I bästa fall kan din växt överleva, men du kommer att ha dålig skörd. I värsta fall kan dina plantor dö.

Insekter kan livnära sig på bladen, vilket påverkar en plats förmåga att behålla vatten och transpirera. Andra skadedjur kan skada rötterna eller orsaka ytterligare problem. Varje gång din växt är sjuk eller angripen av insekter, kommer den att spendera det mesta av sin energi på att försvara sig och återhämta sig från skador, vilket kommer att bromsa tillväxten.

Om dina plantor är angripna, bör du behandla dem omedelbart med lämpliga åtgärder. Ännu bättre dock, du kan använda förebyggande metoder (t.ex. neemolja, snigelbarriärer etc.) för att minimera risken för skadedjursangrepp. Under alla stadier av tillväxten, se till att du regelbundet kontrollerar symtom på skadedjursangrepp, inklusive under bladen.

16. Stress orsakad av vävnadsskada

Fysiska skador, som trasiga grenar, kan avsevärt bromsa din plantas tillväxt. Alla skador kommer att göra att plantan omdirigerar värdefulla resurser för att reparera sår – resurser som skulle kunna användas bättre för tillväxt eller blomproduktion.

Om du odlar utomhus, placera dina plantor i ett område skyddat från starka vindar och kraftiga regn, och använd hönsnät och pålar för att bibehålla stödet.

Fröplantor och unga cannabisplantor är särskilt sårbara. Låt dina plantor mogna inomhus i några veckor innan du sätter ut dem.

17. Stress från cannabisträningstekniker

Vävnadsskador från hög-stress växtträningstekniker orsakar alltid en viss försening i plantans utveckling. Men när du beskär överdrivet eller för ofta, kan din växt i slutändan spendera mer energi på att reparera sig snarare än att växa.

Stress Training

Om du planerar att beskära, överdriv inte. Var medveten om att varje beskärning kan fördröja utvecklingen av din planta i dagar, om inte veckor.

Om du använder andra växtträningstekniker som toppning, se till att du börjar så tidigt som möjligt. Om du odlar autoblommor, använd inga växtträningstekniker som involverar vävnadsskador, såsom beskärning och skärning.

18. Åldersstress

Äldre cannabisplantor har andra näringsbehov än unga plantor. Deras vävnader blir hårda och träiga, de är mindre kraftfulla och de kan inte ta upp så många näringsämnen.

På grund av detta vill du justera din näringskur därefter. Annars riskerar du övergödning, vilket i sin tur leder till hämmad tillväxt, brister och sjukdomar. Tänk på detta om du har moderplantor kvar länge.

Är du över 18 år gammal?

Innehållet på RoyalQueenSeeds.com är endast lämpligt för vuxna och är reserverat för personer med myndig ålder.

Se till att du är medveten om landets lagar.

Genom att klicka på STIG PÅ, bekräftar
du att du är
18 år eller äldre.

Grow Guide Topic Finder

eKomi silver seal
4.7 av 5
av 37823 recensioner