Cannabisodlingsguiden av Royal Queen Seeds

By Adam Parsons

Hur man omplanterar sin cannabis: tips och råd.


Friska rötter betyder starka plantor och feta, harts-smyckade knoppar på din cannabis. Allt ska vara stort—ju större desto bättre!

Oavsett om du har bestämt dig för att odla i en SOG, en ScrOG eller föredrar en superenkel uppsättning, oavsett vilket, bör du omplantera din cannabis i större krukor minst två gånger. Det finns naturligtvis några undantag från denna regel—som vi kommer att reda ut senare—men låt oss först ställa en viktig fråga.

VARFÖR ÄR OMPLANTERING AV DIN CANNABIS VIKTIG?

Till skillnad från hydroponics, odling i ett fast medium som jord eller coco gör omplantering till större krukor nödvändigt när dina plantor växer. Varför är det så?

När rötterna expanderar i substratet och söker näringsämnen, kommer deras nätverk att växa för att omfatta så stort utrymme som möjligt. När rötterna helt har fyllt ut krukvolymen och löpt cirklar runt behållarens insida, hänvisar odlare till dessa växter som ”rotbundna”. Vegetativ tillväxt saktar ner, vilket i slutändan också potentiellt begränsar dina skördar.

Genom att tidigt omplantera till större krukor kan vi förhindra att detta händer. Omplantering säkerställer att rötterna alltid har utrymme att växa både fritt och kraftfullt.

Video id: 275636482

HUR OFTA BEHÖVER MAN OMPLANTERA?

I motsats till vad vi sa i början av den här artikeln behöver du inte rent tekniskt omplantera; men du borde—särskilt om du vill maximera avkastningen.

Plantor växer snabbare i mindre krukor men är mer mottagliga för övervattning och övergödning. När du börjar i små frökrukor eller engångsmuggar, minskas till stor del risken för svamp och andra odlingsproblem. Nya problem uppstår dock när dina, snart vegetativa, plantor vill skapa ett starkt rotsystem.

En bra tumregel är att behålla dina älsklingar i groddningsbehållaren tills de har utvecklat minst tre noder. Vid den här tiden kan du omplantera dina exemplar i större krukor tills de fördubblats i storlek. Så småningom vill du flytta dina plantor till sina sista, största behållare där de verkligen kan blomstra.

Vanligtvis transplanterar du en (fotoperiod) planta 2-3 gånger. Att byta kruka oftare än så rekommenderas inte, eftersom transplantation orsakar betydande stress.

NÄR DU SKA OMPLANTERA DIN CANNABIS

Låt oss gå igenom en lista med visuella indikatorer som kan hjälpa dig att avgöra om dina plantor behöver flyttas till större krukor!

 • Plantans storlek: Om en planta synligt har vuxit ur krukan är det dags att omplantera. Använd antalet noder som en riktlinje.
 • Tillväxthastighet: Om du ser din plantas tillväxt accelerera i en för liten kruka, transplantera innan tillväxten blir hämmad. Ju mer fläktlöv dina plantor har, desto mer kan de fotosyntetisera och desto större blir de.
 • Rotutveckling: Om plantor är rotbundna eller om rötter kommer ut ur krukan, måste de omplanteras.
 • Problem med vattning: Dina växande plantor är törstiga! Om krukan torkar för snabbt är det troligt att dina grödor behöver ett större kärl.
 • Tillväxtproblem: Om du observerar långsam tillväxt eller ett sjukligt utseende från plantor i små krukor, kan det bero på behållarens storlek.
NÄR DU SKA OMPLANTERA DIN CANNABIS

HUR MYCKET UTRYMME BEHÖVER CANNABIS?

I naturen påverkar avståndet mellan plantorna hur de växer. När cannabis odlas för industriella ändamål planteras det mycket nära varandra. Det resulterande rot-trasslet släpper ut hormoner som uppmuntrar en hög växt utan mycket sidoförgrening. Denna egenskap har utnyttjats av människor under lång tid för att få perfekta fibrer utan avbrott genom överdriven förgrening.

När du odlar marijuana för personligt bruk, vill du dock i allmänhet ge varje växt mer utrymme—inte bara för att uppmuntra förgrening och robust tillväxt, utan för att hålla plantorna friska överlag. Så, hur stora ska dina behållare vara i varje tillväxtstadium?

Med en guide som hjälper dig att utnyttja ditt utrymme och din tid effektivt, här är en lista över vanliga krukstorlekar vid sidan av det tillväxtstadium de vanligtvis används under. En mycket rimlig planta kan odlas i en 30 cm kruka som sin sista behållare, och ett exceptionellt exemplar i en ~60 cm kruka. Alla vanliga krukor är lika genom att diametern vid bågen är lika med djupet. En hälsosam cannabisplanta kan enkelt ha en krona tre gånger diametern på krukan.

För fröplantor och unga vegetativa plantor

För robusta vegetativa plantor

Början på den slutliga krukstorleksnivån
10cm = 0.5l  25cm = 11l  46cm = 57l 
13–15cm = 1l 30cm = 19l  61cm = 95l
18–20cm = 4l 36cm = 26l  76cm = 114l
22cm = 7.5l 41cm = 38l -


VARFÖR INTE PLANTERA I DEN STÖRSTA KRUKAN?

Det här är upp till dig. Men en stor kruka med mycket jord, som ännu inte är infiltrerad av rötter, utgör en risk för övervattning. Det betyder att du måste vara försiktig när du vattnar för att inte stödja förhållanden för mögel, röta eller någon annan typ av patogen eller infektion.

Cannabis gillar torra fötter, så håll dig på den försiktiga sidan. Om du planterar direkt i den största krukan, vattna sparsamt under den första veckan efter att du har planterat. Tänk på att mindre krukor är lättare att ta hand om, särskilt under de första veckorna av vegetation. Små krukor är också lättare att flytta när det behövs och kan lätt roteras för 360 ° ljustäckning.

VILKEN TYP AV KRUKA SKA JAG ANVÄNDA?

De flesta cannabisodlare väljer vanliga vita plastkrukor med dräneringshål i botten. Varför vita krukor? Svarta eller andra mörka färger genererar värme när solen ligger på, medan vita behållare hjälper jorden att hålla sig relativt sval. Alternativt gillar vissa odlare att använda luftkrukor eller tygkrukor, som naturligt "beskär" rötterna och möjliggör optimal hälsa och utveckling. För fröplantor brukar odlare använda engångsmuggar av plast eller specialdesignade fröplantskrukor.

HUR MAN OMPLANTERAR CANNABIS

Den viktigaste regeln att tänka på vid omplantering är att omplanteringschocken orsakar mycket stress för dina plantor. Var extremt försiktig; ju mindre rotskador, desto bättre! Det här är ingen process att skynda sig igenom.

En annan viktig faktor är renlighet. Se till att ditt arbetsområde är rent och tvätta händerna innan du hanterar dina växter. Eller ännu bättre, använd handskar.

Omplantera inte i den starka solen under dagen eller under en intensiv odlingslampa. Omplantera på natten för att undvika att utsätta dina rötter för onödigt ljus.

OMPLANTERING: STEG-FÖR STEG-GUIDE

 1. När du omplanterar dina fröplantor, vattna dem 1-2 dagar innan omplanteringen. Jorden ska vara fuktig men inte våt. För senare omplantering, en torrare jord kommer att hjälpa rotbollen att hålla ihop.
 2. Förbered den nya krukan genom att fylla den med jord av god kvalité. Fyll inte hela vägen och överpacka inte. Vattna den nya krukan. Gräv ett hål i mitten som är tillräckligt stort för den nya plantan.
 3. Med din hand täcker du jorden i den gamla krukan (med din planta) och vänder försiktigt över den. Plantan ska sticka ut mellan fingrarna.
 4. Skjut försiktigt ut rotbollen och ta bort den gamla behållaren. Om rotbollen inte kommer ut ordentligt, tryck försiktigt och klappa på krukans sidor för att lossa jorden. Om den fortfarande fastnar, lägg krukan vågrätt på golvet och försök att skjuta ut rotbollen. Om den fortfarande inte kommer ut, använd en kniv och skär runt jordens yttre kant för att frigöra den (använd den endast som en sista utväg). Ta inte tag i plantan och försök att dra ut den med kraft!
 5. När plantan äntligen frigörs, håll en hand under rotbollen och överför plantan till hålet i den nya behållaren. Använd extra jord och fyll i luckorna. Pressa ner jorden, men bara lätt, för att hålla din planta på plats.
 6. Vattna plantan lätt för att hjälpa den att bosätta sig i sitt nya hem. Det här är ett bra tillfälle att använda en rotstimulator. Rotstimulatorer hjälper till att underlätta omplanteringschocken och främja rotutveckling.
HUR MAN OMPLANTERAR CANNABIS
HUR MAN OMPLANTERAR CANNABIS
HUR MAN OMPLANTERAR CANNABIS

Pro-tips:

 • Vi rekommenderar att du förbereder din nya jord med Easy Boost organic plant nutrition. Tillsätt ca 50–100 g Easy Boost per 20 liter jord. Easy Boost är ett organiskt gödningsmedel som ger dina växter näring i 10–12 veckor.
 • Hur länge varar omplanteringschocken? Det beror på, men några dagar med långsam eller fördröjd tillväxt efter omplantering är normalt. Låt dina plantor återhämta sig i minst två veckor innan de går in i blomning eller träningsmetoder med hög stress.
 • Om plantor ser svaga ut direkt efter omplantering, stöd dem med pinnar.
 • Sterilisera gamla behållare för framtida återanvändning.

STORLEK PÅ KRUKOR INOMHUS OCH UTOMHUS

När det gäller rekommenderade krukstorlekar varierar detta beroende på om du odlar inomhus eller utomhus.

Inomhus begränsas du av storleken på ditt odlingsområde, antalet plantor och den förväntade storleken. När man odlar utomhus är det ofta färre begränsningar.

Utomhus kan du i princip odla en planta så stor som du vill. Detta säkerställer att dina cannabisrötter kan växa mycket för att ge största möjliga avkastning. Å andra sidan är för stora krukor inte heller optimala: om rötterna inte kan fylla en överdimensionerad kruka kommer du att slösa bort näringsämnen.

Stora och tunga utomhuskrukor kan också vara ett problem om du behöver flytta runt dem. Alternativt, om du odlar i naturen så kan du bara plantera direkt i marken. På så sätt begränsas inte plantorna av krukstorleken och kan verkligen nå sin fulla potential.

STORLEK PÅ KRUKOR INOMHUS OCH UTOMHUS

HUR ÄR DET ATT OMPLANTERA AUTOBLOMMANDE SORTER?

Vi föreslår i allmänhet att du undviker att omplantera autos och istället planterar dina autoblommande fröplantor direkt i sina slutliga krukor. Här är varför:

Förstå autoblommande cannabisplantor

Autoblommande cannabissorter blommar baserat på ålder snarare än förändringar i deras ljuscykel. De får denna egenskap från Cannabis ruderalis, en unik cannabisvariant som kommer från vissa delar av Östeuropa och Ryssland.

Medan fotoperiodsorter blommar när dagarna blir kortare (eller om du ställer om lamporna från 18/6 till 12/12), blommar autoblommande sorter istället automatiskt efter cirka fyra veckor, även om detta kan variera från en sort till en annan.

Kan du omplantera autoblommande cannabisplantor?

Ja, du kan rent tekniskt omplantera en autoblommande cannabisplanta. Det finns dock en nackdel med att göra det.

När du omplanterar en fotoperiodsort håller du den vanligtvis i dess vegetativa tillstånd i en extra vecka för att hjälpa plantan att återhämta sig efter stressen från omplanteringen. När du omplanterar en auto har du inte samma lyx och omplanteringsstress kommer vanligtvis att ha en större inverkan på plantans tillväxt och skörd.

Hur påverkas autoblommande cannabisplantor av omplantering?

En plantas rötter är superkänsliga. Oavsett hur skonsam du är vid omplantering, kommer du att orsaka dina plantor en del stress när du flyttar dem till en ny kruka.

I genomsnitt kan cannabisplantor ta upp till sju dagar för att helt komma över denna stress, även om detta kan variera beroende på en plantas allmänna hälsa (friskare plantor tar mindre tid att återhämta sig).

Eftersom du inte har något sätt att kompensera för denna stress när du odlar autos, kommer dina plantor typiskt sett att visa tecken på fördröjd tillväxt efter omplantering, vilket i slutändan kommer att resultera i mindre skörd och av lägre kvalité.

När är den bästa tiden att omplantera autoblommande cannabisplantor?

Om du måste omplantera en auto är god timing absolut nödvändigt för att minimera påverkan av din skörd. Försök att omplantera dina autos när de har utvecklat starka rötter och minst 4-5 ordentliga löv.

När är den bästa tiden att omplantera autoblommande cannabisplantor?

Hur man omplanterar autoblommande cannabisplantor

När du omplanterar en autoblommande cannabisplanta, kom ihåg att följa dessa steg för att minimera chocken för din plantas rötter.

Utrustning

 • Ett rent arbetsområde
 • Trädgårds- eller kirurgiska handskar
 • Ny kruka och jord

Förbered dina plantor, krukor och ditt arbetsområde

Undvik att vattna dina plantor dagen du omplanterar dem, eftersom det är lättare att ta bort torr jord från behållaren. Förbered även ett rent arbetsområde där du ska utföra omplanteringen. Ett stort, rent bord fungerar bra.

Slutligen, förbered din plantas nya kruka. Du kan behöva fylla botten av den nya krukan med lite jord för att få din planta till rätt höjd. Kom också ihåg att se till att din nya kruka har dräneringshål.


Lyft bort din auto från sin gamla kruka

För att ta bort en planta från krukan, vält den och tryck försiktigt, massera eller slå i botten och kanterna på krukan. Dra inte i din plantas stam, då du kommer att riskera att skada eller bryta den!

Placera din auto i sin nya kruka

Placera din planta i den nya krukan och fyll den ungefär 2 cm från toppen med jord. Vattna generöst och, om det behövs, fyll på mer jord. Håll koll på din planta de närmaste 3-7 dagarna för att kontrollera hur den återhämtar sig efter omplanteringen.

Planera framåt för att undvika omplantering

För att få bästa resultat när du odlar autos rekommenderar vi att du planterar dem direkt i sina slutliga krukor. De flesta auto-varianter kommer att klara sig bra i 11–12 liters krukor.

Medan de är unga, undvik att övervattna dina autoblommor för att förhindra att de små, känsliga rötterna drunknar. Spreja istället löven regelbundet. När de väl har utvecklat en del riktiga löv, vattna dem efter behov.

Är du över 18 år gammal?

Innehållet på RoyalQueenSeeds.com är endast lämpligt för vuxna och är reserverat för personer med myndig ålder.

Se till att du är medveten om landets lagar.

Genom att klicka på STIG PÅ, bekräftar
du att du är
18 år eller äldre.

Odlingsguide Ämnessökare

eKomi silver seal
4.7 av 5
av 37746 recensioner