Cannabisodlingsguiden av Royal Queen Seeds

By Steven Voser Reviewed by: Mr José

En fullständig översikt kring varför och hur du göder dina cannabisplantor.


Alla näringsämnen som behövs för utveckling av cannabisplantor finns naturligt i jorden. Men för att hjälpa dina plantor att utvecklas ännu snabbare och producera en bättre slutprodukt bör du göda dem med gödselmedel—koncentrerade näringsämnen.

Nedan hittar du all information du behöver om när, hur och hur mycket du ska göda dina cannabisplantor.

FÖRSTÅ CANNABIS MAKRO- OCH MIKRONÄRINGSÄMNEN

Cannabisplantor kräver tre näringsämnen i stora mängder. Dessa makronäringsämnen är kväve (N), fosfor (P) och kalium (K), och de utgör hörnstenen i cannabisplantans hälsa. Som sådan har dessa tre näringsämnen vanligtvis front och centrum på gödselprodukter i form av ett NPK-förhållande. Ju högre siffra vid varje värde, desto högre är koncentrationen av det specifika näringsämnet.

Cannabis behöver dock mer än bara tre näringsämnen för att överleva och trivas. Även sekundära näringsämnen som kalcium, magnesium och svavel spelar viktiga roller för plantans tillväxt:

 • Kalcium är viktigt för cellväggsutveckling, det kan även bidra till att minska salthalten i jorden och förbättrar vatteninträngningen när den används som jordförbättring.
 • Magnesium spelar en nyckelroll i fotosyntes och kolhydratmetabolism, och hjälper till med stabilisering av växtcellväggar.
 • Svavel är nödvändigt för bildandet av klorofyll och produktionen av proteiner, aminosyror, enzymer och vitaminer och skyddar plantor mot sjukdom.

Utöver detta använder plantor också flera andra näringsämnen i små mängder (mikronäringsämnen) som ändå är extremt viktiga. Dessa inkluderar bor, klor, koppar, järn, mangan, molybden och zink. Även om dessa inte är bland de viktigaste näringsämnena som plantor behöver, spelar de fortfarande en mycket viktiga roller i olika aspekter av plantans hälsa.

Video id: 207447257

ALLA CANNABISGÖDSEL ÄR INTE UTFORMADE LIKADANT

Det finns många olika märken av cannabisnäringsämnen på marknaden och de kan skilja sig avsevärt.

Vanligtvis kommer cannabisgödsel att variera inom de fyra följande områdena:

 • Näringsämnesförhållande: Olika märken använder olika näringsförhållanden som de anser är optimala.
 • Ingredienser: Olika gödningsmedelsmärken kan uppnå samma näringsförhållanden med helt olika ingredienser, allt från de mest kemiska (eller ”artificiella”) till de mest naturliga.
 • Jord eller hydro: Jordnäringsämnen skiljer sig mycket från hydro- eller jordlösa näringslösningar. Se till att du bara använder gödselmedel som är avsedda för ditt odlingsmedium.
 • Kosttillskott: Många gödselmärken gör också "kosttillskott". Dessa produkter innehåller vanligtvis låga NPK-förhållanden och har istället andra näringsämnen som är utformade för att öka vissa tillväxtaspekter. Vissa tillskott är till exempel i huvudsak melass.

Generellt rekommenderar vi att du fokuserar mer på att uppfylla dina plantor krav på makro och sekundära näringsämnen innan du pumpar dem fulla av kosttillskott. Att gå överbord med näringsämnen kan resultera i kemiska interaktioner eller näringsbränna, vilket kan påverka storleken och kvaliteten på din skörd avsevärt.

När du väl har lyckats med gödning av dina plantor med dessa huvudsakliga näringsämnen, gå gärna vidare till ett mer komplext gödningsschema för att producera större, mer kraftfulla skördar.

NÄRINGSBEHOV FÖR PLANTFASEN, VEGETATIVA OCH BLOMMANDE CANNABISPLANTOR

Cannabis näringsbehov ändras beroende på vilket livsstadium plantan befinner sig i.

NÄRING FÖR CANNABIS I PLANTFASEN

Cannabis i fröplantstadiumet hämtar alla sina näringsämnen från sitt frö och absorberar vatten via sina löv medan deras rotsystem utvecklas (det är därför det är viktigt att hålla dem i en varm, fuktig miljö).

Du behöver inte börja göda dina plantor förrän de är ungefär 3-4 veckor gamla, då har de vanligtvis utvecklat 3-4 riktiga löv och därmed gått in i den vegetativa tillväxtfasen.

NÄRING FÖR VEGETATIVA CANNABISPLANTOR

Vissa odlare väljer att starta sina växter på ett lätt 2:1:2-gödselmedel (detta är ett NPK-förhållande) under den veckan när deras plantor precis har börjar komma in i deras vegetativa tillväxtfas. Detta steg kan vara ett bra sätt att introducera dina plantor till deras gödselmedel och undvika näringsbränna. Men vissa odlare ser fantastiska resultat som omedelbart, när de startat sina plantor med ett 4:2:3-gödselmedel för att kickstarta tillväxten.

I mitten av den vegetativa fasen (ungefär 6 veckor efter att de grott), vill du aggressivt öka dina plantors näring för att hjälpa dem att utveckla starka, hälsosamma lövverk. De flesta odlare väljer ett 10:5:7-gödselmedel i detta skede.

Dessa förhöjda nivåer av kväve hjälper dina vegetativa plantor att producera läckra, gröna blad och utveckla massor av knoppar i tid för blomning.

Mot slutet av den vegetativa fasen är det en bra idé att börja sänka dina kvävehalter och förbereda dina plantor för övergången till deras blomförstärkare. De flesta odlare använder ett 7:7:7-gödselmedel under den sista veckan av den vegetativa fasen.

Rekommendationer för gödning i det vegetativa stadiet:

 • Tidig vegg: 2:1:2 - 4:2:3
 • Mitten vegg: 10:5:7
 • Sen vegg: 7:7:7

NÄRING FÖR BLOMMANDE CANNABISPLANTOR

Blommande cannabisplantor behöver mindre kväve och mer kalium för att främja tillväxten av stora, hartstäckta blommor. Under de första två veckorna av blomningen göder de flesta odlare sina blommande plantor med ett 5:7:10-gödselmedel. Härifrån är det vanligt att långsamt öka mängden näringsämnen och alltid hålla kaliumkoncentrationerna högre än resten. Vid mitten av blomningen använder de flesta odlare en näringslösning på 6:10:15.

Under de sista veckorna av blomningen kommer odlare att driva ner sina näringsämnen för att jämna ut övergången till sköljningen före skörden. I detta skede är det vanligt att använda ett mildare gödselmedel med ett NPK-förhållande på 4:7:10.

Rekommenderad gödning vid blomning:

 • Tidig blom: 5:7:10
 • Mitten blom: 6:10:15
 • Mitten/sen blom: 4:7:10
 • Sen blom: pH-balanserat vatten för sköljning

SÅ AVLÄSER DU ETT GÖDNINGSSCHEMA: HUR OFTA SKA JAG GÖDA MINA PLANTOR?

De flesta gödselvarumärken förser sina kunder med gödningsschema. Att förstå dessa schema är nyckeln till att ge dina plantor rätt näringsämnen vid rätt tidpunkt.

Ett gödningsschema anger vanligtvis en tillväxtcykel på 12–13 veckor.

Veckorna i cykeln listas vanligtvis längs diagrammets x-axel, som även kan innehålla information som fotoperioden för varje vecka och mer.

Viktigast av allt är att ditt gödningsschema kommer att beskriva vilka näringsämnen du ska ge dina plantor, i vilket förhållande, under de olika veckorna av deras livscykel. Näringsämnen appliceras vanligtvis en gång i veckan och de flesta gödselmärken ger dig ett förhållande mellan näring och vatten (antingen i liter eller gallon). Vissa gödningsscheman kan också ge dig en PPM-nivå för sina lösningar. Om så är fallet, investera i en PPM-mätare och mät dina näringsämnen för extra noggrannhet innan du göder.

När du väl har gött dina plantor så är det alltid en bra idé att kontrollera PPM och jordens ledningsförmåga, för att säkerställa att dina växter absorberar näringsämnen ordentligt.

HUR DU FÖRBEREDER CANNABISNÄRINGAR

En potentiell felbedömning av näringsämnen kan trots allt helt motverka din skörd. Men att göda dina cannabisplantor kan vara väldigt enkelt. Följ bara dessa steg:

 1. Förbered ditt vatten. Värm om möjligt ditt vatten till cirka 22 °C för att öka absorptionen av rötterna.
 2. Tillsätt dina näringsämnen enligt anvisningarna på ditt gödningsmedel och rör om. Använd en PPM- eller EC-mätare för att få exakta avläsningar.
 3. Justera vid behov pH i din gödning med ett salpetersyra eller fosforsyra pH-tillskott.
 4. När din PPM, pH och temperatur är rätt, göd dina plantor och mät din avrinning med din PPM- eller EC-mätare för att säkerställa att dina plantor tar upp sina näringsämnen ordentligt.

HUR DU FÖRBEREDER CANNABISNÄRINGAR

VIKTEN AV PPM, PH OCH VATTENTEMPERATUR

PPM, eller delar per miljon, är ett mått på hur mycket näringsämnen som finns i ditt vatten eller ditt odlingsmedium. För att undvika över- eller undergödning av dina plantor är det en bra idé att alltid mäta PPM i din jord eller odlingsmedium för att se om den fortfarande innehåller näringsämnen. Om det finns näringsämnen i ditt medium vid nästa gödning, subtrahera ditt mediums PPM från PPM som rekommenderas i ditt gödningsschema för att undvika övergödning.

pH och temperatur är lika viktiga mått när du göder dina plantor. Om endera är lite av kan dina plantor få kämpa för att absorbera sina näringsämnen. Därför, när det är dags för gödning, håll din näringslösning vid det pH som ditt gödselmedelmärke föreslår och din vattentemperatur vid 22 °C.

TIPS FÖR BÄTTRE GÖDNING

Här är några snabba tips för att säkerställa att gödningen går utan problem.

Tillför kelater

De flesta högkvalitativa näringsämnen innehåller kemiska kelater. Om du är en ekologisk odlare kan du använda naturliga kelater som fulvinsyra och humussyra för att hjälpa dina växter att bättre absorbera mineraliska näringsämnen som järn eller zink. Kelater fungerar genom att omge positivt laddade näringsämnen med en negativ eller neutral laddning, så att de kan passera genom plantans porbarriär.

Pröva att göda bladen

Bladsprutning—sprutning av cannabisblad med en fin mist—kan vara ett bra sätt att ta itu med näringsbrister eller skadedjur/sjukdomar. Det är också särskilt effektivt för kortvarig gödning med sekundära näringsämnen som magnesium eller kalcium, eller mikronäringsämnen zink, järn och mangan.

Skölj allting din jord

Näringsämnen är oerhört viktiga, men du vill inte ha något av dem kvar i din skördade knopp. Därför är det viktigt att genomvattna dina växter med pH-neutralt vatten i minst en vecka innan skörd. Sköljning tvingar dina plantor att konsumera kvarvarande näringsämnen som de har lagrat, vilket resulterar i en ren, mjuk rök.

KÄNN IGEN CANNABISENS NÄRINGSRELATERADE PROBLEM

Över- eller undergödning kan stressa och skada dina cannabisplantor. Se till att du håller ögonen öppna för följande näringsrelaterade problem.

Video id: 207447241

PH OBALANS

 • pH-problem kan orsakas av obalanser i ditt medium, vatten och näringsämnen.
 • pH-obalanser kan påverka din plantas hälsa dramatiskt och orsaka många andra problem, såsom näringsämneslåsning, brister osv.
 • Om de lämnas obehandlade hindrar pH-problem tillväxten av dina plantor dramatiskt och kommer att driva ner både din skörds storlek och kvalitet.

NÄRINGSBRÄNNING

 • Näringsbränning orsakas vanligtvis av övergödning eller näringsuppbyggnad i odlingsmediet.
 • Plantor utvecklar mörkgröna blad med nästan neongröna spetsar som böjer sig uppåt nästan 90 ° och djupröda, magenta eller lila stjälkar eller grenar.
 • Blommande plantor utvecklar gula kalyxer och sockerblad innan de snabbt dör.
 • Behandlas vanligtvis genom att skölja rötterna med pH-neutralt vatten i minst en vecka innan gödselmedlet gradvis återinsätts.
 • Att mäta PPM och EC kan hjälpa dig att undvika näringsämnesbränning.

NÄRINGSBRÄNNING

NÄRINGSLÅSNING

 • Näringslåsning orsakas av näringsbildning runt en plantas rötter eller av pH-obalanser, vilket förhindrar dem från att absorbera tillgängliga näringsämnen.
 • Näringslåsning leder till näringsbrist, vilket kan orsaka gulande lövverk, brända bladspetsar, oregelbunden bladform och storlek och bruna fläckar. Symtomen varierar beroende på vilka näringsämnen din planta saknar.
 • Behandlas vanligtvis med genomvattning, pH-kontroller och näringsjusteringar.

ÖVERGÖDNING

 • Övergödning med kemiska gödningsmedel och boosters kan bränna dina plantor.
 • Den högkoncentrerade naturen hos kemiska gödningsmedel innebär att nybörjarodlare lätt kan övergöda sina plantor.
 • Talande tecken på övergödning inkluderar torra, brända blad med gula eller bruna missfärgningar, brända kanter och uppåtböjda spetsar.
 • Nybörjarodlare köper ofta fler näringsmedel i ett försök att åtgärda befintliga näringsproblem, vilket bara gör saken värre.
 • Övergödning måste behandlas snabbt med en genomvattning av rötterna, pH-stabilisering och ett nytt gödningsschema.

Overfeeding on a Cannabis Plant

NÄRINGSBRIST

 • Näringsbrist kan orsakas av undergödning eller näringslåsning.
 • Brister i kväve, fosfor, kalium eller sekundära näringsämnen kan orsaka symtom som torrt lövverk, gula eller bruna löv och missfärgade stjälkar.
 • Näringsbrist behandlas genom att öka/införa fler näringsämnen eller genom att först avhjälpa näringsämneslåsning.
Browse Deficiencies
 
Browse Deficiencies
 
 
Browse Deficiencies
 
 

EKOLOGISK JÄMFÖRT MED KEMISK GÖDNING AV CANNABIS

På RQS uppmuntrar vi alltid användningen av ekologiska näringsämnen framför kemiska gödningsmedel. Till skillnad från syntetiska ämnen släpps ekologiska näringsämnen ut i jorden och absorberas av dina plantor mycket långsammare, vilket dramatiskt minskar risken för näringsämnesförbränning eller andra gödningsproblem.

Ekologiska näringsämnen gynnar också jorden själv och stöder utvecklingen av ett rikt ekosystem, bestående av mikroorganismer som skyddar och arbetar tillsammans med dina plantor.

Organisk jord blir också bättre med tiden, vilket gör den idealisk för odlare utomhus.

Det faktum att ekologiska näringsämnen inte producerar giftig avrinning minskar också den inverkan din skörd har på miljön.

Medan vi är helt för ekologiska näringsämnen här på RQS, så förstår vi även att kemiska gödningsmedel också har sina fördelar. Först och främst absorberas de mycket snabbare, vilket betyder att de är bättre för situationer där effektivitet är nyckeln (som till exempel vid behandling av brist).

Det faktum att syntetiska gödningsmedel tillverkas noggrant för att specifika näringsämnesförhållanden, innebär det också att du har mycket mer kontroll över vad dina plantor "äter" och i vilka doser.

FÖRDELAR MED EKOLOGISKA NÄRINGSÄMNEN

 • Mindre påverkan på miljön
 • Ökar jordens kvalitet och hälsa
 • Mer hållbart än kemiskt gödningsmedel
 • Bättre smak (vissa säger)

FÖRDELAR MED SYNTETISKA NÄRINGSÄMNEN

 • Absorberas snabbare
 • Näringsämnesnivån är exakt (mer kontroll)
 • Mer tillgängligt

BEMÄSTRA CANNABISENS NÄRINGSBEHOV

Med rätt genetik, tillräckligt med näringsämnen, vatten och mycket ljus, är du på god väg att odla exceptionellt gräs. Kom ihåg att erfarenhet, är utan tvekan det största vapnet i din arsenal, så fortsätt att finslipa dina färdigheter och skörda belöningarna.

Är du över 18 år gammal?

Innehållet på RoyalQueenSeeds.com är endast lämpligt för vuxna och är reserverat för personer med myndig ålder.

Se till att du är medveten om landets lagar.

Genom att klicka på STIG PÅ, bekräftar
du att du är
18 år eller äldre.

Odlingsguide Ämnessökare

eKomi silver seal
4.7 av 5
av 37806 recensioner