Cannabisodlingsguiden av Royal Queen Seeds

By Max Sargent


Att räkna ut avkastningen på en cannabisgröda innan du har köpt den är inte lätt. Faktum är att det inte går att en exakt beräkning. Det vi kan göra är dock att överväga vår uppsättning, våra valda plantors genetik och hur mycket ljus och näringsämnenvi kan tillhandahålla och det maximala utrymmet som är tillgängligt—och sedan försöka sig på en trolig gissning.

Det finns många faktorer som påverkar hur mycket gräs per planta du kan uppnå och att reglera dessa kommer tillåta dig att beräkna och öka storleken på din skörd!

Var är knopp-platserna på en cannabisplanta?

Det finns två typer av knopp-platser på en cannabisplanta. Den första är den huvudsakliga colan som bildas runt toppen av plantan, där du skulle sätta en ängel eller stjärna på julgranen. Vid användning av enklare odlingstekniker så avger denna cola sannolikt det största klustret av knoppar.

Annars hittar man även knoppar som bildas på sidogrenarna och poppar upp först på de punkter där grenarna möter huvudstammen. När förblomningen börjar kommer du att märka små vita pistiller som spirar från dessa platser. Med tiden kommer knopparna att utvecklas och fylla upp grenarna.

Via vissa träningstekniker kan storlekarna på knopparna ökas betydligt. Att till exempel beskära topparna eller ScrOG har som mål att göra varje knopp-plats mer lik den huvudsakliga colan. 

Vad innebär cannabisplantans avkastning?

Avkastningen är den slutliga mängd knoppar du får från din planta eller plantorna efter skörd. Inom weed-branschen mäts detta i gram.

Huruvida du odlar inomhus eller utomhus kommer att bestämma exakt hur du på bästa sätt mäter eller förutspår din avkastning. Utomhus tenderar avkastningen att mätas i gram per planta. Så du kommer att se förädlare som tex marknadsför sorter som producerar upp till 300 g/planta. Inomhus mäter man dock ofta i gram per kvadratmeter (g/m²). Där landar plantor oftast mellan 400 och 500 g/m².

Det senare måttet beaktar varje kvadratmeter av grenverket som exponeras för ljus. Det antas att en teknik som SOG eller ScrOG används, vilket maximerar ljusexponeringen på knopp-platser. Om du inte använder dessa tekniker så kommer avkastningarna sannolikt att bli betydligt lägre än det övre mätvärde som marknadsförs.

¿Qué es la producción de una planta de marihuana?
¿Qué es la producción de una planta de marihuana?

Våt jämfört med torr cannabisavkastning

Innan man blir allt för exalterad inför en massiv avkastning är det viktigt att skilja mellan våt och torr avkastning.

När en knopp först skördas så kommer den att vara full av vatten, vilket motsvarar cirka 75-80 % av dess vikt. Så om du har 100 gram direkt efter skörd, så kanske du bara har 20-25 gram när du har torkat och härdat dem.

Ett enkelt sätt att uppskatta din framtida torra skörd är att multiplicera din våta skörd med 0,25. Det kommer att ge dig svaret på hur mycket 25 % av dess aktuella vikt är.

Hur uppskattar man avkastningen för inomhusplantor

Men hur mycket gräs producerar en planta? Eller, i händelse av inomhusodling, hur mycket producerar varje kvadratmeter av grenverket? Att göra en uppskattning är svårt och det kan aldrig bli mer än just en uppskattning. Med det sagt, genom att bedöma några av de viktigaste influenserna för avkastning, är det möjligt att få en känsla av vad din gröda kan kräma ut.

Krukstorlekens inverkan på avkastningen

Krukans storlek kommer att ha en effekt på den slutliga avkastningen. Enkelt sagt, en större kruka innebär en större potentiell skörd. Med det sagt ska du inte köpa de största krukorna du kan hitta, då dessa kommer med en del utmaningar som, om man inte hanterar korrekt, kan förstöra skörden helt och hållet.

Ökad krukstorlek innebär mer utrymme för rötterna att växa, vilket främjar mer tillväxt ovanför jorden. En planta kommer enbart att växa till en storlek som är hållbar för dess rotsystem. Annars skulle den inte kunna stötta sig själv eller ta in lämpliga mängder vatten och näring.

Större plantor behöver mer vatten, mer näring och mer ljus. För att inte nämna mycket mer utrymme. Dessutom, när en planta är över en viss storlek, kommer den att behöva träning för att ge bra resultat. Om du inte är van vid att odla cannabis så rekommenderas det att du håller dina plantor mindre, då de kommer att kräva mindre vård. Det är en annan anledning till att man mäter inomhusavkastning i g/m². Du kanske har 4 enorma plantor eller 16 små plantor. Även om avkastningen kan vara liknande i slutet, så kommer de små plantorna att växa snabbare och potentiellt kräva mindre vård.

Den genomsnittliga odlaren använder en 11-literskruka. Det gör att din planta blir cirka 90 cm, vilket är en bra storlek i synnerhet för inomhusodlare.

Med detta sagt så indikerar storleken nödvändigtvis inte den slutliga avkastningen. Du kanske får en planta som skjuter upp ur jorden och blir lång och gänglig, medan en stubbigare växt i slutändan ger mer avkastning.

För fröplantor och unga vegetativa plantor För robusta vegetativa plantor Lämpliga som slutgiltiga behållare
10cm = 0,5L 25cm = 11L 46cm = 57L
13 - 15cm = 1L 30cm = 19L 61cm = 95L
18 - 20 cm = 4L 36cm = 26L  76cm = 114L
22cm = 7,5L 41cm = 19L

Så påverkar genetik avkastningen

Varje cannabissort är genetiskt predisponerad att producera avkastningar inom ett visst intervall. En del ger monsteravkastningar utomhus på 1 500 g/planta eller mer! Andra plantor, oavsett hur väl du behandlar dem, ger betydligt mindre avkastning.

Så gör lite efterforskning på din(a) sort(er) på förhand och kolla om deras maximala avkastning är tillräckligt för att tillfredsställa dig. Var även medveten om att bara för att en sort kan producera en enorm avkastning så betyder det inte att den kommer att göra det, det krävs även att du odlar den rätt.

Beräknad avkastning baserat på belysning och effekt

Det är möjligt att beräkna den slutliga avkastningen baserat på den totala effekten av lamporna som används. Det är dock en grov uppskattning som skiljer sig beroende på typ av belysning. Till exempel kommer inte CFL-, HPS- och LED-belysning med samma watt att ge samma mängd fotoeffekt till dina plantor. LED-lampor är väldigt effektiva och kan således prestera bra med en lägre effekt.

Inom odlings-communityt används vanligtvis den övre gränsen på 1 gram/watt. Det innebär att för varje watt med belysning du ger dina plantor, kan du hoppas på att få 1 gram weed tillbaka. Så den genomsnittliga avkastningen per planta under 3n lampa på 600W skulle bli 600 g. Att sikta på det, särskilt som nybörjare, är väldigt optimistiskt. Då är 0,5 gram/watt en mer realistiskt gissningl.

Återigen spelar din uppsättning roll. Ljusintensiteten är som högst precis under dess mittpunkt och minskar när du närmar dig periferin av dess räckvidd. Så för att maximera den effekt du har tillgänglig, kan det vara bättre att ha färre plantor som "dricker upp" det mer intensiva ljuset, istället för många plantor som förtvinar i skuggan.

CFL HPS
WATT 200W 100W
CABINET 60 x 60 x 160 60 x 60 x 160
GRAMS 80 - 150 gr 80 - 100 gr
HPS LED LED
250W 100W 400-600W
80 x 80 x 160 60 x 60 x 160 120 x 120 x 200
230 - 250 gr 100 - 150 gr 400 - 650 gr
 
 • Uppskatta avkastning baserat på tillgängligt utrymme

Att ha mer tillgång till större utrymme innebär möjligheten till större avkastningar. Även om det finns olika ekvationer du kan använda för att bestämma den exakta avkastningen baserat på storleken på ditt odlingsutrymme, så är den generella principen följande: om du har mer utrymme, kan du få plats med fler och större plantor. Dessutom kommer du att kunna använda mer kraftfull belysning och placera dina plantor i större krukor.

Om du inte kan lysa upp eller värma ett stort utrymme för att tillfredsställa dina plantors behov, kommer du sannolikt att få bättre resultat genom att minska storleken på din operation och ge dina plantor allt som de behöver.

Så uppskattar man avkastningen på utomhusplantor

Okej, så hur mycket weed kan du få från en planta utomhus?

När vi förflyttar oss utomhus kan den potentiella avkastningen för varje individuell planta skjuta i höjden, beroende på sort. I bra miljöer kommer plantor att ha tillgång till en otrolig kraft från solen och en stor mängd utrymme att växa på. Allt detta kan ge större avkastningar.

 • Uppskatta avkastning baserat på krukstorleken

Utomhus kan krukstorlekarna till och med börja på 25 liter. Med tanke på att det är mer än den dubbla volymen av den genomsnittliga inomhuskrukan, är det fantastisk hur mycket mer tillväxt en planta är kapabel till utomhus.

Men som vi tidigare nämnt, enbart krukans storlek innebär inte en massiv avkastning. Endast med adekvat solljus och näring kommer din planta att uppfylla den fulla potentialen av en gigantisk krukstorlek.

Uppskatta avkastningen för autoblommande plantor

Att uppskatta autoblommors avkastning är något annorlunda än en avkastning för fotoperioder. Då de är mindre tenderar autoblommor att prestera bättre inomhus, särskilt om man använder SOG. Även om avkastningarna för fotoperiod-plantor kan öka exponentiellt utomhus, så är ökningen inte i närheten av lika dramatiskt med autoblommande sorter.

Men även om de producerar mindre avkastningar så är autoblommor snabbare och i allmänhet enklare att odla än fotoperiod-sorter. Mer specifikt så tar de runt två tredjedelar av tiden att mogna som för fotoperiod-plantor, så det är möjligt att uppnå fler skördar under en odlingssäsong.

Utomhus kommer fotoperiod-plantor först att börja blomma när sommaren är slut. Även om vår- och sommarsolen bidrar till deras enorma avkastningar, så är det möjligt att håva in tre skördar med autoblommor under denna tid, i motsats till en fotoperiod-skörd.

Då autoblommande plantor blir mer stabila så fortsätter deras kvalitet att öka. Det kanske snart kommer en tid då de ger en lika bra avkastning som fotoperiod-plantor.

Cómo calcular la producción de las plantas autoflorecientes

Andra viktiga överväganden som påverkar cannabisavkastning

Även om vi har diskuterat de viktigaste bestämningsfaktorerna för din grödas slutliga avkastning, finns det många faktorer som spelar in som i slutändan kommer att diktera kvaliteten på din skörd.

 • Genetik

Som tidigare nämnt spelar genetik en avgörande roll för dina plantors avkastning. Som tur är är, är det enkelt att söka efter specifik genetik i RQS katalog. I allmänhet kommer sativa-dominanta hybrider att vara de mest generösa plantorna, även om du kan bli överraskad av en del indica-dominanta sorter.

Det är även möjligt att bara söka efter högavkastande cannabisfrön i allmänhet.

De fyra högst avkastande sorterna vi för närvarande har på lager är:

 • Green Gelato — Upp till 700 g/m² | 800 g/planta
 • Amnesia Haze — Upp till 650 g/m² | 700 g/planta
 • Shogun — 600 g/m² | 750g /planta
 • Skunk XL — 650 g/m² | 675 g/planta

 • Näring

Plantor måste gödas! Om en planta inte får tillräckligt med näringsämnen så kommer den inte att kunna producera imponerande knoppar. Bli dock inte för ivrig med dina gödningsvanor. För mycket gödningsmedel kommer leda till näringsämneslåsning. Det sker när nivåerna av näringsämnen i jorden blir så höga att de blockerar rötternas upptag av föda.

Autoblommande sorter tenderar att behöva mindre näring, så ha det i åtanke. Det kan vara bra att börja med mindre än vad som instrueras och se hur det går.

Fertilizantes
 • Ljusstyrka

Mer kraftfulla lampor innebär en kraftfullare tillväxt och större knoppar, såvida de inte är för kraftfulla för då kan dina plantor brännas. På samma sätt ger en molnfri himmel och stark sol bättre avkastningar än den mulna engelska himlen.

Inomhus måste antalet plantor, och deras krukstorlek stå i proportion till mängden ljus du kan ge. Utomhus skulle det vara bra att bo i ett sydeuropeiskt land eller Kalifornien!

 • Väder, temperatur och luftfuktighet

Ljusnivåer är inte den enda miljömässiga faktorn att väga in. Plantor gillar värme och rätt luftfuktighet.

Sativas är särskilt känsliga och tycker om varma och torra miljöer.

Om du odlar längre norrut så välj mer robusta indica-dominanta hybrider. På samma sätt kommer dessa sorter sannolikt att avslutas tidigare på året, vilket är fördelaktigt ju längre norrut du bor. Det är inte lönt att odla en sativa som avkastar 2 kilo knoppar om den avslutas i slutet av oktober och du bor i Sverige.

Inomhus kan du kontrollera många olika faktorer. Om du har ett tält eller ventilationssystem så kan du verkligen finjustera det. Om du bara har en mindre plats så finns det fortfarande många sätt att upprätthålla kontroll, särskilt över temperaturen.

Clima, temperatura y humedad
 • Tiden i den vegetativa fasen

Den vegetativa tillväxtfasen bestämmer en cannabisplantas slutliga storlek. När den börjar blomma går energin från att växa uppåt och utåt till att producera knoppar. Så ju längre en planta är i den vegetativa fasen, desto större kan den slutliga avkastningen bli, i allmänhet.

Med autoblommande sorter kan du inte kontrollera längden på denna fas, men du kan se till att varje dag i den vegetativa fasen spenderas väl. Med fotoperiod-plantor, å andra sidan, dikterar du själv när de börjar blomma inomhus (när du byter till en ljuscykel på 12/12). Vanligtvis får växterna mellan 2 veckor och 2 månader i den vegetativa fasen.

Utomhus kommer plantor först att börja blomma när de känner att hösten är på väg (eftersom tillgängligt ljus minskar). Så för att få ut så mycket som möjligt är det bra att plantera dem så tidigt som möjligt då de kommer att fortsätta växa under hela våren och sommaren.

Entrenamiento
 • Träning

Träningstekniker kan kraftigt förbättra din slutliga avkastning. De flesta av dessa används inomhus, även om uppbindning och lågstressträning (LST) kan användas för att även öka utomhusavkastningar också.

Inomhus är SOG, ScrOG, toppning, avlövning och högstressträning samtliga genomförbara alternativ. Även om var och ett av dessa är olika så delar de samma fundamentala mål: att öka ljusexponering på knopp-platserna. Din färdighetsnivå, ditt tillgängliga utrymme, hur mycket tid du har och vilken typ av planta du vill ha bestämmer vilken, om någon av dessa tekniker, du ska välja.

Observera att de flesta odlare undviker att toppa sina autoblommor då de inte kommer att ha tillräckligt med tid att återhämta sig innan de går in i blomningsfasen.

 • Hydroponik

En hydroponisk installation kan öka din avkastning med upp till 20 %. Detta beror på ett mer effektivt näringsupptag. Även om det är en effektiv odlingsmetod, så är det en helt annan utmaning och kräver en potentiellt komplex installation som innebär lite fler möjligheter till att det går fel.

Men ge det ett försök om du känner dig taggad!

Hidroponía

Bestämma avkastningen på en cannabisplanta: Sammanfattning

Du kommer aldrig att kunna veta exakt hur mycket gräs du får från en planta förrän du har den framför dig. Men genom att förstå de olika faktorerna som spelar in, kan du göra en mycket mer exakt uppskattning över vad du sannolikt kommer att få.

Oroa dig inte för mycket om du är nybörjare—allt är en läroerfarenhet och med övning kommer perfektion. Med tiden, då du lär dig nödvändiga färdigheter, så är det ingen tvekan om att du kan uppnå dina drömmars stora skördar!

Är du över 18 år gammal?

Innehållet på RoyalQueenSeeds.com är endast lämpligt för vuxna och är reserverat för personer med myndig ålder.

Se till att du är medveten om landets lagar.

Genom att klicka på STIG PÅ, bekräftar
du att du är
18 år eller äldre.

Grow Guide Topic Finder

eKomi silver seal
4.7 av 5
av 37823 recensioner