Cannabisodlingsguiden av Royal Queen Seeds

By Luke Sumpter

Sherbet Queen Automatic odlingsrapport

Sherbet Queen Auto

Har Sherbet Queen Automatic fångat ditt intresse? Jag förstår varför! Jag var bara tvungen att testa den här sorten efter att ha läst några fantastiska recensioner. Om du letar efter inspiration, så ta en titt på min odlingsrapport för att ta reda på hur jag odlade en hälsosam planta och säkerställde en belönande avkastning av kraftfulla och smakrika knoppar.


Sherbet Queen Automatic odlingsrapport: Utrustningslista

• Låda: Secret Jardin DS120W 120 × 60 × 178
• Lampor: 2x MIGRO 200+
• Ventilation: Blauberg Turbo - E 100
• Filter: Prima Klima filter PK 100/125
• Fläkt: Oscillating Koala Fan
• Luftfuktare: Beurer LB 45
• Jord: Biobizz Light Mix
• Kruka: 11l Tygkruka
• Frö: Royal Queen Seeds
• Näring: RQS Organic Nutrition och BioBizz

Sherbet Queen Automatic odlingsrapport: Fröplant-stadiet (vecka 1)

Week 1

För att komma igång förberedde jag ett högkvalitativt odlingsmedium, ställde in mina lampor och grodde mitt Sherbet Queen Automatic-frö.

• Odlingsmedium: Jag bestämde mig för att göra min egen jordblandning med Biobizz Light Mix som bas innan jag blandade i ytterligare näring och gynnsamma mikroorganismer. Jag placerade 5 l Biobiixx Light Mix i min 11-literskruka i tyg, följt av 50 gram RQS Easy Boost Organic Nutrition, 10 gram RQS Rhizobacter och 5 gram RQS Mycorrhiza Mix. Jag blandade sedan ihop allting grundligt. Slutligen adderade jag ytterligare 5 liter Biobizz Light Mix i krukan och blandade det i odlingsmediumet. Jag vattnade krukan tills hela odlingsmediumet var mättat.

• Groning: Jag gjorde ett hål på 1 cm i mitten på odlingsmediumets yta och la i mitt frö. Jag täckte det lätt med jord och sprejade området.

• Belysning: Jag hängde mina två Migro 200+ lampor från toppen av odlingslådan med användning av det tillhandahållna spärrbandet. Jag positionerade båda 30 cm horisontellt från mittpunkten för att säkerställa en jämn spridning av ljuset och 35 cm vertikalt från kanten på min kruka. Så snart ett skott dök upp från jorden satte jag igång lamporna och körde de på 24 timmar varje dag .

• Miljö: Jag mätte en genomsnittlig temperatur på 25°C och en relativ luftfuktighet på 60 % under den första veckan.

• Plantstatus: Min fröplanta bockade för alla rutor i slutet av den första veckan. Den såg stark och stabil ut, utan tecken på stretchning eller sjukdom.

Sherbet Queen Automatic odlingsrapport: Vegetativa fasen (vecka 2–4)

Starten av den vegetativa fasen kom ganska snabbt! Ta reda på vad jag gjorde under denna fas för att hålla min planta frisk och för att underlätta snabb tillväxt.

Vecka 2

Week 2

Min planta ökade i höjd under den första veckan av den vegetativa fasen. Mörkgröna och svulstiga blad indikerade att jag hade försett min planta med allt den behövde för att trivas.

• Belysning: Jag behöll båda lampor igång i 24 timmar varje dag och ompositionerade dem så att de hängde 35 cm från toppen av plantan.

• Näring: På dag 1 den veckan justerade jag 1 liter vatten till ett pH på 6.0 och vattnade min planta. Jag höll gödningen låg, då min planta hade tillgång till näringsämnena som jag tidigare tillsatt odlingsmediumet. Jag adderade helt enkelt 4 ml flytande humussyra och sjögräs till 1 liter pH-justerat vatten och administrerade det på dag 5.

• Miljö: Jag registrerade en genomsnittlig temperatur på 25°C och en relativ luftfuktighet på 50 %.

• Plantstatus: I slutet av den vegetativa fasens första vecka såg min planta fantastisk ut. Den var 15 cm hög och hade flera nya uppsättningar med blad. En robust huvudstam och tjocka stjälkar var tecken på god hälsa.

Vecka 3

Week 3

Allting fortsatte på ett bra sätt under den andra veckan av den vegetativa fasen. Jag behöll mina lampor konstant på och gödde min planta med RQS' Veg Nutrients för alla dess näringsmässiga behov.

• Belysning: Jag flyttade lamporna så att de hängde 35 cm ovanför toppen på min planta och höll dem igång i 24 timmar om dagen.

• Näring: Jag förberedde 1 liter vatten och Iämnade det ute i 24 timmar för att låta klorinet avdunsta. Sedan justerade jag pH-värdet till 6.0 och vattnade min planta på dag 2 under veckan. På dag 7 tillsatte jag ⅓ av en RQS Easy Grow Booster Tablet (1 g) i 1 liter vatten och gödde min planta.

• Miljö: Genomsnittlig temperatur höll sig på 25°C och relativ luftfuktighet dippade aningen till 45 %.

• Plantstatus: Min planta fortsatte att se bra ut—ett tecken på att jag hade lyckats med balansen av vattning och gödning. Jag noterade inga tecken på pester, sjukdomar eller brister och min planta hade nu blivit 28 cm.

Vecka 4

Week 4

Vecka 4 markerade slutperioden för den vegetativa fasen. Under denna tid fortsatte min planta att växa och började utveckla de första tecknen på blomsterställningar på noderna.

• Belysning: Lamporna justerades till 35 cm ovanför toppen av plantan och behölls på i 24 timmar varje dag för att maximera fotosyntes.

• Näring: Återigen lät jag 1 liter vatten vara i 24 timmar innan jag justerade dess pH till 6.0 och vattnade min planta på dag 2 den veckan. Jag gjorde exakt samma sak på dag 4. Jag bestämde mig för att göda lite kraftigare under den sista veckan av den vegetativa fasen för att stimulera tillväxt och förhindra potentiella brister. Jag adderade följande till 1 liter vatten och applicerade på dag 6 under veckan:

  • 1,5 ml CaMg+
  • 1 ml ekologiskt sockerbetsextrakt

• Miljö: Temperatur och relativ luftfuktighet ökade aningen till respektive 26°C och 50 %.

• Plantstatus: Allt verkade bra. Min planta verkade redo för en lyckad blomningsfas. I slutet av veckan utvecklades de första tecknen på blomsterställningar på många av noderna.

Sherbet Queen Automatic odlingsrapport: Blomningsfasen (vecka 5–9)

Starten av blomningsfasen! Allt fortsatte att gå enligt plan. Jag växlade upp min gödningsrutin för att underlätta utveckling av blommor, och sköljde min planta i två veckor innan skörd för att säkerställa de bäst smakande knopparna som möjligt.

Vecka 5 & 6

Week 5

Jag gjorde flera viktiga förändringar under blomningsfasen, inklusive att ändra ljusschemat och gödningsprogrammet. Som tur var höll sig temperaturen och den relativa luftfuktigheten inom lämpliga intervaller, vilket hjälpte mig att säkerställa en hartsrik och högkvalitativ skörd.

• Belysning: Jag minskade ljuscykeln till 20 timmar på och 4 timmar av och ompositionerade lamporna så de hängde 35 cm från toppen av min planta.

• Näring: Jag började varje vecka med att applicera 1 liter vatten justerat till ett pH på 6.5 på dag 2 (båda veckor). På dag 4 under båda veckor adderade jag följande till 1 liter vatten och administrerade i odlingsmediumet:

• Miljö: Jag registrerade en genomsnittlig temperatur på 29°C och en relativ luftfuktighet på 50 %.

• Plantstatus: I slutet av vecka 6 hade min planta ännu inte utvecklat så mycket arom. Dock fortsatte blommorna att svälla och min planta hade blivit 88 cm. Jag avlövade några av de lägre bladen under vecka 5 för att förbättra luftflöde genom grenverket och rikta resurserna direkt mot de växande blommorna.

Vecka 7

Week 7

Jag gödde min planta för sista gången under vecka 7 innan en två veckors spolning. I detta steg hade knopparna börjat böja ett par grenar, så jag stöttade upp dem genom att binda dem till huvudstammen med användning av piprensare.

• Belysning: Jag ompositionerade mina lampor så de hängde 35 cm ovanför toppen av grenverket och fortsatte att ha dem på i 20 timmar varje dag.

• Näring: På dag 2 i veckan adderade jag 1 g RQS Easy Bloom Booster Tablets till 1 liter vatten justerat till 6.3 och gödde min planta. Jag adderade följande till 1 liter vatten på dag 4 under veckan:

  • 1,25 ml flytande tång
  • 1,8 ml ekologiskt sockerbetsextrakt
  • 0,8 ml humus- och fulvinsyraformula
  • 1,2 ml fullblommande flytande gödningsmedel

På dag 6 adderade jag följande till 1 liter vatten:

  • 2 ml fullblommande flytande gödningsmedel
  • 1 ml humus- och fulvinsyraformula
  • 1,5 ml flytande tång

• Miljö: Jag registrerade en genomsnittlig temperatur på 29°C och en relativ luftfuktighet på 45 %.

• Plantstatus: Min planta började lukta starkt och hade bibehållit sin slutliga höjd på 89 cm. Blommorna blev större, med en ökande mängd trikomer.

Vecka 8 & 9

Week 9

Jag började en två veckors spolning i början av vecka 8 för att tvinga min planta att använda upp alla näringsreserver. Denna teknik är till för att göra blommor som är lenare att röka och mer smakfulla.

• Belysning: Mina lampor fortsatte att hänga 35 cm ovanför toppen av grenverket och var igång 20 timmar om dagen.

• Näring: Jag applicerade 1 liter vatten justerat till ett pH på 6,5 på dag 2, 4 och 6 under de återstående veckorna.

• Miljö: Temperaturen och den relativa luftfuktigheten höll sig ganska konsekvent på 29°C och 48 %.

• Plantstatus: I slutet av vecka 9 såg min planta fantastisk ut. Många av fläktbladen hade blivit gula på grund av att plantan använt upp den återstående näringen, och knopparna luktade extremt starkt. Lyckligtvis såg jag inga tecken på pester eller mögel.

Skörd (vecka 10)

Week 10

Skördetid! Jag klippte min planta vid basen och hängde den upp och ner i mitt odlingstält för att torka i mörkret. Jag såg till att jag hade min fläkt igång för att minska risken för mögel. 10 dagar senare torrtrimmade jag mina knoppar och vägde dem. Det blev en skörd på 70 gram. Jag fyllde knopparna i härdningsburkar med RQS Humidity Control Packs, för att låta de härda under de kommande 6 veckorna. 

Egenskaper hos Sherbet Queen Automatic

🧬 Genetiska attribut för Sherbet Queen Automatic
RQS förädlare skapade Sherbet Queen Automatic genom att korsa Pink Panties med Cookies Auto. Målet? Att utnyttja höga nivåer av THC och myrcene, och infusera dem med autoblommande genetik. Pink Panties är berömd i USA och härstammar från Burmese Kush och en Florida Kush bakåtkorsning. Denna variant ger ett berusande fysiskt rus som är perfekt för tysta kvällar. Att korsa denna sort med Cookies Auto gjorde den ännu mer smakrik, snabbare till blomning och mycket enklare att odla. Totalt sett består Sherbet Queen Automatic av 60 % indica-genetik, 35 % sativa och 5 % ruderalis.
🌱 Odlingsegenskaper för Sherbet Queen Automatic
Sherbet Queen Automatic har en kompakt höjd, vilket gör den till ett idealt valt för odlare som har begränsat utrymme eller de som vill hålla en låg profil. Inomhusplantor blir runt 100 cm. Tillämpa lågstressträning och odla den i en liten behållare, så blir den dock inte mer än 70 cm. Tillför tillräckligt med ekologiska näringsämnen och mycket ljus, så kan du förvänta dig en avkastning på upp till 400g/m². Utomhus blir denna sort maximalt 120 cm hög och producerar upp till 100–150 g/planta. Förvänta dig tjocka och kompakta blommor med hög trikomdensitet. Förbered att skörda plantorna så snart som 8-9 veckor efter att skotten dyker upp ur jorden.
🌈 Effekter, arom och smak av Sherbet Queen Automatic
Denna sort passar bäst under kvällar och lediga dagar. Bara sekunder efter ett bloss kommer du att känna en våg av avslappning svepa över din kropp. Ett par bloss senare kommer du att känna hur ditt sinne klarnar samtidigt som dina ögonlock börjar bli tunga. Gör dig redo att njuta av anfall av eufori och kreativa tankar. Sherbet Queen Automatics THC-innehåll på 20 % gör den till en av de starkaste autoblommande på marknaden. Men så länge du är förnuftig kommer den inte göra att du fastnar i soffan. Dess dekadenta, fruktiga terpenprofil åtföljer dess avslappnande effekter, vilket totalt sett gör den till en verkligen njutbar sort.


Sherbet Queen Auto
Pink Panties x Cookies Auto
325 - 400 gr/m2
60-120cm
6 - 7 veckor
THC: 20%
Sativa 35% Indica 60% Ruderalis 5%
100 - 150 gr/plant
80 - 120 cm
8-9 veckor efter det första skottet
Lugnande

Köp Sherbet Queen Auto

Är du över 18 år gammal?

Innehållet på RoyalQueenSeeds.com är endast lämpligt för vuxna och är reserverat för personer med myndig ålder.

Se till att du är medveten om landets lagar.

Genom att klicka på STIG PÅ, bekräftar
du att du är
18 år eller äldre.

Grow Guide Topic Finder

Categories
eKomi silver seal
4.7 av 5
av 37823 recensioner