Cannabisodlingsguiden av Royal Queen Seeds


By Luke Sumpter Reviewed by: Miguel Ángel Garcia


Som namnet antyder är hydroponik en jordlös metod för odling av cannabis, där vatten är det primära mediet. Inom en hydroponisk anläggning odlas cannabisplantor i hinkar eller korgar fyllda med ett inert odlingsmedium och hängs över en tank full med vatten. Vattnet är fyllt med alla de näringsämnen som plantorna behöver för att överleva och frodas, och luftstenar används för att lufta tanken. Denna basmodell manifesterar sig i många olika former och system, då olika odlare föredrar olika inställningar. Det finns många fördelar med hydroponisk odling, samtliga kommer att täckas i den här artikeln. Men först, låt oss gräva i historien om denna fascinerande konstform.

HYDROPONISK HISTORIA

Hydroponisk odling kan till en början verka som ett resultat av modern teknikutveckling. Men detta kan inte vara längre från sanningen. Ursprunget till plantor odlade i vatten, sträcker sig tusentals år tillbaka in i människans historia. De berömda hängande trädgårdarna i Babylon, skapade år 600 f.kr., är teoretiserade att ha använt hydroponiska principer. Regionen bredvid Eufrat var naturligt torr och ofruktbar. Man tror att grödorna i trädgården odlades med hjälp av ett sipprande system som började vid floden.

Aztec-civilisationen, närmare vår tidsepok, omkring 900 och 1000-talet, var också känd för att använda hydroponik för att ge näring åt sitt samhälle. Efter att ha tvingats från sitt land på grund av konflikter bosatte sig dessa människor vid sjön Tenochtitlan. Där byggde de flytande flottor toppade med jord, så att grödor kunde växa genom topplagret och sprida sina rötter i vattnet nedanför.

Nyare, men ändå avlägsna exempel på hydroponisk odling involverar den engelska forskaren John Woodward 1699. Hans arbete involverade odling av myntaplantor i vatten. Han fann att plantorna växte snabbare inom en vattenkälla blandad med jord.

Hydroponikens historia har visat hur effektiv denna metod kan vara i många olika miljöer och scenarier, cannabisodling är inget undantag. Låt oss utforska fördelarna med den här intressanta metoden och hur man använder den till att odla bra gräs.

The History of Hydroponics

FÖRDELARNA MED HYDROPONISK ODLING

Om du pratar med en odlare som har erfarenhet av hydroponisk odling, då lär en av de första sakerna de berättar för dig vara att deras hydroponiska plantor växer mycket, mycket snabbare än de i jorden. Detta är den främsta fördelen med denna odlingsmetod—hydroponiska plantor växer vanligtvis 30-50 % snabbare och ger ofta större avkastning. En stor anledning till detta är att näringsämnena i ett hydroponiskt system är mycket mer lättillgängligt för plantor. Näringsämnena löses upp i vatten och kommer direkt in i rotsystemet eftersom det inte finns någon jord att navigera igenom. Däremot måste plantor som växer i jord söka igenom mediet för att ta upp näringsämnen underifrån. Enkel åtkomst till näringsämnen gör det möjligt för plantor att bevara energi, som sedan omdirigeras till tillväxtinsatser istället.

KOSTNADEN FÖR ATT ODLA MED HYDROPONIK

När du tänker på hydroponik kanske du föreställer dig en högteknologisk installation: automatiska strömbrytare, blinkande lampor, tickande timers. Kostnaden för ett hydroponiskt system beror dock helt på hur mycket pengar du är villig att lägga. De sträcker sig från en enkel plasthink hela vägen till självtömnings- och översvämningssystem. För att spara tid, investera i ett billigt, hydroponiskt startpaket. Dessa inkluderar allt material du behöver för att gå från frö till skörd. Du kan köpa en för cirka 200 £ (2500 kr).

MATERIAL SOM BEHÖVS FÖR ATT GÖRA HYDROPONISKA SYSTEM

Om du vandrar längst DIY-vägen, kolla in den korta guiden nedan. Listan visar all utrustning du behöver för att skapa en grundläggande inomhusinstallation. Hitta bara den produkt som passar dig för varje listad artikel. Genom att köpa din utrustning separat kan du investera mer i viktiga saker som belysning samtidigt som du sänker kostnaderna i andra områden.

Här är vad du behöver:

a) Belysning (LED eller HPS)

b) Ljushängare

c) Odlingstält

d) Hydroponisk behållare och bricka

e) Luftsten och pump

f) Odlingsmedium (t.ex. kokosfiber)

g) Krukor med nät/hål

h) Frön

i) Ventilationsfläkt och ventilationsrör

j) Kolfilter

k) Oscillerande fläkt

l) Hydroponiska näringsämnen

m) pH- och PPM-mätare

n) Hygrometer

Hydroponics

1. VÄLJ ETT ODLINGSMEDIUM FÖR ATT KOMMA IGÅNG

Nu när vi har gått igenom historien och fördelarna med hydroponisk odling är det dags att komma igång. Till att börja med måste du välja ett odlingsmedium—ett ämne som kan hålla fast skärningspunkten mellan stammen och rötterna. Från denna plats kommer rötterna att växa ner i vattnet på jakt efter näringsämnen. Det inerta mediet tillåter också god luftåtkomst till toppen av rötterna. Det finns en enorm lista över olika medier som används av kultivatorer, de listade nedan är bland dem vanligaste. Varje medium har sina egna unika fördelar, och vissa fungerar bättre med olika system. Det handlar om att expremintera för att se vilka som fungerar bäst för dig.

 • LERSTENAR
  Clay Pebbles

  Som ett av de mest populära alternativen, lerstenar är utmärkta för att lufta rotsystem. Lersten kräver ibland att odlare ändrar pH för att ge en optimal odlingsmiljö, men förjusterad småsten kan dock köpas. Du måste placera lersten i en hydroponisk korg av plast smed utrymmen för rötter att växa igenom.

  • ROCKWOOL
   Rockwool

   Rockwool är ett annat populärt val och är ett material som skapats med vulkaniska stenar med ullstruktur, därav namnet. Rockwool har en enorm kapacitet att hålla kvar vatten, vilket möjliggör god hydrering av det övre rotsystemet. Rockwool kan placeras i en hydroponisk korg, men kan också placeras direkt i en hink eller tank utan lock.

   • PERLITE
    Perlite

    • KOKOSFIBER
     Coco Coir
     Kokosfiber är ett bra hållbart alternativ för ett odlingsmedium, som möjliggör god luftning och fuktretention. Kokosfibrer är också kända för att skydda rötter från infektion på grund av närvaron av växtstimulerande hormoner.

     2. VÄLJ EN HYDROPONISK ODLINGS-ANLÄGGNING DÄR DINA PLANTEOR KAN FRODAS

     Nu när du har valt ett odlingsmedium, är det dags att välja vilken typ av hydroponisk anläggning du vill använda. Alla system liknar varandra DÅ att de använder en näringsberikad vattenlösning. Anläggningar kan dock variera mycket beroende på faktorer SÅ som vattenexponering och cirkulation. De flesta av följande system kan köpas, men de med DIY-färdigheter kan enkelt göra ett eget med hjälp av hinkar, borrar, pumpar och luftstenar.

     DJUPVATTENKULTUR

     Djupvattenkultur är en bra plats att börja för nybörjare och är sannolikt det billigaste alternativet. Plantor placeras i hinkar fyllda med en näringslösning och en luftpump ger en konstant tillförsel av syre.

     Deep Water Culture

     EBB OCH FLOD

     Ett ebb och flod-system (även känt som flod och avflöde) har vatten som, tja, avtar och tillkommer. Dessa system består av flera behållare upphängda ovanför ett odlingskärl som har ett vatteninlopp och utlopp. Dessa vattenvägar är anslutna till en extern tank som innehåller näringsämnen, en luftsten för att lufta vattentillförseln och en pump för att flytta vattnet in i odlingskärlet. Rötterna i dessa system är inte kontinuerligt nedsänkta i vatten. Istället översvämmas odlingskärlet med jämna mellanrum, med nytt syre och näringsberikat vatten. När pumpcykeln är slut dräneras allt vattnet tillbaka till den externa tanken.

     Detta system möjliggör periodisk gödning. Tiden när odlingskärlet är tomt gör att odlare lätt kan ta hand om rötterna och skörda plantorna.

     Ebb and Flow

     DROPPSYSTEM

     Ett droppsystem inom hydroponik liknar det droppbevattningssystem där man odlar i jord. Detta system består av en stort kärl fyllt med odlingsmedium, såsom lerstenar. Plantor placeras direkt i mediet och var och en har sitt eget dropprör i närheten. En extern vattentank med pump och luftstenar levererar ständigt en droppmatning av vatten över varje anläggning. Rötterna till dessa plantor utsätts ständigt för luft och överflödigt vatten rinner igenom mediet och tillbaka in i den yttre tanken.

     Drip System

     NÄRINGSFILMTEKNIK

     Om djupvattenkultur motsvarar odling av cannabisplantor i en damm, är näringsfilmstekniken ekvivalent med odling av gräs över en flod. Detta system innefattar att plantor är placerade i ett rör som är vinklat, så att vatten kan komma in på ena sidan och komma ut på den andra, via gravitationen. Rötterna växer ner i röret, där de utsätts för det rinnande vattnet. Vattnet kommer in från en tank med en luftsten och en pump, och återgår till tanken när cykeln är klar.

     Nutrient Film Technique

     VEK-SYSTEM

     Ett vek-system är en grundläggande hydroponisk installation som använder ett odlingskärl som liknar droppsystemet fyllt med lerstenar. Under kärlet finns en vattenbehållare, från vilken flera vekar går ut och går in i odlingsmediet. Vatten färdas upp till veken och återfuktar mediet passivt. Ingen pump krävs för detta system.

     Wick System

     AEROPONIK

     Aeroponik är kanske den mest futuristiska versionen av hydroponisk odling och använder vatten-fukt som sprutas ut genom luften för att optimera luftning och hydrering. Växter placeras i toppen av en stor tank med vatten som fyller 25 % av botten. Under vattnet finns en pump som skickar vatten till besprutningssystemet under rotsystemen. Denna fina dimma täcker rötterna hela tiden, så att plantor kan ta emot stora mängder med luft och vatten samtidigt.

     Aeroponics

     3. FÖRBEREDA DITT SYSTEM FÖR ATT SÄKRA EN FRAMGÅNGSRIK TILLVÄXT

     När du har valt ditt system är det viktigt att förbereda det väl för att förhindra skadliga situationer. Vattentankarnas fuktiga och mörka natur är en idealisk odlingsmiljö för en mängd patogener. Innan du kör ditt system måste du sterilisera din utrustning för att minimera risken för kontaminering. Torka av alla dina hinkar, brickor, rör och tankar med alkohol, hett vatten och peroxid. När ditt system är steriliserat, kan du följa instruktionerna för att ställa in det korrekt.

     DU KOMMER BEHÖVA UNDERHÅLLA DITT SYSTEM REGELBUNDET

     Varje hydroponiskt system kräver frekvent underhåll för att ge en optimal odlingsmiljö. Nedan följer alla de viktigaste faktorerna du behöver vara medveten om.

     A) KONTROLLERA DITT PH

     Du måste ständigt testa vattnets pH-nivå för att säkerställa en optimal odlingsmiljö. Näringsämnen är mer tillgängliga för växter när miljön är lite surare. Därför krävs ett pH på 5,5–5,8. Använd ett pH-testkit för att göra regelbundna avläsningar och se till att ändra lösningen varje vecka för att upprätthålla detta intervall. Under blomning föredras ett pH på 6.

     How PH Affects Plant Nutrient Uptake
     How PH Affects Plant Nutrient Uptake

     B) FÖRSÖK HÅLL DIN VATTENTEMPERATUR OMRKING 20 °C

     Hydroponisk cannabis har en idealisk temperatur på 20 °C. Denna faktor kan övervakas med en vattentermometer och ändras med en vattenvärmare om temperaturen är för låg.

     C) ERHÅLL DEN RÄTTA NÄRINGSMÄNGDEN

     Hydroponiska plantor kräver samma näringsämnen som deras jordbaserade motsvarigheter. Det enklaste sättet att göda dina plantor på är att köpa hydroponiska näringslösningar som innehåller alla nödvändiga ämnen för både vegetationen och blomningsperioderna. Produkterna kommer med instruktioner om hur ofta du bör addera dem till i ditt system och hur mycket utspädning som krävs.

     D) HÅLL SAKER RENA FÖR ATT UNDVIKA FÖRORENING

     Både odlingskärl och tankar kräver tömning och rengöring varannan vecka. Denna process skyddar dina plantors rötter mot skadliga patogener och sjukdomar. Upprepa samma process som nämnts ovan när du förbereder ditt system.

     E) VÄLJA EN SORT FÖR HYDROPONISK ODLING

     Val av sort är en viktig faktor för hydroponisk odling. Plantor som odlas inom dessa system är fria att ta upp näringsämnen extremt snabbt, vilket ofta resulterar i explosiv och snabb tillväxt. Av det skälet är det inte det bästa valet att välja en stor, hög sativa-sort, speciellt om ditt system finns i ett inomhusodlingstält.

     Mindre och mer kompakta sorter är idealiska för hydroponiska system inomhus. Att börja med en mindre sort är fördelaktigt av flera skäl. För det första låter det dig odla flera plantor inom ett mindre utrymme, vilket möjliggör mer mångfald och potentiellt större avkastning. Dessutom, om dina plantor går igenom en tillväxtspurt, kommer du ha utrymme att hantera sådana plötsliga förändringar av höjden.

     Nedan följer två sorter som vi rekommenderar för hydroponisk odling.

     WHITE WIDOW

     White Widow är en perfekt balanserad hybridstam med 50 % indica-genetik och 50 % sativa-genetik. Den skapades med hjälp av föräldersorten White Widow S1 och ger ett välbalanserad rus som stimulerar och exalterar sinnet medan du kroppen slappnar av. En THC-nivå på 19 % garanterar en kraftfull psykoaktiv upplevelse som varar i flera timmar. Dessa blommor innehåller en terpenprofil som utstrålar jordaktiga smaker med dofter av jord och tall.

     White Widow når en höjd på 60–100 cm när den odlas inomhus, vilket gör den till en idealisk kandidat för de rumsliga kraven för en hydroponisk odlingsoperation. Förvänta dig en god avkastning på 450–500 g/m² efter en blomningsperiod på 8-9 veckor.

     White Widow

     White Widow
     23_genetic background_1 White Widow S1
     33_Yield indoors_1 450 - 500 gr/m2
     31_plant height outdoor_1 60 - 100 cm
     25_flowering time_1 8 - 10 veckor
     29_THC_1 THC: 19%
     28_Type Blend_1 Sativa 50% Indica 50%
     34_yield outdoor_1 550 - 600 gr/plant
     32_plant height outdoors_1 150 - 190 cm
     27_harvest period_1 Tidigt i oktober
     22_Effect_1 Berusande, Kraftfull

     Köp White Widow

     ROYAL DWARF

     Royal Dwarf är ett annat logiskt alternativ för en inomhus hydroponisk anläggning. Denna sort kombinerar Skunk och ruderalis med målet att skapa en kompakt planta med god avkastning och måttlig styrka. Royal Dwarf är sativa-dominerande och erbjuder ett motiverande och inspirerande rus, genererat av en THC-nivå på 13 %. Varje bloss av denna sort fyller din mun med smak av sötma och citrus.

     Förvänta dig att inomhusplantor når en bra höjd på 40–70 cm, ger avkastning på upp till 200 g/m² och rusar från frö till skörd på så lite som 8 veckor.

     Royal Dwarf

     Royal Dwarf
     23_genetic background_1 Skunk x Ruderalis
     33_Yield indoors_1 150 - 200 gr/m2
     31_plant height outdoor_1 40 - 70 cm
     25_flowering time_1 6 - 7 veckor
     29_THC_1 THC: 13%
     28_Type Blend_1 Sativa 10% Indica 60% Ruderalis 30%
     34_yield outdoor_1 30 - 80 gr/plant
     32_plant height outdoors_1 50 - 90 cm
     27_harvest period_1 9-10 veckor efter spiring
     22_Effect_1 Kreativ, Motiverande

     Köp Royal Dwarf

     HYDROPONIK KAN VARA SKRÄMMANDE, MEN VÄRD MÖDAN

     Hydroponik kan verka skrämmande och komplicerat för den yttre observatören. Alla de olika delarna, systemen och metoderna gör att ämnet verkar väldigt komplicerat. Nyckeln är att börja enkelt, välja en lämplig sort och undersök dina plantors miljöbehov ofta. Att odla i en hydroponisk anläggning är mycket givande, och arbetet lönar sig med snabba tillväxttider och stora skördar.

     Tanken på att börja inom hydroponik är skrämmande men det är överkomligt. I själva verket är det mycket lättare än det verkar. Förhoppningsvis kommer den här guiden att vara till hjälp vid installation och underhåll av ditt hydroponiska system.

     Är du över 18 år gammal?

     Innehållet på RoyalQueenSeeds.com är endast lämpligt för vuxna och är reserverat för personer med myndig ålder.

     Se till att du är medveten om landets lagar.

     Genom att klicka på STIG PÅ, bekräftar
     du att du är
     18 år eller äldre.

     Grow Guide Topic Finder

     eKomi silver seal
     4.7 av 5
     av 37835 recensioner